Aktualności z tematu - „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”
Do konkursu przesłano 37 lokalizacji wymagających poprawy w kwestii bezpieczeństwa z 24 miast z całej Polski. Zwycięski projekt pozwoli rozwiązać problem aktów wandalizmu i zaśmiecania boiska w Pabianicach.
W 27 katowickich szkołach średnich wdrożony zostanie system RESQL. To nowoczesna aplikacja i innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej.
Axis Communications zaprasza miasta i gminy do konkursu „Bezpieczny Zaułek” w którym mogą zgłaszać miejsca wymagające lepszego dozoru. Nagrodą będzie inteligentne rozwiązanie bezpieczeństwa zaprojektowane indywidualnie do potrzeb danego miejsca.
Wniosek do Premiera o przywrócenie odpowiedzialności gmin za zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki, ponowne opiniowane projektu o ochronie ludności i współfinansowanie przez uchodźców pobytu w Polsce to główne tematy rozmów Komisji Wspólnej 1 marca br
W zeszłym roku w całej Polsce było ponad dwa tysiące prób samobójczych osób do 18. roku życia, z czego 156 zakończyło się śmiercią. RPD rozpoczął kampanię społeczną, która ma popularyzować dziecięcy telefon zaufania. W akcję już włączają się miasta.
Rusza konkurs dla miast organizowany jako kontynuacja projektu Akademia Lidera Smart City. Miasta mogą wygrać inteligentne przejścia dla pieszych. Do 27 lutego trwa nabór do konkursu organizowanego przez Orange Polska.
Konkurs jest dedykowany gminom miejskim oraz miejsko-wiejskim, które chciałyby zapewnić lepszą ochronę swoim mieszkańcom. Gminy mogą zgłaszać miejsca w swojej okolicy wymagające lepszego dozoru, a nagrodą będzie inteligentne rozwiązanie.
Bezpieczeństwo na drogach, emisje pyłów zawieszonych oraz zabezpieczenie dużych zgromadzeń publicznych – to m.in. tematy, jakie podjęli na ostatnim posiedzeniu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP.
Realizacja poleceń wojewodów finansowana z Funduszu Ochrony Ludności, a nie budżetów JST, pełnomocnik wojewody tylko jeśli burmistrz nie wykona zadań - to wynik negocjacji w sprawie zapisów ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej.
W wysłuchaniu zorganizowanym przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, które odbyło się w Sejmie 16 listopada br., wzięli udział przedstawiciele Związku Miast Polskich i pozostałych korporacji tworzących stronę samorządową KWRiST.
Gdynia znalazła się wśród 19 europejskich miast, które otrzymały grant od Bloomberg Philanthropies na transformację przestrzeni publicznych i poprawę bezpieczeństwa na drogach.
3 i 4 października we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Rozmawiano m.in. o problemach związanych z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy o oraz niedawnej sytuacji kryzysowej na Odrze.
23. Konferencja Branży Ochrony odbędzie się 6 i 7 października br. w Hotelu Windsor, Jachrance koło Warszawy. Konferencja adresowana jest m.in. do przedstawicieli władz miast i gmin oraz urzędników w JST odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
W Bydgoszczy trwa projekt „Zero tolerancji dla śmiecenia”, który ma zapobiec powstawaniu dzikich wysypisk. Na terenie miasta zamontowaliśmy ponad 50 fotopułapek. Pierwszy sprawca został już ukarany!
Akcja wokół Pogorii III nawołuje użytkowników najpopularniejszej w mieście trasy rekreacyjnej do bezpiecznych zachowań oraz wzajemnego szacunku i uwzględniania innych osób, korzystających z uroków dąbrowskiego zbiornika.
20 i 21 czerwca odbyło się w formule hybrydowej posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Dyskutowano m.in. o propozycjach zmian przepisów prawa dotyczących straży miejskich i gminnych.
City Helpers – specjalnie przeszkoleni miejscy pomocnicy, w tym roku aż do 11 września będą udzielać informacji turystycznej i przypominać o zasadach obowiązujących w Krakowie. W weekendy będą pracować aż do godz. 23.00.
Działania „smart" wdrażane są w Katowicach w wielu obszarach. Jednymi z istotniejszych elementów są ekologia, walka z niską emisją, transport i nowe technologie. Miasto stawia na rozwój pod znakiem smart.
21 kwietnia C&C Partners zapraszają na bezpłatne seminarium na temat rozwiązań skutecznie wspomagających proces zarządzania bezpieczeństwem z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.
Kwestie związane z organizacją pomocy humanitarnej i medycznej, a także przygotowaniem pomocy społecznej, rynku pracy oraz systemu edukacji dla uchodźców z Ukrainy omawiała KWRiST w sobotę 26 lutego
Aktualnej sytuacji oraz działaniom rządu i jednostek samorządu terytorialnego wobec wojny na Ukrainie poświęcone było specjalne, dodatkowe posiedzenie Komisji Wspólnej 24 lutego br.
11 lutego br. o godz. 9.00 z inicjatywy Jana Olbrychta, przewodniczącego Intergrupy URBAN, odbędzie się kolejne webinarium (w języku angielskim) tym razem na temat bezpieczeństwa w miastach.
W Przemyślu powstała sieć 30 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, a przez to zwiększy się bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Przemyśla oraz odwiedzających miasto turystów.
Wzmacnianie społeczności lokalnej i gminy w czasie kryzysu w obszarach transgranicznych będzie tematem seminarium, które 9 grudnia organizuje samorząd Karlina.

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!