Aktualności z tematu - „Program „Rozwój lokalny"”
13 i 14 września odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli miast uczestniczących w Sieci Wymiany Doświadczeń „Miasto cyfrowe”. Tym razem EMPIRIE zagościły do Zabrza.
W dniach 24-29 września 2022 r. delegacja z Miasta Starachowice wzięła udział w wizycie studyjnej w mieście Bergen w Norwegii w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”.
We wtorek, 4 października, zastępca burmistrza norweskiego Sunnfjord, Anne Lilleaasen, podpisała z burmistrzem miasta, Dariuszem Kosno umowę partnerską. Tym samym gminy zostały partnerami w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.
Tematem przewodnim jesiennego spotkania Sieci Wymiany Doświadczeń – MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE był produkt lokalny i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz rozwoju turystyki w mieście.
26 i 27 września odbyły się w Warszawie Jesienne warsztaty sieciujące dla 29 miast laureatów, uczestniczących w Programie „Rozwój lokalny”, ich zespołów miejskich i doradców ZMP, które były poświęcone lepszej realizacji działań.
20 września, w auli Generatora Nauki GEN, odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Jasło-moje miasto, mój dom”, w ramach którego realizowanych jest 18 przedsięwzięć o wartości 15,3 mln złotych.
Rewitalizacja, jakość życia, perspektywy na przyszłość. W Pleszewie podczas konferencji „Poza metropolią” dyskutowano na temat życia w małych i średnich miastach. Konferencja zgromadziła przedstawicieli miast z całej Polski.
Dziś o godz. 10.00 zapraszamy na transmisję konferencji organizowanej przez miasto Pleszew pt. „Poza metropolią: rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach”. Spotkaniu towarzyszyć będzie kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
Ostatnie dni wakacji w Jarosławiu były bardzo kolorowe za sprawą niezwykle barwnego wydarzenia jakim jest Jarmark Jarosławski. Tym razem w wydarzeniu brała udział delegacja z norweskiej Nordre Follo kommunne.
Zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, tym razem w formule stacjonarnej. Seminarium będzie towarzyszyć konferencji organizowanej przez miasto Pleszew pt. „Poza metropolią: rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach.”
25–28 sierpnia odbędzie się Jarmark Jarosławski - niezwykle barwne przedsięwzięcie, swoją koncepcją nawiązujące do wielokulturowej historii miasta oraz do zjazdów kupieckich uważanych przez historyków za największe w Rzeczpospolitej w XVI i XVII-w.
Wiele miast biorących udział w programie Rozwój Lokalny wskazało na problem obumarłych ulic, które w przeszłości tętniły życiem. W Rydułtowach trwa reaktywacja głównej ulicy prowadzącej z terenu kopalni do rynku.
Placówka jest prowadzona przez starachowickie Centrum Usług Społecznych. Miejsce to oferuje zarówno zajęcia dla dzieci, jak i osób dorosłych korzystających ze wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym.
7 i 8 czerwca br. odbyło się w Cieszynie spotkanie inaugurujące pracę grupy EMPIRIE – Sieci Wymiany Doświadczeń – Kapitał ludzki, która jest dedykowana zagadnieniom związanym z szeroko pojętymi zasobami kadrowymi miast.
19 lipca w Hrubieszowie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”. Hrubieszów w ramach projektu stawia na poprawę jakości życia mieszkańców i sprawną administrację miejską.
Dzień Ukraiński był wyjątkowym wydarzeniem na stoisku miast w strefie URBAN EXPO podczas niedawnego Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Zapraszamy na film opowiadający o tamtym wyjątkowym dniu.
Instytut Rozwoju Miast i Regionów zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniu „Wykorzystanie narzędzi planistycznych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gmin”, które odbędzie się w formie on-line 14 lipca br.
13 i 14 czerwca br. odbyło się spotkanie inauguracyjne przedstawicieli miast wchodzących w skład sieci tematycznej EMPIRIE – ZASOBY MIAST/FINANSE. Gospodarzem spotkania było miasto Włocławek.
W Forum uczestniczyło ponad 10 tys. osób, a dodatkowo 6 tys. wzięło w nim udział zdalnie. W blisko 500 sesjach debatowało ponad 700 panelistów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wydarzenia, które odbywały się na naszym specjalnym stoisku miast.
30 czerwca na stoisku miast na Światowym Forum Miejskim gościł Tomasz Robaczyński, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, który w rozmowie z Andrzejem Porawskim, dyrektorem Biura ZMP mówił o instrumentach finansowania rozwoju miast.
Przedstawiciele miast i eksperci rozmawiali podczas Światowego Forum Miejskiego o sposobach pozyskiwania funduszy na finansowanie rozwoju. Spotkanie było wielką inspiracją i okazją do poznania skutecznych rozwiązań i doświadczeń.
Ostatniego dnia trwania Światowego Forum Miejskiego m.in. poznaliśmy doświadczenia miast uczestniczących w programie URBACT - Global Goals For Cities, rozmawialiśmy o finansowaniu rozwoju miast i o przyszłych wyborach samorządowych.
O przesunięciu kadencji samorządowej z jesieni 2023 na wiosnę 2024 podczas briefingu prasowego na stoisku miast mówili: Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP i Rafał Wróbel, radca prawny.
29 czerwca panele odbywające się na stoisku miast na Światowym Forum Miejskim zdominowały tematy związane z zielonymi i ekologicznymi miastami. Rozmawialiśmy też o termicznym przetwarzaniu odpadów.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!