Aktualności z tematu - „Oświata”
Thumb 1 3 dzier oni w ma e miasto
300 godzin nauki zawodu, 18 000 zarobionych Dzierżoni i 100 zadowolonych uczniów – to bilans projektu Małe Miasto Dzierżoniów. Młodzież uczyła się zarządzać własnym budżetem.
Thumb 1 3 szko a pixa
Funkcjonowanie systemu edukacji, kształtowanie kompetencji jego uczestników oraz przyszłość nauczania – to tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji online 26 października br.
Thumb 1 3 wa brzych sesja rm
Projektowane zmiany w ustawie Prawo oświatowe według wałbrzyskich radnych są szkodliwe i niesprzyjające rozwojowi edukacji w Polsce. Radni apelują o zaprzestanie prac nad nowelizacją prawa.
Thumb 1 3 pleszew powietrze
W pleszewskiej szkole zamontowano rewolucyjne na skalę światową urządzenie do oczyszczania powietrza. To pilotaż jednej z lokalnych film, która opatentowała swój pomysł już w kilku krajach świata.
Thumb 1 3 sopot urz d
Prezydent Sopotu wystosował pismo do ministra Przemysława Czarnka w sprawie podziału środków na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach rządowego programu MEiN „Poznaj Polskę”.
Thumb 1 3 foto kom edukacji i polityki spo 2
Wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Komisji Edukacji Związku Miast Polskich, odbyło się w dniach 16 i 17 września br. w Lublinie. Rozmawiano o wsparciu miast dla społeczności romskiej.
Thumb 1 3 myslowice zielona pracownia 3
Jacek Warda, doradca miast, w felietonie apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wydłużenie terminu wydawania funduszy i pokazuje, jak należałoby poprawić ten program.
Thumb 1 3 inowroc aw o wiata
Rada Miejska Inowrocławia apeluje do rządu i premiera o wycofanie projektu zmiany ustawy Prawo oświatowe. Projekt – zdaniem radnych - to kolejny krok w kierunku centralizacji systemu oświatowego,
Thumb 1 3 wer
Komisja Wspólna 6 września negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o wsparciu JST w związku z Programem Polski Ład oraz nowelizacji ustawy o PIT i CIT, a także nowelizację ustawy Prawo oświatowe.
Thumb 1 3 o wiata lex czarnek skr t
Zarząd ZMP kategorycznie protestuje przeciwko resortowemu projektowi zmian w Prawie oświatowym, które ignorują fakt, że – zgodnie z ustawami ustrojowymi – edukacja jest zadaniem własnym JST.
Thumb 1 3 szko a pixa
3 września br. w Sulisławiu koło Opola odbyła się konferencja pt. „Polska oświata samorządowa – wyzwania i kierunki działań”, zorganizowana przez Urząd Miasta Opole i Związek Miast Polskich.
Thumb 1 3 szko a pixa
Polska oświata samorządowa – wyzwania i kierunki działań – to tytuł konferencji, jaka odbędzie się 3 września w Opolu.
Thumb 1 3 wiedza
Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu negatywnie zaopiniował proponowane przez MEiN zmiany w ustawie Prawo oświatowe, uznając że to kolejny krok w kierunku zmniejszania roli samorządów w edukacji
Thumb 1 3 zdj cie w tle na fb z symbolem kampanii 2
Czerwona szkolna ekierka jest symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie. ZMP zachęca miasta członkowskie do przyłączenia się do protestu.
Thumb 1 3 img 6253
Ujednolicenie i usprawnienie obsługi przede wszystkim przedszkoli i szkół to najważniejsze zadanie Centrum Usług Wspólnych. Nowa jednostka zacznie działać 1 stycznia 2022 roku.
Thumb 1 3 asystent aspe
16 sierpnia ruszył nabór wniosków w konkursach grantowych dla organów prowadzących szkoły i przedszkola. Dla każdego z województw kwota przeznaczona na granty wynosi 1 168 897 zł.
Thumb 1 3 petycja oswiata
Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców sprzeciwia się wprowadzeniu zmian proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk UD228 – BIP KPRM).
Thumb 1 3 dorota zmarzlak marcin skonieczka
Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski” kontynuuje cykl rozmów o polskiej edukacji omawiając obszary możliwe do zmiany w ramach obowiązujących przepisów regulujących system oświaty w naszym kraju.
Thumb 1 3 myslowice zielona pracownia 3
Radni Sopotu i Warszawy krytykują zmiany w prawie oświatowym znacząco zwiększające rolę kuratora i chcą, by rząd wycofał się z nich. Apelujemy o podjęcie podobnych inicjatyw w obronie edukacji.
Thumb 1 3 foto komisja edukacji
1 lipca odbyło się spotkanie online członków Komisji Edukacji ZMP. Na spotkaniu zostały przedstawione informacje na temat prac przedstawicieli Związku w trzech grupach roboczych działających w MEiN.
Thumb 1 3 edukacja ekologiczna
Ukazała się pierwszy Raport z badania w polskich szkołach podstawowych na temat działań nakierowanych na kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów i form stosowanych w tym procesie.
Thumb 1 3 petycja
Przedstawiciele samorządów, uczniowie, rodzice sprzeciwiają się rządowym planom zmian w oświacie, które grożą centralizacją systemu edukacji. Zebrano już ponad 4 tys. podpisów pod petycją w tej sprawi
Thumb 1 3 zdj cie szko a
Projekt dotyczący zwiększenia kompetencji kuratorów w szkołach to zagrożenia m.in. dla edukacji antydyskryminacyjnej oraz zamach na polską szkołę i sektor pozarządowy – uznali członkowie komisji ZMP.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Prace trzech grup roboczych w Ministerstwie Edukacji i Nauki będą tematem najbliższego spotkania online Komisji Edukacji ZMP. W pracach grup uczestniczą przedstawiciele Związku Miast Polskich.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Zarządu ZMP o ustawie z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
4
październik 2021

24
październik 2021

27
październik 2021

28
październik 2021

29
październik 2021

30
październik 2021

Październik 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x