Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
I etap 2016-2018 Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł
II etap 2018-2020 Dofinansowanie projektu z UE: 2 671 677,03 zł

Aktualności

01.12.2022 Oświata, POMOC DLA UKRAINY

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zaprasza do zapoznania się z wnioskami analizy „Uczniowie uchodźczy z Ukrainy w polskim systemie edukacji” opracowanej przez Paulinę Chrostowską na podstawie ba...

23.11.2022 Legislacja, Oświata, Z Senatu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej podczas obrad 22 listopada zarekomendowała Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. W ...

17.11.2022 Oświata

Kampania informacyjna skierowana do uczniów klas ósmych oraz oferta kursów online przygotowujących do matur i egzaminów kończących naukę w szkole podstawowej – to propozycja, jaką do miast kieruje ...

31.10.2022 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniu 04.11.2022 roku odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa wiejska i miejsko-wiejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowany...

27.10.2022 Komisje tematyczne ZMP, Oświata

W dniach 25-26 października 2022 roku we Wrocławiu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Rozmawiano m.in. na temat sytuacji uczniów obcokrajowców, a także o wynagr...

18.10.2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z zespołem projektu „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" zapraszają na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zadań publicznych i niep...

Grupy wymiany doświadczeń

31.10.2022 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniu 04.11.2022 roku odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa wiejska i miejsko-wiejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowany...

10.10.2022 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniu 17.10.2022 roku odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa powiatowa, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkó...

13.09.2022 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniu 22.09.2022 roku odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa miejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół ...

10.07.2022 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniu 14.07.2022 roku odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa wiejska i miejsko-wiejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowany...

17.06.2022 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniu 21.06.2022 roku odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa powiatowa, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkó...

09.05.2022 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniu 12.05.2022 roku odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa powiatowa, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkó...

Kalendarz wydarzeń

grudnia 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31