Aktualności z tematu - „Gospodarka komunalna”
Do stolicy Polski zjechało dziś około 2000 samorządowców z całego kraju. Pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów protestowali marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni wielu miast, miasteczek i gmin wiejskich.
7 października odbył się protest przeciwko nieuzasadnionym, gigantycznym podwyżkom cen energii i kosztom życia. Samorządowcy przeszli spod Sejmu pod KPRM. Protest zorganizował Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, przy wsparciu ZMP, UMP i ZPP.
Ponad 600 uwag spłynęło po wczorajszym apelu o pilne ich zgłaszanie do rządowej propozycji tez ustawy regulującej zasady sprzedaży węgla. Po ich skonsolidowaniu zostały przesłane stronie rządowej. Publikujemy materiał.
Mimo negatywnych opinii wielu środowisk samorządowych, strona rządowa kontynuuje prace nad rozwiązaniami zlecającymi gminom sprzedaż węgla. Przedstawiciele ZMP podejmują desperacką próbę ratowana samorządów. Prosimy miasta o przesyłanie uwag.
Nie ma potrzeby budowania dodatkowych struktur dystrybucji tego surowca w samorządach - komentuje Krzysztof Żuk, a Andrzej Porawski pisze: Kolejny „świetny” pomysł ministra Sasina. Jak za PRL-u: „światły pomysł z góry – naczelnicy do roboty”...
6 października zapraszamy na webinarium organizowane przez Unię Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza przy współpracy EU Energy Poverty Hub i Climate Strategies Poland.
W najbliższych miesiącach w Tychach zostanie wdrożony system automatyzacji oświetlenia ulic. Pozwoli on m.in. na przygaszanie lub zwiększanie mocy lamp, w zależności od natężenia ruchu w danej części miasta.
Podczas sejmowej komisji minister Marek Gróbarczyk poinformował, że zobligowany jest realizować politykę premiera, który uważa, że „wszelkie wzrosty cen przede wszystkim mediów są obecnie jak najbardziej niepożądane”
Biuro ZMP otrzymało właśnie obiecane podczas spotkania informacyjnego dla miast 9 września br. materiały z MKiŚ na temat ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Podczas wrześniowej sesji większością głosów Rady Miasta Gdyni została przyjęta rezolucja w sprawie kosztów zakupu energii elektrycznej. Radni oficjalnie wyrazili swoje zaniepokojenie ogromnym wzrostem stawek.
Po raporcie o aktualnym stanie prac w Parlamencie i Komisji Wspólnej członkowie Zarządu omówili sytuację, jaka ma miejsce w coraz większej liczbie miast po ogłoszeniu kolejnych przetargów na zaopatrzenie sektora komunalnego w energię elektryczną.
Podczas konferencji prasowej w Tychach 19 września samorządowcy skarżyli się, że mieszkańcy bombardują ich pytaniami o wypłatę dodatków węglowych, a oni nadal nie otrzymali pieniędzy na ten cel.
Prezes ZMP apeluje o natychmiastowe zaprzestanie bezprawnej ingerencji w ustawowy proces weryfikacji i zatwierdzania taryf dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o finansach JST.
Od wtorku, 20 września, wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywane na nowych zasadach. Wchodzi w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków.
Ponad 3,5 tys. wniosków o dodatek węglowy wpłynęło do OPS w Gliwicach. Jednak w tym mieście – jak we wszystkich innych w Polsce – nie można przekazać pieniędzy mieszkańcom. Dlaczego tak się dzieje i o co apeluje do samorządów rząd?
W związku z próbami zastraszania samorządowców, że muszą wypłacać z własnych środków dodatki węglowe, ZMP podtrzymuje - wydatkowanie środków na niezaplanowane w budżecie, nagle nałożone zadania, nie powinno mieć miejsca przed otrzymaniem dotacji.
A. Porawski pisze, że wbrew ustaleniom KWRiST 19.07: Pan minister Gróbarczyk na poniedziałkowej konferencji prasowej podjął szereg decyzji za or­gany gmin, jak w najgorszych czasach głębokiego PRL-u. Posługiwał się przy tym manipulacją i kłamstwem.
Przekazanie w trybie nagłym, bez żadnej konsultacji ze środowiskiem samorządowym, zadania zleconego – wypłaty dodatku węglowego na podstawie pośpiesznie, niedbale przygotowanych i doraźnie uchwalonych przepisów – powoduje ogromne problemy.
9 września ZMP zorganizował kolejne spotkanie informacyjne online z przedstawicielami MKiŚ, tym razem dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Gorzowskie inwestycje w zagospodarowanie wód opadowych to jeden z największych programów retencyjnych prowadzonych w polskich miastach. Gorzów w retencję inwestuje ponad 80 milionów złotych.
Webinarium organizowane przez Unię Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza wraz z Kancelarią WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr poświęcone planowaniu oraz przygotowaniu inwestycji miejskich odbędzie się 20 września br. w godz. 9.00-14.00.
O konieczności wprowadzenia tarczy osłonowej dla JST i większej pomocy ze strony rządu w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii w miastach, aby nie obciążać mieszkańców mówił 6 września Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych
Zapraszamy 9 września na godz. 10.00 na kolejne spotkanie informacyjne online z przedstawicielami MKiŚ, tym razem dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
24. seminarium realizowane w ramach projektu KlastER pt. „Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne” odbędzie się 13 września (wtorek) w godz. 10:00-12:00.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!