Razem możemy więcej!

Samorząd jest jedną z największych wartości polskiego życia publicznego. Wyniki badania opinii publicznej CBOS od lat niezmiennie wskazują na wysoki poziom zaufania do władz lokalnych. To im mieszkańcy w wyborach powierzają zajmowanie się na co dzień lokalnymi problemami i dbanie o swoje małe ojczyzny. A ich rozwój przekłada się znacząco na rozwój całego kraju.

Spośród stowarzyszeń samorządu terytorialnego w Polsce Związek Miast Polskich jest największym i najsilniejszym. Działamy z miastami i dla miast. W tej chwili zrzeszamy 355 miast - małych, średnich i tych największych.

Wzmacniamy głos miast!

Skutecznie wspieramy polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, upowszechniamy dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracujemy z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.

Dzielimy się wiedzą i praktyką samorządową. Projektujemy nowe rozwiązania dla rozwoju polskich miast.

Działalność ZMP to m.in. merytoryczna współpraca przy licznych projektach realizowanych przez Związek oraz w 21 komisjach tematycznych. Nasze miasta mogą korzystać z: bezpłatnego doradztwa prawnego, pomocy ekspertów, dobrych praktyk, narzędzi do monitorowania rozwoju, różnych form wymiany doświadczeń czy kanałów informacyjnych ZMP.

W codziennej pracy pomagamy nie tylko miejskim włodarzom, ale też radnym i urzędnikom, np. dostarczając im na bieżąco niezbędnych informacji podczas warsztatów online, szkoleń czy innych spotkań. Na współpracy zyskują w ten sposób wszyscy mieszkańcy miast.

Sprawdź, jak pracujemy z miastami i dla miast!

➡️ FORUM ROZWOJU LOKALNEGO 👉 https://forumrozwojulokalnego.pl/

➡️ MONITOR ROZWOJU LOKALNEGO/MRL 👉https://monitorrozwoju.pl/

➡️ SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH/SMUP 👉 https://smup.gov.pl/

➡️ EMPIRIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 👉 https://empirie.miasta.pl/

➡️ NARZĘDZIE SAMOOCENY DLA JST 👉 https://www.samoocena.monitorrozwoju.pl/

➡️ BAZA DOBRYCH PRAKTYK 👉 https://www.dobrepraktyki.pl/

➡️ FUNDACJA MIASTO 👉 https://www.fundacjamiasto.pl/

➡️ Facebook 👉 https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich

Razem możemy więcej

Samorząd terytorialny jest obecnie - bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – zagrożony utratą samodzielności finansowej. Ograniczanie samorządności zauważamy od dawna. Kolejne rządy uszczuplają nasze dochody, nakładają nowe zadania bez zapewnienia odpowiedniego ich finansowania, zacieśnia się gorset krępujących nas regulacji prawnych. Ostatni okres jest jednak szczególnie trudny i może być kluczowy dla przyszłości miast w Polsce.

Dzisiaj hasło „wszystkie ręce na pokład” nabiera szczególnego znaczenia. Dlatego zachęcamy miasta, które nie należą jeszcze do Związku Miast Polskich, aby przyłączyły się do nas. Nasza skuteczność zależy od wielu czynników, w tym także od siły Związku, a ta siła to jego liczebność. Razem możemy więcej!

________________

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich (dotyczy MRL, FRL, EMPIRII SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ ORAZ NARZĘDZIA SAMOOCENY)


POZOSTAŁE ARTYKUŁY