Aktualności z tematu - „Oświata”
Rusza Radomski Program Edukacji Historycznej. Do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych trafią gotowe scenariusze lekcji poświęconych historii miasta. Radom to pierwsze w Polsce miasto z programem edukacji historycznej.
30 stycznia br. rozpocznie się nowa edycja intensywnych kursów przygotowawczych dla ósmoklasistów i maturzystów. Kursy obejmą 25 godzin lekcyjnych z jednego przedmiotu i będą realizowane w formule 2x w tygodniu.
Katowice wprowadzą edukację klimatyczną do szkół. Wcześniej jednak powołany przez prezydenta miasta zespół, składający się z nauczycieli szkolnych i akademickich oraz przedstawicieli miasta, opracuje autorski program pilotażowy.
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – Agenda ONZ ogłasza ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do szkół oraz organizacji działających w środowisku szkolnym na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży. młodzieży
Nowe propozycje organizacji i finansowania edukacji domowej, zmiana opinii ws. projektu ustawy o ochronie ludności, problemy z dostawami węgla oraz nowe przepisy dotyczące zakupu energii elektrycznej zdominowały dyskusję na KWRIST 21 grudnia
Będą pieniądze dla gmin, które mają co najmniej 3% dzieci ukraińskich w przedszkolach i 9 lub więcej dzieci w placówce. To wynik negocjacji strony samorządowej z przedstawicielami resortów: edukacji, finansów i spraw wewnętrznych i administracji
Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że nie podpisze Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Powołał się na 133 listy protestacyjne, które do niego wpłynęły w sprawie Lex Czarnek.
Nowelizacja Prawa oświatowego nie tylko nie zawiera żadnych pozytywnych zmian, lecz przeciwnie – jeszcze tą sytuację pogarsza - pisze prezes Związku Miast Polskich do Prezydenta Andrzeja Dudy i apeluje o niepodpisywanie nowego projektu.
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zaprasza do zapoznania się z wnioskami analizy „Uczniowie uchodźczy z Ukrainy w polskim systemie edukacji” opracowanej przez Paulinę Chrostowską na podstawie bazy PESEL i SIO.
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) wspomoże Katowice w zakresie integracji społeczności polsko-ukraińskiej. Na ten cel miasto otrzyma 46 mln zł. W działania zostaną włączone miejskie jednostki i organizacje samorządowe.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej podczas obrad 22 listopada zarekomendowała Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. W obradach zabierali głos m.in. przedstawiciele ZMP.
Kampania informacyjna skierowana do uczniów klas ósmych oraz oferta kursów online przygotowujących do matur i egzaminów kończących naukę w szkole podstawowej – to propozycja, jaką do miast kieruje Fundacja Miasto.
W dniach 25-26 października 2022 roku we Wrocławiu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Rozmawiano m.in. na temat sytuacji uczniów obcokrajowców, a także o wynagrodzeniach nauczycieli.
Samorządowcy z ZMP i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wnioskują o odrzucenie projektu posłów PiS w sprawie oświaty. Podczas obrad sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyły się pierwsze czytania 2 projektów.
O taryfach za wodę i ścieki, problemach energetycznych miast, finansowaniu oświaty oraz o aktywizacji obywatelskiej młodzieży rozmawiali m.in. członkowie Komisji Małych Miast Związku Miast Polskich.
Sztuczna inteligencja pomoże Zduńskiej Woli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej potrzebnej do zasilania szkół. Miasto, jako pierwsze na świecie, chce mieć zeroemisyjny system edukacji podstawowej.
Lublin rusza z nową inicjatywą skierowaną do młodych osób. To Akademia Miasto – program edukacji obywatelskiej realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży. Celem działań jest opracowanie gotowych scenariuszy lekcji edukacji obywatelskiej.
Przedstawiamy pięć programów wspomagających nauczanie przedmiotu „Historia i teraźniejszość", przygotowanych i nieodpłatnie udostępnionych przez organizacje i inicjatywy społeczne. Zachęcamy do korzystania i przekazywania nauczycielom.
Podzielając treść Apelu Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP, Zarząd Związku wyraził stanowisko, że podręczniki szkolne powinny być przedstawieniem obiektywnej, rzetelnej wiedzy, a nie subiektywnych poglądów autora.
W opinii Zarządu Związku resort edukacji całkowicie utracił kontrolę nad sytuacją polskiej oświaty, doprowadzając ją do głębokiego kryzysu. Największym, śmiertelnym grzechem MEN wobec polskiej oświaty jest jej rosnące niedofinansowanie.
Wydział Rozwoju Gospodarczego UM Tarnowa wraz z Tarnowskim Centrum Kultury, organizuje trzydniowe wydarzenie o charakterze naukowo-edukacyjnym - pn. „Festiwal Nauki i Techniki” - które odbędzie się od 30 września do 2 października br.
Burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bartosz Romowicz, zdecydował o zakazie korzystania z podręcznika autorstwa prof. W. Roszkowskiego w miejscowym Liceum. . Powodem są kontrowersyjne treści przekazywane przez autora podręcznika.
Ze względu na zbyt niskie propozycje podwyżek płac dla nauczycieli strona samorządowa KWRiST negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia w tej sprawie
Już po raz trzeci Urząd Miasta Rumi listownie powitał pierwszoklasistów. Przedstawiciele władz miasta oraz lokalnych placówek oświatowych postanowili w nietypowy sposób przygotować dzieci na nowe przeżycia.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!