Informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O finansowaniu rozwoju miast na seminarium FRL

Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji będzie tematem kolejnego seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego z cyklu przygotowującego nasze miasta do udziału w Światowym Forum Miejskim (WUF11) w czerwcu w Katowicach. Będzie to już trzecie spotkanie online, które przed Światowym Forum organizuje Związek Miast Polskich. Seminarium, na które zapraszamy 24 maja br., w godz. 10.00-12.00, będzie transmitowane ze studia z Zgierzu. Jego temat to finanse lokalne – ich dynamika, diagnoza obecnego stanu oraz wyzwania.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
MIASTO JUTRA - DIALOG I WSPÓŁZARZĄDZANIE W CZASACH WIELU WYZWAŃ

Seminarium 11 maja br. - transmitowane ze studia w Gdyni - będzie poświęcone tematyce MIASTO JUTRA - DIALOG I WSPÓŁZARZĄDZANIE W CZASACH WIELU WYZWAŃ. Gospodarzem wydarzenia będzie Gdynia, która jest liderem społeczeństwa obywatelskiego. To kolejne seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejne z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Światowe Forum Miejskie odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, w Katowicach, w dniach 26-30 czerwca 2022 roku.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Współpraca zamiast konkurencji – ruszają EMPIRIE Sieci Wymiany Doświadczeń

Aby zamienić jeden udany projekt w wiele sukcesów, należy powtórzyć go wiele razy. Od kilku miesięcy intensywnie pracowaliśmy, aby stworzyć miejsce, w którym dziesiątki ekspertów i praktyków będzie mogło podzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby setki projektów przekuć w tysiące sukcesów - dla dobra milionów mieszkańców i społeczności lokalnych. Tak powstały EMPIRIE Sieci Wymiany Doświadczeń, nowy projekt Związku Miast Polskich, który rusza już za kilka dni, w ramach realizowanego przez nas od 2019 roku projektu szkoleniowo-doradczego „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Samorządowcy apelują o rozsądek i odpowiedzialność

Środki z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Unii Europejskiej są niezbędne polskim miastom i gminom do dalszego wyrównywania poziomu życia mieszkańców do poziomu istniejącego w krajach Europy Zachodniej. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich i Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski apelują do Premiera Mateusza Morawieckiego - w związku z wyrokiem TSUE z dnia 16 lutego 2022 r. - o bezzwłoczne usunięcie wszelkich przeszkód prawnych, które uniemożliwiają Komisji Europejskiej akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
ZMP przygotowuje miasta do Światowego Forum Miejskiego w Katowicach

Od 26 do 30 czerwca br. w Katowicach będzie odbywać się 11. Sesja Światowego Forum Miejskiego. W ramach przygotowania miast do udziału w tym Forum, organizowanym pierwszy raz w Polsce, Związek Miast Polskich zaprasza na cykl seminariów w formule Forum Rozwoju Lokalnego (FRL). Pierwsze z nich, inauguracyjne, będzie mieć miejsce w Katowicach (Willa Goldsteinów) 11 lutego br. (piątek) od 11:00 do 13:00.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Petycja przeciwko "Lex Czarnek"

Związek Miast Polskich wspólnie z Unią Metropolii Polskich walczą od wielu miesięcy o to, aby tzw. Lex Czarnek nie wszedł w życie, podejmując różne własne działania i aktywności, a także włączając się w akcje, takie jak np. Wolna Szkoła. Projekt nowelizacji Prawa oświatowego zmniejsza wpływ wspólnot samorządowych - zarówno władz lokalnych, jak i rodziców - na pracę szkoły. Obecnie zachęcamy do podpisywania petycji - Zamach na polską szkołę!

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem na seminarium FRL

Zapraszam na XXVI seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) zatytułowane „Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MRL”, które odbędzie się 27 stycznia br. (czwartek) w godz. 10.00-13.00. W trakcie seminarium będziemy mówić o sytuacji społeczno-ekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego. Eksperci i doradcy ZMP zaprezentują raporty przygotowane w oparciu o produkty MRL pokazując procesy i zmiany wpływające na potencjał rozwoju.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Związek Miast Polskich włącza się w obchody i zaprasza miasta do celebrowania jutrzejszego Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Zachęca m.in. do wykorzystania spotu wideo, który powstał na zlecenie Związku, oraz innych przygotowanych na tę okazję materiałów.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Wolna szkoła

30 listopada do Sejmu trafił pierwszy z dwóch rządowych projektów, które uderzają w polską edukację, podporządkowują szkoły kuratorom, odbierając rodzicom, uczniom i wspólnotom lokalnym wpływ na to, co się dzieje w szkole. Głosowanie nad nimi planowane na 9 grudnia zostało nagle zdjęte z porządku obrad. Wszystko wskazuje na to, że trafi pod obrady na kolejnym posiedzeniu przed świętami Bożego Narodzenia. Organizacje społeczne, samorządowcy, związki nauczycielskie i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie od kilku miesięcy apelują o wycofanie się rządu z planów centralizacji i upartyjnienia polskiej szkoły.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O wsparciu unijnym dla miast na Forum Rozwoju Lokalnego

Zapraszam na XXV seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) tym razem zatytułowane „Polityki horyzontalne i sektorowe UE - programy i inicjatywy KE dedykowane miastom”, które odbędzie się jutro, w czwartek 25 listopada br. od godz. 10.00 do 13.30. Podczas spotkania przedstawimy szereg programów, inicjatyw oraz misji dedykowanych bezpośrednio miastom w ramach polityk horyzontalnych i sektorowych UE.

informacje prasowe

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Apele ZMP - członkostwo Ukrainy w UE, przyspieszenie prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, wykorzystanie funduszy unijnych na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Problemy, wyzwania, rozwiązania. Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Podsumowanie spotkań tematycznych
Pobierz Download icon@2x
inne
Uzasadnienie do kompleksowej nowelizacji specustawy (projekt z 31 marca br.)

Kalendarz wydarzeń

Miasta
15
maj 2022

20
maj 2022

Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej