Aktualności
Jak rozwijać miejską sieć ładowania pojazdów elektrycznych? Jakie dobre praktyki z miast europejskich mogą wykorzystać polskie miasta? Czy nasze prawo wspiera rozwój infrastruktury? - na te pytania będą odpowiadać 14.06 samorządowcy i eksperci
Dostępność miast była tematem 34. seminarium Forum Rozwoju Lokalnego w cyklu poświęconym endogennym potencjałom małych i średnich miast. Tym razem spotkanie poświęcono najważniejszemu potencjałowi rozwoju – mieszkańcom.
O środkach mających częściowo zrekompensować JST ubytek dochodów z podatku PIT, a także o pilnych, doraźnych rozwiązaniach dotyczących zmiany taryf za wodę i ścieki dyskutowali przedstawiciele samorządu i rządu 30 maja.
Uchwalona ustawa o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich jest jaskrawym i oczywistym przykładem legislacyjnego bezprawia. Nie powinna zaistnieć w demokratycznym państwie prawnym.
23 maja br. w Zabrzu odbyła się konferencja pn. „Dostępność instytucji publicznych i obiektów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami”, która została zorganizowana w ramach programu „Rozwój lokalny”.
Podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego 27 maja w Senacie RP przedstawiliśmy analizę oraz rozwiązania legislacyjne wypracowane przez środowisko samorządowe. Organizatorami spotkania byli: Senat RP, ZMP, UMP i inne organizacje.
Gminy Łubniany i Pleszew, Ustka, Gdańsk, powiat poznański i województwo kujawsko-pomorskie to laureaci pierwszych miejsc poszczególnych kategoriach konkursu Innowacyjny Samorząd 2023. Podczas uroczystej gali nagrodzono 18 projektów.
W związku z przypadającym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał w czwartek 25 maja ordery i odznaczenia państwowe ponad 50 zasłużonym samorządowcom.
11-21 maja ZMP we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz OSKKO przeprowadził badanie, którego celem było wskazanie stopnia obciążenia nauką uczniów oraz określenie oczekiwań rodziców wobec szkoły.
SGH zaprasza samorządy do wzięcia udziału w badaniu, którego efektem będzie opracowanie Wskaźnika Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS). Partnerem badania jest m.in. ZMP. Termin - 1 czerwca.
Transformacja energetyczna to ogromne wyzwania i dla strony rządowej i dla samorządowej. To również temat premierowego odcinka podcastu ZMP i UMP. Posłuchajcie!
Empirie Miasto zielone | neutralne klimatycznie zapraszają na otwarte spotkanie dotyczące wykorzystania energii wodorowej i ochrony klimatu w Niemczech. Spotkanie odbędzie się w piątek 26 maja o godzinie 9:00.
Razem możemy więcej! Dzień Samorządu Terytorialnego, przypadający 27. maja to dobra okazja, by przypomnieć, że samorząd jest jedną z największych wartości polskiego życia publicznego. Wyniki badania opinii publicznej CBOS od lat niezmiennie wskaz...
Prezentujemy dane o dochodach JST z udziałów w podatku PIT od 2018 roku, które pokazują faktyczną skalę ubytków. Kwota łączna wpływów zaplanowanych przez MF na rok 2023 jest o 24% niższa niż wpływy w roku ubiegłym.
Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID Warszawa zapraszają polskie miasta do udziału w jubileuszowej, X. edycji Konkursu Eco-Miasto 2023. Konkurs odbywa się pod patronatem ZMP. Zgłoszenia do 20 czerwca.
20 dokumentacji dotyczących różnych inwestycji na terenie Konina zostało wykonanych za prawie 3 miliony złotych, które miasto pozyskało ze źródeł zewnętrznych. Jak zapowiadają przedstawiciele miasta, to nie będą „półkowniki”.
O roli i znaczeniu partnerstw terytorialnych oraz o finansowaniu projektów partnerskich rozmawiali uczestnicy Forum Wymiany Doświadczeń w Jabłonowie Pomorskim 19 maja br.
O tym, jak wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rozmawiali przedstawiciele norweskiej gminy Midt – Telemark i Niska, którzy po raz trzeci już spotkali się 10 i 11 maja br. w Nisku. Wizyta odbyła się w ramach programu "Rozwój lokalny"
5 ogólnopolskich organizacji zaproponowało kompromisowe rozwiązanie dotyczące podziału 10 mld zł, które mają być przekazane jako częściowa rekompensata ubytku dochodów z PIT w wyniku wprowadzenia „Polskiego Ładu”. Wnioskują o zwiększenie kwoty.
„Pstryczek od rządu, czyli nasz drogi prąd” oraz „Pstryczek od rządu i po kasie” to nowe spoty przygotowane przez Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich w ramach wspólnej kampanii informacyjnej na temat problemów miast i ich mieszkańców.
W piątek, 26 maja poznamy zwycięzców konkursu Serwisu Samorządowego PAP „Innowacyjny Samorząd 2023”. Jest to już 4. edycja wydarzenia, które promuje nowatorskie przedsięwzięcia zrealizowane przez samorządy lub ich jednostki organizacyjne.

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!