Aktualności z tematu - „Projekty z miastami i dla miast”
Trwa realizacja projektu finansowanego z funduszy norweskich. Wodny plac zabaw, skatepark, tężnie solankowe, a także szereg ciekawych spotkań i wydarzeń dedykowanych m.in. młodzieży, studentom oraz seniorom – to tylko część projektów.
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich zaprasza do Tarnowa na wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali finałowej oraz seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
W 2023 roku Związek Miast Polskich uruchamia kolejne bezpłatne szkolenia online nt. Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Pierwsze ze szkoleń – o gospodarowaniu nieruchomościami - już 13 lutego.
2 lutego o godz. 10.00 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krajowy Punkt URBACT w Polsce zapraszają na spotkanie informacyjne online na temat naboru do Sieci Planowania Działań URBACT IV oraz wsparcia miast z poziomu europejskiego.
Program Współpracy URBACT IV został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2022 r. Zwiastuje on ewolucję, a nie rewolucję. Będzie nadal wspierał miasta wdrażające zintegrowany i zrównoważony rozwój poprzez współpracę w ramach UE.
Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego to grupa JST, które postanowiły wspólnie realizować działania strategiczne. Podczas spotkania w Szczecinku ich władze podpisały porozumienie o realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.
Wspólne projekty na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, zintegrowany transport miejski oraz usługi publiczne – to tylko kilka obszarów do objęcia wspólną strategią partnerstwa ZIT Gniezno.
Transformacja energetyczna, wspólne przedsięwzięcia w zakresie turystyki, rekreacji, usług publicznych czy stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych– w Sławie rozpoczął się intensywny etap prac nad wspólnymi projektami Partnerstwa Lubuska 9.
Warsztaty, spotkania oraz inne działania po to, by wspólnie osiągnąć sukces – gmina Krosno Odrzańskie wspólnie z Powiatem Krośnieńskim oraz gminami powiatu wspólnie tworzy partnerski projekt partnerski pod nazwą „Krośnieński Obszar Funkcjonalny”.
Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2022 - Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie” dotyczy inicjatyw i działań podejmowanych przez miasta, które mają poprawić komunikację z mieszkańcami oraz zwiększyć ich zaangażowanie w rozwój lokalny.
W 2022 roku w bezpłatnych szkoleniach na temat Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) wzięło udział 1069 przedstawicieli 624 samorządów z całej Polski.
Nad tezą „Po zakończeniu edukacji warto zostać w subregionie leszczyńskim” debatowali uczniowie szkół ponadpodstawowych z Leszna. Debata oxfordzka zorganizowana została w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”.
Jednym z pierwszych miast, w których uruchomiono proces samooceny metodą OECD, są Rydułtowy na Górnym Śląsku. Metodą ta umożliwia miastu, powiatowi lub gminie dokonanie kompleksowego przeglądu procesu zarządzania rozwojem.
W związku ze współpracą bilateralną z norweską gminą Øvre Eiker w ramach Programu Rozwój Lokalny do Rydułtów przyjechali goście z północy. Wizyta na Śląsku przebiegała pod hasłem poprawy jakości środowiska.
W Malborku w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus – Partnerstwo: Obszar Funkcjonalny Żuławy” odbyło się spotkanie z młodzieżą w formule debaty oxfordzkiej. Teza debaty: Żuławy nie są dobrym miejscem do życia.
Już od listopada Związek Miast Polskich udostępnia oprogramowanie (eSAT) do samooceny dla polskich jednostek samorządowych autorstwa OECD. Dzięki samoocenie m.in. można dokonać przeglądu obecnych procedur i zintegrować proces zarządzania rozwojem.
W dniu 23 listopada w Przestrzeni Meta w Warszawie odbyła się konferencja „Rozwój lokalny? Najlepiej z młodzieżą!” poświęcona praktycznym sposobom aktywizacji społecznej i obywatelskiej młodzieży w lokalnych społecznościach.
24 listopada w sali audytoryjnej Generatora Nauki odbyła się debata Przedsiębiorczość kluczem rozwoju miasta. Miasto Jasło uczestniczy w programie Rozwój Lokalny.
W Serocku 29 i 30 listopada odbyło się pierwsze seminarium sieciujące w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus. Wzięło w nim udział blisko 150 samorządowców z 77 partnerstw samorządowych z całej Polski uczestniczących w projekcie.
W okresie od września do listopada prowadzone były prace Grupy Wymiany Doświadczeń „Benchmarking-SMUP”, których zadaniem było wypracowanie metody analizy danych zgromadzonych w Systemie Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).
Przedstawiciele 77 partnerstw samorządowych z całej Polski wezmą udział 29 i 30 listopada br. w Serocku w pierwszym seminarium sieciującym w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”.
Wiosną 2022 roku Związek Miast Polskich powołał do życia EMPIRIE - Sieci Wymiany Doświadczeń. Uczestniczący w nich przedstawiciele miast dzielą się doświadczeniem i wiedzą z udanych projektów rozwojowych realizowanych przez miasta.
12 grudnia br. mija termin nadsyłania zgłoszeń na ogłoszony przez Związek Miast Polskich 7 listopada konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania”, który jest poświęcony tematowi „otwarte rządzenie”.
28 października br. sześć gmin tworzących partnerstwo samorządów Strefy Przybrzeżnej przyjęło dokument, będący diagnozą obszaru Strefy Przybrzeżnej i prosi mieszkańców o wyrażenie opinii.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!