Aktualności z tematu - „POMOC DLA UKRAINY”
W San Marino trwa czterodniowa sesja Komitetu ds. Rozwoju Miast, Mieszkalnictwa i Zarządzania Przestrzennego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE), z siedzibą w Genewie. Tematem spotkania są wyzwania stojące obecnie przed miastami.
Pani Ludmiła, Ukrainka, w Sieradzu mieszka od trzech tygodni. Trafiła tu na staż do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest jedną z kilkudziesięciu osób, ukraińskich samorządowców, którzy w Polsce poznają prace samorządów.
Dzięki współpracy ze Związkiem Miast Polskich już w ubiegłym roku Gminie Polanica-Zdrój udało się nawiązać kontakt z miejscowością Polyanitsa (Polanica) w Ukrainie. Współpraca nawiązana została w ramach polsko-ukraińskiej inicjatywy „Mosty Zaufania”
21 września br. w Krakowie Związek zorganizował spotkanie z merami ukraińskich miast i gmin, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi samorządami. Z inicjatywą zorganizowania spotkania zwrócił się do ZMP nasz partner, Związek Miast Ukrainy.
W najbliższym czasie ukraiński Tarnopol zostanie kolejnym miastem partnerskim Suwałk. Oba miasta utrzymują kontakty od 2017 roku czego efektem jest chociażby współpraca Bibliotek Miejskich.
21 września br. o godz. 10.00 w Krakowie planowane jest spotkanie z merami ukraińskich miast i gmin, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi samorządami. Z tą inicjatywą zwrócił się do nas nasz partner, Związek Miast Ukrainy.
Od początku wojny Olkusz pomagał Ukrainie. Znaczna część tej pomocy trafiała do ukraińskiego Niżyna. Olkuszanie doczekali się symbolicznego podziękowania – jedna z ulic Niżyna otrzymała nazwę Olkuska.
Kolejne ukraińskie samorządy poszukują możliwości współpracy z miastami z Unii Europejskiej, w tym Polski. Pomimo ciągle trwającej wojny już dziś myślą o odbudowie i przyszłym rozwoju lokalnych społeczności
Z Rybnika do Ukrainy ruszył kolejny transport z pomocą – to odpowiedź na prośbę mera Iwano-Frankiwska Rusłana Marcinkiwa. Dostawa obejmuje m.in. 15 zestawów ratownictwa medycznego, 120 koców oraz środki pierwszej pomocy.
4 sierpnia Miasto Płock i Fundacja Leroy Merlin podpisały umowę, której celem jest pomoc uchodźcom z Ukrainy na terenie Płocka.
Władze Białegostoku rozpoczęły współpracę z UNICEF na niespotykaną dotąd w tym mieście skalę dzięki memorandum na temat współpracy na rzecz uchodźców z Ukrainy i ich integracji z lokalną społecznością.
W lipcu w Wałbrzychu gościła pierwsza grupa dzieci z ukraińskiego miasta partnerskiego Borysław. W ramach współpracy obu miast zorganizowano tygodniowe kolonie dla 40 uczestników, którzy poznali najważniejsze atrakcje miasta oraz okolic.
W Łodzi powstał kolejny mural. Tym razem okazja jest szczególna. Alex Maksiov, ukraiński artysta namalował go w podzięce za pomoc udzieloną przez miasto dzieciom z Ukrainy.
Według najnowszego raportu Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza w maju br. ludność Polski łącznie z Ukraińcami wynosiła 41,64 mln, a jeszcze w kwietniu 42,11 mln.
Dyrektor Związku Miast Ukrainy w liście do Prezesa ZMP podkreśla, jak wiele ważnych i potrzebnych Ukrainie rozmów i działań podjęto dzięki udziałowi delegacji ZMU w Światowym Forum Miejskim w Katowicach oraz na stoisku miast.
Starachowice zyskały Asystenta międzykulturowego do wsparcia cudzoziemców. Pani Inna Mekheda, w wyniku przeprowadzonego konkursu, objęła stanowisko podinspektora w Biurze Prezydenta Miasta Starachowice.
Przemyśl został drugim polskim miastem, które otrzymało tytuł Miasta Ratownika nadany przez Prezydenta Ukrainy. Jako miasto przygraniczne stał się pierwszym bezpiecznym przystankiem dla ponad miliona obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.
Zachęcamy miasta do zapoznania się z załączoną listą i rozważenia możliwości nawiązania partnerstwa z jednym z ukraińskich samorządów, proszących o wsparcie.
Projekt założeń strategii integracji społecznej uchodźców przedstawiła minister Agnieszka Ścigaj 13 lipca na Zespole ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Opiera się on na materiałach przekazanych również przez stronę samorządową
Dzięki współpracy Miasta Kielce z Fundacją Szkoła z Klasą 58 laptopów z dwujęzycznym oprogramowaniem oraz klawiaturą polską i ukraińską trafi do sześciu kieleckich szkół podstawowych, w których uczą się dzieci z Ukrainy.
Prezydenci tych miast podpisali z przedstawicielem UNICEF memorandum, które daje możliwość finansowania szeroko rozumianej opieki nad dziećmi dotkniętymi kryzysem humanitarnym.
Zarząd ZMP apeluje do rządu RP o przeznaczenie środków z budżetu państwa na wsparcie dzieci cudzoziemskich uczących się online w swoich systemach edukacji i finansowanie w ramach subwencji oświatowej nauki ich języka ojczystego w polskich szkołach.
W związku z trwającą w Ukrainie wojną zapraszamy miasta do udziału w programie stażowym dla ukraińskich samorządowców „Dobre zarządzanie”.
Resorty: finansów oraz edukacji i nauki wyjaśniają, jak JST mogą rozliczać środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!