Aktualności z tematu - „Projekty z miastami i dla miast”
13 i 14 września odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli miast uczestniczących w Sieci Wymiany Doświadczeń „Miasto cyfrowe”. Tym razem EMPIRIE zagościły do Zabrza.
W dniach 24-29 września 2022 r. delegacja z Miasta Starachowice wzięła udział w wizycie studyjnej w mieście Bergen w Norwegii w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”.
We wtorek, 4 października, zastępca burmistrza norweskiego Sunnfjord, Anne Lilleaasen, podpisała z burmistrzem miasta, Dariuszem Kosno umowę partnerską. Tym samym gminy zostały partnerami w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.
Tematem przewodnim jesiennego spotkania Sieci Wymiany Doświadczeń – MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE był produkt lokalny i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz rozwoju turystyki w mieście.
Pani Ludmiła, Ukrainka, w Sieradzu mieszka od trzech tygodni. Trafiła tu na staż do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest jedną z kilkudziesięciu osób, ukraińskich samorządowców, którzy w Polsce poznają prace samorządów.
Stowarzyszenie Arteria i Związek Miast Polskich zapraszają 12 października br. na konferencję podsumowującą projekt „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”.
26 i 27 września odbyły się w Warszawie Jesienne warsztaty sieciujące dla 29 miast laureatów, uczestniczących w Programie „Rozwój lokalny”, ich zespołów miejskich i doradców ZMP, które były poświęcone lepszej realizacji działań.
Zachęcamy przedstawicieli miast do niezwłocznego zgłaszania się na kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).
Od 19 września do 16 grudnia br. trwać będzie kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Zapraszamy pracowników JST do zapisywania się na te dedykowane im szkolenia nt. usług publicznych.
13 września odbyło się w Wielkopolsce Forum Wymiany Doświadczeń w ramach programu CWD Plus dla partnerstw JST, aby spotkać się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i zdobyć wiedzę m.in. na temat programów wsparcia na lata 2021-27.
Ostatnie dni wakacji w Jarosławiu były bardzo kolorowe za sprawą niezwykle barwnego wydarzenia jakim jest Jarmark Jarosławski. Tym razem w wydarzeniu brała udział delegacja z norweskiej Nordre Follo kommunne.
7 i 8 czerwca br. odbyło się w Cieszynie spotkanie inaugurujące pracę grupy EMPIRIE – Sieci Wymiany Doświadczeń – Kapitał ludzki, która jest dedykowana zagadnieniom związanym z szeroko pojętymi zasobami kadrowymi miast.
19 lipca w Hrubieszowie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”. Hrubieszów w ramach projektu stawia na poprawę jakości życia mieszkańców i sprawną administrację miejską.
Od początku marca tego roku Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich prowadził szkolenia dotyczące SMUP.
8 lipca 2022 roku, w Osadzie Rybackiej w Płowężu, odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”. W trakcie spotkania omówiono m.in. rozpoczęcie realizacji pracy Partnerstwa.
W ciechanowskim ratuszu podpisano porozumienie międzygminne w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa.
13 i 14 czerwca br. odbyło się spotkanie inauguracyjne przedstawicieli miast wchodzących w skład sieci tematycznej EMPIRIE – ZASOBY MIAST/FINANSE. Gospodarzem spotkania było miasto Włocławek.
W samorządach uczestniczących w programie CWD Plus dobiegają właśnie końca badania ankietowe młodzieży. Związek Miast Polskich w imieniu partnerstw pyta młodych ludzi o ich opinie i plany życiowe dotyczące ich miejsca zamieszkania.
8 i 9 czerwca br. w Tarnowie, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu przedstawicieli miast wchodzących w skład sieci tematycznej EMPIRIE - MIASTO OBYWATELI.
W ramach projektu CWD Plus 14 i 15 czerwca br. w Mrągowie odbyła się konferencja sieciująca dla członków 77 partnerstw, w których bierze udział ponad 700 JST. Intencją MFiPR jest, by wszystkie projekty wypracowane w CWD Plus zyskały finansowanie.
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważonego Rozwoju.
Miasto Limanowa wraz z innymi samorządami powiatu Limanowskiego utworzyło „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”.
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), które odbędzie się już wkrótce w Katowicach.
5 czerwca podpisano umowę bilateralną z norweskimi partnerami - w imieniu Møre og Romsdal swój podpis złożył Kristian Severeide, a miasto Zawiercie reprezentował Łukasz Konarski. Odbyło się to podczas konferencji na temat programu „Rozwój lokalny”.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!