Aktualności z tematu - „Zgromadzenia i Zarządy ZMP”
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP obradujący w Mielcu – na wniosek miast biorących udział w II etapie Programu MFiPR „Rozwój Lokalny” – ocenił sposób i prze­bieg procedury rozstrzygnięcia naboru i ogłoszenia jego wyników.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP popiera większość wniosków w sprawie nadania miejscowościom będącym siedzibami gmin statusu miasta oraz wnioski Rzeszowa i Sanoka o zmianę granic, ale dostrzega potrzebę zmian systemowych.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP podjął to stanowisko w związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym podtrzymuje, że niezbędne jest wprowadzenia ROP i rozpoczęcie prac nad nową ustawą
Thumb 1 3 215732302 3757267297713268 7019347096578049849 n
Podczas posiedzenia 9 lipca w formule hybrydowej Zarząd ZMP przyjął stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Thumb 1 3 352
Związek miast Polskich liczy już 352 miasta! To najwięcej w jego powojennej historii. Zarząd Związku na swoim posiedzeniu 9 lipca br. przyjął do grona ZMP Sulejów, Opoczno i Nowy Dwór Mazowiecki.
Thumb 1 3 mielec z lotu ptaka 027
Podczas posiedzenia 9 lipca br. w Mielcu w formule hybrydowej Zarząd ZMP opiniował m.in. projekty ustaw o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych, Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska.
Thumb 1 3 iii szmp www
2 lipca ze studia w Biurze ZMP w Poznaniu odbyło się online już III spotkanie miast członkowskich Związku. Tematem był uruchomiony właśnie tego dnia Program Inwestycji Strategicznych.
Thumb 1 3 petycja
Przedstawiciele samorządów, uczniowie, rodzice sprzeciwiają się rządowym planom zmian w oświacie, które grożą centralizacją systemu edukacji. Zebrano już ponad 4 tys. podpisów pod petycją w tej sprawi
Thumb 1 3 nowe miasta 349 www
Żarów, Otmuchów, Tuszyn, Pyrzyce, Muszyna, Koszyce, Kańczuga i Góra – to miasta, których radni w ostatnich dniach zdecydowali o przystąpieniu do Związku Miast Polskich. Obecnie Związek liczy 349 miast
Thumb 1 3 3 spotkanie miast online www
Zapraszamy 2 lipca do udziału w kolejnym, trzecim spotkaniu z miastami ZMP. To nowa przestrzeń komunikacyjna online dla miast członkowskich Związku. Temat główny - Program Inwestycji Strategicznych.
Thumb 1 3 ii spotkanie z miastami
18 czerwca br. odbyło się drugie spotkanie, w którym wzięło udział online 130 przedstawicieli miast członkowskich ZMP. Nowa inicjatywa Związku ma ułatwić przekazywanie informacji wewnątrz organizacji.
Thumb 1 3 grafika 2 spotkanie miast online 18 06 www
Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z miastami ZMP. To nowa przestrzeń komunikacyjna online dla miast członkowskich Związku. Pamiętajmy, że „Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem”.
Thumb 1 3 dsc 1408
Podczas posiedzenia 11 czerwca br. Zarząd przyjął w poczet miast członkowskich 8 nowych miast, a także zabrał głos w sprawie nowelizacji ustawy „śmieciowej” i zapowiadanych zmian w prawie oświatowym.
Thumb 1 3 nowe miasta 349 www
Żarów, Otmuchów, Tuszyn, Pyrzyce, Muszyna, Koszyce, Kańczuga i Góra – to miasta, których radni w ostatnich dniach zdecydowali o przystąpieniu do Związku Miast Polskich. Obecnie Związek liczy 349 miast
Thumb 1 3 ump zmp nowe
Zarządy Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich zwracają się do Komisji Europejskiej o spowodowanie uwzględnienia kluczowych postulatów samorządowych do projektu Krajowego Planu Odbudowy.
Thumb 1 3 zdu ska wola
Podczas posiedzenia 11 czerwca członkowie Zarządu ZMP przyjęli do Związku 8 nowych miast oraz podjęli stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 gowin 3 3
1 czerwca br. Zarząd Związku Miast Polskich spotkał się z wicepremierem, aby porozmawiać o skutkach finansowych dla JST wprowadzenia zmian w podatkach zaproponowanych z programie „Polski Ład”.
Thumb 1 3 mg 7021 copy
27 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie, w którym wzięło udział online 100 przedstawicieli miast członkowskich ZMP. Nowa inicjatywa Związku ma ułatwić przekazywanie informacji wewnątrz organizacji
Thumb 1 3 logo zmp 2
Sprzeciwiamy się dalszemu obniżaniu dochodów własnych JST; program musi zostać odpowiednio przebudowany, zwłaszcza w sferze finansowania i realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Thumb 1 3 nowe miasta 341 2
341. miastem, które przystąpiło do Związku Miast Polskich są Sejny. To urokliwe miasteczko położone na pograniczu polsko-litewskim Zarząd Związku przyjął w poczet miast członkowskich 25 maja br.
Thumb 1 3 foto 4 strona
Podczas krótkiego posiedzenia 25 maja br. w trybie zdalnym członkowie Zarządu Związku dyskutowali na temat projektu poszerzonego stanowiska w sprawie możliwych skutków realizacji programu „Polski Ład”
Thumb 1 3 spotkanie miast online
Wykorzystując doświadczenia z naszej zdalnej pracy, tworzymy dla miast członkowskich ZMP nową przestrzeń komunikacyjną online, pamiętając, że „Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem”.
Thumb 1 3 p
Program komentują: prezes Związku Miast Polskich, senator Zygmunt Frankiewicz oraz członkowie Zarządu ZMP - Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca i Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP podjął stanowisko w sprawie możliwych skutków wprowadzenia niektórych przedsięwzięć z tego programu i wspólnie z organizacjami samorządowymi zwraca się do rządu o podanie konkretnych danych

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wniosków o zmianę granic miast i o przyznanie praw miejskich w 2021 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie zmian w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dn. 8 lipca o zm. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...)
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Report OECD - Better Governance, Planning and Services in Local Self‑Governments in Poland
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Raport OECD - Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
6
sierpień 2021

13
sierpień 2021

Sierpień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x