Aktualności z tematu - „Inne”
W związku z przypadającym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał w czwartek 25 maja ordery i odznaczenia państwowe ponad 50 zasłużonym samorządowcom.
„Biuro ZMP przypomina opinię prawną, jaką w tej kwestii sformułował już blisko 20 lat temu prof. Michał Kulesza. Trudno się z nią nie zgodzić, zwłaszcza w kontekście finansowania ze środków publicznych czy też konkurowania na rynku reklam."
Prawo do równoległego zatrudnienia, większa ochrona przed zwolnieniem, korzystne zmiany w urlopach rodzicielskich - to niektóre rozwiązania wprowadzone drugą już w br. nowelizacją Kodeksu pracy. Przygotowaliśmy prezentację z ich omówieniem
Zmarła tragicznie Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza od dzisiaj do 17 maja 2023 r. będzie obowiązywała żałoba na terenie miasta.
Referendum lokalne w Bielsku-Białej jest nieważne, ponieważ wzięło w nim udział mniej niż 30 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców. Frekwencja wyniosła 28,44 proc. – podała miejska komisja ds. referendum. Zabrakło 2 tys. głosów.
Zakończył się II Kongres Małych i Średnich Miast, który Związek Miast Polskich wraz z miastem Chełm i Unią Miasteczek Polskich zorganizował 19-21 kwietnia br. w Chełmie. Ostatniego dnia gościliśmy Premiera RP.
Miasta chcą móc wykorzystać bioodpady, kompostowane przez spółki komunalne do nawożenia np. miejskich kwietników czy terenów zielonych. Aby to zrobić, potrzebują jednak zgody Ministra Rolnictwa - będzie spotkanie w tej sprawie z min. R. Bartosikiem
„Ubezpieczenia gospodarcze w działalności samorządu terytorialnego” to publikacja naukowców z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która w przystępnej i uporządkowanej formie przedstawia zagadnienia związane z ubezpieczeniem w JST
Wyrażamy solidarność z naszą koleżanką, Alicją Stachowiak, z powodu śmierci Mamy i składamy serdeczne kondolencje.
Dzięki interwencji ZMP nie ma w projekcie tzw. ustawy odległościowej zapisu o konieczności przeprowadzenia referendum w sprawie farm wiatrowych, jeśli jej przeciwnicy zbiorą podpisy co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców
Usprawnienie rozwiązywania problemów związanych z dystrybucją i sprzedażą węgla przez gminy, możliwość korzystania z dostaw różnych importerów, certyfikaty jakości wydawane z fakturą na zakup węgla - to ustalenia ze spotkania 3 stycznia br.
Polska otrzyma z drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy około 1,5 mld zł. Lwia część tych środków zostanie przeznaczona na Program Rozwoju Miast. 5 grudnia umowę w tej sprawie podpisali ministrowie obu państw
Ponad 900 przedstawicieli sportu, samorządów oraz biznesu po raz kolejny spotkało się 15 i 16 listopada w Warszawie na Kongresie Sport Biznes Polska. Rozmawiano o przyszłości branży, sposobach na kryzys i możliwościach wspierania sportu przez JST.
Kobiety stanowią 30% przedsiębiorców prowadzących własną działalność - dane światowe potwierdzają statystyki z Monitora Rozwoju Lokalnego. Przypadający na 19.11 Dzień Przedsiębiorczości Kobiet ma na celu wzmocnienie pozycji aktywnych kobiet
14 listopada to Ogólnopolski Dzień Seniora. Polscy seniorzy są nie tylko coraz większą, ale też coraz bardziej aktywną grupą – funkcjonuje już 420 gminnych rad seniorów, a wielu z nich pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracuje
21–22 września br. w Warszawie odbyło się II Forum Miasteczek Polskich, organizowane przez spółkę ACF Doradcy Samorządu i Unię Miasteczek Polskich, które zgromadziło ponad 260 samorządowców, kilkudziesięciu ekspertów i przedstawicieli rządu.
Miasta, które należą do Związku Miast Polskich mają większe zasięgi w mediach społecznościowych niż te, które są poza ZMP - dowiedzieliśmy się podczas panelu poświęconego skutecznej komunikacji w internecie
W załączonym dokumencie zawarte jest podsumowanie kluczowych zaleceń i dobrych praktyk w zakresie budowy systemów otwartych, tanich w budowie i utrzymaniu oraz umożliwiających rozbudowę i zmiany przy rozsądnych kosztach.
23 sierpnia na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu pożegnaliśmy Zenona Bosackiego, świetnego poznańskiego dziennikarza, który zmarł 14 sierpnia w wieku 86 lat.
Dokument, który publikujemy w załączeniu, został przygotowany dla Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich przy współpracy przedstawicielek sieci Rad Kobiet.
Z żalem informujemy, że 12 lipca 2022 r. zmarł profesor dr hab. Zbigniew Woźniak z Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni współpracownik i ekspert ZMP ds. pomocy społecznej.
O przesunięciu kadencji samorządowej z jesieni 2023 na wiosnę 2024 podczas briefingu prasowego na stoisku miast mówili: Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP i Rafał Wróbel, radca prawny.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda odznaczył przedstawicieli samorządu terytorialnego za wybitne zasługi na rzecz społeczności lokalnej i osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu terytorialnego.
Adam Gendźwiłł i Dorota Wiszejko-Wierzbicka to autorzy publikacji Fundacji Batorego - Polki i Polacy o samorządności. W poszukiwaniu obywatelskiej opowieści o samorządzie lokalnym.

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!