Aktualności z tematu - „Partycypacja społeczna”
Thumb 1 3 sanok s 19
Burmistrz Sanoka zainicjował działania na rzecz budowy 30-kilometrowego łącznika S19 z Sanokiem. Przygotowano petycję do ministra infrastruktury w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej.
Thumb 1 3 gliwice oplata za  obki
Gliwice planują zmienić sposób wyliczania opłaty za pobyt dzieci w żłobkach miejskich, a nowe propozycje skonsultują z mieszkańcami. Oni zadecydują o tym, które rozwiązanie może zostać wprowadzone.
Thumb 1 3 przemy l rada kobiet
8 marca rozpoczęła swoją działalność przemyska Rada Kobiet. W lutym br. powołał ją do życia prezydent miasta Wojciech Bakun jako swój organ doradczy. Radę tworzy dziewięć mieszkanek Przemyśla.
Thumb 1 3  d zielony bud et obywatelski
103 projekty związane z zielenią i ochroną zwierząt w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Łodzi. Ponad 10,5 mln będzie kosztowała realizacja wszystkich zielonych i pro-zwierzęcych projektów.
Thumb 1 3 pisop logo 1
Jak zbudować owocną współpracę z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami? Wsłuchać się w ich potrzeby i stworzyć warunki do rozwoju? Na początek warto wziąć udział 19 marca w konferencji online.
Thumb 1 3 poznan panel obywatelski
O wpływie zieleni na jakość życia w mieście oraz o zmianach klimatu rozmawiali uczestnicy pierwszego spotkania edukacyjnego zorganizowanego w ramach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego.
Thumb 1 3 europejska nagroda obywatelska r d o pe
Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie dla inicjatyw pogłębiających współpracę europejską i promujących wspólne wartości. Do 15 kwietnia można zaaplikować lub nominować projekt.
Thumb 1 3 lublin europ stolica m odziezy
Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Współpraca na rzecz tworzenia miasta przyjaznego młodym wpisuje się w najnowsze cele rozwoju Lublina.
Thumb 1 3 rybnik fb
Władze Rybnika postanowiły rozpocząć już dziś transformację związaną z zapowiadaną likwidacją kopalń. Projekt Rybnik360 do planowania nowej strategii miasta włącza mieszkańców.
Thumb 1 3 grafika masz g os 1
Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywiści, którzy chcą zmieniać najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne.
Thumb 1 3 xiv fpjst pixa
11 marca br. odbędzie się kolejna, 14. edycja Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednym z tematów będzie organizowanie i rozliczanie zadań w okresie pand
Thumb 1 3 pozna strona
Władze Poznania zaprosiły mieszkańców na pierwszy w historii miasta panel obywatelski. To nowa forma dialogu z mieszkańcami. Pierwszy poznański panel będzie się zajmował ochroną oraz zmianami klimatu.
Thumb 1 3 lublin obywatelski
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat Miasto wprowadziło narzędzia partycypacyjne, zachęcając mieszkańców do współdecydowania o mieście. Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce wdrożył Zielony Budżet.
Thumb 1 3 logo partycypacja
Rozpoczął się kolejny nabór dla gmin do projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Polega on na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.
Thumb 1 3 rybnik kopciuchy
Rybnik w kolejnej odsłonie kampanii antysmogowej razem z mieszkańcami głośno krzyczy: gańba hajcować w starym piecu. 40 tysięcy ulotek trafiło do mieszkańców Rybnika.
Thumb 1 3  d ogr d fasadowy
Zamiast płyt chodnikowych - kwiaty i zieleń: w Łodzi powstał pierwszy ogród fasadowy, taki jak w Rotterdamie. Kolejne 50 już w najbliższym roku.
Thumb 1 3 fot maciek nicgorski  gdansk 18
Solidarność, aktywność obywatelska i działania wolontariuszy w mieście zostały docenione na arenie międzynarodowej. Gdańsk otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022.
Thumb 1 3 klimat pixa
Gdańsk tworzy Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, a do udziału zaprasza mieszkańców, aktywistów i naukowców. Pierwsze Gdańskie Forum Zmian Klimatu już 25 listopada.
Thumb 1 3 game of the city
Co zrobić, aby miasta były lepszymi miejscami do życia? - UM Województwa Pomorskiego zaprasza na bezpłatną konferencję w ramach projektu UrbCultural Planning 19-21 listopada br.
Thumb 1 3 mo
Urząd m.st. Warszawy zaprasza przedstawicieli samorządów na tegoroczną edycję wydarzenia „Miejsca Otwarte. Spotkania online o przestrzeniach sąsiedzkich” w dniach 17-19 listopada br.
Thumb 1 3 pisop pixa
Zespół think tanku przy Centrum PISOP, ośrodku sieci SPLOT w Poznaniu/Lesznie, wypracował trzy sprawdzone już rozwiązania skierowane dla jednostek samorządowych dotyczące obszaru pożytku publicznego.
Thumb 1 3 kongres obywatelski zapis wideo
Jaka Polska wobec wyzwań przyszłości? – pod tym hasłem odbył się 17 października XV Kongres Obywatelski. Spotkanie to, ze względu na panującą epidemię, miało charakter online.
Thumb 1 3 kongres obywatelski 2020
Jaka Polska wobec wyzwań przyszłości? – pod tym hasłem odbył się w ostatnią sobotę, 17 października, XV Kongres Obywatelski. Spotkanie to, ze względu na panującą epidemię, miało charakter online.
Thumb 1 3 kongres obywatelski
17 października odbędzie się XV Kongres Obywatelski. Będzie możliwość uczestniczenia w nim także on-line. Jedna z sesji tematycznych poświęcona będzie wyzwaniom przyszłości w polskich miastach.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności nowelizacji ustawy o działalności leczniczej
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie bezpodstawnych zarzutów sztucznego zawyżania stawek opłat za wodę i ścieki
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie zapowiadanych zmian dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności przeprowadzenia systemowej reformy podatku od nieruchomości

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x