Dokumenty

List Prezesa ZMP do miast w sprawie systematycznego osłabiania finansów samorządowych (z 7 października br.)

15.10.2020 | inne

Ramowy wzór listu do posłów i senatorów w regionach do wykorzystania

15.10.2020 | inne

APEL Zarządu Związku Miast Polskich o odpowiedzialne traktowanie polskiego społeczeństwa podczas epidemii COVID-19

08.10.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP apeluje o natychmiastowe wycofanie się z kontrowersyjnych, nikomu obecnie niepotrzebnych ustaw (zwłaszcza obniżających bez rekompensaty dochody społeczności lokalnych), zaprzestanie jałowych sporów i podjęcie działań, które pozwolą na skuteczne zmierzenie się z szybko rosnącą dynamiką zachorowań. Równocześnie deklarujemy, że jesteśmy zawsze gotowi do partnerskiej i merytorycznej współpracy we wszystkich obszarach, gdzie może to przynieść pozytywne rezultaty.

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie dalszej budowy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych

02.10.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP dobrze ocenia ogłoszone w sierpniu br. założenia dalszych reform, przedstawione przez ministra Jacka Ozdobę. Popiera zapowiedziany kierunek zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale dodatkowo proponuje zmiany w nowelizacji dotyczące np. nieruchomości niezamieszkanych. Postuluje ponadto rozwiązania problemów: zagospodarowania frakcji energetycznej, braku rynku surowców wtórnych oraz rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie konieczności pilnego podjęcia rzetelnych rozmów o stanie finansów JST

01.10.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP postuluje, aby ubytki w dochodach własnych JST, powodowane przez zmiany ustawowe były samorządom rekompensowane. Wymaga tego przestrzeganie konstytucyjnej zasady adekwatności środków do zakresu zadań, ale także deklarowana chęć utrzymania zdolności rozwojowych polskich samorządów.

Stanowisko Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

23.09.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich negatywnie opiniują projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (druk RCL UD101 z dnia 17 sierpnia 2020 r.), przede wszystkim z powodu oceny, że zawarte w nim propozycje przepisów naruszają konstytucyjną gwarancję zapewnienia samorządom terytorialnym udziału w dochodach publicznych adekwatnych do zakresu przypadających im zadań.

Uwagi szczegółowe do stanowiska Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

23.09.2020 | stanowiska i uchwały ZMP

Pomorskie miasta wobec pandemii i wyzwań klimatycznych

11.09.2020 | inne
Idee dla Pomorza - thinkletter regionalny

Projekt ZMP o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (subwencja rozwojowa)

31.08.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Przygotowana przez ZMP nowelizacja, zakładając utworzenie rozwojowej części subwencji ogólnej dla JST, wprowadza rozwiązania systemowe, wspierające dotychczasowe formy finansowania zadań inwestycyjnych jako podstawy zrównoważonego rozwoju. Środki pieniężne mogłyby zostać wykorzystywane na obrany przez JST cel. W intencji projektodawcy jest systemowe powiązanie tzw. subwencji rozwojowej z finansowaniem procesu inwestycyjnego służącego społeczności lokalnej.

Broszura konkursowa - Samorządowy Lider Zarządzania

27.07.2020 | inne

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
List Prezesa ZMP do miast w sprawie systematycznego osłabiania finansów samorządowych (z 7 października br.)
Pobierz Download icon@2x
inne
Ramowy wzór listu do posłów i senatorów w regionach do wykorzystania
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
APEL Zarządu Związku Miast Polskich o odpowiedzialne traktowanie polskiego społeczeństwa podczas epidemii COVID-19
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Raport BGK - Badanie sytuacji finansowej JST w Polsce w świetle COVID-19

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
12
październik 2020

13
październik 2020

24
październik 2020

28
październik 2020

29
październik 2020

Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej