Aktualności z tematu - „Projekty z miastami i dla miast”
Thumb 1 3 frl sem24 2 www
Tematowi zrównoważonej mobilności miejskiej oraz wyzwaniom, jakie stoją przed miastami w dziedzinie organizowania transportu poświęcone będzie najbliższe seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
Thumb 1 3 wa cz foto str
Partnerstwo: „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego” właśnie zaprosiło mieszkańców do opiniowania strategii rozwoju tego obszaru.
Thumb 1 3 dscn9534
29 września odbyło się spotkanie podsumowujące pracę nad przygotowaniem Strategii terytorialnej dla Węgorzewa, Pozezdrza i powiatu węgorzewskiego. Dokument został podpisany przez członków Partnerstwa.
Thumb 1 3 foto strategia podpisana
Przedstawiciele dziewięciu gmin współpracujących w ramach Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza przyjęli w środę, 29 września br. w Braniewie Strategię dla Pogranicza.
Thumb 1 3 zeg 7343
28 września br. zostało podpisane w Płocku porozumienie o współpracy partnerskiej między Regionem Płockim NSZZ „Solidarność” a gminą miasto Płock oraz stroną pracodawców.
Thumb 1 3 z ot w fb burmistrza
„Złotów – Wielkopolskie Zdroje – to wspólna wizja mieszkańców i władz tego wielkopolskiego miasta. Już wkrótce – dzięki Funduszom Norweskim – będzie można tę wizję zrealizować.
Thumb 1 3 foto przyj cie strategii
W Jabłonowie Pomorskim podpisano strategię wypracowaną w ramach partnerstwa Pojezierza Brodnickiego „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”. Zakłada ona, m.in. budowę nowych ścieżek rowerowych.
Thumb 1 3 namys w rynek
Kolejne partnerstwa w całej Polsce, utworzone w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” przedstawiły mieszkańcom do zaopiniowania projekty strategii terytorialnych tych obszarów.
Thumb 1 3 kamienica z lotu ptaka
W ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego” powstał projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”.
Thumb 1 3 konf 1
W dniach 9-10 wrześnie 2021 r. w Brzozowie oraz Dukli miały miejsce konferencje pt. „Rola partnerstw we współpracy samorządów” .
Thumb 1 3 spotkanie miast online 24 09 www
Zapraszamy na kolejne spotkanie miast, które odbędzie się online 24 września za pośrednictwem platformy Teams. Będziemy rozmawiali m.in. o finansach miast w kontekście programu „Polski Ład”.
Thumb 1 3 grafika wspieramy rozw j naszych ma ych ojczyzn
Partnerstwo Pojezierza Brodnickiego pn. „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” ma już gotowy projekt wspólnej strategii rozwojowej. Właśnie rozpoczęło się jego opiniowanie przez mieszkańców.
Thumb 1 3 frl sem22
Zapraszamy na transmisję drugiego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego poświęconego transformacji energetycznej miast. Początek 9 września o godz. 10.
Thumb 1 3 frl sem22
Samorządy muszą obecnie szukać rozwiązań w obszarze odnawialnych, czystych i zielonych technologii. Dlatego zapraszamy na drugie już seminarium FRL poświęcone transformacji energetycznej miast.
Thumb 1 3 centrum kutna z perspektywy drona
Za nami kolejne spotkanie samorządowców tworzących partnerstwo „Między Kutnem a Łęczycą”. Przedstawiciele samorządów wyłonili obszary, w których mogłyby zostać zrealizowane wspólne projekty.
Thumb 1 3 rydu towy
24 sierpnia br. miasto gościło Ryszarda Grobelnego, doradcę strategicznego ZMP, który konsultował plany związane z realizacją zabudowy mieszkaniowej na terenie poprzemysłowym we władaniu SRK Bytom.
Thumb 1 3 konin pomoc przedsieb
Amfiteatr, kładka nad kanałem Ulgi, e-usługi dla mieszkańców - m.in. na to Konin przeznaczy Fundusze Norweskie. Miasto otrzymało na ten cel około 16 milionów zł z programu „Rozwój lokalny”.
Thumb 1 3 img 4227
Podlasie to niewątpliwie kierunek warty uwagi na turystycznej mapie Polski. Doradcy Związku Miast Polskich wybrali jednak ten piękny region do pracy.
Thumb 1 3 grafika kolbuszowa1
O aktualnych wyzwaniach polityki rozwoju, integracji i wzmacnianiu jej na poziomie lokalnym i ponadregionalnym rozmawiano podczas konferencji „Zintegrowane planowanie rozwoju – szansa dla samorządów".
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP obradujący w Mielcu – na wniosek miast biorących udział w II etapie Programu MFiPR „Rozwój Lokalny” – ocenił sposób i prze­bieg procedury rozstrzygnięcia naboru i ogłoszenia jego wyników.
Thumb 1 3 man0508
Znamy już zwycięskie miasta, które otrzymają wsparcie z programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego z Funduszy Norweskich i EOG. MFiPR poinformowało, że 29 miast otrzyma łącznie ponad 102 mln euro.
Thumb 1 3 30 pol niem www
Z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską i Republiką Federalną Niemiec na zlecenie Związku Miast Polskich powstał film „Traktat samorządów”
Thumb 1 3 jaworzno rynek 2
14 lipca br. prezydent miasta Jaworzna, Paweł Silbert podpisał porozumienie z przedstawicielami miejskich jednostek samorządowych dotyczące wprowadzenia standardów współpracy i dialogu społecznego.
Thumb 1 3 kolbuszowa foto
Związek Miast Polskich wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego zaprasza 16 lipca br. na konferencję, która pokaże korzyści, jakie daje samorządom zintegrowane planowanie rozwoju.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Zarządu ZMP o ustawie z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
4
październik 2021

24
październik 2021

27
październik 2021

28
październik 2021

29
październik 2021

30
październik 2021

Październik 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x