Aktualności z tematu - „W obronie samorządności”
Do stolicy Polski zjechało dziś około 2000 samorządowców z całego kraju. Pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów protestowali marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni wielu miast, miasteczek i gmin wiejskich.
7 października odbył się protest przeciwko nieuzasadnionym, gigantycznym podwyżkom cen energii i kosztom życia. Samorządowcy przeszli spod Sejmu pod KPRM. Protest zorganizował Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, przy wsparciu ZMP, UMP i ZPP.
29 czerwca br. Zarząd ZMP przyjął stanowisko w sprawie powoływania osoby pełniącej funkcję burmistrza/prezydenta miasta po nagłym przerwaniu kadencji organu wyłonionego w wyborach powszechnych.
Prowadzona od dłuższego czasu polityka rządu w znaczny sposób uszczupla dochody własne Inowrocławia, ograniczając m.in. możliwości inwestycyjne – piszą radni w stanowisku w sprawie kolejnego już braku wsparcia rządu dla wniosków Inowrocławia.
Konferencja zaplanowana 18 marca br. w Senacie z okazji 30. rocznicy Europejskiej Karty Miejskiej odbędzie się w innym terminie.
Związek Miast Polskich, walcząc o to, aby tzw. Lex Czarnek nie wszedł w życie, zachęca przedstawicieli miast do wyrażania sprzeciwu wobec projektu ministra edukacji poprzez podpisanie petycji.
26 stycznia o godz. 20.00 wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i inni reprezentanci samorządów korzystając z gotowego scenariusza, przeprowadzali lekcje obywatelskie online dla swoich mieszkańcow.
Jak wynika z ekspertyzy Unii Metropolii Polskich mogą one stracić ponad 25% dotacji z samorządów. Istnieje silna korelacja między wpływami z PIT do budżetów samorządów a ich wydatkami na NGO.
1 lutego br. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będzie omawiać zmianę ustawy Prawo oświatowe w świetle przepisów Konstytucji RP i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
Jako samorządowiec nie zgadzam się na lekceważenie ludzi, którzy jeszcze wierzą w demokrację lokalną – pisze w najnowszym felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.
10 stycznia, po ponad 4 latach od zgłoszenia do prokuratury przez Prezydenta Inowrocławia sprawy skradzionych publicznych pieniędzy z budżetu Miasta Inowrocławia, otrzymał on wezwanie na przesłuchanie
Przyzwyczajamy się powoli do lekceważenia przez rząd zasad obowiązujących w różnych kwestiach, w tym ważnych dla lokalnych społeczności – pisze w nowym felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
W Poznaniu 15 grudnia br. powołano „Ruch Samorządowy TAK! dla Polski”. Istniejące stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski” zostało poszerzone o członków innych, podobnych ugrupowań.
Organizacje społeczne, samorządowe, związki i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie apelują o wycofanie się rządu z planów rządowych uderzających w polską oświatę i podejmują działania
Autorzy obszernej opinii analizują na zlecenie ZMP projekt nowelizacji Prawa oświatowego w kontekście wpływu projektowanych regulacji na wykonywanie zadań własnych gmin i powiatów.
9 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, odbyła się w mediach społecznościowych WIELKA LEKCJA OBYWATELSKA o Polsce, demokracji i samorządzie.
9 listopada o godz. 18.00 wielu prezydentów i burmistrzów miast poprowadziło spotkania z mieszkańcami za pomocą mediów społecznościowych i przeprowadziło Wielkie Lekcje Obywatelskie.
Bydgoszcz otrzyma niespełna 35 mln złotych, a powinna dostać 230 milionów w ramach tzw. Polskiego Ładu. Władze Bydgoszczy podsumowały wyniki pierwszego naboru wniosków.
Jest to kolejne rozdawnictwo miliardów zł podatników, dokonane w sposób głęboko niesprawiedliwy, ze szkodą dla mieszkańców Inowrocławia – pisze prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
„Polski Ład” i galopująca inflacja zabierze bydgoszczanom w przyszłym roku ponad 110 mln złotych. Wpłynie to na ceny komunikacji miejskiej i opłat za parkowanie, ograniczy możliwości inwestycyjne.
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w opublikowanym 13 października stanowisku wyraziła poparcie dla apelu środowiska samorządowego w obronie społeczności lokalnych i regionalnych.
Jesteśmy tu, by bronić sprawiedliwego podziału środków, by bronić podatków wypracowanych przez naszych mieszkańców – z takim m.in. przesłaniem prawie tysiąc samorządowców manifestowało w Warszawie.
Prawie 1000 samorządowców z całej Polski spotkało się 13 października w Warszawie, aby razem powiedzieć mocno i wyraźnie jednym głosem: „Jesteśmy po stronie społeczności lokalnych i regionalnych”.
6 października w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli organizatorów zgromadzenia środowiska samorządowego, które będzie mieć miejsce w stolicy 13 października.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!