Wyszukaj zamówienia

Zamówienia publiczne
Postępowanie nr 12/CH22/2024 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 21.05.2024 12:00 Załączniki
Postępowanie nr 13/CH2/2024 pn. Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych, 25– 26.6.2024 Warszawa 21.05.2024 11:34 Załączniki
Postępowanie nr 91/NOR5/2024 pn. Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych 19.05.2024 20:00 Załączniki
Postępowanie nr 11/CH2/2024 Odpowiedź na pytanie oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.05.2024 11:54 Załączniki
Postępowanie nr 11/CH2/2024 Odpowiedź na pytanie oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.05.2024 15:07 Załączniki
Postępowanie nr 12/CH2/2024 Odpowiedź na pytanie i zmiany treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie 13.05.2024 13:25 Załączniki
Postępowanie nr 12 /CH2/2024 pn. Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych 10.05.2024 13:51 Załączniki
Postępowanie nr 11 /CH2/2024 pn. Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych 10.05.2024 13:14 Załączniki
Postępowanie nr 10/CH2/2024 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07.05.2024 14:25 Załączniki
Postępowanie nr 10/CH2/2024 Informacja z otwarcia ofert 18.04.2024 15:46 Załączniki
Postępowanie nr 10/CH2/2024 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania 18.04.2024 12:00 Załączniki
Postępowanie nr 10/CH2/2024 odpowiedzi na zapytanie, ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert 15.04.2024 10:46 Załączniki
Postępowanie nr 10 /CH2/2024 pn. Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych Warszawa 22.05.2024 05.04.2024 14:00 Załączniki
Postępowanie nr 9/CH2/2024 Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 8 14.03.2024 19:42 Załączniki
Postępowanie nr 9/CH2/2024 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zadanie nr 2 14.03.2024 10:46 Załączniki
Postępowanie nr 90/NOR5/2024 Informacja o unieważnieniu postępowania 12.03.2024 13:18 Załączniki
Postępowanie nr 90/NOR5/2024 Informacja z otwarcia ofert 12.03.2024 11:53 Załączniki
Postępowanie nr 9/CH2/2024 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zadanie nr 3,4,5,7 12.03.2024 11:21 Załączniki
Postępowanie nr 9/CH2/2024 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zadanie nr 1 12.03.2024 11:15 Załączniki
Postępowanie nr 90/NOR5/2024 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 12.03.2024 10:45 Załączniki
Postępowanie nr 9/CH2/2024 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zadanie nr 6 11.03.2024 16:43 Załączniki
Postępowanie nr 90-NOR5-2024 Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert 07.03.2024 11:55 Załączniki
Postępowanie nr 90/NOR5/2024 Sprostowanie w SWZ daty wykonania zamówienia 06.03.2024 09:01 Załączniki
Postepowanie nr 9/CH2/NOR5 Informacja z otwarcia ofert 04.03.2024 19:30 Załączniki
Postępowanie nr 89/NOR5/2024 Informacja o wyborze oferty - sprostowanie 04.03.2024 15:04 Załączniki
Postępowanie nr 9/CH2/2024 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia 04.03.2024 11:45 Załączniki
Postępowanie nr 87/NOR5/2024 Informacja o ponownym wyborze oferty 01.03.2024 18:28 Załączniki
Postępowanie nr 87/NOR5/24 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty 01.03.2024 18:24 Załączniki
Postępowanie nr 90 /NOR5/2024 pn. Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych Opoczno w dniach 25 - 26 marca 2024 r. 01.03.2024 14:24 Załączniki
Postępowanie nr 89/NOR5/2024 Informacja o wyborze oferty 01.03.2024 14:05 Załączniki
Postępowanie nr 9/CH2/2024 Zmiana terminu składania ofert 29.02.2024 09:42 Załączniki
Postępowanie nr 88/NOR5/2024 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 27.02.2024 14:51 Załączniki
Postępowanie nr 87 NOR5 Informacja o wyborze oferty 26.02.2024 15:04 Załączniki
Postępowanie nr 9 /CH2/2024 pn. Świadczenie usług cateringowych 22.02.2024 18:40 Załączniki
Postępowanie nr 89/NOR5/2024 Informacja z otwarcia ofert 19.02.2024 15:05 Załączniki