Aktualności z tematu - „Rewitalizacja, polityka miejska i rozwój”
Thumb 1 3 urbact
Otwarta jest już rejestracja na Pomorskie webinarium programu URBACT 2021-2027, które odbędzie się w dniu 20 października 2021r. o godz. 11.00.
Thumb 1 3 man2195 edit
Miasta nie dość, że bardzo dotkliwie odczuły skutki pandemii, to w dodatku stoją dziś w obliczu innych, piętrzących się wyzwań – pisze Andrzej Porawski w thinkletterze na XVI Kongres Obywatelski.
Thumb 1 3 pdm facebook
Do 10 listopada br. miasta mogą zgłaszać projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce stworzyć dokument będący drogowskazem dla wszystkich miast.
Thumb 1 3 partnerska inicjatywa miast
Ze względu na liczne postulaty zainteresowanych miast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchamia nabór uzupełniający do edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) na lata 2021 -2023.
Thumb 1 3 local trends debata lider w poznan pl
Jakie są największe wyzwania stojące przed JST i jak poradzić sobie z nimi przy braku stabilizacji - o tym dyskutowali samorządowcy podczas debaty liderów, która odbyła się podczas Local Trends.
Thumb 1 3 kongres obywatelski banner
Polska jutra. Zielona transformacja – nowe technologie – współpraca – tak brzmi hasło przewodnie XVI Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się 16 października br. w formule hybrydowej.
Thumb 1 3 bydgoszcz stronaaa
Od wejścia Polski do Unii Europejskiej Bydgoszcz pozyskała ponad 3 mld zł na inwestycje i rozwój. Miasto przypomina zrealizowane inwestycje i projekty, które je zmieniły.
Thumb 1 3 dobre cele logo
Ogólnopolska kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ma pokazać Polakom jak codziennymi wyborami i działaniami przyczynić się do lepszej przyszłości planety i poprawy jakości życia.
Thumb 1 3 gdynia modernizm po konf
Podczas 3. Forum Miast Modernistycznych w Gdyni międzynarodową wymianę doświadczeń związanych z ochroną zabytkowej, modernistycznej tkanki miejskiej rozpoczęła debata burmistrzów.
Thumb 1 3 foto z komisji rozwoju mkiast
Przedstawiciele Helsinek, Koszyc, Barcelony, Wiednia, Antwerpii, regionu Skania oraz Gdyni i Rzeszowa opowiadali na Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast ZMP o działalności Urban Labów.
Thumb 1 3 bytom z g ry
Miasto zachęca wspólnoty mieszkaniowe do dzierżawienia lub wykupu podwórek, które znajdują się w obrębie wspólnot.
Thumb 1 3 gdynia modernizm
W Gdyni odbywa się 3. Forum Miast Modernistycznych. W transmisji na żywo można obserwować debatę burmistrzów Brasilii, Gdyni, Kowna i Tel Avivu-Yafo oraz debatę konserwatorów zabytków.
Thumb 1 3 frm21
13 i 14 października odbędzie Forum, która będzie okazją do zaprezentowania ciekawych rozwiązań z zagranicy i kraju dotyczących m.in. „15-minutowego miasta” czy miejskiej odporności. Zapraszamy!
Thumb 1 3 gdynia urban lab
Czy dzisiejsze miasta potrzebują Urban Labów? – nad tym zagadnieniem będą zastanawiać się członkowie Komisja Rozwoju Miast i Polityki Miejskiej ZMP podczas spotkania online 21 września 2021.
Thumb 1 3 local trends materia y prasowe
To nowe wydarzenie, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, odbywa się 11 i 12 października w Poznaniu.
Thumb 1 3 cover wydarzenieml
W Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej 2 września br. został przedstawiony nowy projekt metropolitalny - Miastolab. Festiwal miejskich innowacji będzie trwał od 2 do 5 września.
Thumb 1 3 lublin i luck wspolnie na rzecz rewitalizacji zabytkow 3 klowfqwibgpc785hlxs
Odnowienie zabytkowych fortyfikacji Łucka i Lublina to główny cel realizowanego wspólnie przez oba miasta transgranicznego projektu unijnego, o łącznej wartości ponad 1,6 mln euro.
Thumb 1 3 ko o  geotermia
Poprawa jakości powietrza oraz wykorzystanie wód termalnych do celów rekreacji to główne oczekiwania związane z budową ciepłowni geotermalnej z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego.
Thumb 1 3 sochaczew dworzec pkp
Sochaczewski zabytkowy dworzec PKP doczeka się remontu. Jego koszt wyniesie ok. 8 mln zł. Prace powinny rozpocząć się w grudniu tego roku i potrwać około dwunastu miesięcy.
Thumb 1 3 warszawa polityka m odziezowa
Warszawa uruchomiła konsultacje polityki młodzieżowej. Dokument wskazuje wytyczne dla władz miasta, miejskich instytucji i jednostek określające, jak działać na rzecz młodego pokolenia.
Thumb 1 3 gniezno rower i centrum przesiadkowe
Zakończyły się wszystkie prace związane z budową Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie. W Pierwszej Stolicy Polski rozpoczął także działalność Gnieźnieński Rower Miejski.
Thumb 1 3 d browa g rnicza fanryka pe na ycia
Za 8 miesięcy ma być gotowa dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę pierwszego etapu nowego centrum miasta, na terenie Fabryki Pełnej Życia.
Thumb 1 3 miko w ogr d botan
Urząd Miasta we współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym pozyskał blisko 10 mln zł. na inwestycje w zielono-błękitną infrastrukturę. Takie inwestycje zrealizowane zostaną w mieście i ogrodzie.
Thumb 1 3 grafika kpm k2
Podcast o Krajowej Polityce Miejskiej 2030 - wyzwaniach i kierunkach rozwoju polskich miast, a także roli Związku Miast Polskich w aktualizacji dokumentu.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Zarządu ZMP o ustawie z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
4
październik 2021

24
październik 2021

27
październik 2021

28
październik 2021

29
październik 2021

30
październik 2021

Październik 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x