Aktualności z tematu - „Partnerstwa JST”
Mieszkańcy Suwałk przez cały wrzesień biorą udział w badaniu ankietowym „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”. Odpowiedzi mają pomóc w budowie korzystniejszych warunków do życia i rozwoju miasta i gminy Suwałki.
W Starachowicach odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne będące częścią przygotowań do opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”.
13 września odbyło się w Wielkopolsce Forum Wymiany Doświadczeń w ramach programu CWD Plus dla partnerstw JST, aby spotkać się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i zdobyć wiedzę m.in. na temat programów wsparcia na lata 2021-27.
Rozwój Klastra Energia Jarocin zapewni miastu tańszą energię . Burmistrz gminy Adam Pawlicki oraz prezesi sześciu spółek komunalnych podpisali list intencyjny dotyczący zaprojektowania i wybudowania połączenia kablowego pomiędzy spółkami miejskimi.
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i Metropolia Krakowska uzyskają wsparcie Banku Światowego i Komisji Europejskiej w planowaniu i wdrażaniu projektów skoncentrowanych na rozwoju, a finansowanych ze środków unijnych.
8 lipca 2022 roku, w Osadzie Rybackiej w Płowężu, odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”. W trakcie spotkania omówiono m.in. rozpoczęcie realizacji pracy Partnerstwa.
W ciechanowskim ratuszu podpisano porozumienie międzygminne w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa.
21 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Sławnie odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego – Instrument ZIT w ramach projektu CWD Plus.
Trwają przygotowania do realizacji nowego pakietu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kluczowe projekty władze Bydgoszczy chcą przygotować z samorządami tworzącymi Metropolię Bydgoszcz.
22 czerwca br. w Urzędzie Miasta Ustka odbyło się kolejne posiedzenie Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna.
24 maja odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”. To pierwsze zinstytucjonalizowane partnerstwo, które powstało w ramach programu Centrum Wsparcia Doradczego.
Trzynastokilometrowa trasa rowerowo-turystyczna połączy stolice dwóch gmin powiatu polkowickiego: Grębocic i Polkowic. W ten sposób mieszkańcy sołectw na terenie obu samorządów zyskają wygodny, bezpieczny i ekologiczny szlak komunikacyjny.
Jedenaście gmin północnej Wielkopolski z Piłą jako liderem, współpracuje przy pozyskaniu 23 milionów euro dla z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027.
W Katowicach przedstawiciele 11 samorządów podpisali 20 maja porozumienia o rozpoczęciu budowy szybkich dróg rowerowych w GZM. Łącznie powstanie 8 velostrad o długości ok. 120 km. Podpisane porozumienia dotyczą pierwszych czterech.
Sześć samorządów regionu leszczyńskiego zawarło porozumienie powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Miasto, starostwo oraz sąsiednie gminy podpisały 13 kwietnia deklarację przystąpienia do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wszystko w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza.
Samorządy miast północy Województwa Świętokrzyskiego wspólnie zabiegają o środki unijne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.
Radomsko z Piotrkowem Trybunalskim, Bełchatowem oraz gminami województwa łódzkiego stworzyły Miejski Obszar Funkcjonalny. Dzięki niemu będą mogły wspólnie starać się o zewnętrzne środki finansowe.
Już niebawem rozpoczną się prace przy montażu 165 czujników, które zmierzą jakość powietrza w Warszawie i części sąsiednich gmin. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą.
Gminy i powiaty z obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej przystępują do wspólnego opracowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Samorządy Piotrkowa Trybunalskiego, Bełchatowa i Radomska podjęły już uchwały o przystąpieniu do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Teraz czas na wypracowanie planu działań i strategii obszaru.
W Zielonej Górze 20 września została powołana spółka SIM KZN Lubuskie Trójmiasto, która zrzesza sześć gmin z regionu. Jej celem jest budowa ok. 800 mieszkań w regionie.
Pięć miast - Ciechanów, Płońsk, Pułtusk, Sierpc i Glinojeck - 17 sierpnia br. podpisało porozumienie o współpracy celem realizacji inwestycji mieszkaniowych na północnym Mazowszu.
Zostało niespełna 600 dni do wejścia w życie uchwały antysmogowej w woj. małopolskim. Miasto Kraków, 14 gmin zrzeszonych w metropolii i Polski Alarm Smogowy przystępują do wspólnej inicjatywy.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!