Aktualności z tematu - „Polityka europejska i współpraca zagraniczna”
Komisja Europejska uruchamia „mechanizm wspierania talentów”, który będzie wspierał regiony UE dotknięte przyspieszonym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym w szkoleniu, zatrzymywaniu i przyciąganiu ludzi.
W trakcie Forum Partnerstwa Samorządowego UE-Ukraina w Wojnowicach pod Wrocławiem ukraińscy, polscy i niemieccy samorządowcy zainicjowali 17 samorządowych partnerstw. Zawarto także porozumienia na temat dalszej potencjalnej współpracy.
W imieniu organizatorów konkursu zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tematyki konkursu partnerstwa Horyzont Europa Driving Urban Transition w roku 2023.
Jan Olbrycht wziął udział w briefingu prasowym „Na co samorząd może liczyć w ramach KPO?” i w posiedzeniu Zarządu ZMP 20 stycznia w Cieszynie i mówił o Krajowym Planie Odbudowy oraz wymiarze miejskim w pracach instytucji UE.
W styczniu tego roku odbył się dzień informacyjny programu Horyzont Europa. Ogłoszono na nim wiele naborów do projektów. Wśród nich wiele tematów, które są dla miast potencjalnym źródłem finansowania działań rozwojowych.
2 lutego o godz. 10.00 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krajowy Punkt URBACT w Polsce zapraszają na spotkanie informacyjne online na temat naboru do Sieci Planowania Działań URBACT IV oraz wsparcia miast z poziomu europejskiego.
Program Współpracy URBACT IV został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2022 r. Zwiastuje on ewolucję, a nie rewolucję. Będzie nadal wspierał miasta wdrażające zintegrowany i zrównoważony rozwój poprzez współpracę w ramach UE.
Przed posiedzeniem Zarządu ZMP w Sali Sesyjnej Ratusza w Cieszynie w samo południe 20 stycznia br. odbył się briefing prasowy z udziałem m.in. Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego.
Trzy agregaty prądotwórcze, śpiwory, ubrania i żywność z Gliwic pojechały do Lwowa. Polskie miasto wsparło ukraińską uczelnię techniczną, której kadry po 1945 roku przyczyniły się do powstania Politechniki Śląskiej.
Za odwagę i doskonałość w działaniach na rzecz promowania wolności, solidarności i równości - Gmina Michałowo została laureatem II edycji Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza. Specjalne wyróżnienie trafiło do burmistrza ukraińskiego Hola Prystan.
Transport z Lublina, zawierający 10 agregatów prądotwórczych o różnej mocy, pojechał 5 stycznia do ukraińskich miejscowości. Miasto Lublin zakupiło generatory z darowizny. Ich łączna wartość sięga 135 tys. zł.
Na zaproszenie mera Witalija Kliczki prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski odwiedził 11 stycznia Kijów. Podczas wizyty przedstawiciele obu miast podpisali list intencyjny dotyczący współpracy między warszawskim i kijowskim metrem.
11 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Barcinie burmistrz Michał Pęziak i mer Vasyl Andriieshyn podpisali umowę o partnerstwie i współpracy pomiędzy Gminą Barcin a miastem Bursztyn (obwód Iwano-Frankiwski, Ukraina).
Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR zaprasza na dzień informacyjny poświęcony konkursom i nowemu Programowi Pracy Horyzontu Europa na lata 2023-2024, który odbędzie się jutro, 12 stycznia w godz. 10.00-16.00 w hotelu Marriot w Warszawie.
Mer Miasta Równe Oleksandr Tretyak przesłał do prezydenta Krzysztofa Chojniaka list z podziękowaniami za pomoc humanitarną, która pod koniec zeszłego roku została wysłana przez piotrkowski samorząd do partnerskiego miasta na Ukrainie.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej proponuje wsparcie logistyczne przy dostarczaniu generatorów prądotwórczych do ukraińskich samorządów. Wraz z Fundacją chcemy zachęcić Państwa do włączenia się w te działania.
25-27 stycznia w Wojnowicach k. Wrocławia odbędzie się Forum Partnerstwa Samorządowego Ukraina-UE. Organizatorem Forum jest Inicjatywa Cities4cities | United4Ukraine, przy wsparciu finansowym USAID, a celem - rozwój partnerstw Ukraina-UE.
Generatory prądu, ciepłe śpiwory, powerbanki i latarki – najpotrzebniejsze w kraju borykającym się ze skutkami wojny przedmioty tuż po świętach ruszyły w drogę. To kolejna akcja pomocowa Gdyni na rzecz zaprzyjaźnionego ukraińskiego Żytomierza.
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – Agenda ONZ ogłasza ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do szkół oraz organizacji działających w środowisku szkolnym na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży. młodzieży
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego. 20 grudnia odbyło się seminarium informacyjne online o zasadach drugiego naboru wniosków na dofinansowanie projektów małych.
Agregaty prądotwórcze, które zebrało miasto dotarły bezpiecznie na Ukrainę i zostały odebrane przez przedstawicieli Kamieńca Podolskiego, miasta partnerskiego Głogowa.
Zapraszamy 9 grudnia br. do udziału w webinarium „Nowa dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych - jakie konsekwencje oznacza dla samorządów?”
Przewodnicząca Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) Gunn Marit Helgesen 5 grudnia została wybrana przez aklamację na szefową Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).
Poznań znalazł się w gronie najważniejszych europejskich miast takich jak Paryż, Rzym, Helsinki, Bruksela, Berlin czy Wilno, które podpisały memorandum o współpracy i wsparciu odbudowy aglomeracji Kijowa.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!