Aktualności z tematu - „Polityka europejska i współpraca zagraniczna”
Thumb 1 3 katowice 2
Forum będzie okazją do dyskusji o wyzwaniach współczesności: dynamicznie rozwijających się miastach, smogu, degradacji terenów zielonych, postępującej globalizacji. Odbędzie się 26-30 czerwca 2022 r.
Thumb 1 3 display kpo
W odpowiedzi na list organizacji samorządowych z 27 czerwca br., Komisja Europejska poinformowała m.in., że przedłuża okres oceny KPO z dwóch do trzech miesięcy.
Thumb 1 3 inowroc aw konwent
Tematem ostatniego Konwentu Prezydentów województwa kujawsko-pomorskiego był program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Samorządowcy wypracowali stanowisko.
Thumb 1 3 fps 2
Urząd Miasta Tarnowa zaprasza na VI Forum Gospodarcze Polonii Świata, które odbędzie się 27-28 sierpnia br. w formule hybrydowej, pod patronatem m.in. Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 gorz w we frankfurcie
Gorzów prezentował się w Niemczech w ramach kampanii „Gorzów, wie bist du?”. Wśród Niemców największą popularnością podczas Święta Hanzy we Frankfurcie nad Odrą cieszyły się lokalne przysmaki.
Thumb 1 3 buda
Na stronie www.eog.gov.pl 9 lipca br. ukazała się „Informacja o wyborze Kompletnych Propozycji Projektów do dofinansowania w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY” wraz z Listą Rankingową.
Thumb 1 3 gda sk nagroda p adamowicza
Nagrodę za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości ustanowił Europejski Komitet Regionów we współpracy z Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ICORN) i Miastem Gdańsk.
Thumb 1 3 foto konferencja 1
Współpraca polsko-niemiecka nie mogłaby się rozwijać bez niemal tysiąca partnerstw między polskimi i niemieckimi samorządami – uznali uczestnicy konferencji w 30-lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie.
Thumb 1 3 1a foto
Do środy, 16 czerwca można jeszcze rejestrować swój udział w konferencji online „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów”.
Thumb 1 3 lublin portal
W Lublinie stanęło okno z widokiem na Wilno, a w Wilnie – z widokiem na Lublin. Polacy machają Litwinom, a Litwini Polakom. Wszystko odbywa się w ramach międzynarodowego projektu „Portal”.
Thumb 1 3 konkretnie. o europie
11 czerwca br. w godz. 9.00 -11.00 odbędzie się bezpłatne webinarium „KPO a Polski Ład - szanse i zagrożenia dla samorządów” z cyklu „Konkretnie. O Europie.”, na które zaprasza europoseł.
Thumb 1 3 grafika pol konferencja 17 czerwca od pojednania do codzienno ci
„Od pojednania do codzienności” – to tytuł cyklu wydarzeń, jakie zaplanowane zostały w czerwcu Warszawie i Opolu w 30. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.
Thumb 1 3 urban
Jeśli wszystkie państwa członkowskie ratyfikują decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zasobów własnych, za kilka miesięcy zostanie uruchomiony Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności.
Thumb 1 3 ff
Komisja Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) i protestancka Konferencja Kościołów Europejskich (CEC) zorganizowały w piątek 21 maja br. w Internecie modlitwę ekumeniczną.
Thumb 1 3 pe
Komisja Europejska musi regularnie informować Parlament Europejski o wynikach bieżącej oceny krajowych planów odbudowy - taką rezolucję przyjął PE.
Thumb 1 3 dji 0469
W tym roku przypada 30-lecie partnerstwa Lublina i niemieckiego Münster. Oba miasta przygotowują specjalne wydarzenia. Wspólne oświadczenie władz miast podpisano 20 września 1996 r. w Lublinie.
Thumb 1 3 logo ke
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Komitet Regionów zapraszają na webinaria „Polityka miejska i Europejski Zielony Ład a wieloletnie ramy finansowe UE” z podziałem na województwa.
Thumb 1 3 1a logo
Relacjom samorządów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej będzie poświęcona konferencja „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów”, na którą zapraszamy 17 czerwca.
Thumb 1 3 karlino bezpiecz
Gmina Karlino realizuje projekt „Przejmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych”. Projekt służy wymianie doświadczeń w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym.
Thumb 1 3 grafika most
Do 17 maja Związek Miast Polskich zaprasza miasta do nadsyłania materiałów archiwalnych (filmów, zdjęć, skanów dokumentów) pokazujących współpracę z miastami partnerskimi z Niemiec.
Thumb 1 3 kpo twitter 1
Europoseł Jan Olbrycht zaprasza 7 maja w godz. 9.00-11.00 do dyskusji nad dokumentem Krajowego Planu Odbudowy i do oceny wdrożenia uwag zgłaszanych w procesie konsultacji na webinarium online.
Thumb 1 3 logo ue
W latach 2004-2020 samorządy zainwestowały 612 mld złotych. Z tego aż 226 stanowiły dotacje unijne. Realizując programy UE, odrabiamy zapóźnienia i doganiamy kraje „starej Unii”.
Thumb 1 3 most staromiejski  2 strony um zgorzelec
W związku z 30. rocznicą Traktatu przygotowujemy kalendarz wydarzeń polsko-niemieckich w miastach w tym roku, a także jubileuszy związanych ze współpracą partnerską z Niemcami.
Thumb 1 3 pl fr
Wpływ pandemii COVID -19 na samorządy oraz prawa człowieka będą m.in. tematami spotkania polskich i francuskich samorządów, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia br. na platformie Zoom.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wniosków o zmianę granic miast i o przyznanie praw miejskich w 2021 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie zmian w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dn. 8 lipca o zm. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...)
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Report OECD - Better Governance, Planning and Services in Local Self‑Governments in Poland
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Raport OECD - Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
6
sierpień 2021

13
sierpień 2021

Sierpień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x