Dokumenty

Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju

24.01.2022 | publikacje
Narzędzie ma pomóc lokalnym podmiotom w ocenie standardów i praktyk stosowanych w kluczowych obszarach zarządzania, które mogą mieć wpływ na efektywność inwestycji i strategii rozwoju lokalnego podejmowanych przez władze samorządowe oraz na jakość świadczonych przez nie usług. Narzędzie samooceny zapewnia m.in. w konsekwencji opracowanie i realizację działań mających na celu poprawę jakości usług świadczonych na rzecz obywateli.

Wstępna opinia Zarządu Związku Miast Polskich o projekcie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

13.12.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Projekt przedłożony przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej zawiera nowe zapisy, które uniemożliwiają pozytywne jego zaopiniowanie. Kontrowersyjne zmiany według samorządowców z miast dotyczą przede wszystkim trybu wyłaniania prezesów RIO. W opinii ZMP przyjęcie zmian w proponowanym kształcie spowoduje utratę niezależności prezesów RIO, dlatego Zarząd Związku postuluje utrzymanie niezależności regionalnych izb obrachunkowych.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich ws. projektu nowelizacji Prawa oświatowego (druk sejmowy 1812)

13.12.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich, biorąc pod uwagę niezgodny z Konstytucją wpływ projektowanych regulacji na wykonywanie zadań własnych gmin i powiatów, kategorycznie odrzuca projekt nowelizacji Prawa oświatowego oraz innych ustaw, zawarty w druku sejmowym 1812. Projekt ustawy bez uzasadnionych podstaw zakłada pozbawienie gmin i powiatów samodzielności w kluczowych elementach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.

MIASTA WOLNYCH, RÓWNYCH I SOLIDARNYCH OBYWATELI - Deklaracja Zarządu Związku Miast Polskich z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka

13.12.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zebrani w Lublińcu 10 grudnia 2021 roku członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZMP wyrażają w deklaracji m.in. wdzięczność i uznanie samorządowcom polskich miast, którzy realizują prawa ich mieszkańców. Oprócz tego oczekują, że władze centralne wywiążą się należycie ze swoich zobowiązań, zwłaszcza w zakresie równości wszystkich ludzi i niedyskryminowania nikogo z jakichkolwiek powodów. Wyrażają też solidarność ze wszystkimi osobami, których prawa nie są w pełni zapewnione.

Opinia prawna ws. projektu nowelizacji Prawa oświatowego

07.12.2021 | opinie prawne
Przedstawiamy Państwu opinię prawna kancelarii Ziemski&Partners ws. projektu nowelizacji Prawa oświatowego

Uwagi Związku Miast Polskich do projektu aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie wyzwań, rozwiązań oraz mechanizmów wdrożeniowych

30.11.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Przedstawiony projekt właściwie określa istotę Krajowej Polityki Miejskiej proponując przy tym szereg narzędzi służących wdrażaniu wskazanych w projekcie szczegółowych celów KPM. Jest to oczekiwany przez miasta kierunek zmian polityki przyjętej w roku 2015.

Komunikat ZMP - Wyjaśnienie przyczyn i skutków rozporządzenia dot. zmian w klasyfikacji budżetowej dla porównywalności budżetów JST w roku 2022 z latami poprzednimi

16.11.2021 | inne

INFORMACJA O DZIAŁANIACH W CIĄGU 10 MIESIĘCY 2021 ROKU - JESTESMY SILNI I SKUTECZNI, GDY JESTESMY RAZEM

08.11.2021 | sprawozdania z działalności ZMP
W podsumowaniu działalności ZMP w ciągu 10 miesięcy 2021 zawarte są informacje na temat struktur ZMP w czasie pandemii, lobbyingu legislacyjnego, przedsięwzięć partnerskich, realizacji projektów oraz obecności w mediach.

Stanowisko Komisji Edukacji ZMP

25.10.2021 | wnioski komisji ZMP
Komisja Edukacji Związku Miast Polskich przyjęła stanowisko w kwestii propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczących zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Stanowisko to członkowie Komisji wypracowali podczas pracy zdalnej w dniach 16 – 21 października br.

Opinia Zarządu ZMP o ustawie z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

05.10.2021 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich opiniuje negatywnie uchwaloną 17 września br. przez Sejm ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wnosi o jej odrzucenie. Nie zgadza się na rezygnację z wymogów bezpieczeństwa w imię ułatwień dla inwestorów.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
publikacje
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
MIASTA WOLNYCH, RÓWNYCH I SOLIDARNYCH OBYWATELI - Deklaracja Zarządu Związku Miast Polskich z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Wstępna opinia Zarządu Związku Miast Polskich o projekcie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich ws. projektu nowelizacji Prawa oświatowego (druk sejmowy 1812)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
Styczeń 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej