Dlaczego warto dołączyć do ZMP?

Mamy wpływ na legislację

 • prowadzimy lobbing legislacyjny dzięki udziałowi przedstawicieli ZMP w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich oraz różnych opiniotwórczych instytucji;
 • inicjujemy wspólne działania przeciwko niekorzystnym dla miast rozwiązaniom prawnym i opracowujemy własne projekty zmian ustaw;
 • przygotowujemy wnioski oraz wsparcie finansowe i merytoryczne dla miast występujących do Trybunału Konstytucyjnego;

Oferujemy wsparcie eksperckie i merytoryczne

 • finansujemy i udostępniamy miastom członkowskim ekspertyzy prawne;
 • wspomagamy miasta w bieżącym i strategicznym zarządzaniu przez opracowane przez naszych ekspertów i pracowników narzędzia, w tym Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL); dostarcza on kompleksowe informacje na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i stanu środowiska każdej gminy, miasta, obszaru funkcjonalnego w Polsce w oparciu o publicznie dostępne dane, w jednym miejscu;
 • dajemy możliwość uczestnictwa w licznych projektach realizowanych ze środków zewnętrznych dotyczących istotnych spraw samorządowych m.in. z zakresu rozwoju, partycypacji, oświaty, klimatu, usług administracyjnych i PPP;

Umożliwiamy wymianę doświadczeń

 • promujemy dobre praktyki z miast (konkursy, Baza Dobrych Praktyk, publikacje);
 • udzielamy pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez miasta należące do Związku;
 • organizujemy dla miast członkowskich konferencje tematyczne, seminaria, warsztaty i Grupy Wymiany Doświadczeń;

Wspieramy działania promocyjne i informacyjne

 • prowadzimy działania wzmacniające wizerunek samorządów przy udziale miast członkowskich Związku;
 • posiadamy własne kanały informacyjne – serwis informacyjny ZMP www.miasta.pl, miesięcznik „Samorząd Miejski”, profile na portalach Facebook, YouTube, LinkedIn, Spotify, newsletter, mailing do miast, przygotowujemy również publikacje;
 • prowadzimy stałą współpracę z dziennikarzami, organizujemy briefingi i konferencje prasowe, współpracujemy z rzecznikami prasowymi miast, redaktorami gazet miejskich oraz pracownikami biur promocji;

Współpracujemy z zagranicznymi partnerami

 • reprezentujemy interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich zrzeszających samorządy w Komitecie Regionów UE, Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE);
 • realizujemy projekty we współpracy ze stowarzyszeniami skupiającymi samorządy w Europie (konferencje, wizyty studyjne, platformy wymiany doświadczeń);
 • wspieramy miasta członkowskie w poszukiwaniach zagranicznych partnerów do współpracy (prawie 30% wszystkich partnerstw polskich samorządów zostało nawiązanych przy pomocy ZMP).

Jak przystąpić do ZMP

ZMP zaprasza do współpracy


Prezentacja o Związku Miast Polskich


Film promocyjny Związku Miast Polskich

Załączniki:
Prezentacja o Związku Miast Polskich


POWIĄZANE ARTYKUŁY
MULTIMEDIA
GALERIE MIAST