Wyszukaj dokumenty

Dokumenty
IRMiR - Rozwój miast i regionów. Wprowadzenie do debaty 07.02.2024 | inne Pobierz
Hierarchia funkcjonalna miast w Polsce i jej przemiany w latach 1990–2020 07.02.2024 | inne Pobierz
Webinar "Planowanie przestrzenne po nowemu" - agenda - 15.02 01.02.2024 | inne Pobierz
FRL Cyfryzacja szansą na rozwój miast - zaproszenie 29.01.2024 | inne Pobierz
FRL Cyfryzacja szansą na rozwój miast - program 29.01.2024 | inne Pobierz

Projekty ustaw i rozporządzeń
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (zerowy VAT, poselski, PiS), opiniowanie od 21.11.2023 do 29.04.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt rozporządzenia RM zm. rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko opiniowanie od 21.08.2023 do 28.04.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (MRiT) opiniowanie od 16.02.2024 do 29.02.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (KO) opiniowanie od 16.02.2024 do 29.02.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach (MSWiA) opiniowanie od 16.02.2024 do 29.02.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz

Ankiety i zgłoszenia
Gminy obwarzankowe – co dalej?
Imprezy związane z Dniem Samorządu Terytorialnego - 27 maja 2017 r.
Podwyżki cen gazu i energii elektrycznej - ankieta ZMP
Kampania informacyjna ZMP i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
Rejestracja na XIV seminarium FRL - 17 grudnia 2020 r.

Petycje