Aktualności z tematu - „Gospodarka komunalna”
O środkach mających częściowo zrekompensować JST ubytek dochodów z podatku PIT, a także o pilnych, doraźnych rozwiązaniach dotyczących zmiany taryf za wodę i ścieki dyskutowali przedstawiciele samorządu i rządu 30 maja.
„Pstryczek od rządu, czyli nasz drogi prąd” oraz „Pstryczek od rządu i po kasie” to nowe spoty przygotowane przez Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich w ramach wspólnej kampanii informacyjnej na temat problemów miast i ich mieszkańców.
Skrócenia czasu obowiązywania taryf za wodę i ścieki z 3 lat do 12 miesięcy i wprowadzenia mechanizmu korekty taryfy w uzasadnionych przypadkach domaga się strona samorządowa KWRiST. Trwają rozmowy ze stroną rządową
11-12 maja br. w Bielsku-Białej odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „FOTOWOLTAIKA DZIŚ I JUTRO - współpraca alternatywnych źródeł energii.” Będzie ona także transmitowana z Centrum Konferencyjnego Hotelu Szyndzielnia.
Kilkanaście milionów złotych oszczędności na samych tylko opłatach związanych z emisją CO2. Do tego spadek zużycia węgla o kilkadziesiąt procent. Jeszcze w tym roku zakończy się budowa nowej geotermalno – biomasowej ciepłowni miejskiej.
18 kwietnia Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła nowe nabory w ramach podprogramów LIFE, które dotyczą gospodarki o obiegu zamkniętym i jakości życia, przyrody i różnorodności biologicznej czy łagodzenia zmian klimatu.
Wypracowaniem rozwiązań dotyczących energetyki, tak by miasta i gminy mogły ochronić swoich mieszkańców przed skutkami kryzysu energetycznego i wzrostem cen zajmie się nowo powołana grupa robocza. Apel o odrzucenie noweli o referendum lokalnym
Aby umożliwić samorządom skuteczne działanie na rzecz społeczności lokalnych, ZMP domaga się – w imieniu miast członkowskich – działań ze strony władz centralnych w zakresie cen energii i działania regulatora państwowego oraz zmian legislacyjnych.
Związek Miast Polskich podjął stanowisko w sprawie kryzysu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, spowodowanego przez PGW Wody Polskie, w którym domaga się odebrania PGW Wody Polskie uprawnień regulatora.
Rada Miejska Inowrocławia, przy wsparciu prezydenta Ryszarda Brejzy uchwaliła dokumenty, będące apelami do rządu o podjęcie pilnych działań, które miałyby uwolnić Polaków, w tym mieszkańców Inowrocławia, od wysokich opłat za ciepło.
Po 3 latach intensywnych prac Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach oddało do użytku zmodernizowaną od podstaw, ultranowoczesną oczyszczalnię ścieków przemysłowych powstających w procesie produkcji ciepła.
Krótkie animowane spoty filmowe przedstawią najważniejsze problemy społeczno-gospodarcze dotykające mieszkańców i miasta. Zachęcamy miasta do skorzystania z filmów i grafik „Nasze drogie ciepło” i wykorzystania ich w komunikacji z mieszkańcami.
Bydgoszcz i Toruń wypracowują projekt nowego porozumienia dotyczącego zagospodarowania śmieci, zgodne z obowiązującymi przepisami. Ostateczną decyzję o podpisaniu porozumienia będą podejmowali radni Bydgoszczy i Torunia.
Prezydent Konina napisał do Marka Gróbarczyka w sprawie nieakceptowalnego przebiegu postępowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącego zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Apel o zaprzestanie dyskryminacji mieszkańców miast oraz projekt stanowiska w sprawie kryzysu w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, spowodowanego przez PGW Wody Polskie – to m.in. efekty dyskusji, jaką odbyli delegaci do ZMP w Łodzi.
Chodzi o pozostawienie 500 metrów w ustawie wiatrakowej i przekazanie decyzyjności gminom i społeczności lokalnej. Dzisiaj w Sejmie 8 marca o godz. 11 odbędzie się konferencja prasowa w tej sprawie.
Wniosek do Premiera o przywrócenie odpowiedzialności gmin za zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki, ponowne opiniowane projektu o ochronie ludności i współfinansowanie przez uchodźców pobytu w Polsce to główne tematy rozmów Komisji Wspólnej 1 marca br
Program stanowi platformę wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń i edukacji samorządowców, przedsiębiorców działających w obszarach zurbanizowanych oraz ekspertów zrównoważonego rozwoju miast. Jutro, 2 marca inauguracja programu.
Krótkie animowane spoty filmowe przedstawią najważniejsze problemy społeczno-gospodarcze dotykające mieszkańców i miasta. 28 lutego w Senacie odbyła się konferencja prasowa ZMP i UMP zapowiadająca kampanię i premiera pierwszego spotu.
We wtorek, 28 lutego o godz. 10.30 zapraszamy przedstawicieli mediów na konferencję prasową Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich, która odbędzie się w Kancelarii Senatu, w sali 217 i będzie także transmitowana na FB ZMP i Senatu RP
Transformacji energetycznej poświęcone było kolejne webinarium z cyklu „Zarządzanie Miastem”, które 17 lutego zorganizował poseł do PE Jan Olbrycht. Nagranie z piątkowego webinaru jest już dostępne na kanale posła na youtube.
2 marca br. rozpocznie się nabór wniosków do projektu mentoringowego PROSPECT+, inicjatywy finansowanej przez KE w ramach programu Horyzont 2020. Aplikować mogą pracownicy JST i lokalnych agencji energetycznych zainteresowani poszerzeniem wiedzy,
Zapraszamy do udziału w webinarium „Transformacja energetyczna - konsekwencje dla samorządów” 17 lutego (piątek) w godzinach 9.00-11:00.
Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, przyłączając się do głosu organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie zmian w programie.

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!