Aktualności z tematu - „Gospodarka komunalna”
Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, przyłączając się do głosu organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie zmian w programie.
Nowa elektryczna śmieciarka ma umożliwić Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Rumi realizację różnych zadań w sposób bardziej przyjazny mieszkańcom i środowisku naturalnemu. Docelowo pojazd będzie obsługiwać kilka tras.
Śląski Związek Gmin i Powiatów przygotował zestaw materiałów edukacyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami, które stanowią wsparcie JST w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.
O dystrybucji węgla, taryfach na wodę i ścieki, a także o likwidacji prawa użytkowania wieczystego i projekcie ustawy o tzw. sygnalistach rozmawiali na Komisji Wspólnej przedstawiciele rządu i samorządu terytorialnego 25 stycznia
W grudniu 2022 r. Włocławek zakończył program „Ciepło Cię widzieć". Była to odpowiedź miasta na kryzys energetyczny i związane z nim obawy społeczne. Teraz przekazuje innym samorządom rekomendacje, jakie wypracowano w trakcie realizacji projektu.
Miasto chce produkować wodór z plastikowych śmieci. Gmina rozpoczyna współpracę z firmą Hydrogen Utopia International. W mieście ma powstać przetwórnia odpadów plastikowych o mocy do 35 ton dziennie i stacja tankowania wodorem.
Od lutego ma obowiązywać nowa regulacja dotycząca przeciwdziałania wzrostowi cen ciepła dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, np. szkół, szpitali. Strona samorządowa w trybie pilnym opiniuje projekt, czekamy na uwagi z miast.
Urząd Miejski w Gdańsku przygotował „Poradnik Zarządcy Nieruchomości” w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to najprawdopodobniej pierwsze w kraju tak kompleksowe opracowanie porządkujące wszystkie kwestie „odpadowe”.
Od 16 stycznia w godzinach od 24.00 do 4.00 rano będzie wyłączane oświetlenie uliczne na terenie gminy Wasilków. Taką decyzję podjęły władze miasta z powodu gwałtownie wzrastających cen energii elektrycznej.
Miasto Katowice, Katowickie Inwestycje S.A., inne miejskie spółki oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. łączą siły na rzecz stworzenia klastra energetycznego, by działać bardziej ekologicznie i oszczędnie.
W ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych" wykonano „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Parku Wodnego w Ostrołęce”.
Do końca 2026 roku w Suwałkach powstanie Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów. NFOŚiGW oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Suwałkach podpisały umowę na udzielenie dotacji oraz pożyczki na budowę.
Doprecyzowanie zapisów dotyczących ceny maksymalnej energii elektrycznej dla JST, sprzedaży rezerwowej, oświadczeń do zastosowania ceny maksymalnej - udało się wynegocjować w wyniku rozmów ze stroną rządową.
Fundacja Batorego przygotowała wraz z uczestnikami swojego projektu – Pracowni Samorządowej, poradnik na czasy kryzysu - „Zaprojektuj rozwiązanie. Inspiracje dla władz lokalnych”. 
15 grudnia Płońsk odwiedziła grupa samorządowców z Podlasia. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki komunalnej i efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Podczas briefingu prasowego 14 grudnia w Warszawie samorządowcy ze Związku Miast Polskich zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego m.in. o zastosowanie obniżonej 5% stawki podatku VAT na energię elektryczną od 1 stycznia 2023 r.
8 grudnia w gliwickim Ratuszu zawiązano oficjalnie Klaster Energii. Celem jego działań będzie lokalna produkcja, dystrybucja i konsumpcja taniej energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Zapraszamy 9 grudnia br. do udziału w webinarium „Nowa dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych - jakie konsekwencje oznacza dla samorządów?”
Samodzielności energetycznej gmin poświęcone było seminarium z cyklu Forum Rozwoju Lokalnego, na które zaprosił Związek Miast Polskich wraz z firmą ABRYS. Temat okazał się niezwykle interesujący – w spotkaniu online uczestniczyło ponad 470 osób.
Już 2 grudnia odbędzie się zapowiedziane podczas KWRiST spotkanie strony samorządowej z przedstawicielami resortów: klimatu i środowiska oraz aktywów państwowych, dotyczące m.in. udziału w przetargach na sprzedaż energii firm energetycznych.
Dodatkowe opłaty za energię elektryczną są bezprawne, a cena maksymalna ma obejmować wszystkie koszty - taką interpretację MKiŚ udało się uzyskać dzięki interwencji Związku Miast Polskich podczas listopadowego spotkania KWRiST.
17 listopada w Pile obradowała Polsko-Niemiecka Grupa Robocza. Polscy i niemieccy samorządowcy rozmawiali o najważniejszych w tej chwili sprawach – kryzysie energetycznym oraz kwestii uchodźców i działań w tym zakresie podejmowanych przez samorządy.
W związku z rosnącym znaczeniem rozwoju lokalnych polityk energetycznych, ZMP organizuje specjalny cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem zapraszamy na spotkanie dotyczące termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
W kwestii zamrożenia cen energii elektrycznej przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. (można je składać w formie papierowej lub elektronicznej).

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!