Wyszukaj dokumenty

Dokumenty
Apel Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie konieczności pilnej poprawy sytuacji finansowej miast 18.06.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie skutków projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych 18.06.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Uchwała nr11/2024 XLVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie programu działania Związku w I roku dziewiątej kadencji samorządowej 18.06.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności ZMP w 2023 roku 03.06.2024 | sprawozdania z działalności ZMP Pobierz
Program konferencji "Wyzwania nowej kadencji" - 27-28 maja 2024 24.05.2024 | inne Pobierz

Projekty ustaw i rozporządzeń
Projekt Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. opiniowanie od 10.06.2024 do 30.06.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (MRiPS). opiniowanie od 10.06.2024 do 20.06.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (komisja sejmowa ds. petycji) opiniowanie od 10.06.2024 do 20.06.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (komisja sejmowa ds. petycji) opiniowanie od 10.06.2024 do 20.06.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (komisja sejmowa ds. petycji) opiniowanie od 10.06.2024 do 20.06.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz

Ankiety i zgłoszenia
Gminy obwarzankowe – co dalej?
Imprezy związane z Dniem Samorządu Terytorialnego - 27 maja 2017 r.
Podwyżki cen gazu i energii elektrycznej - ankieta ZMP
Kampania informacyjna ZMP i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
Rejestracja na XIV seminarium FRL - 17 grudnia 2020 r.

Petycje