Aktualności z tematu - „Ochrona środowiska”
Podczas konsultacji z mieszkańcami, często padają prośby o dużą liczbę nasadzeń. Jeśli to jest możliwe, miasto stara się te prośby realizować, a przy okazji dba o istniejącą już zieleń.
Nowa elektryczna śmieciarka ma umożliwić Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Rumi realizację różnych zadań w sposób bardziej przyjazny mieszkańcom i środowisku naturalnemu. Docelowo pojazd będzie obsługiwać kilka tras.
Warszawa zamierza w przyszłym roku utworzyć strefę czystego transportu, która ograniczy wjazd do miasta najbardziej zanieczyszczającym powietrze pojazdom. Przez najbliższe trzy miesiące potrwają konsultacje społeczne z mieszkańcami.
Zapraszamy na otwarte spotkanie sieci wymiany doświadczeń EMPIRIE Miasto zielone/neutralne klimatycznie, dotyczące wykorzystania energii hydrotermalnej przez samorządy norweskie i polskie. Spotkanie odbędzie się w piątek 27 stycznia o godzinie 9:00.
Według Zgromadzenia Ogólnego ONZ powszechnym prawem człowieka jest dostęp do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska. W tę ideę wpisuje się hasło tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”.
Miasto chce produkować wodór z plastikowych śmieci. Gmina rozpoczyna współpracę z firmą Hydrogen Utopia International. W mieście ma powstać przetwórnia odpadów plastikowych o mocy do 35 ton dziennie i stacja tankowania wodorem.
W Poznaniu trwa XIV edycja akcji bezpłatnych badań kamerą termowizyjną „Trzymaj ciepło”. W ramach tegorocznej edycji zostanie przebadanych 380 domów jednorodzinnych z terenu całego miasta oraz 10 kamienic z centrum.
Wraz z Centrum UNEP/GRID-Warszawa zapraszamy do lektury publikacji, która podsumowuje 9. edycję programu Eco-Miasto. Na program złożyły się konkurs, webinary i konferencje.
W budżecie na 2023 r. miasto zarezerwowało 5,5 mln zł na wykup terenów zielonych, przeznaczonych na utworzenie parków oraz miejsc do rekreacji i odpoczynku dla krakowian.
W ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych" wykonano „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Parku Wodnego w Ostrołęce”.
Do końca 2026 roku w Suwałkach powstanie Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów. NFOŚiGW oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Suwałkach podpisały umowę na udzielenie dotacji oraz pożyczki na budowę.
Katowice wprowadzą edukację klimatyczną do szkół. Wcześniej jednak powołany przez prezydenta miasta zespół, składający się z nauczycieli szkolnych i akademickich oraz przedstawicieli miasta, opracuje autorski program pilotażowy.
Trzy zielone przystanki zostały oddane do użytku w połowie grudnia w Krotoszynie. Latem będą schładzać przestrzeń, a w pozostałe pory roku - oczyszczać powietrze oraz magazynować wodę opadową.
15 grudnia Płońsk odwiedziła grupa samorządowców z Podlasia. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki komunalnej i efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” po raz pierwszy zajęło się wydatkami na walkę ze smogiem. „Temat podejmujemy ze względu na społeczną wagę problemu, jakim jest jakość powietrza. Samorządy mają tu poważną rolę do odegrania” – pisze redakcja.
To pierwszy tego typu pozew w Polsce. Jego celem jest przekonanie państwowego giganta do poszanowania zieleni oraz zdania łodzian. Spółka PGE kolejny raz nieprawidłowo przeprowadziła przycinkę łódzkich drzew.
Bielsko-Biała i Katowice – to laureaci prestiżowej nagrody Zielony Orzeł „Rzeczpospolitej" w kategorii Samorząd. Kapituła doceniła systematyczne i różnorodne działania ekologiczne podejmowane przez miasta na rzecz ochrony środowiska.
W imieniu Centrum Łukasiewicza zapraszamy na wydarzenie „Udział Polski w realizacji idei Nowego Europejskiego Bauhausu – poziom samorządowy”, które odbędzie się 7 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00 w Centrum Łukasiewicza w Warszawie.
23 listopada Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o utworzeniu Strefy Czystego Transportu na terenie całego miasta. To nowatorskie rozwiązanie w Polsce i w tej części Europy. Pierwsze zmiany wejdą w życie w lipcu 2024 r.
Jedna z najważniejszych arterii stolicy stanie się zieloną i przyjazną przestrzenią publiczną. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na przebudowę pierwszego odcinka ul. Marszałkowskiej.
Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczy się postępowanie dotyczące nieuznawania gmin za podatników VAT przy projektach instalacji OZE na nieruchomościach mieszkańców. Rzecznik Generalna wydała już 10 listopada br. korzystną dla Ciechanowa opinię.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbyła swoje spotkanie stacjonarne – pierwsze w tym roku – 3 listopada w Jarocinie, na zaproszenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu.
Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, obliczyła swój ślad węglowy. Prezydent Wojciech Szczurek zadeklarował obniżenie do 2030 roku emisji CO2 w Gdyni o 43% w stosunku do roku 2020.
Miasto Łódź we współpracy ze Stowarzyszeniem Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski organizuje w dniach 18-21 listopada 2022 roku wydarzenie „Samorządowy Okrągły Stół. Kryzys energetyczny a samorządy”.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!