Aktualności z tematu - „KWRiST”
O dystrybucji węgla, taryfach na wodę i ścieki, a także o likwidacji prawa użytkowania wieczystego i projekcie ustawy o tzw. sygnalistach rozmawiali na Komisji Wspólnej przedstawiciele rządu i samorządu terytorialnego 25 stycznia
Od lutego ma obowiązywać nowa regulacja dotycząca przeciwdziałania wzrostowi cen ciepła dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, np. szkół, szpitali. Strona samorządowa w trybie pilnym opiniuje projekt, czekamy na uwagi z miast.
Usprawnienie rozwiązywania problemów związanych z dystrybucją i sprzedażą węgla przez gminy, możliwość korzystania z dostaw różnych importerów, certyfikaty jakości wydawane z fakturą na zakup węgla - to ustalenia ze spotkania 3 stycznia br.
Doprecyzowanie zapisów dotyczących ceny maksymalnej energii elektrycznej dla JST, sprzedaży rezerwowej, oświadczeń do zastosowania ceny maksymalnej - udało się wynegocjować w wyniku rozmów ze stroną rządową.
Nowe propozycje organizacji i finansowania edukacji domowej, zmiana opinii ws. projektu ustawy o ochronie ludności, problemy z dostawami węgla oraz nowe przepisy dotyczące zakupu energii elektrycznej zdominowały dyskusję na KWRIST 21 grudnia
Będą pieniądze dla gmin, które mają co najmniej 3% dzieci ukraińskich w przedszkolach i 9 lub więcej dzieci w placówce. To wynik negocjacji strony samorządowej z przedstawicielami resortów: edukacji, finansów i spraw wewnętrznych i administracji
Realizacja poleceń wojewodów finansowana z Funduszu Ochrony Ludności, a nie budżetów JST, pełnomocnik wojewody tylko jeśli burmistrz nie wykona zadań - to wynik negocjacji w sprawie zapisów ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej.
Już 2 grudnia odbędzie się zapowiedziane podczas KWRiST spotkanie strony samorządowej z przedstawicielami resortów: klimatu i środowiska oraz aktywów państwowych, dotyczące m.in. udziału w przetargach na sprzedaż energii firm energetycznych.
Dodatkowe opłaty za energię elektryczną są bezprawne, a cena maksymalna ma obejmować wszystkie koszty - taką interpretację MKiŚ udało się uzyskać dzięki interwencji Związku Miast Polskich podczas listopadowego spotkania KWRiST.
W wysłuchaniu zorganizowanym przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, które odbyło się w Sejmie 16 listopada br., wzięli udział przedstawiciele Związku Miast Polskich i pozostałych korporacji tworzących stronę samorządową KWRiST.
Samorządowcy z ZMP i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wnioskują o odrzucenie projektu posłów PiS w sprawie oświaty. Podczas obrad sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyły się pierwsze czytania 2 projektów.
Skierowana do Sejmu autopoprawka rządu do projektu ustawy ws. dystrybucji węgla uwzględnia część uwag samorządowych. Pierwsze czytanie tego projektu w komisji sejmowej odbyło się już 19.10, podobnie jak projektu dotyczącego cen energii elektrycznej
Nie 80, a 100% energii zużytej przez podmioty wrażliwe, np. szpitale, szkoły, przedszkola będzie objętych maksymalną ceną energii. W przypadku dystrybucji węgla podana cena będzie ceną brutto, zmieniono system kaskadowy - to wynik negocjacji z rządem
Na specjalnym, dodatkowym spotkaniu 12.10. z udziałem premiera M. Morawieckiego KWRiST pozytywnie zaopiniowała projekty ustaw dotyczące ograniczania cen energii oraz dystrybucji węgla dla mieszkańców. Wprowadzają one górny pułap cenowy
Kryzysu na rynku energetycznym i surowcowym dotyczyły rozmowy przedstawicieli ZMP i UMP z premierem M. Morawieckim w KPRM 11 października. Udało się wstrzymać procedowanie przez Radę Ministrów projektu ws. dystrybucji węgla
W środę, 12 października o godz. 10.00 w specjalnej, dodatkowo zwołanej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego weźmie udział premier Mateusz Morawiecki, który zaprosił przedstawicieli strony samorządowej i rządowej na spotkanie do KPRM.
Obradujący 23 września br. w Hrubieszowie Zarząd Związku negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
O dodatkowym posiedzeniu Komisji, które będzie dotyczyło wzrostu cen energii, a także ponownie o taryfach za wodę i ścieki rozmawiała Komisja Wspólna 27 września. Wręczono nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie o samorządzie.
Zapraszamy 9 września na godz. 10.00 na kolejne spotkanie informacyjne online z przedstawicielami MKiŚ, tym razem dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Sejm 2 września uchwalił nowelizację ustawy o dochodach JST, która pozwala przekazać samorządom 13,7 mld zł jeszcze w tym roku. Udało się wydłużyć do 2027 r. realizację inwestycji energetycznych i pozostawić w budżetach JST 280 mln „janosikowego”.
O rozwiązaniach osłonowych związanych z podwyżkami cen energii elektrycznej i ogrzewania sieciowego dla podmiotów realizujących zadania publiczne, nowelizacji ustawy o dochodach JST i realizacji inwestycji z „Polskiego Ładu”, dyskutowała KWRiST 30.08
Ministerstwo Finansów przekazało Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wyliczone dla poszczególnych JST kwoty podziału dodatkowych dochodów w wysokości 13,7 mld zł i planowane na 2023 rok kwoty subwencji ogólnej.
Trwają intensywne rozmowy w sprawie brakujących pieniędzy na podwyżki dla pracowników szpitali. Paradoksalnie, dodatkowe 20 mld zł w systemie ochrony zdrowia może spowodować pogorszenie sytuacji pacjentów. Szpitale będą ciąć koszty inne niż płace
Ze względu na zbyt niskie propozycje podwyżek płac dla nauczycieli strona samorządowa KWRiST negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia w tej sprawie

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!