Dlaczego warto dołączyć do ZMP?

Mamy wpływ na legislację

 • prowadzimy lobbing legislacyjny dzięki udziałowi przedstawicieli ZMP w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich oraz różnych opiniotwórczych instytucji;
 • inicjujemy wspólne działania przeciwko niekorzystnym dla miast rozwiązaniom prawnym i opracowujemy własne projekty zmian ustaw;
 • przygotowujemy wnioski oraz wsparcie finansowe i merytoryczne dla miast występujących do Trybunału Konstytucyjnego;

Oferujemy wsparcie eksperckie i merytoryczne

 • finansujemy i udostępniamy miastom członkowskim ekspertyzy prawne;
 • wspomagamy miasta w bieżącym i strategicznym zarządzaniu przez System Analiz Samorządowych (SAS), czyli największą samorządową bazę danych statystycznych (1000 wskaźników dla wszystkich miast w Polsce) pozyskiwanych bezpośrednio z miast i różnych źródeł statystyki publicznej dotyczących ważnych sektorów działalności samorządów miejskich, oraz jego nową wersję rozwojową - Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL);
 • dajemy możliwość uczestnictwa w licznych projektach realizowanych ze środków zewnętrznych dotyczących istotnych spraw samorządowych m.in. z zakresu rozwoju, partycypacji, oświaty, klimatu, usług administracyjnych i PPP;

Umożliwiamy wymianę doświadczeń

 • promujemy dobre praktyki z miast (konkursy, Baza Dobrych Praktyk, publikacje);
 • udzielamy pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez miasta należące do Związku;
 • organizujemy dla miast członkowskich konferencje tematyczne, seminaria, warsztaty i Grupy Wymiany Doświadczeń;

Wspieramy działania promocyjne i informacyjne

 • prowadzimy działania wzmacniające wizerunek samorządów przy udziale miast członkowskich Związku;
 • posiadamy własne kanały informacyjne – serwis samorządowy ZMP www.miasta.pl, miesięcznik „Samorząd Miejski”, profil na portalu społecznościowym Facebook, newsletter, mailing do miast, przygotowujemy również publikacje;
 • prowadzimy stałą współpracę z dziennikarzami, organizujemy briefingi i konferencje prasowe, współpracujemy z rzecznikami prasowymi miast, redaktorami gazet miejskich oraz pracownikami biur promocji;

Współpracujemy z zagranicznymi partnerami

 • reprezentujemy interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich zrzeszających samorządy w Komitecie Regionów UE, Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE);
 • realizujemy projekty we współpracy ze stowarzyszeniami skupiającymi samorządy w Europie (konferencje, wizyty studyjne, platformy wymiany doświadczeń);
 • wspieramy miasta członkowskie w poszukiwaniach zagranicznych partnerów do współpracy (prawie 30% wszystkich partnerstw polskich samorządów zostało nawiązanych przy pomocy ZMP).

Jak przystąpić do ZMP

ZMP zaprasza do współpracy

Film promocyjny Związku Miast Polskich

Pozostałe aktualności w tej tematyce

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej