Aktualności z tematu - „Gospodarka i promocja”
Thumb 1 3 tarn w
Tarnowscy przedsiębiorcy wspólnie z miastem aktywnie włączają się w promocję swoich produktów i usług w ramach kampanii informacyjnej #MiastazPrzedsiębiorcami.
Thumb 1 3  d bia oru
W Łodzi otwarto punkt kontaktowy, którego celem jest niesienie kompleksowej pomocy organizacyjnej dla Białorusinów, zainteresowanych inwestycjami w Polsce, w tym tymczasową relokacją biznesu.
Thumb 1 3 fps 2
Urząd Miasta Tarnowa zaprasza na VI Forum Gospodarcze Polonii Świata, które odbędzie się 27-28 sierpnia br. w formule hybrydowej, pod patronatem m.in. Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 gorz w we frankfurcie
Gorzów prezentował się w Niemczech w ramach kampanii „Gorzów, wie bist du?”. Wśród Niemców największą popularnością podczas Święta Hanzy we Frankfurcie nad Odrą cieszyły się lokalne przysmaki.
Thumb 1 3 wod r wielkopolska
Deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej podpisali w Poznaniu przedstawiciele samorządów, poznańskich uczelni oraz reprezentanci świata biznesu.
Thumb 1 3 www2
Samorządy wspólnie z przedsiębiorcami prowadzą ogólnopolską kampanię informacyjną #MiastazPrzedsiębiorcami. Pokazują m.in. jaki wkład w dobrobyt i rozwój społeczności lokalnych wnoszą przedsiębiorcy.
Thumb 1 3 dzia aj lojalnie screen
Miasta aktywnie włączają się w promocję swoich produktów i usług w ramach kampanii informacyjnej „Działaj lojalnie: kupuj lokalnie”.
Thumb 1 3 grafika film
Kieleccy przedsiębiorcy wspólnie z Miastem Kielce aktywnie włączają się w promocję swoich produktów i usług w ramach kampanii informacyjnej #MiastazPrzedsiębiorcami.
Thumb 1 3 qqq
W tak trudnych dla biznesu i samorządów czasach, IFR i ZMP w kampanii #MiastazPrzedsiębiorcami wspólnie postawili docenić rodzimych przedsiębiorców i wsparcie władz lokalnych.
Thumb 1 3 www2
Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Związek Miast Polskich wspólnie z blisko 100 samorządami organizują ogólnopolską kampanię informacyjną #MiastazPrzedsiębiorcami
Thumb 1 3 krak w akt lokacji
Od 1 do 6 czerwca mieszkańcy Krakowa obchodzą Święto Miasta Krakowa, które zostało ustanowione przez Radę Miasta Krakowa jako upamiętnienie otrzymania przywileju lokacyjnego przez Kraków w 1257 r.
Thumb 1 3 eba budowa muzeum 2
Wmurowano już kamień węgielny pod budowę Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Będzie to obiekt unikatowy w skali kraju.
Thumb 1 3 k odzko inkubatr w koszarach
Miasto otrzymało środki na stworzenie w Kłodzku Inkubatora Przedsiębiorczości. Powstanie on w Koszarach Białych Fortu Owcza Góra. Dzięki temu ten zdewastowany obiekt zyska nowe życie.
Thumb 1 3 dji 0024
W związku z otwarciem 15 maja ogródków na świeżym powietrzu w placówkach gastronomicznych miasto chce pomóc restauratorom, dając im możliwość powiększenia zewnętrznych przestrzeni przy swoich lokalach
Thumb 1 3 sukcesja firm rodzinnych
Bezpłatne webinarium Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) odbędzie się 28 kwietnia br. w godz. 11:00-12:30 na platformie ClickMeeting. Zapraszamy!
Thumb 1 3  czyca nowe miasto strona
Amerykański dziennikarz Ryan Socash prowadzący na YouTube kanał „Poland In”, swój najnowszy materiał poświęcił Łęczycy, jej bogatej historii i dziejom regionu.
Thumb 1 3 gorz w pocz tki polskiego miasta
28 marca, w rocznicę ustanowienia w Gorzowie polskiej administracji, miasto świętowało Dzień Pioniera. Ten dzień w 1945 roku był symbolicznym początkiem polskiego Gorzowa.
Thumb 1 3 zgierz umowa
30 marca to 200. rocznica podpisania Umowy Zgierskiej. To dokument, który zapoczątkował gospodarczy rozwój nie tylko „miasta tkaczy”, ale również całego regionu jako ośrodka przemysłu włókienniczego.
Thumb 1 3 fundacja rodzinna konsultacje
Do konsultacji trafił projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Zapraszamy na dwa webinaria, podczas których będzie można zapoznać się z zaproponowanymi przez resort rozwoju i pracy rozwiązaniami.
Thumb 1 3 polkowice  pomoc dla przedsi biorc w
Zwolnienia z podatku od nieruchomości i Regionalna Pomoc Inwestycyjna dla podmiotów chcących rozwijać swoją działalność gospodarczą – to niektóre z propozycji Polkowickiego Pakietu Gospodarczego 2.0.
Thumb 1 3 leszno poznaj sie na mie cie
W Lesznie kończy się pierwszy etap kampanii „POZNAJ się NA MIEŚCIE”. Władze miasta chciały pokazać, jaki jest potencjał Starówki, aby zmienić stereotypową opinię mieszkańców, że w centrum nic się nie
Thumb 1 3 olsztyn piotr grzymowicz
Piotr Grzymowicz, zaniepokojony możliwymi opóźnieniami w inwestycjach wynikającymi ze znowelizowanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwrócił się do Premiera o czasową zmianę tych przepisów.
Thumb 1 3 gminy g rcznicze transformacja
Gminy górnicze oraz branża okołogórnicza chcą powołania „śląskiego okrągłego stołu” dotyczącego transformacji górniczej i energetycznej. Apel do Premiera i rządu wystosowali samorządowcy.
Thumb 1 3 bielsko bia a obchody 70lecia po czenia
W 2021 roku bielszczanie świętują 70. rocznicę połączenia Bielska i Białej. Obchody – z powodu pandemii - będą się odbywały głównie w instytucjach kultury i miejskich placówkach oświatowych.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wniosków o zmianę granic miast i o przyznanie praw miejskich w 2021 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie zmian w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dn. 8 lipca o zm. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...)
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Report OECD - Better Governance, Planning and Services in Local Self‑Governments in Poland
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Raport OECD - Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
6
sierpień 2021

13
sierpień 2021

Sierpień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x