Aktualności z tematu - „W obronie samorządności”
Thumb 1 3 konf prasowa polski ad 1
Osiem organizacji samorządowych wystosowało apel do rządu w sprawie skutków wprowadzenia rządowego planu „Polski Ład” dla mieszkańców polskich gmin i miast. Ogłoszono go podczas konferencji prasowej.
Thumb 1 3 zmp ad rafal2 33
Aż 145 mld zł w ciągu 10 lat stracą miasta na „Polskim Ładzie” - wynika z projektu ustawy o PIT i CIT, który realizuje założenia rządowego programu w zakresie podatków.
Thumb 1 3 grafika na www
Podczas Samorządowego Kongresu Finansowego została ogłoszona informacja o tym nowym projekcie, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju kraju
Thumb 1 3 new
Samorządowcy i Senatorowie podpisali porozumienie o współpracy na rzecz ochrony i rozwoju wspólnot lokalnych w Polsce.
Thumb 1 3 inowroc aw ulica
Tablica z nazwą ulicy Iwana Alejnika w Inowrocławiu została ponownie zawieszona. Miasto wygrało z wojewodą w Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który potwierdził naruszenie prawa przez wojewodę.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Sprzeciwiamy się dalszemu obniżaniu dochodów własnych JST; program musi zostać odpowiednio przebudowany, zwłaszcza w sferze finansowania i realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Thumb 1 3 debata grafika
27 maja br. odbędzie się debata FRDL z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego „Trzeci etap reformy samorządu terytorialnego. De(re)centralizacja, postcovid i… ?”.
Thumb 1 3 grafika briefing prasowy zmp
30 kwietnia br. odbył się briefing prasowy przedstawicieli Związku Miast Polskich. Zapraszamy do oglądania retransmisji na Facebooku.
Thumb 1 3 artur ciecierski  burmistrz zakroczymia
„Samorząd to samorząd, jeśli działa zgodnie z prawem w granicach kompetencji, jakie daje mu konstytucja i ustawy ustrojowe, żaden organ administracji rządowej nie ma prawa w te działania ingerować.”
Thumb 1 3 debata glowy
W pierwszej z cyklu debat zorganizowanej w ramach E– Forum Liderów Samorządowych wzięli udział: J.Buzek, A. Porawski, Z. Frankiewicz, K. Żuk, T. Truskolaski, A. Struzik i J. Sutryk.
Thumb 1 3 rzadowy fundusz 2048x1536 2
Na portalu Tu warto mieszkać ukazał się raport na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) autorstwa szefa Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej w latach 2017-2019.
Thumb 1 3 samorz dy zagro one tuwartomieszkac pl
O polityce rządu PiS wobec samorządów, która je niszczy, destabilizuje, dewastuje ich finanse, upartyjnia, zabiera kompetencje i coraz bardziej uzależnia od państwa, pisze Jacek Krzemiński.
Thumb 1 3 senat 10.03
10 marca br. w Senacie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady „Wspólnoty Przyszłości”, której celem jest wypracowanie propozycji zmian w polskim samorządzie terytorialnym.
Thumb 1 3 logo zmp zgwrp
Z. Frankiewicz dementuje pokutujący w opinii publicznej mit o bogatych miastach i zapewnia, że ZMP - niezależnie od wspólnej, solidarnej walki o decentralizację - będzie walczył o interesy miast.
Thumb 1 3 gda sk wyrok s du tvp
Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że Telewizja Polska naruszyła dobra osobiste Miasta Gdańska. Musi za to przeprosić i wpłacić 50 tys. zł na konto Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.
Thumb 1 3 szpital pixa
Poprzez centralizację i zmianę struktury właścicielskiej szpitali rudzki samorząd mógłby utracić spółkę wartą ponad 64 mln zł. W tej sprawie rudzcy samorządowcy wysłali pismo do parlamentarzystów.
Thumb 1 3 warszawa  szpitale
Samorządowcy sprzeciwiają się zapowiadanej przez PiS restrukturyzacji szpitali. Miałoby to oznaczać przejęcie szpitali prowadzonych przez miasta, powiaty i samorządy wojewódzkie.
Thumb 1 3 money3
Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyraził sprzeciw wobec nieprzejrzystego sposobu rozdysponowania środków w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Thumb 1 3 konferencja prasowa
Domagamy się jasnych i uczciwych kryteriów oraz współuczestnictwa w podziale środków publicznych – mówili 16 grudnia br. samorządowcy podczas konferencji prasowej w Senacie w sprawie RFIL.
Thumb 1 3 money5
„Planowane obecnie zmiany to kolejne odebranie dochodów PIT uzyskiwanych od lokalnej spo­łeczności bez rekompensaty i zawłaszczenie części z nich przez budżet państwa” – alarmuje Prezes ZMP.
Thumb 1 3 fb 14 mld z
16 października wysłaliśmy do miast ZMP apel Prezesa Związku o aktywność w sprawie finansów samorządowych oraz o wypełnienie ankiety na temat inwestycji, których miasta nie będą mogły zrealizować.
Thumb 1 3 zmp 158 web 1
Prezes ZMP apeluje do prezydentów i burmistrzów o skierowanie na ręce posłów i senatorów wystąpień z żądaniem rekompensaty wprowadzanych w wyniku zmian ustawowych ubytków w dochodach własnych JST.
Thumb 1 3 warszawa podzia
Po raz kolejny wraca sprawa podziału województwa i to bez konsultacji z mieszkańcami. Samorząd Warszawy reaguje na doniesienia o planowanym przez rządzących podziale Mazowsza na dwa województwa.
Thumb 1 3 gdynia finanse
Prawda o rządowym finansowaniu samorządów - to tytuł wspólnej konferencji pomorskich samorządowców. Samorządowcy biją na alarm w sprawie polityki rządu, która niszczy finanse miast i gmin.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wniosków o zmianę granic miast i o przyznanie praw miejskich w 2021 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie zmian w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dn. 8 lipca o zm. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...)
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Report OECD - Better Governance, Planning and Services in Local Self‑Governments in Poland
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Raport OECD - Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
6
sierpień 2021

13
sierpień 2021

Sierpień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x