Aktualności z tematu - „Polityka europejska i współpraca zagraniczna”
Thumb 1 3 zabrze r wne 3
25 stycznia 2001 roku Zabrze oraz ukraińskie miasto Równe podpisały umowę o partnerstwie. To dwie dekady dobrej współpracy i wielu zrealizowanych projektów.
Thumb 1 3 polsko niemiecka wspolpraca m odziezy facebook kommunal call
Jeszcze do 31 stycznia 2021 można się zgłosić z niemiecką gminą lub powiatem partnerskim do programu szkoleniowo-sieciującego dotyczącego współpracy młodzieży.
Thumb 1 3 70 cemr
W tym roku Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) obchodzi 70. rocznicę swojego istnienia - siedemdziesiąt lat działalności i partnerstwa na rzecz wzmocnienia pozycji Europy lokalnej i regionalnej.
Thumb 1 3 logo urbact2
Do 1 lutego można jeszcze aplikować do pilotażowego mechanizm transferu projektów zrealizowanych w ramach Urban Innovative Actions. W ramach pilotażu powstaną cztery sieci miast.
Thumb 1 3 wa brzych greencities
Wałbrzych jest drugim po Warszawie miastem w Polsce, które dołącza do Green Cities EBOiR - flagowego programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Skorzysta z pożyczki w wysokości 134,7 mln zł.
Thumb 1 3 raport una
Raport przygotowany przez United Nations Association Poland w przystępny sposób pokazuje, jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. Wzięło w nim udział 18 miast.
Thumb 1 3 e k wie a
Prawie 19 metrowa wieża widokowa na osiedlu Bogdanowicza w Ełku powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE. Na realizację projektu miasto pozyskało ponad 1,4 mln zł dofinansowania.
Thumb 1 3 m odzie pixa
„Szkoła żyje wymianą” – to tytuł ogólnopolskiej inicjatywy, której głównym celem jest promocja międzynarodowych wymian szkolnych jako jednej z form zdobywania przez uczniów wiedzy i umiejętności.
Thumb 1 3 ue or dzie
Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów wspólnie zainicjują nowe partnerstwo, które ma w większym stopniu wesprzeć wysiłki unijnych miast i regionów w dziedzinie integracji.
Thumb 1 3 andrzej porawski  mniejsze
Rozdział środków unijnych powinien być dokonywany pod nadzorem niezależnej agencji, współkontrolo­wanej przez samorządy, na podstawie wcześniej określonych, jasnych kryteriów - pisze A. Porawski.
Thumb 1 3 tychy inwestycje dzi ki ue
W latach 2004 – 2020 Tychy otrzymały z Unii Europejskiej ponad 1,4 mld złotych na inwestycje w mieście. Dzięki tym środkom zrealizowano ponad 60 inwestycji. Miasto w tych dniach o nich przypomina.
Thumb 1 3 weto potrzebuemy
Aby wyrazić sprzeciw wobec zawetowania budżetu unijnego przez rząd, od 9 do 11 grudnia ponad 300 miast w Polsce przeprowadzi szereg działań pokazujących, jak ważne są wartości zjednoczonej Europy.
Thumb 1 3 rynek
Gliwice solidarnie z wieloma polskimi samorządami zwracają uwagę na rosnące problemy finansowe. Prezydent i radni przyjęli Apel, w którym wnoszą o zawarcie porozumienia w sprawie budżetu UE.
Thumb 1 3 nagroda mlodziezy logo
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 pod hasłem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“.
Thumb 1 3 s widnica  widok na katedre
Prezydent i Rada Miejska w Świdnicy chcą dołączyć do samorządów z całego kraju protestujących przeciwko wetowaniu unijnego budżetu. Przypominają inwestycje zrealizowane w mieście dzięki wsparciu z UE.
Thumb 1 3 ue flaga unsplash
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim podjęła uchwałę, w której m.in. apeluje do członków rządu oraz posłów i senatorów o zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem budżetu UE.
Thumb 1 3 kielce b.wenta archiwum um
O finansowych konsekwencjach koronawirusa oraz decyzji rządu pisze do mieszkańców prezydent Kielc. Uważa, że miasto powinno zabrać zdecydowany głos w sprawie grożącego weta wobec budżetu UE.
Thumb 1 3 sopot
Rada Miasta Sopotu 26 listopada br. przyjęła rezolucję, w której apeluje do Prezesa Rady Ministrów o przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy.
Thumb 1 3 ciechan w weto ue
Rada Miasta Ciechanów na listopadowej sesji przyjęła stanowisko, w którym apeluje do Premiera o przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy.
Thumb 1 3 wroc aw rynek wroclaw ogolny
Wrocławski ratusz podsumował projekty, które zostały zrealizowane i wciąż jeszcze są realizowane w ze środków unijnych. Zrealizowano blisko 500 inwestycji, które znacząco wpłynęły na rozwój miasta.
Thumb 1 3 pexels s n b m 1701425
1 grudnia, na znak protestu w związku z zapowiedzią zawetowania unijnego budżetu przez polski rząd, w wielu polskich miastach zostaną wyłączone światła.
Thumb 1 3 ue flaga
Coraz więcej polskich samorządów reaguje na zapowiedź Premiera zgłoszenia weta w sprawie budżetu UE. Radni i samorządowcy piszą apele i protesty, część miast zapowiedziała akcję protestacyjną.
Thumb 1 3 grafika miasto2020
Zapraszamy na trzecią, ostatnią część corocznej konferencji o zarządzaniu miastem. Tym razem tematami spotkania będą relacje pokoleniowe w miastach po pandemii oraz planowanie miast.
Thumb 1 3 151011 070
Rada Miasta Rzeszowa na swojej sesji 24 listopada br. poparła treść oświadczenia Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie złożonego przez rząd weta Polski wobec budżetu Unii Europejskiej.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136)
Pobierz Download icon@2x
inne
Apel Prezesa ZMP do miast
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zamiarów podziału województwa mazowieckiego

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x