Ue naglowek2
Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
I etap 2016-2018 Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł
II etap 2018-2020 Dofinansowanie projektu z UE: 2 671 677,03 zł

Informacje Aktualności

Display finanse 4

26.10.2020 KWRiST, Oświata

Desygnowany przez stronę samorządową KWRiST na współprzewodniczącego Zespołu ds. monitorowania finansów oświaty, Marek Wójcik prosi MFFiPR o pilne uruchomienie tego zespołu.
Display zmp ump

10.10.2020 Zdrowie, Zgromadzenia i Zarządy ZMP, Oświata, EPIDEMIA KORONAWIRUSA - LEGISLACJA

Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich wystosowały 9 października apel do Ministra Zdrowia o wydanie decyzji o możliwości przejścia szkół na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym.
Display piast w lo w ppp

06.10.2020 PPP, Oświata, Z naszych miast

W otwarte na początku września nowe budynki dydaktyczne Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie wybudowane zostały w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Display logo zmp 2

01.10.2020 Komisja Edukacji Związku Miast Polskich

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju kolejne spotkanie członków Komisji Edukacji Związku Miast Polskich odbędzie się on-line, w dniu 8 października 2020 roku (czwartek) w...
Display logo zmp 2

29.09.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym kolejne spotkanie GWD - grupa wiejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój ...
Display logo zmp 2

28.09.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym kolejne spotkanie GWD - grupa powiatowa, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwó...

Aktualnosci Grupy wymiany doświadczeń

Display logo zmp 2

29.09.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym kolejne spotkanie GWD - grupa wiejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój ...
Display logo zmp 2

28.09.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym kolejne spotkanie GWD - grupa powiatowa, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwó...
Display logo zmp 2

02.09.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym kolejne spotkanie GWD - grupa miejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój ...
Display logo zmp 2

01.07.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym kolejne spotkanie GWD - grupa wiejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój ...
Display logo zmp 2

01.06.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym kolejne spotkanie GWD - grupa powiatowa, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwó...
Display logo zmp 2

15.05.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym kolejne spotkanie GWD - grupa wiejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój ...

Kalendarz Kalendarz wydarzeń

październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31