Aktualności

POD NAPIĘCIEM. ZARZĄD ZWIĄZKU O CENACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Po raporcie o aktualnym stanie prac w Parlamencie i Komisji Wspólnej członkowie Zarządu omówili sytuację, jaka ma miejsce w coraz większej liczbie miast po ogłoszeniu kolejnych przetargów na zaopatrzenie sektora komunalnego w energię elektryczną.

Stanowisko ZMP w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej

Zarząd Związku Miast Polskich kategorycznie odrzuca projekt ustawy o ochronie ludności, przedstawiony przez resort spraw wewnętrznych i administracji.

ZMP proponuje korzystniejsze zapisy dla Specjalnych Stref Rewitalizacyjnych

Na wniosek miast członkowskich Prezes ZMP zwrócił się 28 września do Waldemara Budy, ministra rozwoju i technologii o zmianę jednego przepisu ustawy o rewitalizacji. Chodzi o wydłużenie funkcjonowania Specjalnych Stref Rewitalizacji z 10 do 20 lat.

Stanowisko ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ZMP mówi o właściwym kierunku zmian. Jednak nadal pozostają w ustawie zapisy, które wymagają pilnej zmiany, bądź to w formie uzupełnienia, bądź też nowego brzmienia przepisów. Bez nich obecna nowelizacja nie stanie się postulowaną zmianą systemową.

Z Zarządu ZMP w Hrubieszowie

Podczas posiedzenia 23 września 2022 r. w Hrubieszowie Zarząd ZMP przyjął stanowiska w sprawie m.in. - projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i projektu ustawy o ochronie ludności.

Będzie dodatkowe spotkanie Komisji Wspólnej w sprawie energetyki

O dodatkowym posiedzeniu Komisji, które będzie dotyczyło wzrostu cen energii, a także ponownie o taryfach za wodę i ścieki rozmawiała Komisja Wspólna 27 września. Wręczono nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie o samorządzie.

Prezes ZMP pisze do Premiera w sprawie taryf za wodę i ścieki

Prezes ZMP apeluje o natychmiastowe zaprzestanie bezprawnej ingerencji w ustawowy proces weryfikacji i zatwierdzania taryf dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o finansach JST.

Ukraińskie hromady i polskie miasta o współpracy i wymianie doświadczeń

21 września br. w Krakowie Związek zorganizował spotkanie z merami ukraińskich miast i gmin, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi samorządami. Z inicjatywą zorganizowania spotkania zwrócił się do ZMP nasz partner, Związek Miast Ukrainy.

System Monitorowania Usług Publicznych – trwają zapisy na nowy cykl szkoleń

Zachęcamy przedstawicieli miast do niezwłocznego zgłaszania się na kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

Poza metropolią – o jakości życia w małych i średnich miastach

Rewitalizacja, jakość życia, perspektywy na przyszłość. W Pleszewie podczas konferencji „Poza metropolią” dyskutowano na temat życia w małych i średnich miastach. Konferencja zgromadziła przedstawicieli miast z całej Polski.

I Samorządowy Kongres Internetu i Mediów Społecznościowych Local-SoMe’22

Za nami Kongres, który odbył się 19 i 20 września w Mediatece w Tychach. Był on współorganizowany przez Związek Miast Polskich oraz Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Wzięło w nim udział ponad 300 uczestników.

XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Już 12-13 października w Katowicach odbędzie się jubileuszowe XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, którego organizatorem jest MUNICIPIUM SA, wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

Polski (nie)ład wyborczy wg PiS

Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich, w czterech krótkich, rzeczowych punktach wykazuje, dlaczego nie powinno się przekładać wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku na wiosnę 2024 roku.

Targi Smart City Expo Poland 2022

Jesienią odbędzie się kolejna, trzecia edycja największych w Polsce targów nowoczesnych technologii miejskich Smart City Expo Poland. Tym razem organizatorzy zapraszają 25 i 26 października do Łodzi. Wydarzenie zostało objęte patronatem ZMP.

Akademia Lidera SMART CITY

Już 3 października rusza Akademia Lidera SMART CITY. Podczas bezpłatnych wykładów praktycy, najlepsi polscy specjaliści w obszarze smart city, podzielą się z uczestnikami unikalną wiedzą i doświadczeniem w mądrym zarządzaniu JST.

Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto

Zwieńczeniem konferencji „Nadzieja w czasach niepewności”, która odbyła się 28 września 2022 w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, było ogłoszenie laureatów tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto.

Wałbrzych - Stop mowie nienawiści

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej radni Wałbrzycha przyjęli apel Wałbrzyskiej Rada Kobiet o niestosowaniu mowy nienawiści oraz w sprawie organizacji akcji #Wałbrzychszanuje.

Pełnomocniczki wszystkich miast łączą się

Powstanie ogólnopolska sieć pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania. Podczas ich spotkania wypracowano ogólne rekomendacje dla samorządów. Zostaną przekazane do Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP.

Wszystko o WPF-ach

Akademia Curulis zaprasza na największe w Polsce wydarzenie poświęcone projektowi wieloletniej prognozy finansowej. Dla miast należących do Związku Miast Polskich cykl 3 webinarów, które odbędą się 7, 14 i 21 października br. jest bezpłatny

Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza

I Samorządowy Kongres Internetu i Mediów Społecznościowych Local-SoMe’22 - GALERIE ZDJĘĆ

Gdynia – Radni w sprawie cen energii

Podczas wrześniowej sesji większością głosów Rady Miasta Gdyni została przyjęta rezolucja w sprawie kosztów zakupu energii elektrycznej. Radni oficjalnie wyrazili swoje zaniepokojenie ogromnym wzrostem stawek.

Jakie powinny być Suwałki za 10 lat?

Warszawa - SmartUp Warsaw w wielkim finale

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
4
wrzesień 2022

Wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!