Aktualności z tematu - „Oświata”
Thumb 1 3 komisja edukacji foto 1140x500
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 11 maja br. negatywnie zaopiniowała większość poprawek Senatu do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w tym wykreślającą możliwość tworzenia p...
Thumb 1 3 zdj cie2
O problemach z finansowaniem zadań oświatowych, w tym z prowadzeniem przedszkoli czy koniecznością dofinansowania niedoszacowanych podwyżek dla nauczycieli z wiceministrami: finansów oraz edukacji ...
Thumb 1 3 przedstawiciele samorz d w po spotkaniu zespo u ds. uchod c w z ukrainy
O rozwiązaniach dotyczących edukacji, ochrony zdrowia, rynku pracy i polityki społecznej dyskutowali członkowie Zespołu 4 maja. Zdecydowali, że kolejne spotkania w mniejszym gronie będą dotyczyć po...
Thumb 1 3 kwrist  22 04 26 edu
Przygotowaniu nowelizacji ustawy pomocowej, pieniądzom na dzieci ukraińskie w przedszkolach, organizacji wakacji i nowego roku szkolnego poświęcone było spotkanie prezydentów miast z ministrami: P....
Thumb 1 3 szko a pixabay
Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji zaprasza 28 kwietnia na kolejne spotkanie z cyklu webinariów „SOS dla Edukacji”. Tym razem będzie mowa m.in. o lokalnych centrach animacji dla polskich i u...
Thumb 1 3 zn nr 1 ukraina 6 1
O aktualnych problemach włączania uczniów ukraińskich do polskiego systemu oświaty i propozycjach ich rozwiązania z ministrami: Przemysławem Czarnkiem oraz Pawłem Szefernakerem rozmawiali przedsta...
Thumb 1 3 polska ukraina
Zespół ekspertów ogólnopolskich organizacji samorządowych we współpracy z senatorami przygotował projekt ustawy, który zawiera propozycje rozwiązań w obszarze edukacji, by efektywniej udzielać ucho...
Thumb 1 3 ukraina kolory
Minister edukacji i prezydenci miast jednym głosem mówili o konieczności pilnego i wspólnego wypracowania strategii włączania dzieci i młodzieży ukraińskiej do polskiego systemu oświaty, podczas sp...
Thumb 1 3 logo zmp 2
Przy okazji IX Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI w Lublinie 6 kwietnia br. odbyło się spotkanie delegacji Związku Miast Polskich z ministrem edukacji, Przemysławem...
Thumb 1 3 ug goluchow tursko 2
Zarząd ZMP i OSSKO przedkładają pilne postulaty, które mogą rozwiązać ważne problemy edukacji dzieci ukraińskich w Polsce. To też wspólne propozycje całego środowiska samorządowego.
Thumb 1 3 lublin praca pilotazowa
Miasto wdraża pilotażowy program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców. W ramach programu „Cash for Work” w lubelskich szkołach będą pracować pedagodzy z Ukrainy. Łącznie blisko 50 osób.
Thumb 1 3 gliwice jezyk niemiecki
Władze Gliwic reagują na przepisy wprowadzone przez resort edukacji, zmniejszające środki subwencji oświatowej i jednocześnie ograniczające wymiar nauczania języka ojczystego dla jednej mniejszości.
Thumb 1 3 zn nr 1 ukraina 6 1
Publikujemy Przewodnik dla samorządów dotyczący stosowania w praktyce ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Thumb 1 3 warsztaty informacyjne www newsletter 4
Zapraszamy na czwarte już otwarte warsztaty informacyjne dla miast, powiatów, gmin i województw na temat specustawy, na platformie CLICKMEETING, 24 marca (czwartek) w godz. 12:00-14:00.
Thumb 1 3 zmp ukr
W tym miejscu publikujemy wszelkie przydatne dla miast materiały, które dotyczą spraw formalno-prawnych i proceduralnych związanych z przyjmowaniem w miastach uchodźców z Ukrainy.
Thumb 1 3 edukacja pixa
W najbliższą środę (16.03) w godzinach 11.00-12.30 odbędzie się spotkanie koalicji edukacyjnej Education Sectoral Meeting - Poland refugee response poświęcone działaniom dla dzieci uchodźczych.
Thumb 1 3 sopot szko y
Już ponad 180 dzieci z Ukrainy zapisało się do sopockich szkół i przedszkoli! Miasto uruchamia oddziały przygotowawcze. W tym 34-tysięcznym mieście przebywa już ponad 200 dzieci – uchodźców.
Thumb 1 3 toru eszko a
8 marca 2022 r. rozpoczęły się lekcje w języku ukraińskim dla dzieci uchodźców, którzy przybyli do województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń przyjmuje również ukraińskie dzieci do szkół i przedszkoli.
Thumb 1 3 newsletter zawetowal
Komentarz Związku Miast Polskich do zawetowanej przez Prezydenta RP nowelizacji Prawa oświatowego, którą nazywa bublem prawnym i tandetą.
Thumb 1 3 ukraina kolory
Przekazujemy instrukcję zgłaszania dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy do SIO. Na podstawie szybkiego uzupełniania SIO będzie można otrzymywać zwiększoną subwencję (co miesiąc uaktualnianą).
Thumb 1 3 prezydent
Przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego 2 marca br. w Warszawie Prezydent RP poinformował, że zawetował nowelizację ustawy Prawo oświatowe. W załączeniu uzasadnienie odmowy podpisania.
Thumb 1 3 kwrist  22 02 26
Kwestie związane z organizacją pomocy humanitarnej i medycznej, a także przygotowaniem pomocy społecznej, rynku pracy oraz systemu edukacji dla uchodźców z Ukrainy omawiała KWRiST w sobotę 26 lutego
Thumb 1 3 logo kwrist
Napływ dzieci z rodzin uchodźczych może pogłębić problemy finansowe polskiej szkoły i bez dodatkowych środków na realizację nowych zadań-wyzwań, samorządy mogą sobie nie poradzić wskazuje Marek Wójcik
Thumb 1 3 kwrist  22 02 23
Debata o finansach oświaty, przygotowanie na przyjęcie uchodźców z Ukrainy w razie eskalacji konfliktu z Rosją i umożliwienie dużym miastom aplikację o środki z FRDL to główne tematy KWRIST 23 lutego.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Apele ZMP - członkostwo Ukrainy w UE, przyspieszenie prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, wykorzystanie funduszy unijnych na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Problemy, wyzwania, rozwiązania. Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Podsumowanie spotkań tematycznych
Pobierz Download icon@2x
inne
Uzasadnienie do kompleksowej nowelizacji specustawy (projekt z 31 marca br.)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
15
maj 2022

20
maj 2022

Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x