Wyszukaj dokumenty

Dokumenty
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie konieczności wydłużenia terminu przyjęcia przez gminy ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego 22.03.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie kierunku zmian przepisów o podatku od nieruchomości 29.01.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Przesłanie na wybory samorządowe 2024 19.01.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie ciągłości działania gminy po wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta) w trakcie kadencji 18.12.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Oświadczenie Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie konsekwencji lekceważenia przepisów prawa przez urzędników administracji rządowej 18.12.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 29.11.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie potrzeby zasadniczych zmian w polskiej oświacie 19.06.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko ZMP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – proponowane poprawki 19.06.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu nowelizacji ustawy okołobudżetowej (druk 3323) 19.06.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Związku Miast Polskich dotyczące zapowiedzi powołania rządowego regulatora opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.06.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz