Aktualności z tematu - „Centrum Wsparcia Doradczego”
Thumb 1 3 grafika konferencji minist
23 i 24 listopada odbyła się konferencja w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 38 partnerstw z całej Polski. Publikujemy materiały z konferencji.
Thumb 1 3 cwd konf
23 i 24 listopada odbędzie się konferencja w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele wszystkich partnerstw samorządowych biorących udział w projekcie.
Thumb 1 3 grafika cwd www
Zakończył się kluczowy etap Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. W 38 partnerstwach samorządowych zostały przygotowane i przyjęte strategie terytorialne wraz z niemal 150 projektami zintegrowanymi.
Thumb 1 3 przyj cie strategii olesno
25 października Rada Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej uroczyście przyjęła strategię rozwoju obszaru partnerstwa do 2030 roku. Wydarzenie to kończy ważny etap prac w projekcie pilotażowym CWD.
Thumb 1 3 wa cz foto str
Partnerstwo: „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego” właśnie zaprosiło mieszkańców do opiniowania strategii rozwoju tego obszaru.
Thumb 1 3 dscn9534
29 września odbyło się spotkanie podsumowujące pracę nad przygotowaniem Strategii terytorialnej dla Węgorzewa, Pozezdrza i powiatu węgorzewskiego. Dokument został podpisany przez członków Partnerstwa.
Thumb 1 3 foto strategia podpisana
Przedstawiciele dziewięciu gmin współpracujących w ramach Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza przyjęli w środę, 29 września br. w Braniewie Strategię dla Pogranicza.
Thumb 1 3 foto przyj cie strategii
W Jabłonowie Pomorskim podpisano strategię wypracowaną w ramach partnerstwa Pojezierza Brodnickiego „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”. Zakłada ona, m.in. budowę nowych ścieżek rowerowych.
Thumb 1 3 namys w rynek
Kolejne partnerstwa w całej Polsce, utworzone w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” przedstawiły mieszkańcom do zaopiniowania projekty strategii terytorialnych tych obszarów.
Thumb 1 3 kamienica z lotu ptaka
W ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego” powstał projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”.
Thumb 1 3 konf 1
W dniach 9-10 wrześnie 2021 r. w Brzozowie oraz Dukli miały miejsce konferencje pt. „Rola partnerstw we współpracy samorządów” .
Thumb 1 3 grafika wspieramy rozw j naszych ma ych ojczyzn
Partnerstwo Pojezierza Brodnickiego pn. „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” ma już gotowy projekt wspólnej strategii rozwojowej. Właśnie rozpoczęło się jego opiniowanie przez mieszkańców.
Thumb 1 3 centrum kutna z perspektywy drona
Za nami kolejne spotkanie samorządowców tworzących partnerstwo „Między Kutnem a Łęczycą”. Przedstawiciele samorządów wyłonili obszary, w których mogłyby zostać zrealizowane wspólne projekty.
Thumb 1 3 img 4227
Podlasie to niewątpliwie kierunek warty uwagi na turystycznej mapie Polski. Doradcy Związku Miast Polskich wybrali jednak ten piękny region do pracy.
Thumb 1 3 grafika kolbuszowa1
O aktualnych wyzwaniach polityki rozwoju, integracji i wzmacnianiu jej na poziomie lokalnym i ponadregionalnym rozmawiano podczas konferencji „Zintegrowane planowanie rozwoju – szansa dla samorządów".
Thumb 1 3 kolbuszowa foto
Związek Miast Polskich wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego zaprasza 16 lipca br. na konferencję, która pokaże korzyści, jakie daje samorządom zintegrowane planowanie rozwoju.
Thumb 1 3 spotkanie 14 czerwca
O przygotowaniu strategii rozwoju oraz pakietu projektów inwestycyjnych na nową perspektywę finansową UE rozmawiano podczas spotkania Rady Partnerstwa Ziemia Opatowska, które odbyło się 14 czerwca.
Thumb 1 3 kolbuszowa 2
Związek Miast Polskich wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego zaprasza 16 lipca br. na konferencję, która pokaże korzyści, jakie daje samorządom zintegrowane planowanie rozwoju.
Thumb 1 3 foto zajawka
Bory Tucholskie – wymarzone miejsce do życia, działania i wypoczynku – taką wizję rozwoju tego obszaru ustaliły samorządy 16 gmin wchodzących w skład Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.
Thumb 1 3 beskid niski
Partnerstwo Zagłębia Ambitnej Turystyki zorganizowało 28 maja konferencję, której zwieńczeniem była promocja filmu, stanowiącego kompendium 12-odcinkowego cyklu poświęconych każdej z gmin partnerstwa
Thumb 1 3 2021 05 12 113822
Przedstawiciele samorządów tworzących partnerstwo „Między Kutnem a Łęczycą” spotkali się w Kutnie. Zapoznali się z raportem przygotowanym po pierwszych miesiącach współpracy w ramach „Pilotażu CWD”.
Thumb 1 3 zbiczno3 46
„Żadna gmina nie funkcjonuje w oderwaniu od innych samorządów. W tym duchu gminy Brodnica, Osiek oraz Zbiczno zdecydowały się włączyć w prace funkcjonującego już partnerstwa.
Thumb 1 3 parnerstwo gmin powiatu brzozowskiego  grupowe warsztaty
Komunikacja i rozmowy z partnerami oraz z mieszkańcami obszaru partnerstwa odbywały się w formie warsztatów, wywiadów, ankietyzacji i dotyczyły ocen, uwag, potrzeb, propozycji i wizji.
Thumb 1 3 partnerstwo samorz d w ziemi oleskiej
Partnerstwo Gmin Powiatu Oleskiego chce wykorzystać lokalny potencjał, by starać się o środki zewnętrzne i rozwiązywać wspólne problemy. Przystąpiło do projektu Centrum Wsparcia Lokalnego.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Apele ZMP - członkostwo Ukrainy w UE, przyspieszenie prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, wykorzystanie funduszy unijnych na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Problemy, wyzwania, rozwiązania. Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Podsumowanie spotkań tematycznych
Pobierz Download icon@2x
inne
Uzasadnienie do kompleksowej nowelizacji specustawy (projekt z 31 marca br.)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
15
maj 2022

20
maj 2022

Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x