Aktualności z tematu - „Rewitalizacja, polityka miejska i rozwój”
Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnego obszaru w centrum miasta. Zostaną tu zastosowane elementy zielono - niebieskiej infrastruktury, czyli zbiorniki na retencję wody, naziemne zbiorniki chłonne z pasażem roślin, a także zielony dach.
Od 17 do 18 października w Poznaniu i online odbywać się będzie kolejna edycja Forum Rozwoju Miast. W wydarzeniu tym weźmie udział Jason Stanley, profesor filozofii na Uniwersytecie w Yale, który wygłosi prelekcję pt. Teoria wielkiego zastąpienia.
Na wniosek miast członkowskich Prezes ZMP zwrócił się 28 września do Waldemara Budy, ministra rozwoju i technologii o zmianę jednego przepisu ustawy o rewitalizacji. Chodzi o wydłużenie funkcjonowania Specjalnych Stref Rewitalizacji z 10 do 20 lat.
Rewitalizacja, jakość życia, perspektywy na przyszłość. W Pleszewie podczas konferencji „Poza metropolią” dyskutowano na temat życia w małych i średnich miastach. Konferencja zgromadziła przedstawicieli miast z całej Polski.
Dziś o godz. 10.00 zapraszamy na transmisję konferencji organizowanej przez miasto Pleszew pt. „Poza metropolią: rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach”. Spotkaniu towarzyszyć będzie kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
Remont dworca kolejowego w Szczecinku będzie jednym z największych budowlanych przedsięwzięć w mieście. Koszt remontu budynku dworca szacuje się na ok. 14 mln złotych.
Zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, tym razem w formule stacjonarnej. Seminarium będzie towarzyszyć konferencji organizowanej przez miasto Pleszew pt. „Poza metropolią: rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach.”
To miejsce ma łączyć przedsiębiorców i społeczników. Ma być swoistym laboratorium służącym rozwojowi Miasta i Gminy Pleszew. To Compact Lab Pleszew. Na budowę wielofunkcyjnego centrum udało się pozyskać środki zewnętrzne.
Ruszyła budowa pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej – to, obok powstających budynków mieszkalno-usługowych i istniejącego parkingu wielopoziomowego, kolejny element zagospodarowania tzw. Strefy Rzeczna.
29 czerwca panele odbywające się na stoisku miast na Światowym Forum Miejskim zdominowały tematy związane z zielonymi i ekologicznymi miastami. Rozmawialiśmy też o termicznym przetwarzaniu odpadów.
Delegaci ZMP obecni na Zgromadzeniu Ogólnym Związku 28 czerwca rozpoczęli wraz z przedstawicielami rządu debatę na temat Krajowej Polityki Miejskiej oraz sposobów jej wdrażania w codzienne funkcjonowanie naszych miast.
Teren w rejonie Al. Jana Pawła II o powierzchni ok. 15 ha ma w przyszłości stać się nowym centrum miasta Tychy. Obecnie to niezagospodarowana, rozdzielona czteropasmową drogą wzdłuż wykopu kolejowego przestrzeń.
Cieszyn rozpoczyna remont i przebudowę Rynku. Zadanie jest częścią większego projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki”, który jest kolejnym wspólnym projektem realizowanym wspólnie z Czeskim Cieszynem.
Podpisano list intencyjny w sprawie organizacji tej międzynarodowej konferencji o tematyce miejskiej. Tegoroczna edycja odbędzie się 17-18 października pod hasłem „Kiedy różnice schodzą na dalszy plan - co daje miastu poczucie wspólnoty”.
Zapraszamy na otwarte obrady Zgromadzenia Ogólnego ZMP wspólnego z Radą UMP, których tematem przewodnim będzie inauguracja dyskusji o wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej i do rejestracji udziału też w innych wydarzeniach XI Światowego Forum Miast.
W załączeniu kolejna edycja Pomorskiego Thinklettera nr 1(8)/2022, tym razem pod tytułem - Jaka logika rozwoju miast?
Prowadzona od dłuższego czasu polityka rządu w znaczny sposób uszczupla dochody własne Inowrocławia, ograniczając m.in. możliwości inwestycyjne – piszą radni w stanowisku w sprawie kolejnego już braku wsparcia rządu dla wniosków Inowrocławia.
To pionierskie samorządowe narzędzie łączące sfery partycypacji, rewitalizacji i pożytku publicznego – zaprojektowało miasto Sejny. Projekt uchwały w tej sprawie jako pierwszy w Polsce przedstawił burmistrz Arkadiusz Nowalski.
Zaplanowane na 24 maja 2022 Forum połączy polskie i irlandzkie miasta zainteresowane pozyskiwaniem funduszy i wdrażaniem technologii z obszarów zrównoważonego rozwoju i smart city. Zapraszamy do udziału w imieniu organizatorów.
Celem konkursu jest uhonorowanie i wspieranie inspirujących projektów transformacyjnych ukierunkowanych lokalnie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Warsztaty plastyczne, kulinarne, dla dzieci i dorosłych, wystawa prac artystów z łódzkiej ASP, oprowadzanie po fabryce przez samego fabrykanta Henryka Wagnera i wiele innych atrakcji zaplanowano na otwarcie Fabryki Aktywności Miejskiej.
W poniedziałek, 25 kwietnia rozpocznie się generalna przebudowa placu Wolności, która diametralnie zmieni jego wizerunek. Zniknie rondo istniejące w tym miejscu od 1925 r.
Miasto Kalisz zawarło umowę z wykonawcą na przebudowę Głównego Rynku wraz z ul. Kanonicką. To kolejny – po zmianach na Śródmiejskiej, Zamkowej i Piskorzewskiej – etap rewitalizacji starówki.
Miasto, starostwo oraz sąsiednie gminy podpisały 13 kwietnia deklarację przystąpienia do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wszystko w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!