Aktualności

II Kongres Małych i Średnich Miast w Chełmie

Związek Miast Polskich wraz z miastem Chełm i Unią Miasteczek Polskich serdecznie zapraszają na II Kongres Małych i Średnich Miast, który odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2023 r. w Chełmie. Udział przedstawicieli miast w Kongresie jest bezpłatny.

Zgromadzenie Ogólne ZMP przeciwko dyskryminacji miast

Apel o zaprzestanie dyskryminacji mieszkańców miast oraz projekt stanowiska w sprawie kryzysu w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, spowodowanego przez PGW Wody Polskie – to m.in. efekty dyskusji, jaką odbyli delegaci do ZMP w Łodzi.

„Na celowniku” rządzących – Zgromadzenie Ogólne ZMP

Centralizacja, antysamorządowa polityka rządu i dyskryminacja miast – to najważniejsze problemy, na jakie zwracano uwagę podczas pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego ZMP, które od wczoraj z udziałem prawie 200 delegatów z miast odbywa się w Łodzi.

Jarosław Górczyński wolny decyzją sądu

Szaleńcy z Centralnego Biura Antykorupcyjnego po raz kolejny ścigają samorządowca na ewidentne zamówienie polityczne. Andrzej Porawski pyta: Jak długo jeszcze CBA będzie nękać wskazane przez polityków osoby zamiast zwalczać korupcję?

GALERIA ZDJĘĆ ze Zgromadzenia Ogólnego ZMP

9 i 10 marca w Łodzi spotkali się na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich delegaci z miast członkowskich. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

„Nasze drogie ciepło” - Trwa kampania informacyjna miast

Krótkie animowane spoty filmowe przedstawią najważniejsze problemy społeczno-gospodarcze dotykające mieszkańców i miasta. Zachęcamy miasta do skorzystania z filmów i grafik „Nasze drogie ciepło” i wykorzystania ich w komunikacji z mieszkańcami.

Z posiedzenia Zarządu ZMP w Łodzi

Podczas posiedzenia 9 marca br. przed Zgromadzeniem Ogólnym Zarząd Związku Miast Polskich po raz kolejny negatywnie zaopiniował rządowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej.

URBACT IV – Wkrótce koniec naboru do Sieci Planowania Działań

Do 31 marca trwa nabór do Sieci Planowania Działań URBACT IV. Miasta i inne podmioty pragnące dołączyć do projektu mogą jeszcze przez 2 tygodnie zgłaszać się do tworzących się Sieci URBACT bądź zakładać własne partnerstwa i poszukiwać partnerów.

O niedopuszczalnym działaniu Wód Polskich

Prezydent Konina napisał do Marka Gróbarczyka w sprawie nieakceptowalnego przebiegu postępowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącego zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Znamy program Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego

Od 3 do 4 kwietnia w Sopocie odbędzie się III edycja kongresu, podczas którego poruszane są tematy kluczowe dla przyszłości finansowej samorządów. Zaplanowanych jest aż trzydzieści debat z udziałem przedstawicieli rządu, samorządów, biznesu i nauki.

Porozmawiajmy o usługach publicznych - webinarium

Jak szczegółowo przeanalizować usługi stanowiące ponad 80% wydatków budżetów JST? Korzystając z Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Zapraszamy miasta na bezpłatne webinarium.

Webinarium Jana Olbrychta

Gospodarka odpadami. Transformacja w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym to temat kolejnego webinarium Jana Olbrychta, posła do PE, które odbędzie się 31 marca o godz. 9.00-11.00.

Preferencyjne kredyty wspierające budownictwo czynszowe - ruszył nabór

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych kredytów w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC). Nabór potrwa do końca marca, a pula dostępnych środków to 288 mln zł.

Konferencja podsumowująca Partnerską Inicjatywę Miast

28 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do oglądania transmisji Konferencji podsumowującej drugą edycję projektu Partnerską Inicjatywę Miast (PIM). Miasta uczestniczące w projekcie i MFiPR podziela się wnioskami z projektu.

Platforma Gdzie Zamieszkać od Mastercard

Platforma Gdzie Zamieszkać powstała z myślą o uchodźcach z Ukrainy, ale każdy użytkownik ma dzięki niej możliwość znalezienia miejsca do życia, które najbardziej odpowiada jego potrzebom i możliwościom. Zachęcamy miasta do jej upowszechniania.

XI edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do udziału w XI edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. To honorowe wyróżnienie dla osób, które swoją postawą udowadniają, że można żyć lepiej, że można być lepszym człowiekiem.

Wiosenne warsztaty sieciujące dla miast

Przedstawiciele 29 miast uczestniczących w Programie „Rozwój lokalny” wzięli udział w drugich już, wiosennych warsztatach sieciujących, które 15 i 16 marca odbyły się w Warszawie.

Miasta przedsiębiorcze o startupach

Empirie - Miasto Przedsiębiorcze dzięki zaangażowaniu swoich uczestników jest bardzo aktywną Siecią Wymiany Doświadczeń, która ceni sobie spotkania „face to face”. Tym razem przedstawicieli sieci przyjęło niezwykle gościnne Zabrze.

Gliwice - PEC – inwestycja w przyszłość

Po 3 latach intensywnych prac Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach oddało do użytku zmodernizowaną od podstaw, ultranowoczesną oczyszczalnię ścieków przemysłowych powstających w procesie produkcji ciepła.

Warszawa - Pociągi metra w darze dla Kijowa

Warszawa i Kijów podpisały porozumienie w sprawie przekazania do stolicy Ukrainy pociągów z serii 81. Łącznie będzie to 60 wagonów o wartości ponad 40 milionów złotych. Pierwszy skład trafi do Kijowa jeszcze w tym miesiącu.

Bydgoszcz i Toruń – Partnerskie zasady przy gospodarce odpadami

Bydgoszcz i Toruń wypracowują projekt nowego porozumienia dotyczącego zagospodarowania śmieci, zgodne z obowiązującymi przepisami. Ostateczną decyzję o podpisaniu porozumienia będą podejmowali radni Bydgoszczy i Torunia.
Więcej

„Jesteśmy silni, gdy jesteśmy razem” – działania ZMP w 2022 roku

Lata 2021 i 2022 były – według większości aktywnych przedstawicieli środowiska samorządowego – najtrudniejszym dla samorządu okresem od początku reform ustrojowych. Zapraszamy do obejrzenia animacji, która podsumowuje aktywność ZMP w minionym roku.

Rosną statystyki wykrywalności przestępstw

Tomaszów Mazowiecki - Modelowe miasto z pozytywną energią

Katowice - Pasażerów będą woziły autobusy napędzane gazem

Osiem autobusów zasilanych gazem pojawi się na drogach Katowic. Właśnie wybrano dostawcę ekologicznych, niskopodłogowych autobusów miejskich. W tym roku, na katowickich drogach pojawią się również pierwsze autobusy hybrydowe

Wrocław miastem partnerskim Kijowa

Płońsk – delegacja z Berdyczowa na sesji Rady Miejskiej

Dokumenty

Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - Facebook
Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - informacja prasowa
Pobierz
inne
Perwomajsk - informacja o mieście
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!