W dniu 22.09.2022 roku odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa miejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów ” - II etap - Zarządzanie edukacją w formie zdalnej.