Aktualności z tematu - „Gospodarka odpadami”
„Nordic Green Meeting Point” zorganizowany podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, będzie miejscem spotkań i inspiracji, wymiany wiedzy i dyskusji nad polsko-skandynawską współpracą miast i regionów.
Negatywnie o Krajowym planie gospodarki odpadami 2028, kolejne rozmowy w sprawie ustawy o ochronie ludności i nowy zespół roboczy, który ma wypracować systemowe rozwiązania finansowe dla JST to główne tematy poruszane na Komisji Wspólnej 29 marca br.
Gospodarka odpadami. Transformacja w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym to temat kolejnego webinarium Jana Olbrychta, posła do PE, które odbędzie się 31 marca o godz. 9.00-11.00.
Miasta chcą móc wykorzystać bioodpady, kompostowane przez spółki komunalne do nawożenia np. miejskich kwietników czy terenów zielonych. Aby to zrobić, potrzebują jednak zgody Ministra Rolnictwa - będzie spotkanie w tej sprawie z min. R. Bartosikiem
Według Zgromadzenia Ogólnego ONZ powszechnym prawem człowieka jest dostęp do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska. W tę ideę wpisuje się hasło tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”.
Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach powstaje warta blisko 30 mln zł instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych. Blisko 15,5 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Projekt pn. „Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne” otrzymał dofinansowanie z NFOŚiGW. Umowa dotyczy dotacji w wysokości 4,3 mln zł. Koszt całkowity projektu prowadzonego do kwietnia 2024 r. wyniesie 5,1 mln zł.
Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028.
W Bydgoszczy trwa projekt „Zero tolerancji dla śmiecenia”, który ma zapobiec powstawaniu dzikich wysypisk. Na terenie miasta zamontowaliśmy ponad 50 fotopułapek. Pierwszy sprawca został już ukarany!
Związek Miast Polskich uczestniczy w rozmowach na temat bardziej racjonalnego zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie pozostałości po recyklingu do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
29 czerwca panele odbywające się na stoisku miast na Światowym Forum Miejskim zdominowały tematy związane z zielonymi i ekologicznymi miastami. Rozmawialiśmy też o termicznym przetwarzaniu odpadów.
Wczoraj na wspólnym stoisku miast w strefie URBAN EXPO miała miejsce uroczystość wręczenia Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami z Diamentem prezydentowi Katowic, Marcinowi Krupie.
Łącznie 3 mld zł dofinansowania trafi z NFOŚiGW do polskich firm na wsparcie budowy spalarni odpadów, które ciepłowniom mają pomóc w dywersyfikacji źródeł energii, a samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania „śmieci”.
Redakcje „Przeglądu Komunalnego” oraz „Energii i Recyklingu” zapraszają na konferencję: System kaucyjny elementem polskiego ROP, która odbędzie się online 18 lutego 2022 r. Udział bezpłatny.
Unia Metropolii Polskich i miasto stołeczne Warszawa zapraszają na konferencję na temat gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym, która odbędzie się online 8 grudnia w godz. 9.30 do 15.00.
Koalicja 5 Frakcji stwierdza, że potrzeba odpowiedzialnego biznesu i konsumpcji w trybie pilnym, dlatego w kampanii Tydzień 3R zachęca do podjęcia działań i zaprasza 22 listopada na inaugurację.
Pińczów i Płońsk dowodzą siły partnerstwa i współpracy, pokazując, że doświadczenia nie można kupić, ale w Związku Miast Polskich można je wymieniać.
„Każdy może posadzić drzewko! Wystarczy pozbyć się elektroodpadów”- tak miasto reklamuje akcję, w której mieszkańcy za oddanie zużytego sprzętu RTV czy AGD (a nawet baterii) mogą otrzymać sadzonki
Zarząd ZMP podjął to stanowisko w związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym podtrzymuje, że niezbędne jest wprowadzenia ROP i rozpoczęcie prac nad nową ustawą
Dodatkowe spotkanie KWRiST poświęcone inwestycjom samorządowym realizowanym z dofinansowaniem w ramach programu Polski Ład oraz dyskusja na temat projektu upcg to główne tematy Komisji 23 czerwca br.
Zarządy ogólnopolskich organizacji samorządowych, w tym ZMP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec trybu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Abrys i IGCP zapraszają 11 maja br. do bezpłatnego udziału w 3. Konferencji online Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów
Abrys zaprasza na kolejną edycję konferencji „Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów”, która odbędzie się 18-19 maja 2021 r. online.
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej było poświęcone 4 lutego br. głównym problemom gospodarki odpadami.

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!