Wyszukaj dokumenty

Dokumenty
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 29.11.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie potrzeby zasadniczych zmian w polskiej oświacie 19.06.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu nowelizacji ustawy okołobudżetowej (druk 3323) 19.06.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko ZMP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – proponowane poprawki 19.06.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Związku Miast Polskich dotyczące zapowiedzi powołania rządowego regulatora opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.06.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie postępu prac nad projektem ustawy o ochronie ludności 06.04.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie transformacji energetycznej miast 05.04.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Apel Związku Miast Polskich o zaprzestanie dyskryminacji mieszkańców miast 05.04.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stan finansów JST, w tym miast, na początku 2023 roku 05.04.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie postępu prac nad projektem ustawy o ochronie ludności 04.04.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz