Dokumenty z kategorii 'stanowiska i uchwały ZMP'

Wstępne stanowisko ZMP w sprawie projektu Funduszu Inwestycji Lokalnych

08.07.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku popiera główną ideę zaproponowanego przez rząd Funduszu – chęć wsparcia zaplanowanych na ten rok przez JST wydatków inwestycyjnych. Zarząd – czekając na projekt uchwały Rady Ministrów, konstytuujący jego kształt – ponawia uwagi wstępne, zgłoszone do projektu założeń Funduszu w dniu 24 czerwca br.:

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

08.07.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia, który stanowi regulację bardzo potrzebną, od dawna oczekiwaną i postulowaną przez Związek od ponad 10 lat. Jednocześnie prosi o zwrócenie uwagi na zgłaszane przez miasta szczegółowe kwestie.

Stanowisko ZMP w sprawie reprywatyzacji mienia obywateli polskich, zawłaszczonego przez władze PRL w kontekście poselskiego projektu ustawy (druk 420)

08.07.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd podkreśla, że obecny, poselski projekt nowelizacji spec-ustawy, zawiera zarówno przepisy, które można ocenić pozytywnie, jak i regulacje niekorzystne. Projekt jest jednak doraźną nowelizacją kontrowersyjnej ustawy, odnoszącej się do war­szaw­skiego fragmentu problemu reprywatyzacji – nierozwiązanego do tej pory w całym kraju spadku po obalonym ponad 31 lat temu reżimie komunistycznym.

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie wniosków o zmianę granic miast i o przyznanie praw miejskich w 2020 roku

06.07.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
W stanowisku Zarząd ZMP przypomniał, że nie jest przeciwny systemowym zmianom w obowiązujących w tych sprawach przepisach prawa. Zasadniczym kryterium podejmowania decyzji powinny być uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, a kluczowa w całym procesie ma być opinia mieszkańców obszaru, który byłby objęty zmianą granic. Zarząd Związku poparł większość wniosków w sprawie nadania miejscowościom będącym siedzibami gmin statusu miasta.

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 455)

06.07.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich zdecydowanie poparł rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uchwalony przez Sejm w dniu 28 maja br. W swojej uchwale z dnia 18 czerwca br. Senat RP wprowadził poprawki, które – poza jedną – mają charakter porządkujący i powinny zostać przyjęte. Natomiast jedna poprawka (punkt 3 uchwały Senatu) naszym zdaniem nie zasługuje na przyjęcie, dlatego wnosimy o jej odrzucenie.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta

15.05.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
W związku z obecnymi problemami samorządu gminnego, z których jednym z najważniejszych są rosnące koszty gospodarki odpadami komunalnymi, przekraczające możliwości ich sfinansowania (z uwagi nie tylko na niewystarczające limity ustawowe opłat, ale przede wszystkim na brak akceptacji społecznej dla dalszego wzrostu opłat), koncepcja organizacyjna i finansowa wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta zaproponowana przez Ministra Klimatu jest znacząco niewystarczająca.

Uwagi Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich do ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

27.04.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP i UMP nie mogą pozytywnie zaopiniować ustawy zawartej w druku senackim 99. Natomiast w pełni popierają zamiar wprowadzenia w Polsce w większej niż dotąd skali głosowania korespondencyjnego oraz głosowania internetowego w organizowanych w naszym kraju wyborach i referendach. Wprowadzenie tych rozwiązań musi być dobrze zaprojektowane i przygotowane, z zapewnieniem przestrzegania konstytucyjnych zasad równości, tajności, powszechności i bezpośredniości.

Opinia robocza Zarządu ZMP o datowanej 10.04 br. roboczej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoViD-19

20.04.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku wyraża swoje rozczarowanie zawartością projektu, który nie zawiera przepisów, zgłaszanych w postulatach środowisk samorządowych, w tym ZMp, przedstawianych w dotychczasowych stanowiskach . Projekt zawiera wprawdzie kilka rozwiązań, które wychodzą naprzeciw szczególnym potrzebom miast podczas stanu epidemii, jednak nie sposób zastosować do nich określenia „tarcza antykryzysowa”. Na przykład z punktu widzenia finansów samorządowych nie ma elementów wzmacniających dochody JST.

Statystyki wyborcze - dane 176 miast

03.04.2020 | stanowiska i uchwały ZMP

Statystyka wyborcza - dane ze 136 miast

02.04.2020 | stanowiska i uchwały ZMP

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko ZMP w sprawie reprywatyzacji mienia obywateli polskich, zawłaszczonego przez władze PRL w kontekście poselskiego projektu ustawy (druk 420)
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Wstępne stanowisko ZMP w sprawie projektu Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 455)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej