Aktualności z tematu - „Oświata”
Lublin rusza z nową inicjatywą skierowaną do młodych osób. To Akademia Miasto – program edukacji obywatelskiej realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży. Celem działań jest opracowanie gotowych scenariuszy lekcji edukacji obywatelskiej.
Przedstawiamy pięć programów wspomagających nauczanie przedmiotu „Historia i teraźniejszość", przygotowanych i nieodpłatnie udostępnionych przez organizacje i inicjatywy społeczne. Zachęcamy do korzystania i przekazywania nauczycielom.
Podzielając treść Apelu Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP, Zarząd Związku wyraził stanowisko, że podręczniki szkolne powinny być przedstawieniem obiektywnej, rzetelnej wiedzy, a nie subiektywnych poglądów autora.
W opinii Zarządu Związku resort edukacji całkowicie utracił kontrolę nad sytuacją polskiej oświaty, doprowadzając ją do głębokiego kryzysu. Największym, śmiertelnym grzechem MEN wobec polskiej oświaty jest jej rosnące niedofinansowanie.
Wydział Rozwoju Gospodarczego UM Tarnowa wraz z Tarnowskim Centrum Kultury, organizuje trzydniowe wydarzenie o charakterze naukowo-edukacyjnym - pn. „Festiwal Nauki i Techniki” - które odbędzie się od 30 września do 2 października br.
Burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bartosz Romowicz, zdecydował o zakazie korzystania z podręcznika autorstwa prof. W. Roszkowskiego w miejscowym Liceum. . Powodem są kontrowersyjne treści przekazywane przez autora podręcznika.
Ze względu na zbyt niskie propozycje podwyżek płac dla nauczycieli strona samorządowa KWRiST negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia w tej sprawie
Już po raz trzeci Urząd Miasta Rumi listownie powitał pierwszoklasistów. Przedstawiciele władz miasta oraz lokalnych placówek oświatowych postanowili w nietypowy sposób przygotować dzieci na nowe przeżycia.
Projekt założeń strategii integracji społecznej uchodźców przedstawiła minister Agnieszka Ścigaj 13 lipca na Zespole ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Opiera się on na materiałach przekazanych również przez stronę samorządową
Dzięki współpracy Miasta Kielce z Fundacją Szkoła z Klasą 58 laptopów z dwujęzycznym oprogramowaniem oraz klawiaturą polską i ukraińską trafi do sześciu kieleckich szkół podstawowych, w których uczą się dzieci z Ukrainy.
Prezydenci tych miast podpisali z przedstawicielem UNICEF memorandum, które daje możliwość finansowania szeroko rozumianej opieki nad dziećmi dotkniętymi kryzysem humanitarnym.
Zarząd ZMP apeluje do rządu RP o przeznaczenie środków z budżetu państwa na wsparcie dzieci cudzoziemskich uczących się online w swoich systemach edukacji i finansowanie w ramach subwencji oświatowej nauki ich języka ojczystego w polskich szkołach.
Resorty: finansów oraz edukacji i nauki wyjaśniają, jak JST mogą rozliczać środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
Akcja wokół Pogorii III nawołuje użytkowników najpopularniejszej w mieście trasy rekreacyjnej do bezpiecznych zachowań oraz wzajemnego szacunku i uwzględniania innych osób, korzystających z uroków dąbrowskiego zbiornika.
Ukraińscy nauczyciele zatrudnieni w lubelskich szkołach podpisali umowy o dalszej współpracy. Do końca grudnia przedłużono program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców „Cash for Work” w Lublinie.
Blisko 100 prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, starostów powiatów, pracowników urzędów miast, dyrektorów szkół, radnych i działaczy samorządowych wzięło udział w Gali Finałowej Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”.
O formach wsparcia udzielanego obywatelom Ukrainy oraz o zakresie realizacji długoterminowej opieki wytchnieniowej rozmawiali m.in. członkowie Komisji Polityki Społecznej ZMP na spotkaniu w Krakowie.
Wolę wspólnego wypracowania rozwiązań problemów zgłoszonych przez stronę samorządową zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu 21 czerwca br. Premier chce podzielić je na 2 grupy - długo i krótkookresowe i dostosować tryb ich rozwiązywania
120 stanowisk komputerowych do nauki zdalnej, kursy języka polskiego, wsparcie psychologiczne, zajęcia dla dzieci i młodzieży – to tylko część oferty przygotowanej dla gości z Ukrainy w ramach Centrum Edukacji i Rozwoju.
Publikujemy przewodnik o tym, w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą zakładać i prowadzić tymczasowe szkoły dla ukraińskich dzieci według programu ukraińskiego. To publikacja przygotowana z myślą o dzieciach, które nie zostaną na dłużej w Polsce.
Zakończyła się szósta edycja konkursu „Zalogowani”, organizowanego przez świdnicki magistrat w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.
Zespół ds. uchodźców z Ukrainy na spotkaniu 2 czerwca br. omówił samorządowe poprawki do projektu nowelizacji ustawy o pomocy uchodźcom, który trafił już do Sejmu
Dyskusja z udziałem premiera M. Morawieckiego o najważniejszych wyzwaniach samorządowych odbędzie się na pierwszym po pandemii, stacjonarnym posiedzeniu KWRIST 21 czerwca. Przedtem - dyskusja o finansowaniu oświaty z ministrami: edukacji i finansów
Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji zaprasza na webinarium dla samorządów. Mowa będzie o tym, jak zaplanować, zorganizować, sfinansować zajęcia wakacyjne dla ukraińskich i polskich dzieci?

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!