Aktualności

Thumb 1 3 logo zmp 2

17. posiedzenie Zarządu ZMP online

Podczas zdalnego posiedzenia Zarządu ZMP 18 maja zostaną zaopiniowane m.in. projekty ustaw: o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Prawo ochrony środowiska i o zwalczaniu chorób zakaźnych.
Thumb 1 3 kpo1

Projekt KPO w Brukseli – jaki jest, co uzyskaliśmy i co jeszcze można zmienić?

30 kwietnia rząd przyjął ostateczną wersję projektu KPO, którą następnie przesłał do Brukseli. Co dotąd udało się wywalczyć samorządom? I co jeszcze można w tym projekcie poprawić lub zmienić?
Thumb 1 3 man2195 edit

Felieton Andrzeja Porawskiego „CO ZE SZPITALAMI?...”

Samorządy nie mają wpływu na pensje, zakres i wycenę świadczeń z ubezpieczenia zdrowot­nego, dlatego obciąża­nie ich, a nie NFZ, stratami i dłu­gami szpitali urąga zasadom sprawie­dliwości społecznej.
Thumb 1 3 1920x810

Kolejne spotkanie zespołu ds. KPO

W system realizacji KPO zostaną włączone województwa samorządowe, a dalsze prace określą demarkację zadań (i środków) realizowanych z poziomu rządowego i tych z poziomu samorządowego - ustalił zespół.
Thumb 1 3 foto zarz d

Konieczne dalsze prace nad KPO

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia online Zarząd ZMP przyjął stanowisko dotyczące nowej, zaprezentowanej 28 kwietnia 2021 roku, wersji Krajowego Planu Odbudowy.
Thumb 1 3 kongres polityki miejskiej opm irmir e1619182838769 1024x463

Kongres Polityki Miejskiej w Katowicach

To największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce odbędzie się 7 i 8 czerwca w 2021 r. w Katowicach, ale w formule wirtualnej.
Thumb 1 3 logo zmp 2

Z Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP

Kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „LGBT+ja” oraz przeciwstawianie się miast mowie nienawiści obecnej w przestrzeniach publicznych – to główne tematy, jakimi w kwietniu zajęła się Komisja.
Thumb 1 3 komisja ma ych miast

Z Komisji Małych Miast ZMP

Podział środków w ramach KPO, możliwości rozwoju JST przy stale rosnących obciążeniach finansowych oraz bieżące sprawy legislacyjne – to m.in. tematy majowego posiedzenia Komisji Małych Miast ZMP.
Thumb 1 3 grafa konf ngo

Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych

Nasze miasta i gminy będą się lepiej rozwijały, gdy już dziś zaangażujemy młodych ludzi. Dlatego ZMP zaprasza miasta do nowego projektu poświęconego aktywności obywatelskiej młodych ludzi.
Thumb 1 3 komisja bezpiecze stwa zmp

Z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP

Ingerencja dzikich zwierząt w zurbanizowane tereny miast, wraki porzuconych aut, koszty utrzymania izb wytrzeźwień – to m.in. tematy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP
Thumb 1 3 logo ue

Unia Europejska stymuluje inwestycje samorządowe

W latach 2004-2020 samorządy zainwestowały 612 mld złotych. Z tego aż 226 stanowiły dotacje unijne. Realizując programy UE, odrabiamy zapóźnienia i doganiamy kraje „starej Unii”.
Thumb 1 3 jerzyki

Apel do miast o uratowanie jerzyków

Senacka Komisja Środowiska zwróciła się do Związku Miast Polskich przekazanie apelu o uratowa­nie jerzyków, ptaków niezmiernie pożytecznych, którym zagraża wyginięcie.
Thumb 1 3 srem2

Śrem - Dołącza do akcji zapraszającej do Związku

Miasto przygotowało film promujący kampanię Związku Miast Polskich, w ramach której wystosowaliśmy zaproszenia do przystąpienia do ZMP do ponad 600 miast w Polsce.
Thumb 1 3 tennis 178696 1920

XVII Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym - I Międzynarodowe

Organizatorzy Mistrzostw - Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „POMERANIA”, Urząd Gminy i Urząd Miasta w Szczecinku oraz ZMP - zapraszają 3-6 czerwca samorządowców grających w tenisa do Szczecinka.
Thumb 1 3  d kongres regeneracji miaast

Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych”

Pierwszy Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych” odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2021 w Łodzi oraz online. Udział w Kongresie potwierdziło już ponad 150 mówców z całego świata.
Thumb 1 3 baner 1920x1080

Aby zmienić Polskę na lepsze

W najnowszym numerze Pomorskiego Thinklettera można pobrać publikację pt. Siła sąsiedztwa i lokalności dla budowy lepszej Polski, wydaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Thumb 1 3 ilustracja do informacji prasowej

Dostępna Szkoła – startuje druga edycja!

17 maja rozpocznie się drugi nabór wniosków w projekcie Dostępna Szkoła. To ogólnopolski projekt, którego celem jest likwidacja barier z obszaru dostępności w szkołach podstawowych każdego typu.
Thumb 1 3 edudays banner 1920x1080

Transformacja cyfrowa edukacji

27 maja 2021 r. w godz. 10:00-11:30 odbędzie się bezpłatne wydarzenie Microsoft EduDay 2021 dla przedstawicieli JST pod patronatem m.in. Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 2 dworzec pkp chebzie

Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”

Konkurs jest skierowany do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami. Termin zgłoszeń upływa 31 maja br.
Thumb 1 3 ogr d 1

Europejska Nagroda Ekologicznego Ogrodnictwa 2021

Do 31 maja gminy, osoby prywatne i instytucje mogą zgłaszać do tego konkursu przykłady naturalnego ogrodnictwa, ekologicznej pielęgnacji i skutecznego łączenia aspektów społecznych i gospodarczych.
Thumb 1 3 sopot asystentki mi dzykulturowe

Sopot - Pomoc repatriantom, emigrantom i uchodźcom

Dwie asystentki międzykulturowe rozpoczęły pracę w Sopocie. Mają doświadczenia związane z integracją międzykulturową, a także w pracy związanej z adaptacją do nowych warunków dzieci i młodzieży.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wsparcie dla jednostek samorządu lokalnego we wdrażaniu strategii rozwoju
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich dotyczące nowej wersji KPO, zaprezentowanej 28 kwietnia 2021 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie bezpodstawnych zarzutów sztucznego zawyżania stawek opłat za wodę i ścieki
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności nowelizacji ustawy o działalności leczniczej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x