Ue naglowek2
Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
I etap 2016-2018 Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł
II etap 2018-2020 Dofinansowanie projektu z UE: 2 671 677,03 zł

Informacje Aktualności

Display edukacja ekologiczna

14.07.2021 Ochrona środowiska, Oświata

Ukazała się pierwszy Raport z badania w polskich szkołach podstawowych na temat działań nakierowanych na kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów i form stosowanych w tym procesie.
Display szko a pixabay

28.06.2021 Grupy Wymiany Doświadczeń

Badanie ankietowe na temat pracy zdalnej, przeprowadzone wśród pracowników Wydziałów Oświaty, JST reprezentowanych przez członków Grup Wymiany Doświadczeń
Display logo zmp 2

28.06.2021 Grupy Wymiany Doświadczeń

Wyniki ankiety dotyczącej kształcenia na odległość przeprowadzonej wśród uczniów - powiaty
Display logo zmp 2

28.06.2021 Grupy Wymiany Doświadczeń

Wyniki ankiety dotyczącej kształcenia na odległość przeprowadzonej wśród rodziców - powiaty
Display logo zmp 2

28.06.2021 Grupy Wymiany Doświadczeń

Wyniki ankiety dotyczącej kształcenia na odległość przeprowadzonej wśród nauczycieli - powiaty
Display myslowice zielona pracownia 2

10.06.2021 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniu 7.07.2021 roku odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa wiejska i miejsko-wieska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym ...

Aktualnosci Grupy wymiany doświadczeń

Display szko a pixabay

28.06.2021 Grupy Wymiany Doświadczeń

Badanie ankietowe na temat pracy zdalnej, przeprowadzone wśród pracowników Wydziałów Oświaty, JST reprezentowanych przez członków Grup Wymiany Doświadczeń
Display logo zmp 2

28.06.2021 Grupy Wymiany Doświadczeń

Wyniki ankiety dotyczącej kształcenia na odległość przeprowadzonej wśród uczniów - powiaty
Display logo zmp 2

28.06.2021 Grupy Wymiany Doświadczeń

Wyniki ankiety dotyczącej kształcenia na odległość przeprowadzonej wśród rodziców - powiaty
Display logo zmp 2

28.06.2021 Grupy Wymiany Doświadczeń

Wyniki ankiety dotyczącej kształcenia na odległość przeprowadzonej wśród nauczycieli - powiaty
Display myslowice zielona pracownia 2

10.06.2021 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniu 7.07.2021 roku odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa wiejska i miejsko-wieska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym ...
Display myslowice zielona pracownia 1

10.06.2021 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniu 18.06.2021 roku odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa powiatowa, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkó...

Kalendarz Kalendarz wydarzeń

sierpień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31