Aktualności

Thumb 1 3 an 5709

Zgromadzenie Ogólne ZMP – O sile jedności i wspólnoty

Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem – powiedział prezes Zygmunt Frankiewicz do delegatów z miast członkowskich Związku i do samorządowców goszczących na XLIV Zgromadzeniu Ogólnym ZMP.
Thumb 1 3 szczepienia covid 1

Kolejne spotkanie w sprawie szczepień

O przedłużeniu zapisów na szczepienia strażników gminnych, przekazaniu listy punktów mobilnych czy rozliczaniu dotacji na transport rozmawiali przedstawiciele strony samorządowej z min. M. Dworczykiem
Thumb 1 3 an 5756

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

Zakończyło się XLIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Pierwszy raz w historii odbywało się w formule online, a więc jednocześnie we wszystkich miastach członkowskich Związku.
Thumb 1 3 money7

„SAMORZĄDOWIEC – CUDOTWÓRCA” - propozycja konkursu

W najnowszym felietonie Andrzej Porawski proponuje rozpisanie konkursu dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i przyznanie honorowego tytułu „Samorządowiec – Cudotwórca”.
Thumb 1 3 kwrist  21 02 24 zdj cie

Z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

O konsultacjach Krajowego Programu Odbudowy, usprawnianiu programu „Czyste powietrze” oraz rządowych funduszach: RFIL i RPRD debatowali uczestnicy Komisji Wspólnej 24 lutego br.
Thumb 1 3 zmp 335 www

Kolejne miasto przyłącza się do ZMP

Położony w województwie mazowieckim Glinojeck jest 335. miastem, które znalazło się w gronie członków Związku Miast Polskich. Radni przyjęli stosowną uchwałę na sesji 24 lutego 2021 r.
Thumb 1 3 lublin europ stolica m odziezy

Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023!

Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Współpraca na rzecz tworzenia miasta przyjaznego młodym wpisuje się w najnowsze cele rozwoju Lublina.
Thumb 1 3 spr www

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2020 roku

Drugi rok ósmej kadencji był pod każdym względem niezwykły, choć w zupełnie innych wymiarach niż zakładał plan. Trzeba było zmierzyć się z pandemią koronawirusa – wyzwaniem, które trwa do dziś.
Thumb 1 3 money3

Kpina z samorządu, jawności i przejrzystości - Odpowiedź w sprawie podziału środków II transzy RFIL

22 lutego br. na adres poczty elektronicznej dyrektora Biura ZMP (wnioskodawcy o udzielenie informacji publicznej w sprawie oceny wniosków o środki z RFIL) nadeszła odpowiedź z KPRM na wniosek.
Thumb 1 3 szpital 3

Współpraca zamiast wywłaszczania

19 lutego przedstawiciele Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich spotkali się ze Sławomirem Gadomskim, podsekretarzem stanu w MZ i przedstawili swoją propozycję reformy szpitali.
Thumb 1 3 foto kom edukacji

Komisja Edukacji ZMP o „Edukacji dla wszystkich”

18 i 23 lutego spotkała się online Komisja Edukacji ZMP. Wypracowała stanowisko na temat dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Edukacja dla wszystkich”.
Thumb 1 3 karlino

Planowanie przestrzenne - głos ZMP w rządowych prekonsultacjach

W kwestii deklarowanej obecnie - po raz kolejny - woli naprawienia sytuacji w planowaniu przestrzennym, Związek apeluje o całościowe podej­ście do planowa­nia rozwo­ju.
Thumb 1 3 zmp ump

Wspólne stanowisko przeciwko centralizacji i wywłaszczaniu

12 lutego br. Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich wysłały wspólne stanowisko sprzeciwiajające się zapowiedzi centralizacji ochrony zdrowia do S. Gadomskiego, podsekretarza stanu w MZ.
Thumb 1 3 zarz d zmp 6

Z 14. posiedzenia Zarządu ZMP online

Centralizacja ochrony zdrowia jest całkowicie bezzasadna i przyniesie jedynie kolejne szkody w systemie – takie stanowisko w sprawie zapowiedzi rządu zajął Zarząd ZMP 10 lutego br.
Thumb 1 3 for more women in politics

„Więcej kobiet w polityce”

8 marca Europejski Komitet Regionów organizuje konferencję poświęconą równowadze płci w polityce. Jej tematem będzie zaangażowanie kobiet w politykę na szczeblach: lokalnym, regionalnym i europejskim.
Thumb 1 3 mayors challenge hero hong kong masks web

Globalne Wyzwanie Burmistrzów 2021 wobec COVID-19

21 marca br. mija termin zgłoszeń do Konkursu dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców na 50 znaczących innowacji miejskich, które zostały wymyślone lub uruchomione w następstwie pandemii COVID-19.
Thumb 1 3 senior plus

Program „Senior+” edycja 2021 - rusza konkurs ofert

Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu „Senior+”. Będzie on kontynuowany w nowej odsłonie jako program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025. JST mogą zgłaszać oferty do 24 marca.
Thumb 1 3 gdynia green city accord

Gdynia w Green City Accord

Gdynia jako pierwsza w Polsce oficjalnie dołącza do Green City Accord – europejskiej inicjatywy zobowiązującej miasta do poprawy stanu środowiska.
Thumb 1 3 gminy g rcznicze transformacja

Okrągły stół dla przyszłości Śląska

Gminy górnicze oraz branża okołogórnicza chcą powołania „śląskiego okrągłego stołu” dotyczącego transformacji górniczej i energetycznej. Apel do Premiera i rządu wystosowali samorządowcy.
Thumb 1 3 ruda l dka przemoc w rodzinie pixa

Ruda Śląska - Stop przemocy w rodzinie

Ruda Śląska podejmie kolejne działania dotyczące zwalczania przemocy w rodzinie. 25 lutego radni przyjęli program, który pozwoli na wdrażanie efektywnych i zintegrowanych działań w tym zakresie.
Thumb 1 3 rybnik fb

Rybnik – Transformacja wspólnie z mieszkańcami

Władze Rybnika postanowiły rozpocząć już dziś transformację związaną z zapowiadaną likwidacją kopalń. Projekt Rybnik360 do planowania nowej strategii miasta włącza mieszkańców.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
wnioski komisji ZMP
Stanowisko Komisji Edukacji ZMP - „Edukacja dla wszystkich"
Pobierz Download icon@2x
sprawozdania z działalności ZMP
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Pobierz Download icon@2x
sprawozdania z działalności ZMP
Bilans za 2019 rok
Pobierz Download icon@2x
sprawozdania z działalności ZMP
Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
Marzec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x