Aktualności z tematu - „Gospodarka komunalna”
Thumb 1 3 przemy l ciep o systemowe
Miasto podpisało wielostronne porozumienie w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na terenie Przemyśla. Jednym z jego celów jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta.
Thumb 1 3 zgorzelec gerlitz ekologiczne ciep o
Zgorzelec i Görlitz wspólnie realizują projekt „Neutralne klimatycznie ciepło systemowe dla całego Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”. Wsparcia im udzieliły władze regionu Dolnego Śląska i Saksonii.
Thumb 1 3 ostr w wlkp fb
Ostrowski projekt - „Zielona energia w gniazdkach - pierwsza w Polsce miejska sieć ekologicznej energii” został wyróżnione w konkursie „Innowacje w Polityce 2020”.
Thumb 1 3 circular cities 1
Czy Kraków, Lublin i Gdańsk zostaną liderami gospodarki cyrkularnej? Podczas konferencji 19 kwietnia zostaną po raz pierwszy zaprezentowane długofalowe strategie przepływu surowców w tych miastach.
Thumb 1 3 krak w zielona energia
Przez najbliższe 2 lata zielona energia napędzi krakowskie tramwaje i elektryczne autobusy, oświetli ulice i publiczne budynki. Instytucje miejskie będą kupować wyłącznie energię z odnawialnych źródeł
Thumb 1 3 d browa g ciep o z powietrza
Mieszkańcy Dąbrowy mają szansę na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła. Miasto przystąpiło do konkursu i może pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie kolejnej inwestycji proekologicznej.
Thumb 1 3 frl sem17 1
Gospodarka odpadami będzie tematem najbliższego siedemnastego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego zorganizowanego przez Związek Miast Polskich. Zapraszamy do oglądania transmisji.
Thumb 1 3 frl sem17 1
Gospodarka odpadami będzie tematem najbliższego siedemnastego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Na spotkanie Związek Miast Polskich zaprasza 25 marca br.
Thumb 1 3 pozna opusci goap
Poznań wystąpi ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Miasto będzie mogło uszczelnić i uprościć system odbioru odpadów i powstrzymać wzrost opłat za wywóz śmieci.
Thumb 1 3 zabrze schronisko
W zabrzańskim Ratuszu podpisana została umowa na budowę nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Inwestycja kosztowała ponad 15 mln zł.
Thumb 1 3 roboty drogowe 3
1 marca na bezpłatną wideokonferencję „Uwarunkowania prawne, technologiczne, finansowe i środowiskowe w inwestycjach drogowych”.
Thumb 1 3 frl sem16 1
Jeszcze tylko dziś można zarejestrować swój udział w jutrzejszym seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego. Rozmawiać będziemy o tym, czy samowystarczalność energetyczna gmin jest możliwa
Thumb 1 3 mielec zbiorniki retencyjne
Rozpoczyna się ostatni etap inwestycji, która ma na celu rozwiązanie problemu zalewania miasta podczas ulewnych deszczy. Budowa zbiorników retencyjnych to jedna z największych inwestycji w Mielcu.
Thumb 1 3 bia ystok zielona energia
643 panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną na potrzeby Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku. Wkrótce także inne miejskie budynki będą zasilane energią odnawialną.
Thumb 1 3 odpady pixa
17 grudnia uchwalono zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kolejna porcja zmian przekazana do konsultacji.
Thumb 1 3 ostrowiec w prezydent
Sąd uniewinnił Jarosława Górczyńskiego, prezydenta miasta od zarzucanych mu czynów związanych z przekroczeniem uprawnień w związku z przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Thumb 1 3 zdu ska wola mieci
Zduńska Wola wygrała spór z największymi firmami śmieciowymi. – To była walka Dawida z Goliatem. Nie chodziło tylko o nasze miasto, ale samorządy w całym kraju– ocenia Konrad Pokora, prezydent miasta.
Thumb 1 3 odpady webinarium abrys
O tym, jakich doraźnych i docelowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami potrzebują obecnie samorządy i branża komunalna będzie mowa 2 grudnia podczas webinarium. Zaprasza „Przegląd Komunalny”.
Thumb 1 3 ostrow wielkopolski wielkopolska vii2018 12
Ostrowska zielona energia dotarła do gniazdek pierwszych mieszkańców. To kolejny etap rozwoju Ostrowskiego Rynku Energetycznego budowanego przez Grupę Kapitałową Centrum Rozwoju Komunalnego.
Thumb 1 3 water index
Podczas tegorocznego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit ogłoszono wyniki rankingu Water City Index 2020 (WCI) - statuetki otrzymało 9 miast, które w większości należą do ZMP.
Thumb 1 3 ko o umowa
30 października 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie „Budowy ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.”
Thumb 1 3 gliwice fotowoltaika pixa
W Gliwicach powstała jedna z największych miejskich instalacji fotowoltaicznych. Na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego zamontowano w sumie 260 paneli fotowoltaicznych.
Thumb 1 3 wroc aw  ciep o
Ponad 200 pieców zniknęło z 16 kamienic, które zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2020 r. ciepło z sieci popłynie do 29 budynków, należących do gminy, w tym do ok. 300 mieszkań.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności nowelizacji ustawy o działalności leczniczej
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie bezpodstawnych zarzutów sztucznego zawyżania stawek opłat za wodę i ścieki
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie zapowiadanych zmian dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności przeprowadzenia systemowej reformy podatku od nieruchomości

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x