Władze ZMP

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku. Jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

 • składa się z przedstawicieli wybieranych przez Rady Miejskie miast członkowskich,
 • odbywa się raz w roku,
 • wybiera Prezesa Związku, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 • podejmuje uchwały, stanowiska i wnioski,
 • kształtuje działalność programową Związku,
 • uchwala Statut Związku,
 • ustala wysokość składki członkowskiej i budżet Związku.

Zarząd jest organem wykonawczym Związku, któremu przewodniczy Prezes Związku. Prezes reprezentuje Związek na zewnątrz (par.33 Statutu).

 • może liczyć od 9-30 członków,
 • opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń,
 • spotyka się raz w miesiącu,
 • reprezentuje Związek zgodnie z par.5 Statutu,
 • wykonuje budżet,
 • organizuje przedsięwzięcia Związku.

Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.

 • składa się z pięciu osób,
 • uczestniczy w pracach Zarządu,
 • bada wykonanie przez Zarząd budżetu,
 • kontroluje realizację uchwał i wniosków Zgromadzenia Ogólnego.

Związek wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku, którym kieruje Dyrektor Biura, powołany przez Zarząd.

Zarząd Związku Miast Polskich IX kadencji (2024-2029)

Jacek Sutryk, prezes ZMP, prezydent Wrocławia (Niezależni)
Jakub Banaszek, wiceprezes ZMP, prezydent Chełma (Centroprawica)
Arkadiusz Chęciński, wiceprezes ZMP, prezydent Sosnowca (Koalicja Obywatelska)
Krzysztof Kosiński, wiceprezes ZMP, prezydent Ciechanowa (Trzecia Droga)
Krzysztof Matyjaszczyk, wiceprezes ZMP, prezydent Częstochowy (Centrolewica)
Anna Mieczkowska, sekretarz ZMP, prezydentka Kołobrzegu (Koalicja Obywatelska)
Magdalena Czarzyńska-Jachim, skarbnik ZMP, prezydentka Sopotu (Niezależni)


Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku (Niezależni)
Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla (Niezależni)
Emilian Bera, burmistrz Jawora (Niezależni)
Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz (Niezależni)
Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej (Niezależni)
Artur Łakomiec, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego (Niezależni)
Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa (Niezależni)
Edward Maniura, burmistrz Lublińca (Niezależni)
Jarosław Margielski, prezydent Otwocka (Centroprawica)
Beata Moskal-Słaniewska, prezydentka Świdnicy (Centrolewica)
Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska (Niezależni)
Piotr Płudowski, burmistrz Łukowa (Niezależni)
Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka (Koalicja Obywatelska)
Piotr Psikus, burmistrz Kępna (Niezależni)
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina (Niezależni)
Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic (Niezależni)
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha (Koalicja Obywatelska)
Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza (Niezależni)
Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku (Niezależni)
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy (Koalicja Obywatelska)
Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola (Niezależni)
Radosław Witkowski, prezydent Radomia (Koalicja Obywatelska)
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina (Koalicja Obywatelska)

Komisja Rewizyjna Związku Miast Polskich IX kadencji (2024-2029)

Marcin Bazylak, przewodniczący, prezydent Dąbrowy Górniczej (Centrolewica)
Marcin Witko, wiceprzewodniczący, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego (Centroprawica)

Maciej Gramatyka, prezydent Tychów (Koalicja Obywatelska)
Łukasz Kapczyński, burmistrz Glinojecka (Trzecia Droga)
Agnieszka Rupniewska, prezydentka Zabrza (Niezależni)


MULTIMEDIA
GALERIE MIAST