Aktualności z tematu - „Partycypacja społeczna”
Sieć Netto uruchomiła program Sąsiedzka Moc. W ramach akcji przeznaczy łącznie 600 tys. zł na realizację 50 lokalnych projektów. Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności w różnych obszarach.
Podczas wieczornej Gali Kongresu Local-Some'22 zostały wręczone „Złote lajki” - nagrody dla profili miast, prezydentów i burmistrzów, a także profili z najbardziej aktywną i angażującą komunikacją w Internecie i mediach społecznościowych
Po raz szósty Urząd Miasta Krakowa zaprasza na Wielką Lekcję Ekologii. Tegoroczna edycja, która odbędzie się 25 września, będzie przebiegać pod hasłem „Kraków w dobrym klimacie”.
Wiele miast biorących udział w programie Rozwój Lokalny wskazało na problem obumarłych ulic, które w przeszłości tętniły życiem. W Rydułtowach trwa reaktywacja głównej ulicy prowadzącej z terenu kopalni do rynku.
Białe Morza, 35-hektarowy poprzemysłowy teren w pobliżu doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta, będzie, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, wielkim miejskim zielonym terenem z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
„Atlas dobrych praktyk” to najnowsza publikacja akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Zawiera 25 historii o działaniach, które zmieniły życie lokalnych społeczności.
O roli mediów społecznościowych, ich przyszłości, a także o tym, jak mieszkańcy postrzegają komunikację społeczną samorządów i mediów lokalnych rozmawialiśmy podczas panelu trzeciego dnia Światowego Forum Miejskiego
Teren w rejonie Al. Jana Pawła II o powierzchni ok. 15 ha ma w przyszłości stać się nowym centrum miasta Tychy. Obecnie to niezagospodarowana, rozdzielona czteropasmową drogą wzdłuż wykopu kolejowego przestrzeń.
8 i 9 czerwca br. w Tarnowie, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu przedstawicieli miast wchodzących w skład sieci tematycznej EMPIRIE - MIASTO OBYWATELI.
2 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie online Komisji Partnerstwa i Dialogu. Rozmawiano m.in. o działaniu Budżetów Obywatelskich oraz współpracy JST z NGO w kontekście mikrozakupów usug.
Dane statystyczne dotyczące uchodźców wojennych z Ukrainy mogą pomóc „zarządzać kryzysem” i podejmować racjonalne decyzje. Jedne z pierwszych takich danych opublikowane przez GUS dotyczą nadanych Ukraińcom numerów PESEL
Mieszkańcy Kobyłki wspólnie z urzędnikami miejskimi i panią burmistrz Edytą Zbieć stworzyli sferyczny ogród, obsadzając roślinami jadalnymi specjalnie do tego celu przeznaczoną konstrukcję w kształcie kuli.
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus opracowany zostanie przez zespół zadaniowy powołany przez prezydent miasta, którego pracę wspierać będą eksperci zewnętrzni. Miasto liczy też na udział świdniczan.
Miasto Poznań docenia inspirujące i aktywne kobiety, dlatego rozpoczyna nową akcję społeczną „POZNANIANKI”. Ma ona przybliżyć ich działania i historie wszystkim mieszkańcom stolicy Wielkopolski.
Rada Miasta podczas sesji we wtorek przyjęła Strategię Kultury Gorzowa Wielkopolskiego 2022-2030. Jednym z jej celów jest wskazanie kierunków rozwoju kultury w mieście.
Mieszkańcy Torunia wybrali patronki i patronów dla 13 toruńskich tramwajów. 10 lutego 2022 r. zakończył się plebiscyt na nazwy dla nowych swingów.
W imieniu Fundacji SocLab zapraszamy na webinarium w czwartek 17.02 o godz. 9:00, które będzie poświęcone dwóm wdrożeniom w Polsce tej cyfrowej platformy do dobrej komunikacji z mieszkańcami.
Bank Żywności w Ciechanowie przy wsparciu miasta zaangażuje mieszkańców w wypracowanie rozwiązań ograniczających skalę marnowania żywności i poszukiwania dobrych praktyk „Zero waste”.
Miasto opracowało Księgę Standardów dla Starego Miasta. Wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami powstało opracowanie, które ma pomóc w porządkowaniu przestrzeni publicznej w ścisłym centrum miasta.
Bezpłatne seminarium online „Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych” – zapraszamy 18 lutego miasta z województwa warmińsko-mazurskiego. Do 11 lutego trwa rejestracja!
Bezpłatne seminarium online „Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych” – zapraszamy 28 stycznia miasta z województwa lubelskiego. Do 26 stycznia trwa rejestracja!
Bezpłatne seminarium online „Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych” – zapraszamy 12 stycznia miasta z województwa podkarpackiego. Do 5 stycznia trwa rejestracja!
Trwa montaż 60 ławeczek mieszkańca we Wrocławiu. Lokalizacje, w których najbardziej brakuje ławek, zgłaszali wrocławianie. Pojawiają się w różnych częściach miasta, m.in. przy terenach zielonych.
Seminarium „Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych” – zapraszamy 26 listopada miasta z woj. kujawsko-pomorskiego. Do 23 listopada trwa rejestracja!

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!