Aktualności z tematu - „KWRiST”
Thumb 1 3 kwrzist szbla dla porawskiego 2
Po 22 latach Andrzej Porawski przestał pełnić funkcję sekretarza strony samorządowej KWRiST. Na pożegnanie otrzymał od strony rządowej szablę generalską.
Thumb 1 3 szczepienia  21 09 24 2
Samorządowcy zgłaszają postulat rozszerzenia listy osób uprawnionych do przyjęcia 3. dawki szczepionki, wystawiania z wyprzedzeniem skierowań dla 12-latków i akcji medialnej z udziałem pediatrów.
Thumb 1 3 szpital 4
Na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST 13 września przedstawiciel ZMP interweniował m.in. w sprawie wojewódzkich planów transformacji i wyceny świadczeń dla szpitali.
Thumb 1 3 wer
Komisja Wspólna 6 września negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o wsparciu JST w związku z Programem Polski Ład oraz nowelizacji ustawy o PIT i CIT, a także nowelizację ustawy Prawo oświatowe.
Thumb 1 3 wiedza
Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu negatywnie zaopiniował proponowane przez MEiN zmiany w ustawie Prawo oświatowe, uznając że to kolejny krok w kierunku zmniejszania roli samorządów w edukacji
Thumb 1 3 gowin  21 07 29
Wzrost udziału w podatkach PIT i CIT jako rekompensatę za ubytki dochodów JST w związku z programem „Polski Ład” zaproponował wicepremier Jarosław Gowin podczas spotkania ze stroną samorządową KWRiST.
Thumb 1 3 jjj
Zmiany granic miejscowości, błyskawiczne powodzie miejskie, szczepienia, negatywna opinia o odebraniu gminom realizacji 500+ to główne tematy lipcowej KWRiST.
Thumb 1 3 szczepienia covid 2
O tym, jak zachęcić Polaków do szczepień na COVID-19, a także o planowanych szczepieniach przeciwko grypie rozmawiali podczas copiątkowego spotkania przedstawiciele KWRiST z min. M. Dworczykiem.
Thumb 1 3 szczepienie covid 5
O promocji szczepień i przygotowaniach rządu do ewentualnej IV fali pandemii rozmawiano podczas spotkania przedstawicieli strony rządowej z przedstawicielami strony samorządowej KWRIST 2 lipca br.
Thumb 1 3 bgk 21 06 25
Rewolucja w inwestycjach samorządowych. Nawet 140 mld zł w ciągu trzech lat na strategiczne inwestycje w każdej JST. Pierwszy nabór wniosków rusza 1 lipca br., a dofinansowanie wyniesie 95% kosztów.
Thumb 1 3 kwrist  21 06 23
Dodatkowe spotkanie KWRiST poświęcone inwestycjom samorządowym realizowanym z dofinansowaniem w ramach programu Polski Ład oraz dyskusja na temat projektu upcg to główne tematy Komisji 23 czerwca br.
Thumb 1 3 logo 4
Zarządy ogólnopolskich organizacji samorządowych, w tym ZMP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec trybu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 logo kwrist
Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych działający w ramach KWRiST szuka sposobów rekompensaty ubytku dochodów własnych JST wynikających m.in. z programu „Polski Ład”.
Thumb 1 3 szczepienia covid 1
Samorządy wesprą akcję informacyjną i podejmą różnego typu działania zachęcające mieszkańców do szczepień. Działania te zostaną wsparte finansowo przez rząd.
Thumb 1 3 szczepienia covid 2
O tym, jak skutecznie promować szczepienia przeciw COVID-19 i włączać w tę promocję samorządy, rozmawiali w piątek 21 maja przedstawiciele rządu i samorządu terytorialnego na zespole Komisji Wspólnej.
Thumb 1 3 kwrist  21 05 19 zdrowie
Wykreślenie z KPO zapisów dotyczących centralizacji szpitali, wybór trzeciego wariantu reformy ochrony zdrowia, a także szybkie przesłanie projektów ustaw zapowiedział minister zdrowia, A. Niedzielski
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP podjął stanowisko w sprawie możliwych skutków wprowadzenia niektórych przedsięwzięć z tego programu i wspólnie z organizacjami samorządowymi zwraca się do rządu o podanie konkretnych danych
Thumb 1 3 kpo blue
W system realizacji KPO zostaną włączone województwa samorządowe, a dalsze prace określą demarkację zadań (i środków) realizowanych z poziomu rządowego i tych z poziomu samorządowego - ustalił zespół.
Thumb 1 3 logo kwrist
5 maja br. odbyło się posiedzenie powołanego przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego zespołu roboczego do spraw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Thumb 1 3 kwrist  21 04 30
Powołaniem specjalnego, rządowo-samorządowego zespołu roboczego ds. Krajowego Planu Odbudowy zakończyła się dyskusja nad projektem KPO na KWRiST 30 kwietnia br. Zespół spotka się 5 maja br.
Thumb 1 3 szczepienia covid 2
Usprawnianiu organizacji szczepień i włączeniu JST w akcję profrekwencyjną poświęcone było spotkanie 23 kwietnia przedstawicieli strony samorządowej KWRiST z min. M. Dworczykiem
Thumb 1 3 szczepienia covid 1
Samorządowcy błyskawicznie przygotowali dodatkowe punkty szczepień, niestety - jak wyjaśniał minister M. Dworczyk - z powodu wciąż zbyt małej dostępności szczepionek trzeba przesunąć ich uruchomienie
Thumb 1 3 maxresdefault
Spotkanie 16.04 dotyczyło projektów zawartych w komponencie „Odporności i konkurencyjności gospodarki" KPO, a samorządowcy zgłosili swoje postulaty dotyczące fazy negocjacji, a także wdrażania KPO
Thumb 1 3 kpo1
Komisja Wspólna nie zaopiniowała Krajowego Planu Odbudowy na specjalnym posiedzeniu 12 kwietnia. Strona samorządowa czeka na ostateczną wersję, którą deklaruje zaopiniować nawet w kilka godzin.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Zarządu ZMP o ustawie z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
4
październik 2021

24
październik 2021

27
październik 2021

28
październik 2021

29
październik 2021

30
październik 2021

Październik 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x