Aleja Michała Kuleszy w stolicy
We wtorek 12 września br. odbyła się uroczystość nadania alei parkowej imienia prof. Michała Kuleszy w Parku Tadeusza Mazowieckiego w Warszawie.
aleja_001.JPG
fot. Ewelina Lach

Prof. Michał Kulesza (1948-2013) był wybitnym prawnikiem, teoretykiem administracji, doradcą społecznym Prezydenta RP ds. samorządu, wykładowcą akademickim, a przede wszystkim - twórcą podstaw prawnych pod rozwój demokracji lokalnej, współautorem obu reform samorządowych – z 1990 i 1998 roku.

Położony w samym sercu Warszawy, niedaleko Sejmu Park Tadeusza Mazowieckiego ma alejki, które noszą imiona prof. Zbigniewa Regulskiego, prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, Pawła Adamowicza, a od 12 września – prof. Michała Kuleszy. Jak powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy rozpoczynając uroczystość – wszystkich ich łączy przede wszystkim praca dla ojczyzny – aby ojczyzna była silniejsza i aby silniejszy był samorząd i społeczeństwo obywatelskie. To one stanowią o sile demokracji.

- Łączyła ich też skromność i niechęć do rozgłosu (…) Dlatego nadawanie ich nazwiska alejom tak pasuje do ich charakteru. To były osoby niesłychanie ważne dla naszej państwowości, które położyły podwaliny pod rozwój naszej demokracji, zwłaszcza lokalnej, ale które pracowały po cichu, skromnie – dodał prezydent Warszawy.

Twórca samorządu terytorialnego

- Obdarzony błyskotliwą inteligencją, elokwencją, której trudno było dorównać i niezwykłą umiejętnością argumentacji – wykorzystał te cechy w sposób, który przyniósł dobry pożytek dla polskiego życia publicznego – uzasadniała decyzję Rady m.st. Warszawy Anna Nehrebecka, przewodnicząca Komisji ds. nazewnictwa miejskiego – Pełnił wiele odpowiedzialnych i ważnych funkcji w Polsce czasów przełomu, jednak w mojej pamięci pozostanie jako jeden z głównych twórców samorządu terytorialnego i przebudowy ustroju administracyjnego Polski.

W początkach lat ’80 uczestniczył w pracach niewielkiej grupy ludzi, która – pod przewodnictwem niezapomnianego prof. Regulskiego - zastanawiała się, jak przełamać od strony instytucjonalno-prawnej monopol scentralizowanej władzy komunistycznej. Powstały wówczas pierwsze założenia reform samorządu terytorialnego, które udało się zrealizować 10 lat później. W tej grupie Michał Kulesza odegrał jedną z kluczowych ról, dostarczając argumentacji prawnej kwestionującej podstawową ideę PRL-u, jaką była zasada jednolitej władzy państwowej i przygotowując postulaty ustrojowe dla zespołu samorządu terytorialnego przy „okrągłym stole”.

Podczas uroczystości zacytowano również wspomnienie Andrzeja Porawskiego, dyrektora Biura Związku Miast Polskich:

- To był prawdziwy przyjaciel samorządów, bo tylko on tak naprawdę je rozumiał - z ich wadami i zaletami. Dlatego był nam bliski i w pewnym sensie my także byliśmy mu bliscy.

W uroczystości oprócz warszawskich samorządowców wzięli udział również parlamentarzyści, współpracownicy profesora Kuleszy, rodzina oraz przedstawiciele Biura ZMP.

(hh)

fot. Ewelina Lach


POZOSTAŁE ARTYKUŁY