Aktualności z tematu - „Polityka europejska i współpraca zagraniczna”
W San Marino trwa czterodniowa sesja Komitetu ds. Rozwoju Miast, Mieszkalnictwa i Zarządzania Przestrzennego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE), z siedzibą w Genewie. Tematem spotkania są wyzwania stojące obecnie przed miastami.
We wtorek, 4 października, zastępca burmistrza norweskiego Sunnfjord, Anne Lilleaasen, podpisała z burmistrzem miasta, Dariuszem Kosno umowę partnerską. Tym samym gminy zostały partnerami w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.
Dzięki współpracy ze Związkiem Miast Polskich już w ubiegłym roku Gminie Polanica-Zdrój udało się nawiązać kontakt z miejscowością Polyanitsa (Polanica) w Ukrainie. Współpraca nawiązana została w ramach polsko-ukraińskiej inicjatywy „Mosty Zaufania”
21 września br. w Krakowie Związek zorganizował spotkanie z merami ukraińskich miast i gmin, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi samorządami. Z inicjatywą zorganizowania spotkania zwrócił się do ZMP nasz partner, Związek Miast Ukrainy.
W najbliższym czasie ukraiński Tarnopol zostanie kolejnym miastem partnerskim Suwałk. Oba miasta utrzymują kontakty od 2017 roku czego efektem jest chociażby współpraca Bibliotek Miejskich.
Jako pierwsze miasto w Polsce Kraków dołączył do Femcities Network - międzynarodowej sieci miast, które działają na rzecz równości płci i praw kobiet.
Zapraszamy na sesję online „Sieciowanie miast i gmin sposobem na transfer wiedzy i innowacji”, która odbędzie się ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast na platformie ZOOM we wtorek, 11 października 2022 r. o godz. 16:30.
21 września br. o godz. 10.00 w Krakowie planowane jest spotkanie z merami ukraińskich miast i gmin, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi samorządami. Z tą inicjatywą zwrócił się do nas nasz partner, Związek Miast Ukrainy.
Od początku wojny Olkusz pomagał Ukrainie. Znaczna część tej pomocy trafiała do ukraińskiego Niżyna. Olkuszanie doczekali się symbolicznego podziękowania – jedna z ulic Niżyna otrzymała nazwę Olkuska.
Gdynia otrzymała dziś tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom – wyróżnienie przyznawane przez UNICEF Polska w ramach międzynarodowego programu prowadzonego przez organizację. Dołączyła tym samym do takich ośrodków jak Paryż, Barcelona czy Madryt.
NetZeroCities uruchamia nowy program, którego zadaniem jest przetestowanie nowych metod osiągnięcia celów w zakresie neutralności klimatycznej w europejskich miastach.
24. seminarium realizowane w ramach projektu KlastER pt. „Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne” odbędzie się 13 września (wtorek) w godz. 10:00-12:00.
Polskie miasta mają możliwość skorzystania z darmowego programu edukacyjnego dla samorządów dotyczącego innowacyjnych instrumentów finansowania projektów z obszaru energii i klimatu PROSPECT+.
2 września w Tychach władze miasta podpisały list intencyjny dotyczący współpracy z chorwackim Karlovacem. Odsłonięto także tablicę „Rondo Chorwackie” u zbiegu ulic Towarowej i łącznika z ulicą Beskidzką w Tychach.
Główny Komitet Parady Pułaskiego wraz z Marszałkiem 85. Parady Pułaskiego zwracają się z prośbą o rozświetlenie na biało-czerwono polskich miast 2 października br., w symbolicznym geście jedności z Polonią amerykańską.
To międzynarodowy program, który ma na celu zagwarantowanie najmłodszym mieszkańcom miast jak najlepszych warunków do życia i rozwoju, a także aktywizowanie dzieci do brania czynnego udziały w życiu miasta. Już 7 polskich miast w nim uczestniczy.
Badanie ankietowe dotyczy stanu polskich miast w obliczu kryzysu uchodźczego i innych wyzwań demograficzno-urbanistycznych. Jest przeprowadzane przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ we współpracy z ZMP.
Komisja Europejska ogłosiła nowy nabór dla miast, regionów, organizacji miast do dwóch nowych partnerstw tematycznych w ramach agendy miejskiej UE, które będą zajmować się zagadnieniami związanymi ze zrównoważoną turystyką i zazielenianiem miast.
Kolejne ukraińskie samorządy poszukują możliwości współpracy z miastami z Unii Europejskiej, w tym Polski. Pomimo ciągle trwającej wojny już dziś myślą o odbudowie i przyszłym rozwoju lokalnych społeczności
Z Rybnika do Ukrainy ruszył kolejny transport z pomocą – to odpowiedź na prośbę mera Iwano-Frankiwska Rusłana Marcinkiwa. Dostawa obejmuje m.in. 15 zestawów ratownictwa medycznego, 120 koców oraz środki pierwszej pomocy.
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i Metropolia Krakowska uzyskają wsparcie Banku Światowego i Komisji Europejskiej w planowaniu i wdrażaniu projektów skoncentrowanych na rozwoju, a finansowanych ze środków unijnych.
Francuskie miasto Rennes we współpracy z partnerskim Poznaniem poszukuje współorganizatorów do uruchomienia nowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej promującej obywatelstwo europejskie i walczącej o godność migrantów.
Władze Białegostoku rozpoczęły współpracę z UNICEF na niespotykaną dotąd w tym mieście skalę dzięki memorandum na temat współpracy na rzecz uchodźców z Ukrainy i ich integracji z lokalną społecznością.
Zbliża się trzydniowe święto muzyki „M4Europe – Mińsk dla Europy – Europa dla Mińska”. W tym roku festiwal będzie miał charakter europejski i związany z wręczeniem miastu Honorowej Plakiety Rady Europy.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!