Aktualności z tematu - „Miesięcznik „Samorząd Miejski"”
Za nami kwiecień, obfitujący w interesujące i ważne dla środowiska samorządowego i naszych miast wydarzenia i spotkania. W najnowszym numerze „Samorządu Miejskiego” relacjonujemy najważniejsze i najciekawsze z nich.
W marcowym numerze miesięcznika relacjonujemy niedawne Zgromadzenie Ogólne ZMP, a wraz z miastami-laureatami konkursu SLZ jedziemy do Norwegii, by poznać tamtejsze sposoby budowania demokracji lokalnej i włączania mieszkańców w zarządzanie miastami.
Główni bohaterowie lutowego numeru Miesięcznika „Samorząd Miejski” to miasta będące liderami w dziedzinie włączania mieszkańców w rządzenie i zarządzanie, a także Łódź, która w tym roku obchodzi 600-lecie praw miejskich.
Na co samorząd może liczyć w ramach KPO? W jaki sposób zmieniać podejście do transportu publicznego w kierunku zrównoważonej mobilności miejskiej i dlaczego to takie ważne? – o tym piszemy w najnowszym numerze Miesięcznika „Samorząd Miejski”.
O działaniach miast wobec kryzysu energetycznego, ich transformacji energetycznej i drodze do samowystarczalności oraz o tym, jak reagować na kryzysy dotykające miasta i mieszkańców piszemy w najnowszym numerze Miesięcznika „Samorząd Miejski”.
Czy rozwój i inwestycje w kryzysie są możliwe? Niepewna przyszłość sportu. Niebezpieczna próba zmiany ustroju. Wyzwanie na dziś – smart oszczędzanie – to tytuły tekstów z najnowszego numeru Miesięcznika „Samorząd Miejski”. Zapraszamy do lektury.
Jak sprostać wysokim cenom energii w samorządach? To pytanie, z którym dziś każdy burmistrz i prezydent budzi się i zasypia. O tym m.in. piszemy w najnowszym numerze Miesięcznika „Samorząd Miejski”. Zapraszamy do lektury.
Tak trudnej sytuacji budżetowej jak obecnie w polskich samorządach jeszcze nie było. Miasta pogłębiają prowadzone od lat działania oszczędnościowe, Związek interweniuje. Zapraszamy do lektury najnowszego wydania miesięcznika „Samorząd Miejski”.
Przez całe lato przedstawiciele ZMP uczestniczyli w intensywnych pracach legislacyjnych, m.in. w kwestiach ustawy o dochodach JST, dodatku węglowego czy sytuacji szpitali. Te oraz inne tematy pojawiają się w najnowszym wydaniu miesięcznika.
Światowe Forum Miejskie, dyskusja o Krajowej Polityce Miejskiej oraz problemy ciepłownictwa – to najważniejsze tematy, które absorbowały miasta i Związek w minionych tygodniach. Zapraszamy do lektury najnowszego numeru miesięcznika ZMP.
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Miesięcznika „Samorząd Miejski”. Piszemy o przygotowaniach miast do Światowego Forum Miejskiego, o dobrych i złych skutkach pandemii oraz relacjonujemy inne ważne wydarzenia w ZMP.
Pomoc Ukrainie i kryzys uchodźczy – to wciąż niezwykle mocno obecne tematy w działaniach Związku Miast Polskich i samorządów. Poświęcamy im łamy kolejnego już numeru Miesięcznika „Samorząd Miejski”, relacjonując także inne ważne wydarzenia w ZMP.
Marzec wypełniony był wydarzeniami istotnymi zarówno dla ZMP, jak i dla miast, które musiały stawić czoła niespotykanemu dotąd kryzysowi uchodźczemu. Relacjonujemy je w najnowszym wydaniu miesięcznika.
Inaczej miał wyglądać lutowy numer „Samorządu Miejskiego”. Jednak napaść Rosji na Ukrainę sprawiła, że piszemy w nim o solidarności, pomocy, współpracy i o sprzeciwie, jaki wyrażają polskie miasta.
W najnowszym numerze miesięcznika kolejny raz piszemy o akcji samorządów przeciwko „Lex Czarnek”, ale też o Światowym Forum Miejskim i narzędziach pomagających miastom w planowaniu ścieżek ich rozwoju
W najnowszym numerze miesięcznika o nadzwyczajnej mobilizacji wielu środowisk, w tym samorządowców w sprawie zablokowania proponowanych przez ministra edukacji zmian w prawie oświatowym.
W najnowszym numerze miesięcznika w tekście „Przyszłość należy do partnerstw JST” piszemy o efektach projektu pilotażowego CWD oraz o perspektywach dla dalszej współpracy partnerstw samorządowych.
W najnowszym numerze miesięcznika relacjonujemy manifestację środowiska samorządowego w obronie lokalnych i regionalnych społeczności, piszemy o finansach samorządów oraz wyzwaniach na trudne czasy.
W numerze piszemy o aktualnym i gorącym temacie KPO oraz funduszy, na jakie mogą liczyć samorządy w nowej perspektywie finansowej UE. Zapraszamy też do zajrzenia do miejskiego laboratorium.
W numerze piszemy o reakcji ZMP na projekt ustawy o „wsparciu” dla JST w związku z programem „Polski Ład” oraz o działaniach w obronie autonomii polskiej oświaty – przeciwko tzw. „Lex Czarnek”.
W najnowszym numerze miesięcznika relacjonujemy prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Piszemy o wspólnym froncie samorządów i innych środowisk w obronie niezależności polskiej oświaty.
W najnowszym numerze relacjonujemy prace nad Krajowym Planem Odbudowy. Wracamy do tematu aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej i piszemy o prawach człowieka w polskich samorządach.
W numerze piszemy o Krajowej Polityce Miejskiej, miastach praw człowieka, 30-leciu Traktatu o Dobrym sąsiedztwie, o Bielsku-Białej obchodzącym swój ważny jubileusz oraz o Krajowym Planie Odbudowy.
W lutowym wydaniu miesięcznika publikujemy szeroką relację ze Zgromadzenia Ogólnego ZMP, piszemy o centralizacji szpitali, programie „Edukacja dla wszystkich” oraz o równości i prawach człowieka.

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!