Aktualności z tematu - „Partycypacja społeczna”
Thumb 1 3 mocniejsze ngo sy graika ok.jpg
Seminarium „Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych. O korzyściach z partnerstw samorządów terytorialnych i organizacji społecznych” – zaproszenie dla miast z województwa podlaskiego.
Thumb 1 3 man2195 edit
Miasta nie dość, że bardzo dotkliwie odczuły skutki pandemii, to w dodatku stoją dziś w obliczu innych, piętrzących się wyzwań – pisze Andrzej Porawski w thinkletterze na XVI Kongres Obywatelski.
Thumb 1 3 ofop aktualne
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w opublikowanym 13 października stanowisku wyraziła poparcie dla apelu środowiska samorządowego w obronie społeczności lokalnych i regionalnych.
Thumb 1 3 kongres obywatelski banner
Polska jutra. Zielona transformacja – nowe technologie – współpraca – tak brzmi hasło przewodnie XVI Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się 16 października br. w formule hybrydowej.
Thumb 1 3 wroc aw  przej cie dialogu
Znane wszystkim wrocławskie Przejście Świdnickie ponownie otwiera swoje podwoje i staje się Przejściem Dialogu – punktem informacyjnym, warsztatowym, wystawienniczym i miejscem spotkań.
Thumb 1 3 stocznia zaproszenie
Fundacja Stocznia zaprasza 4 października na całodzienne spotkanie poświęcone projektowaniu zrównoważonych rozwiązań w miastach i budowaniu społecznej zgody wokół nich.
Thumb 1 3 foto z komisji rozwoju mkiast
Przedstawiciele Helsinek, Koszyc, Barcelony, Wiednia, Antwerpii, regionu Skania oraz Gdyni i Rzeszowa opowiadali na Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast ZMP o działalności Urban Labów.
Thumb 1 3 bytom z g ry
Miasto zachęca wspólnoty mieszkaniowe do dzierżawienia lub wykupu podwórek, które znajdują się w obrębie wspólnot.
Thumb 1 3 kieleckie wi to rowerzysty 4
W niedzielę 19 września odbędzie się po raz kolejny Kieleckie Święto Rowerzysty - największe wydarzenie rowerowe w Kielcach, już drugie takie w historii miasta.
Thumb 1 3 gdynia platforma dialogu
Dzięki Gdyńskiej Platformie Dialogu, mieszkanki i mieszkańcy mogą brać udział w konsultacjach i dialogu także online, za pośrednictwem strony internetowej konsultujemy.gdynia.pl.
Thumb 1 3 m odzie owe rady
Fundacja Civis Polonus ogłaszamy nabór do programu szkoleniowego dla samorządów. Dzięki niemu JST może założyć młodzieżową radę albo kompleksowo przygotować się do jej powołania.
Thumb 1 3 cover wydarzenieml
W Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej 2 września br. został przedstawiony nowy projekt metropolitalny - Miastolab. Festiwal miejskich innowacji będzie trwał od 2 do 5 września.
Thumb 1 3 stocznia warsztaty
Fundacja Stocznia zaprasza na spotkanie warsztatowe, które pozwoli na przyjrzenie się ostatnim (pandemicznym) doświadczeniom z prowadzenia procesów partycypacyjnych i na spojrzenie w przyszłość.
Thumb 1 3 warszawa polityka m odziezowa
Warszawa uruchomiła konsultacje polityki młodzieżowej. Dokument wskazuje wytyczne dla władz miasta, miejskich instytucji i jednostek określające, jak działać na rzecz młodego pokolenia.
Thumb 1 3 nagroda anody mail
Mają mądrość pomagania. Pokazują, co dziś znaczą pojęcia: zaangażowanie społeczne, obywatelskie, patriotyzm i bohaterstwo. Kandydatów do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” można zgłaszać do 6 września
Thumb 1 3 mi sk drzewa
W Mińsku Mazowieckim ruszył projekt „600 drzew”. To niezwykła akcja, w ramach której mieszkańcy wspólnymi siłami zmienią oblicze miasta, sadząc w miejskiej przestrzeni aż 600 drzew.
Thumb 1 3 8fpp
Fundacja Stocznia zaprasza do udziału w czerwcowym 8. Forum Praktyków Partycypacji – corocznym wydarzeniu dla osób zajmujących się partycypacją obywatelską!
Thumb 1 3 krak w ogr d w um
Kraków jako pierwsze miasto w Polsce opracował ogólnomiejskie regulacje dotyczące zakładania i funkcjonowania ogrodów społecznych. Właśnie otwarto 11. taki ogród w mieście – na dziedzińcu Magistratu.
Thumb 1 3 lublin portal
W Lublinie stanęło okno z widokiem na Wilno, a w Wilnie – z widokiem na Lublin. Polacy machają Litwinom, a Litwini Polakom. Wszystko odbywa się w ramach międzynarodowego projektu „Portal”.
Thumb 1 3 starogard gda ski szlak
Starogardzki Szlak Staromiejski to projekt, którego celem jest odkrycie w Starogardzie miejsc, wydarzeń, osób, które są dla mieszkańców ważne i wartościowe. To ważny projekt dla tożsamości lokalnej.
Thumb 1 3 mielec teznia proj
Na osiedlu Lotników w Mielcu powstanie tężnia solankowa. Inwestycja będzie realizowana w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 500 tys. zł.
Thumb 1 3 grafa konf ngo
Nasze miasta i gminy będą się lepiej rozwijały, gdy już dziś zaangażujemy młodych ludzi. Dlatego ZMP zaprasza miasta do nowego projektu i na konferencję poświęconą aktywności obywatelskiej młodych.
Thumb 1 3 bydgoszcz pszczo y
Ostatnie lata współpracy miasta z pszczelarzami i miłośnikami przyrody pozwoliły na stworzenie Bydgoskiej Pszczelej Ścieżki, którą mogą już podążać mieszkańcy. Wszystko po to, aby poznać życie pszczół
Thumb 1 3 wroc aw rada ds zwierz t
Prezydent Wrocławia powołał Społeczną Radę ds. Zwierząt. Do jej zadań należeć będzie m.in. rekomendowanie koncepcji oraz aktów prawa miejscowego dotyczących odpowiedniego traktowania zwierząt.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Zarządu ZMP o ustawie z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
4
październik 2021

24
październik 2021

27
październik 2021

28
październik 2021

29
październik 2021

30
październik 2021

Październik 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x