Aktualności z tematu - „Pomoc społeczna”
Problemy psychiczne dzieci i młodzieży będą tematem najbliższego spotkania Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich, 23 i 24 maja w Głownie.
W ciągu półtora roku w Olsztynie powstanie zupełnie nowa noclegownia dla bezdomnych. 17 kwietnia wykonawca przejął plac budowy. Nowy obiekt pomieści o połowę więcej lokatorów, niż dotychczasowy - będzie mieć 97 miejsc.
Pod koniec roku osoby, które chcą wyjść z nałogu w bezpiecznym miejscu oraz ofiary przemocy domowej, będą mogły skorzystać z nowego hostelu. Łódzki obiekt buduje Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej.
Ogólnokrajowy projekt samorządów i organizacji pozarządowych ma umocnić współpracę między osobami mającymi bezpośredni kontakt z uchodźcami – pracownikami pomocy społecznej, urzędów pracy, centrów wielokulturowych czy sektora NGO.
Ruszyła kampania informacyjna wspomagająca edukację pracowników społecznych i organizacji mających bezpośredni kontakt z uchodźcami. Cykl spotkań rozpoczęła konferencja, która odbyła się 18 kwietnia 2023 w Kielcach.
O deinstytucjonalizacji usług społecznych i tworzeniu nowego systemu usług dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, np. starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych - polecamy materiał Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Do 23 marca trwa nabór do pilotażu programu „Wzajemnie potrzebni”. Jego celem jest integracja osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, m.in. uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, repatriantów czy rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Mieszkanie – praca – edukacja to zachęta do przeprowadzki z dużych miast do mniejszych miejscowości m.in. uchodźców z Ukrainy. Rusza pilotaż programu, nabór trwa do 21 marca, a jego realizacja potrwa do 10 grudnia br.
Pierwsze w tym roku stacjonarne spotkanie Komisji Polityki Społecznej ZMP odbyło się na zaproszenie Donaty Majchrzak-Popławskiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 28 lutego i 1 marca w Lesznie.
Pomagają osobom zza granicy przybywającym do Gdyni już od niemal 7 lat. Skupiają się nie tylko na trudnościach, z którymi borykają się goście czy nowi mieszkańcy, ale także na tym, aby ich codzienne życie w mieście było komfortowe.
Od 1 stycznia w wyremontowanym budynku w Świdnicy funkcjonuje schronisko dla mieszkańców miasta znajdujących się w kryzysie bezdomności. Aktualnie przebywa w nim 30 osób.
Lublin, jako jedno z siedmiu miast w Polsce, zdobył tytuł „Samorządu Przyjaznego Rodzinom”. Wręczenie nagrody odbyło się 18 stycznia podczas Gali Finałowej w Warszawie i zakończyło dwuletni proces Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinom.
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) wspomoże Katowice w zakresie integracji społeczności polsko-ukraińskiej. Na ten cel miasto otrzyma 46 mln zł. W działania zostaną włączone miejskie jednostki i organizacje samorządowe.
Syta zupa, ciepła odzież, wsparcie medyczne. Od wtorku, 29 listopada 2022 roku osoby doświadczające bezdomności w Gdańsku znowu będą mogły skorzystać ze wsparcia, oferowanego przez załogę „autobusu SOS - pomoc”.
We Wrocławiu powstaje pierwszy sklep społeczny. „Otwierając taki sklep, pomagamy ludziom wyjść z ubóstwa. To są sklepy przeznaczone dla osób z małymi dochodami" – mówi radna Agata Gwadera-Urlep, pomysłodawczyni wrocławskiego sklepu.
Interwencyjna sprzedaż węgla, tzw. wyspy ciepła, infolinia z siecią wolontariatu i zwiększenie funduszy na dodatek dla mieszkańców to pierwsze działania, które Miasto Ostrów Wielkopolski wprowadza dla ostrowian w ramach wsparcia na czas zimy i mrozów
W znalezienie dobrych rozwiązań systemowych i finansowych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, które borykają się z problemem niedofinansowania i odpływu pracowników do lepiej płatnych miejsc pracy, zaangażowali się przedstawiciele ZMP.
16 września na terenie Tyskich Hal Targowych został otwarty pierwszy w Polsce sklep społeczny sieci Spichlerz. To sklep przede wszystkim dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, ale nie tylko.
Trwają intensywne rozmowy w sprawie brakujących pieniędzy na podwyżki dla pracowników szpitali. Paradoksalnie, dodatkowe 20 mld zł w systemie ochrony zdrowia może spowodować pogorszenie sytuacji pacjentów. Szpitale będą ciąć koszty inne niż płace
Strażaka i policjanta w akcji lub lekarza udzielającego pomocy poszkodowanemu nikt nie przegapi. Natomiast oni nie rzucają się w oczy, chociaż są na miejscu zdarzenia. To pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zespołu interwencyjnego.
Placówka jest prowadzona przez starachowickie Centrum Usług Społecznych. Miejsce to oferuje zarówno zajęcia dla dzieci, jak i osób dorosłych korzystających ze wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym.
Lublin, jako jedyne miasto w Polsce, uczestniczył w konwencji Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin. Spotkanie dotyczyło rozwiązań podejmowanych przez samorządy państw europejskich na rzecz rodzin, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór w programie, w którym samorządy mogą uzyskać 100 proc. dotacji na utworzenie placówek całodobowego lub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji jest 30 mln zł.
Z żalem informujemy, że 12 lipca 2022 r. zmarł profesor dr hab. Zbigniew Woźniak z Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni współpracownik i ekspert ZMP ds. pomocy społecznej.

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!