Aktualności z tematu - „Miesięcznik „Samorząd Miejski"”
Thumb 1 3 283
W numerze piszemy o aktualnym i gorącym temacie KPO oraz funduszy, na jakie mogą liczyć samorządy w nowej perspektywie finansowej UE. Zapraszamy też do zajrzenia do miejskiego laboratorium.
Thumb 1 3 foto o wiata sm www
W numerze piszemy o reakcji ZMP na projekt ustawy o „wsparciu” dla JST w związku z programem „Polski Ład” oraz o działaniach w obronie autonomii polskiej oświaty – przeciwko tzw. „Lex Czarnek”.
Thumb 1 3 281
W najnowszym numerze miesięcznika relacjonujemy prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Piszemy o wspólnym froncie samorządów i innych środowisk w obronie niezależności polskiej oświaty.
Thumb 1 3 280
W najnowszym numerze relacjonujemy prace nad Krajowym Planem Odbudowy. Wracamy do tematu aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej i piszemy o prawach człowieka w polskich samorządach.
Thumb 1 3 279
W numerze piszemy o Krajowej Polityce Miejskiej, miastach praw człowieka, 30-leciu Traktatu o Dobrym sąsiedztwie, o Bielsku-Białej obchodzącym swój ważny jubileusz oraz o Krajowym Planie Odbudowy.
Thumb 1 3 278
W lutowym wydaniu miesięcznika publikujemy szeroką relację ze Zgromadzenia Ogólnego ZMP, piszemy o centralizacji szpitali, programie „Edukacja dla wszystkich” oraz o równości i prawach człowieka.
Thumb 1 3 277
Logistyka szczepień, przejrzysty podział środków z funduszy rządowych, jakość powietrza w miastach i podsumowanie 2020 roku – to główne tematy poruszane w styczniowym wydaniu „Samorządu Miejskiego”.
Thumb 1 3 276
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy m.in. o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, o konsultacjach z samorządami programu szczepień na Covid-19 oraz o wpływie firm rodzinnych na rozwój miast.
Thumb 1 3 275
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy o sprzeciwie miast wobec groźby zgłoszenia przez premiera weta wobec budżetu UE oraz o walce Związku o pieniądze zabrane samorządom przez rządzących.
Thumb 1 3 274
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy przede wszystkim o tym, jak miasta radzą sobie z kryzysem wywołanym pandemią, czego oczekują od rządu i w jaki sposób przygotowują się na nowe wyzwania.
Thumb 1 3 273
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy o finansach miast oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Pokazujemy, jak Ciechanów i Ostrów Wlkp. realizują innowacyjne działania poprawiające jakość życia.
Thumb 1 3 272
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy dużo o wodzie. To gorący i aktualny temat w miastach, taki też był podczas mijającego lata. Czy woda jest potencjałem rozwoju czy bardziej źródłem problemów
Thumb 1 3 271
W czerwcowym „Samorządzie Miejskim” piszemy m.in. o reakcji samorządów i ZMP na propagandowy filmik rządowy dotyczący domniemanych źródeł sukcesu polskiego samorządu, a także o sytuacji finansowej JST
Thumb 1 3 270
Zasadniczą część majowego „Samorządu Miejskiego” poświęcamy 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w 1990 r. i odrodzenia się samorządu terytorialnego. Piszemy też o reakcji Zarządu ZMP na tarczę 4.0
Thumb 1 3 269
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy o działaniach podjętych przez ZMP w związku z koronawirusem i planowanymi wyborami, a także o demografii jako potencjale rozwoju małych i średnich miast.
Thumb 1 3 268
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” dwa najważniejsze tematy: Zgromadzenie Ogólne ZMP i głos miast w sprawie m.in. naprawy systemu finansów JST i kryzysu w oświacie oraz drugi temat – koronawirus.
Thumb 1 3 267
W „Samorządzie Miejskim” piszemy o dramatycznie pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali i działaniach zarówno strony samorządowej Komisji Wspólnej, jak i Senatu, aby tę sytuacje poprawić.
Thumb 1 3 266
W „Samorządzie Miejskim” u progu roku 2020 prezes Związku Zygmunt Frankiewicz podsumowuje trzy dekady odrodzonego samorządu terytorialnego. To dosyć gorzka refleksja przy okazji rocznicy.
Thumb 1 3 265
W „Samorządzie Miejskim” w kilku materiałach piszemy o działaniach, jakie podejmuje ZMP i same miasta w celu przeciwdziałania skutkom zmian legislacyjnych, które pogrążają samorządowe budżety.
Thumb 1 3 264
W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy po raz kolejny o przewidywanych skutkach gwałtownego wzrostu wydatków miast na oświatę – związanych z reformą edukacji oraz z podwyżkami płac nauczycieli.
Thumb 1 3 263
W najnowszym numerze „Samorządu Miejskiego” piszemy o przewidywanych skutkach, jakie dla budżetów miast przyniesie podniesienie płacy minimalnej oraz o finansach miast, które znalazły się pod ścianą.
Thumb 1 3 262
Najnowszy numer w znacznej części poświęcony jest krytycznej sytuacji finansów samorządowych. Omawiamy raport przygotowany przez Związek oraz piszemy o inwestycjach, których miasta nie zrealizują.
Thumb 1 3 261
W najnowszym numerze relacja z samorządowych wydarzeń towarzyszących gdańskiemu Świętu Wolności i Solidarności, z X Kongresu Regionów oraz czerwcowych posiedzeń Zarządu ZMP i Komisji Wspólnej.
Thumb 1 3 260
Majowy numer „Samorządu Miejskiego" w przeważającej części poświęcony jest dokonaniom miast osiągniętym w minionych 15 latach członkostwa Polski w UE; inwestycjom, które zmieniły ich oblicze.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Zarządu ZMP o ustawie z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
4
październik 2021

24
październik 2021

27
październik 2021

28
październik 2021

29
październik 2021

30
październik 2021

Październik 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x