Aktualności z tematu - „Partnerstwa JST”
Dzięki przyjęciu projektu Strategii ZIT samorządy zrzeszone w partnerstwie Obszaru Funkcjonalnego Sławna oraz Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego uczyniły milowy krok w ubieganiu się o środki na realizacje ich projektów. To część realizacji projektu „CW
Władze powiatu wraz z władzami gmin powiatu pleszewskiego stworzą związek, który zajmie się organizacją nowej komunikacji publicznej. Celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym i umożliwienie mieszkańcom dojazdów do szkoły, pracy czy urzędów.
Partnerzy przyjęli w piątek 21 kwietnia br. wspólną strategię w tej sprawie. Chodzi o zaplanowanie działań, które przyniosą korzyści dla regionu - od Ustki do Łeby i pozwolą pozyskać zewnętrzne dofinansowanie.
Ciechocinek, Inowrocław i Toruń z województwa kujawsko-pomorskiego gościły przedstawicieli partnerstw samorządowych z regionu lubuskiego w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej dzięki projektowi Centrum Wsparcia Doradczego Plus.
Blisko 300 przedstawicieli miast, reprezentujących 76 partnerstw samorządowych wzięło udział w organizowanym przez Związek Miast Polskich seminarium sieciującym dla miast biorących udział w programie Centrum Wsparcia Doradczego Plus.
Prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezno wchodzą w kolejny etap. To element realizacji projektu Centrum Wsparcia Doradczego w ZIT Gniezno.
Samorządy uczestniczące w Partnerstwie Powiatu Kamieńskiego podpisały porozumienie w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, opracowania strategii ZIT oraz zarządzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego.
3 lutego br. w Muzeum Miasta Malborka odbyły się warsztaty dotyczące budowania spójnego produktu turystycznego dla Żuław. Warsztat zrealizowano w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus we współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich.
229 głosów przeciw, 217 głosów za – w ubiegłym tygodniu sejm odrzucił projekt pomorskiej ustawy metropolitalnej, nie wprowadzając jej do porządku obrad. Przeciwko utworzeniu metropolii trójmiejskiej głosowali posłowie rządowej koalicji.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej proponuje wsparcie logistyczne przy dostarczaniu generatorów prądotwórczych do ukraińskich samorządów. Wraz z Fundacją chcemy zachęcić Państwa do włączenia się w te działania.
25-27 stycznia w Wojnowicach k. Wrocławia odbędzie się Forum Partnerstwa Samorządowego Ukraina-UE. Organizatorem Forum jest Inicjatywa Cities4cities | United4Ukraine, przy wsparciu finansowym USAID, a celem - rozwój partnerstw Ukraina-UE.
Przedstawiciele 77 partnerstw samorządowych z całej Polski wezmą udział 29 i 30 listopada br. w Serocku w pierwszym seminarium sieciującym w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”.
28 października br. sześć gmin tworzących partnerstwo samorządów Strefy Przybrzeżnej przyjęło dokument, będący diagnozą obszaru Strefy Przybrzeżnej i prosi mieszkańców o wyrażenie opinii.
Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Pomorze Środkowe to inicjatywa łącząca 9 gmin z regionu. Ich przedstawiciele spotkali się w Czarnem, by przedstawić i zaakceptować raport diagnostyczny. To pierwszy krok do podjęcia konkretnych działań.
Dobiegły końca prace nad opracowaniem diagnozy obszaru Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego które tworzą samorządy Leszna, powiatu leszczyńskiego oraz sąsiadujących z Lesznem gmin: Lipna, Osiecznej, Rydzyny i Święciechowej.
Mieszkańcy Suwałk przez cały wrzesień biorą udział w badaniu ankietowym „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”. Odpowiedzi mają pomóc w budowie korzystniejszych warunków do życia i rozwoju miasta i gminy Suwałki.
W Starachowicach odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne będące częścią przygotowań do opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”.
13 września odbyło się w Wielkopolsce Forum Wymiany Doświadczeń w ramach programu CWD Plus dla partnerstw JST, aby spotkać się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i zdobyć wiedzę m.in. na temat programów wsparcia na lata 2021-27.
Rozwój Klastra Energia Jarocin zapewni miastu tańszą energię . Burmistrz gminy Adam Pawlicki oraz prezesi sześciu spółek komunalnych podpisali list intencyjny dotyczący zaprojektowania i wybudowania połączenia kablowego pomiędzy spółkami miejskimi.
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i Metropolia Krakowska uzyskają wsparcie Banku Światowego i Komisji Europejskiej w planowaniu i wdrażaniu projektów skoncentrowanych na rozwoju, a finansowanych ze środków unijnych.
8 lipca 2022 roku, w Osadzie Rybackiej w Płowężu, odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”. W trakcie spotkania omówiono m.in. rozpoczęcie realizacji pracy Partnerstwa.
W ciechanowskim ratuszu podpisano porozumienie międzygminne w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa.
21 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Sławnie odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego – Instrument ZIT w ramach projektu CWD Plus.
Trwają przygotowania do realizacji nowego pakietu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kluczowe projekty władze Bydgoszczy chcą przygotować z samorządami tworzącymi Metropolię Bydgoszcz.

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!