Aktualności

Thumb 1 3 285

„Samorząd Miejski” nr 9 (285), listopad 2021

W najnowszym numerze miesięcznika w tekście „Przyszłość należy do partnerstw JST” piszemy o efektach projektu pilotażowego CWD oraz o perspektywach dla dalszej współpracy partnerstw samorządowych.
Thumb 1 3 logo 5 org www

Strona samorządowa KWRiST pisze do Marszałek Sejmu w sprawie „Lex Czarnek”

Zwraca się do Marszałek m.in. o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe (druk 1812) do I czytania również w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Thumb 1 3 fot sejm.gov.pl

Wysłuchanie społeczne w sprawie „Lex Czarnek” w Sejmie

Kluby opozycyjne organizują w Sejmie RP 6 grudnia o godz. 14.00 wysłuchanie społeczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (druk nr 1812) i zapraszają do m.in. zdalnego udziału
Thumb 1 3 kwrist  21 11 24

Z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Spotkanie z premierem, wsparcie dla gmin uzdrowiskowych, apel o tarczę osłonową dla JST i negatywna opinia ws. podziału subwencji oświatowej to najważniejsze kwestie poruszone na KWRiST
Thumb 1 3 zarz d foto 2

Z listopadowego posiedzenia Zarządu ZMP online

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się online 22 listopada, negatywnie zaopiniowano wiele projektów, w tym m.in. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.
Thumb 1 3 logo zmp 2

Uwagi ZMP do projektu aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej

Zarząd ZMP zwraca uwagę, że przedstawiony projekt właściwie określa istotę Krajowej Polityki Miejskiej i jest to oczekiwany przez miasta kierunek zmian polityki przyjętej w roku 2015.
Thumb 1 3 tory 2

Koniec patologii podatkowej

Prezydent podpisał 30 listopada nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która doprecyzowuje przepisy w zakresie opodatkowania gruntów kolejowych, o co od lat zabiegał m.in. ZMP.
Thumb 1 3 foto

V spotkanie miast członkowskich - relacja

Finanse miast, bieżące sprawy legislacyjne oraz kontrakty klimatyczne – to między innymi tematy, jakie podjęliśmy podczas kolejnego, piątego spotkania miast ZMP, które odbyło się online 24 listopada.
Thumb 1 3 euro banknoty

Pierwsze umowy z miastami

Żary, Jarocin i Konin to pierwsze miasta, które podpisały umowy na dofinansowanie z Funduszy Norweskich i EOG w ramach programu „Rozwój lokalny”, w którym doradztwem zajmuje się Związek Miast Polski.
Thumb 1 3 frl sem25 1

Programy i inicjatywy KE dedykowane miastom – relacja i zapis wideo seminarium

Europejskim programom, inicjatywom i misjom, przy pomocy których miasta mogą realizować plany i przedsięwzięcia rozwojowe poświęcone było ostatnie seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
Thumb 1 3 logo ue

Nowe dokumenty programowe UE wspierające miasta

26 listopada podczas posiedzenia online ministrowie odpowiedzialni za sprawy miejskie z państw należących do UE przyjęli Porozumienie z Lublany oraz Wieloletni program wdrażania Agendy miejskiej UE.
Thumb 1 3 logo kwrist

Interwencja w sprawie wynagrodzeń

Sekretarz strony samorządowej KWRiST, M. Wójcik podjął interwencję w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi wojewody świętokrzyskiego dotyczącymi nowych regulacji dotyczących wynagrodzeń włodarzy.
Thumb 1 3 ukasz kami ski kancelaria senatu

Z prac komisji senackich

Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będą rekomendowały Senatowi przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych bez poprawek.
Thumb 1 3 opoczno 1

Opoczno - Nowe otwarcie

26 listopada odbyła się Konferencja OPOCZNO 2.0 – NOWE OTWARCIE, inaugurująca realizację przez gminę Opoczno projektu Rozwoju Lokalnego, finansowanego ze środków norweskich
Thumb 1 3 grafika konferencji minist

Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego – materiały z konferencji

23 i 24 listopada odbyła się konferencja w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 38 partnerstw z całej Polski. Publikujemy materiały z konferencji.
Thumb 1 3 martin sanchez tzoe6vcvqyg unsplash

Oświadczenie Zarządu Związku Miast Polskich

W wystosowanym oświadczeniu w związku z brakiem działań w celu powstrzymania fali epidemii koronawirusa Zarząd ZMP jednoznacznie pokazuje, że rząd RP nie traktuje Polaków w sposób odpowiedzialny.
Thumb 1 3 telekomunikacja1

Badanie na temat telekomunikacji w gminach

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zachęca gminy do wzięcia udziału w badaniu w związku z Analizą działalności gmin w obszarze telekomunikacji.
Thumb 1 3 mosty zaufania photo 2

Polsko-ukraińskie „Mosty Zaufania”

Polanica Zdrój i Polyanytsya oraz Wieliczka i Henichesk wyraziły zainteresowanie współpracą w ramach polsko-ukraińskiej inicjatywy „Mosty Zaufania”.
Thumb 1 3 archikod www

Książka Czesława Bieleckiego – „ArchiKod”

Książka jest próbą utworzenia pomostu i wspólnej płaszczyzny dyskusji między różnymi grupami interesu, które mają realny wpływ na kształt przestrzeni, lecz na co dzień nie znajdują wspólnego języka.
Thumb 1 3 krak w pomiar emisji spalin

Kraków - Innowacyjne badania spalin

W Krakowie ponownie wykonywane są pomiary rzeczywistej emisji spalin samochodowych metodą zdalnego pomiaru. Badania pozwolą określić, jakie rodzaje samochodów emitują najwięcej zanieczyszczeń.
Thumb 1 3 rem k adka

Śrem – Miasto rozwija zrównoważony system transportowy

Mieszkańcy gminy Śrem mogą już korzystać z infrastruktury powstałej w ramach projektu „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową”.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Uwagi Związku Miast Polskich do projektu aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie wyzwań, rozwiązań oraz mechanizmów wdrożeniowych
Pobierz Download icon@2x
inne
Komunikat ZMP - Wyjaśnienie przyczyn i skutków rozporządzenia dot. zmian w klasyfikacji budżetowej dla porównywalności budżetów JST w roku 2022 z latami poprzednimi
Pobierz Download icon@2x
sprawozdania z działalności ZMP
INFORMACJA O DZIAŁANIACH W CIĄGU 10 MIESIĘCY 2021 ROKU - JESTESMY SILNI I SKUTECZNI, GDY JESTESMY RAZEM
Pobierz Download icon@2x
wnioski komisji ZMP
Stanowisko Komisji Edukacji ZMP

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
31
grudzień 2021

Grudzień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ZMP
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x