Zgromadzenie Ogólne ZMP

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku. Jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

  • składa się z przedstawicieli wybieranych przez Rady Miejskie miast członkowskich,
  • odbywa się raz w roku,
  • wybiera Prezesa Związku, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
  • podejmuje uchwały, stanowiska i wnioski,
  • kształtuje działalność programową Związku,
  • uchwala statut Związku,
  • ustala wysokość składki członkowskiej i budżet Związku.

_____________________

Centralizacja, antysamorządowa polityka rządu i dyskryminacja miast – to najważniejsze problemy, na jakie zwracano uwagę podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP, które 8 i 9 marca 2023 r. odbyło się w Łodzi. Uczestniczyło w nim prawie 200 delegatów z miast. Więcej

Specjalnym gościem spotkania była Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. W 2023 r. roku Łódź obchodzi jubileusz 600-lecia nadania praw miejskichWięcej

______________________

XLV Zgromadzenie Ogólne ZMP zdominowały rozmowy o kryzysie migracyjnym, który po agresji Rosji na Ukrainę dotknął wszystkie polskie samorządy. Napływ uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy to wielkie wyzwanie dla polskich samorządów, kolejne wyzwanie po pandemii, z którą cały czas się mierzą.
11 marca 2022
r. po raz drugi w historii w formule online obradowało Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Więcej

Z uczestnikami Zgromadzenia Ogólnego ZMP połączył się na żywo mer Lwowa, Andrij Sadowy. Więcej

______________________

Delegaci ZMP obecni na Zgromadzeniu Ogólnym Związku 28 czerwca 2022 r. rozpoczęli wraz z przedstawicielami rządu debatę na temat Krajowej Polityki Miejskiej oraz sposobów jej wdrażania w codzienne funkcjonowanie naszych miast. Spotkanie w całości poświęcono ogłoszonej dzień wcześniej w Katowicach na Światowym Forum Miejskim Krajowej Polityce Miejskiej. Więcej

______________________

Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem – powiedział prezes Zygmunt Frankiewicz do delegatów z miast członkowskich Związku i do samorządowców goszczących na XLIV Zgromadzeniu Ogólnym ZMP, które odbyło się 25 lutego 2021 r. Pierwszy raz w historii odbywało się w formule online (z powodu trwającej pandemii Covid-19), a więc jednocześnie we wszystkich miastach członkowskich Związku. Więcej 

______________________

Stanowisko w sprawie koniecznej naprawy finansów samorządowych oraz Apel o zażegnanie kryzysu polskiej oświaty – to dwa dokumenty, które przyjęli delegaci Zgromadzenia Ogólnego ZMP, które odbyło się 5 i 6 marca 2020 we Wrocławiu. Delegaci przyjęli także Rezolucję w sprawie powstrzymania zmian klimatu i ochrony środowiskaWięcej

Relacja wideo ze Zgromadzenia Ogólnego

______________________

5 i 6 marca 2019 r w Poznaniu podczas. XLII Zgromadzenia Ogólnego ZMP przedstawiciele miast wybrali władze Związku na nową kadencję oraz przyjęli program działania. Przypomniano, że w latach 2016-18 samorządowcy musieli skupić się przede wszystkim na obronie przed niekorzystnymi zmianami w prawie, dotykającymi samorząd terytorialny.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń zaprezentował założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowanej przez jego resort. Więcej oraz TUTAJ

______________________

Podczas ZO ZMP, które odbyło się 1 i 2 marca 2018 r. w Żywcu, delegaci z miast przyjęli sprawozdania za 2017 i nowy budżet na 2018 rok. W programie działań ZMP jest pomoc miastom przy organizacji wyborów. Oprócz dorocznych czynności statutowych, przedstawiciele miast należących do ZMP przegłosowali dwie zmiany w Statucie Związku. Więcej

______________________

Z udziałem ponad 250 przedstawicieli miast Zgromadzenie Ogólne ZMP, które obradowało 21 i 22 marca 2017 r. w Serocku, podjęło stanowiska w sprawie finansowania oświaty, KUB i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie delegatów do Związku odbywało się w atmosferze obchodów 600-lecia praw miejskich Serocka oraz 100-lecia współpracy i partnerstwa miast, którą zapoczątkował w 1917 roku powstały na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim Związek Miast Królestwa Polskiego, zarejestrowany następnie jako Związek Miast Polskich. Więcej

______________________

3 i 4 marca 2016 r. w Dąbrowie Górniczej w Pałacu Kultury Zagłębia odbyło się XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Spotkanie było połączone z przypadającym w tym roku jubileuszem 25-lecia restytucji ZMP oraz 100-leciem praw miejskich Dąbrowy Górniczej. Więcej 

______________________

5 marca 2015 r. w Poznaniu odbyło się XXXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Spotkanie towarzyszyło Kongresowi XXV-lecia Samorządu Terytorialnego. Pierwszy raz po wyborach samorządowych spotkali się na Zgromadzeniu Ogólnym delegaci miast do ZMP. W poznańskim spotkaniu wzięli udział nowowybrani prezydenci, burmistrzowie oraz radni wybrani przez swoje samorządy do pracy w Związku, a także samorządowcy składający swój mandat w Zarządzie Związku i Komisji Rewizyjnej.

______________________

13-14 marca 2014 r. XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Zabrzu

______________________

28 lutego -1 marca 2013 r. XXXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Kołobrzegu

______________________

8-9 marca 2012 r. XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Karpaczu


Sprawozdania Zarządu Związku Miast Polskich dostępne są tutaj.


MULTIMEDIA
GALERIE MIAST