Aktualności z tematu - „KWRiST”
Thumb 1 3 polska ukraina
Trwają konsultacje projektu nowelizacji tzw. ustawy pomocowej. Projekt zawiera rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, a także zagospodarowania przez samorządy pus...
Thumb 1 3 infrastruktura 22 05 19pzp
Zmianę przepisów prawa zamówień publicznych, ułatwiających spółkom komunalnym prowadzenie działalności gospodarczej omawiano na Zespole ds. Infrastruktury 19 maja
Thumb 1 3 fot 1 002
16 maja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się kolejne posiedzenie przedstawicieli samorządu i rządu w ramach Doraźnego Zespołu ds. Uchodźców Wojennych Komisji Wspólnej Rządu...
Thumb 1 3 zdrowie  22 05 16
Negatywna opinia ws. projektu o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych i dyskusja o projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa to najważniejsze tematy Zespo...
Thumb 1 3 gmina wyrzysk 11
KWRiST 12 maja br. pozytywnie zaopiniowała podział tzw. rezerwy drogowej subwencji ogólnej według kryteriów ustalonych w sierpniu 2021 r. Na zadania mostowe, drogi oraz promy 102 samorządy otrzymaj...
Thumb 1 3 zdj cie2
O problemach z finansowaniem zadań oświatowych, w tym z prowadzeniem przedszkoli czy koniecznością dofinansowania niedoszacowanych podwyżek dla nauczycieli z wiceministrami: finansów oraz edukacji ...
Thumb 1 3 przedstawiciele samorz d w po spotkaniu zespo u ds. uchod c w z ukrainy
O rozwiązaniach dotyczących edukacji, ochrony zdrowia, rynku pracy i polityki społecznej dyskutowali członkowie Zespołu 4 maja. Zdecydowali, że kolejne spotkania w mniejszym gronie będą dotyczyć po...
Thumb 1 3 kwrist  22 04 27
Promesy na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z pierwszego naboru wniosków będą obowiązywały 3 miesiące dłużej, czyli do 18 sierpnia br., poinformowała prezes BGK, Beata Daszyńska-Mu...
Thumb 1 3 display logo kwrist
Zespół ds. Uchodźców Wojennych z Ukrainy powołała Komisja Wspólna na posiedzeniu 27 kwietnia. Będzie to zespół doraźny, który zajmie się wypracowaniem i doskonaleniem rozwiązań w obszarach edukacji...
Thumb 1 3 kwrist  22 04 26 edu
Przygotowaniu nowelizacji ustawy pomocowej, pieniądzom na dzieci ukraińskie w przedszkolach, organizacji wakacji i nowego roku szkolnego poświęcone było spotkanie prezydentów miast z ministrami: P....
Thumb 1 3 zn nr 1 ukraina 6 1
O aktualnych problemach włączania uczniów ukraińskich do polskiego systemu oświaty i propozycjach ich rozwiązania z ministrami: Przemysławem Czarnkiem oraz Pawłem Szefernakerem rozmawiali przedsta...
Thumb 1 3 logo kwrist
Mimo że w tym tygodniu nie było spotkania KWRiST w sprawie udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy, wiele się jednak dzieje w procesie uzgodnień przepisów ze stroną rządową - informuje Marek Wójcik, ...
Thumb 1 3 ukraina kolory
Minister edukacji i prezydenci miast jednym głosem mówili o konieczności pilnego i wspólnego wypracowania strategii włączania dzieci i młodzieży ukraińskiej do polskiego systemu oświaty, podczas sp...
Thumb 1 3 kwrist  22 04 07
O pomocy uchodźcom z Ukrainy i współpracy samorządowo-rządowej rozmawiali przedstawiciele ponad 100 największych polskich miast, a także przedstawiciele KWRiST z premierem Mateuszem Morawieckim 7 k...
Thumb 1 3 kwrist  22 03 30
Komisja Wspólna pozytywnie zaopiniowała projekt Krajowej Polityki Miejskiej, domagała się spotkania ws. gospodarki odpadami, w tym ROP, a także podniesienia środków dla gmin na obsługę dodatków osł...
Thumb 1 3 kwrist  22 03 28
Aktualne informacje dotyczące pomocy uchodźcom w obszarze: edukacji, ochrony zdrowia, administracji, a także propozycje zmian prawnych, w tym obniżenia podatku PIT to główne tematy rozmów KWRiST
Thumb 1 3 kwrist  22 03 18
O aktualnych działaniach i problemach związanych z leczeniem i szczepieniami uchodźców, włączaniu dzieci ukraińskich do systemu edukacji, a także nadawaniu numeru PESEL rozmawiała KWRIST 18 marca.
Thumb 1 3 kwrist  22 03 15
Aktualne informacje na temat nadawania numeru PESEL i zakładania profilu zaufanego tuż przed startem usługi, a także zwrot kosztów poniesionych przez JST na rzecz uchodźców to tematy rozmów 15 marca
Thumb 1 3 clipboard03 3
We wtorek 15 marca br. odbyły się pierwsze warsztaty informacyjne dla miast, powiatów, gmin i województw na temat specustawy. W załączeniu nagranie ze spotkania.
Thumb 1 3 kwrist  22 03 14
Rząd apeluje o pilne - do 15 marca godz. 10.00 - przekazywanie przez gminy danych finansowych dotyczących pomocy udzielonej uchodźcom. Dzięki temu 18 marca otrzymają zwrot pieniędzy.
Thumb 1 3 kwrist  22 03 10
Wyzwaniom związanym z kryzysem uchodźczym - relokacją i zakwaterowaniem uchodźców, nadaniem nr PESEL, refinansowaniem kosztów ponoszonych przez samorządy - poświęcone było specjalne spotkanie 10 marca
Thumb 1 3 thumb ukraina kolory
Publikujemy projekt specustawy dotyczący pomocy uchodźcom z Ukrainy w wersji po Radzie Ministrów. Do wtorku, 8 marca trwają jeszcze konsultacje ze stroną samorządową KWRIST.
Thumb 1 3 kwrist  22 03 04
O projekcie specustawy, włączeniu uchodźców do polskich systemów elektronicznych i koordynacji przez ZMP współpracy między miastami „frontowymi” a oferującymi pomoc dyskutowała KWRiST 4 marca.
Thumb 1 3 kwrist  22 02 28
Na 28 lutego zaplanowano aż 3 spotkania KWRiST, poświęcone: pomocy humanitarnej dla Ukrainy, pomocy medycznej uchodźcom w Polsce, a także wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości samorządowców w tym zakresie

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Apele ZMP - członkostwo Ukrainy w UE, przyspieszenie prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, wykorzystanie funduszy unijnych na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Problemy, wyzwania, rozwiązania. Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Podsumowanie spotkań tematycznych
Pobierz Download icon@2x
inne
Uzasadnienie do kompleksowej nowelizacji specustawy (projekt z 31 marca br.)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
15
maj 2022

20
maj 2022

Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x