Aktualności z tematu - „Centrum Wsparcia Doradczego”
3 lutego br. w Muzeum Miasta Malborka odbyły się warsztaty dotyczące budowania spójnego produktu turystycznego dla Żuław. Warsztat zrealizowano w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus we współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich.
Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego to grupa JST, które postanowiły wspólnie realizować działania strategiczne. Podczas spotkania w Szczecinku ich władze podpisały porozumienie o realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.
Wspólne projekty na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, zintegrowany transport miejski oraz usługi publiczne – to tylko kilka obszarów do objęcia wspólną strategią partnerstwa ZIT Gniezno.
Transformacja energetyczna, wspólne przedsięwzięcia w zakresie turystyki, rekreacji, usług publicznych czy stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych– w Sławie rozpoczął się intensywny etap prac nad wspólnymi projektami Partnerstwa Lubuska 9.
Warsztaty, spotkania oraz inne działania po to, by wspólnie osiągnąć sukces – gmina Krosno Odrzańskie wspólnie z Powiatem Krośnieńskim oraz gminami powiatu wspólnie tworzy partnerski projekt partnerski pod nazwą „Krośnieński Obszar Funkcjonalny”.
Nad tezą „Po zakończeniu edukacji warto zostać w subregionie leszczyńskim” debatowali uczniowie szkół ponadpodstawowych z Leszna. Debata oxfordzka zorganizowana została w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”.
15 grudnia Płońsk odwiedziła grupa samorządowców z Podlasia. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki komunalnej i efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
W Malborku w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus – Partnerstwo: Obszar Funkcjonalny Żuławy” odbyło się spotkanie z młodzieżą w formule debaty oxfordzkiej. Teza debaty: Żuławy nie są dobrym miejscem do życia.
W Serocku 29 i 30 listopada odbyło się pierwsze seminarium sieciujące w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus. Wzięło w nim udział blisko 150 samorządowców z 77 partnerstw samorządowych z całej Polski uczestniczących w projekcie.
Przedstawiciele 77 partnerstw samorządowych z całej Polski wezmą udział 29 i 30 listopada br. w Serocku w pierwszym seminarium sieciującym w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się pierwsze Forum Wymiany Doświadczeń w woj. Lubuskim. Uczestniczyły w nim partnerstwa samorządowe biorące udział w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus.
28 października br. sześć gmin tworzących partnerstwo samorządów Strefy Przybrzeżnej przyjęło dokument, będący diagnozą obszaru Strefy Przybrzeżnej i prosi mieszkańców o wyrażenie opinii.
Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Pomorze Środkowe to inicjatywa łącząca 9 gmin z regionu. Ich przedstawiciele spotkali się w Czarnem, by przedstawić i zaakceptować raport diagnostyczny. To pierwszy krok do podjęcia konkretnych działań.
Dobiegły końca prace nad opracowaniem diagnozy obszaru Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego które tworzą samorządy Leszna, powiatu leszczyńskiego oraz sąsiadujących z Lesznem gmin: Lipna, Osiecznej, Rydzyny i Święciechowej.
Mieszkańcy Suwałk przez cały wrzesień biorą udział w badaniu ankietowym „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”. Odpowiedzi mają pomóc w budowie korzystniejszych warunków do życia i rozwoju miasta i gminy Suwałki.
W Starachowicach odbyły się kolejne warsztaty diagnostyczne będące częścią przygotowań do opracowania „Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”.
13 września odbyło się w Wielkopolsce Forum Wymiany Doświadczeń w ramach programu CWD Plus dla partnerstw JST, aby spotkać się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i zdobyć wiedzę m.in. na temat programów wsparcia na lata 2021-27.
8 lipca 2022 roku, w Osadzie Rybackiej w Płowężu, odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”. W trakcie spotkania omówiono m.in. rozpoczęcie realizacji pracy Partnerstwa.
W ciechanowskim ratuszu podpisano porozumienie międzygminne w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa.
21 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Sławnie odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego – Instrument ZIT w ramach projektu CWD Plus.
22 czerwca br. w Urzędzie Miasta Ustka odbyło się kolejne posiedzenie Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna.
W samorządach uczestniczących w programie CWD Plus dobiegają właśnie końca badania ankietowe młodzieży. Związek Miast Polskich w imieniu partnerstw pyta młodych ludzi o ich opinie i plany życiowe dotyczące ich miejsca zamieszkania.
W ramach projektu CWD Plus 14 i 15 czerwca br. w Mrągowie odbyła się konferencja sieciująca dla członków 77 partnerstw, w których bierze udział ponad 700 JST. Intencją MFiPR jest, by wszystkie projekty wypracowane w CWD Plus zyskały finansowanie.
Miasto Limanowa wraz z innymi samorządami powiatu Limanowskiego utworzyło „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!