Aktualności z tematu - „Zarządzanie, smart city, administracja”
Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe już w połowie października w Poznaniu. To nie tylko debaty z udziałem ekspertów i praktyków. To również wiele okazji na wymianę doświadczeń, poznanie nowych rozwiązań czy dobrych praktyk.
Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Giełdę Miejskich Technologii – specjalną platformę, która łączy dostawców rozwiązań z obszaru smart city z potrzebami miast. O pierwsze granty można już aplikować od 17 do 30 października br.
Od 17 do 18 października w Poznaniu i online odbywać się będzie kolejna edycja Forum Rozwoju Miast. W wydarzeniu tym weźmie udział Jason Stanley, profesor filozofii na Uniwersytecie w Yale, który wygłosi prelekcję pt. Teoria wielkiego zastąpienia.
Już 3 października rusza Akademia Lidera SMART CITY. Podczas bezpłatnych wykładów praktycy, najlepsi polscy specjaliści w obszarze smart city, podzielą się z uczestnikami unikalną wiedzą i doświadczeniem w mądrym zarządzaniu JST.
Warszawa w finale europejskiego konkursu The European Capital of Innovations Award (Europejska Stolica Innowacji 2022). 26 października – wielki finał, a w nim do wygrania nagroda główna: 1 mln euro.
Jesienią odbędzie się kolejna, trzecia edycja największych w Polsce targów nowoczesnych technologii miejskich Smart City Expo Poland. Tym razem organizatorzy zapraszają 25 i 26 października do Łodzi. Wydarzenie zostało objęte patronatem ZMP.
Mijają właśnie 2 lata od kiedy projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza tkwi w sejmowej zamrażarce. Samorządowcy Pomorza apelują do posłów, aby spełnili obietnice złożone przez ich partie w Senacie.
Dopiero 25 września mieszkańcy Rudy Śląskiej poznają nazwisko swojego nowego prezydenta. Przedterminowe wybory, które odbyły się wczoraj, 11 września, nie przyniosły ostatecznego rozstrzygnięcia.
O tym, jak wykorzystywać liczby i wyniki badań sondażowych w komunikacji z mieszkańcami będzie można dowiedzieć się podczas webinarium „Data storytelling – jak skutecznie wykorzystywać liczby i dane w komunikacji” 21 września br.
13-15 września odbędzie się 5. edycja konferencji organizowanej przez Fundację Miasta Przyszłości i Sweco Polska, której celem jest pokazanie najnowszych trendów i rozwiązań pozwalających na tworzenie i rozwój miast przyszłości. Udział bezpłatny.
To miejsce ma łączyć przedsiębiorców i społeczników. Ma być swoistym laboratorium służącym rozwojowi Miasta i Gminy Pleszew. To Compact Lab Pleszew. Na budowę wielofunkcyjnego centrum udało się pozyskać środki zewnętrzne.
Badanie ankietowe dotyczy stanu polskich miast w obliczu kryzysu uchodźczego i innych wyzwań demograficzno-urbanistycznych. Jest przeprowadzane przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ we współpracy z ZMP.
O rosnącej roli współpracy rządu z samorządem, funduszach inwestycyjnych, bezpieczeństwie energetycznym oraz wizji innowacyjnych miast i regionów będzie mowa na Local Trends Europejskim Forum Samorządowym, które odbędzie się 17 i 18 października br.
Gdynia, Gdańsk i Zielona Góra – to miasta, których mieszkańcy są najszczęśliwsi z powodu miejsca zamieszkania. Wpływa na to m.in. rozwinięta infrastruktura usługowa, komunikacyjna i kulturalna.
VI Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się 19 i 20 października 2022 r. w Hotelu Westin w Warszawie.
Od początku marca tego roku Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich prowadził szkolenia dotyczące SMUP.
Projekt GovTech Inno_LAB skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. Jego celem jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji.
Zespół PFR we współpracy z samorządami przygotował bezpłatnego ebooka, który jest zbiorem doświadczeń i pomysłów na tworzenie inteligentnych miast przyjaznych lokalnym społecznościom.
Podczas XIV edycji Smart City Forum we Wrocławiu poznaliśmy laureatów konkursu Smart City Awards. Ma on na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji idei inteligentnych miast w Polsce.
Podpisano list intencyjny w sprawie organizacji tej międzynarodowej konferencji o tematyce miejskiej. Tegoroczna edycja odbędzie się 17-18 października pod hasłem „Kiedy różnice schodzą na dalszy plan - co daje miastu poczucie wspólnoty”.
W załączeniu kolejna edycja Pomorskiego Thinklettera nr 1(8)/2022, tym razem pod tytułem - Jaka logika rozwoju miast?
Polka XXI w to wydarzenie, w którym udział wezmą czołowe managerki, aktywistki społeczne, ekspertki, przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej. Będą dzielić się swoim doświadczeniem w najważniejszych dla kobiet kwestiach.
Miasto Legionowo nawiązało współpracę z Indiana University w USA. Owocem tej kooperacji jest plan rozwoju legionowskiej społeczności przygotowany przez amerykańskich studentów i ich wykładowców.
Konferencja Smart City Wielkopolska jest platformą wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i miejscem poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla miast. Obędzie się 25 maja 2022 r. w Poznaniu.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!