Aktualności z tematu - „KWRiST”
Obradujący 23 września br. w Hrubieszowie Zarząd Związku negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
O dodatkowym posiedzeniu Komisji, które będzie dotyczyło wzrostu cen energii, a także ponownie o taryfach za wodę i ścieki rozmawiała Komisja Wspólna 27 września. Wręczono nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie o samorządzie.
Zapraszamy 9 września na godz. 10.00 na kolejne spotkanie informacyjne online z przedstawicielami MKiŚ, tym razem dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Sejm 2 września uchwalił nowelizację ustawy o dochodach JST, która pozwala przekazać samorządom 13,7 mld zł jeszcze w tym roku. Udało się wydłużyć do 2027 r. realizację inwestycji energetycznych i pozostawić w budżetach JST 280 mln „janosikowego”.
O rozwiązaniach osłonowych związanych z podwyżkami cen energii elektrycznej i ogrzewania sieciowego dla podmiotów realizujących zadania publiczne, nowelizacji ustawy o dochodach JST i realizacji inwestycji z „Polskiego Ładu”, dyskutowała KWRiST 30.08
Ministerstwo Finansów przekazało Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wyliczone dla poszczególnych JST kwoty podziału dodatkowych dochodów w wysokości 13,7 mld zł i planowane na 2023 rok kwoty subwencji ogólnej.
Trwają intensywne rozmowy w sprawie brakujących pieniędzy na podwyżki dla pracowników szpitali. Paradoksalnie, dodatkowe 20 mld zł w systemie ochrony zdrowia może spowodować pogorszenie sytuacji pacjentów. Szpitale będą ciąć koszty inne niż płace
Ze względu na zbyt niskie propozycje podwyżek płac dla nauczycieli strona samorządowa KWRiST negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia w tej sprawie
Niektórym szpitalom brakuje środków na podwyżki pensji dla pracowników - w tej sprawie 4 sierpnia zebrał się Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Nie udało się wypracować rozwiązania. Kolejne spotkanie wkrótce
Projekt założeń strategii integracji społecznej uchodźców przedstawiła minister Agnieszka Ścigaj 13 lipca na Zespole ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Opiera się on na materiałach przekazanych również przez stronę samorządową
Propozycję nadania statusu miast 15 miejscowościom pozytywnie zaopiniował Zespół ds. Ustrojowych KWRiST. Dyskutował też o zmianach granic gmin - sporne kwestie spróbuje wyjaśnić do posiedzenia KWRiST 19 lipca br.
KWRiST wstępnie zapoznała się z założeniami projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, które przedstawił wiceminister Maciej Wąsik. Szczegółowa dyskusja odbędzie się po przesłaniu projektu do opiniowania
Wolę wspólnego wypracowania rozwiązań problemów zgłoszonych przez stronę samorządową zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu 21 czerwca br. Premier chce podzielić je na 2 grupy - długo i krótkookresowe i dostosować tryb ich rozwiązywania
Uaktualnienie stawek ryczałtu za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych zapowiedział wiceminister infrastruktury, Rafał Weber na spotkaniu z przedstawicielami strony samorządowej 9 czerwca br. Wkrótce ustawa i rozporządzenie
Jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, spółki komunalne i TBS-y będą mogły przez 2 lata korzystać z poluzowanych rygorów w prawie budowlanym, by powstało jak najwięcej mieszkań dla uchodźców i mieszkańców
Zespół ds. uchodźców z Ukrainy na spotkaniu 2 czerwca br. omówił samorządowe poprawki do projektu nowelizacji ustawy o pomocy uchodźcom, który trafił już do Sejmu
Komisja Europejska przyjęła i przedstawiła Radzie UE do zatwierdzenia projekt tzw. CID (Council Implementing Decision), który de facto stanowi ostateczną wersję polskiego KPO. Dzięki interwencji strony samorządowej KWRiST wprowadzono ważne zmiany.
Dyskusja z udziałem premiera M. Morawieckiego o najważniejszych wyzwaniach samorządowych odbędzie się na pierwszym po pandemii, stacjonarnym posiedzeniu KWRIST 21 czerwca. Przedtem - dyskusja o finansowaniu oświaty z ministrami: edukacji i finansów
Trwają konsultacje projektu nowelizacji tzw. ustawy pomocowej. Projekt zawiera rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, a także zagospodarowania przez samorządy pustostanów.
Zmianę przepisów prawa zamówień publicznych, ułatwiających spółkom komunalnym prowadzenie działalności gospodarczej omawiano na Zespole ds. Infrastruktury 19 maja
16 maja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się kolejne posiedzenie przedstawicieli samorządu i rządu w ramach Doraźnego Zespołu ds. Uchodźców Wojennych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Negatywna opinia ws. projektu o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych i dyskusja o projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa to najważniejsze tematy Zespołu ds. Ochrony zdrowia i polityki społecznej 16 maja
KWRiST 12 maja br. pozytywnie zaopiniowała podział tzw. rezerwy drogowej subwencji ogólnej według kryteriów ustalonych w sierpniu 2021 r. Na zadania mostowe, drogi oraz promy 102 samorządy otrzymają 316,3 mln zł.
O problemach z finansowaniem zadań oświatowych, w tym z prowadzeniem przedszkoli czy koniecznością dofinansowania niedoszacowanych podwyżek dla nauczycieli z wiceministrami: finansów oraz edukacji rozmawiali przedstawiciele strony samorządowej

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!