Aktualności z tematu - „Zgromadzenia i Zarządy ZMP”
Thumb 1 3 r wno  i dyskryminacja
RPO w liście do prezesa ZMP wyraża pełne poparcie dla zaangażowania Związku Miast Polskich w opracowanie, przyjęcie i popularyzację Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Publicznym.
Thumb 1 3 plansza zo 2021 www2
25 lutego 2021 roku w trybie on-line odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Będzie ono miało charakter nadzwyczajny, związany głównie z czynnościami statutowymi.
Thumb 1 3 zmp 30 lat 2
Mija właśnie 30 lat od restytucji Związku. Kongres Restytucyjny ZMP odbył się 18-20 stycznia 1991 r. w Poznaniu z udziałem 60 delegatów. Od 30 lat funkcję dyrektora Biura ZMP pełni Andrzej Porawski.
Thumb 1 3 foto zarz d www
Podczas posiedzenia 15 stycznia, które po raz 13. odbyło się online, Zarząd ZMP opiniował m.in. projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 legislacja m
Obrona dochodów JST, zmiany w zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ograniczanie skutków pandemii COVID 19 – takie m.in. priorytety przyświecały działaniom legislacyjnym ZMP w 2020 roku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia Zarządu Związku 15 stycznia (piątek), które po raz 13. odbywa się online, zostanie zaopiniowany m.in. projekt MKiŚ o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 foto nowe miasto zajawka
Witamy ponownie Tarnobrzeg! Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 15 grudnia br. przyjęliśmy w poczet miast członkowskich to podkarpackie miasto, które należało już do Związku w latach 1990-2012.
Thumb 1 3 foto zarz d 5
Podczas posiedzenia 15 grudnia członkowie Zarządu ZMP przyjęli m.in. stanowiska w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zamiaru podziału województwa mazowieckiego.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia 15 grudnia członkowie Zarządu ZMP przyjęli stanowiska m.in. w sprawie podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zamiaru podziału województwa mazowieckiego.
Thumb 1 3 szczepienia covid 1
9 grudnia na prośbę szefa Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie konsultacyjne online Zarządu ZMP z przedstawicielami rządu w sprawie projektu „Narodowej Strategii Szczepień” przeciwko COVID-19.
Thumb 1 3 zarz d zmp 19.11.2020
Podczas obrad 19 listopada br. Zarząd ZMP zabrał głos w sprawie zapowiadanego przez rząd weta Polski wobec budżetu UE i podjął decyzję o konieczności przygotowania własnej Tarczy samorządowej.
Thumb 1 3 2020 np
Przedstawiamy informację o najważniejszych przedsięwzięcia realizowanych przez Związek Miast Polskich w okresie od 1 stycznia do 17 listopada 2020 roku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP podczas obrad 19 listopada br. wyraził zdumienie, że rząd polskiego państwa, w którego Konstytucji zapisano, że jest demokratycznym państwem prawnym, nie akceptuje właśnie tego warunku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się w czwartek, 19 listopada br., w formie elektronicznej, opiniowane były projekty dotyczące m.in. finansów, gospodarki nieruchomościami i odpadów.
Thumb 1 3 foto 13.10 h
Zarząd ZMP 13 października br. zdecydował o podjęciu konkretnych działań legislacyjnych i informacyjnych, mających na celu obronę finansów miast, które są w coraz bardziej krytycznym stanie.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Kolejne posiedzenie Zarządu online odbyło się 13 października 2020 r. Rozmawiano o sytuacji epidemicznej oraz o finansach miast.
Thumb 1 3 zmp ump
Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich wystosowały 9 października apel do Ministra Zdrowia o wydanie decyzji o możliwości przejścia szkół na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym.
Thumb 1 3 foto 10a
Podczas posiedzenia 30 września 2020 r. członkowie Zarządu ZMP podjęli stanowiska w sprawach - konieczności pilnego podjęcia rzetelnych rozmów o stanie finansów JST oraz gospodarki odpadami.
Thumb 1 3 333 mikasta w zmp
Zarząd ZMP decyzją z dnia 30 września przyjął do grona miast członkowskich Związku Podkowę Leśną. Jest ona 333. miastem należącym do Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Dziewiąte już posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich - w formie elektronicznej - rozpoczęło się o godz. 12.00 w środę 30 września br. od premiery filmu „1990. Narodziny samorządu”.
Thumb 1 3 7
Podczas posiedzenia online Zarządu ZMP 28 sierpnia 2020 roku podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad systemowymi zmianami w gospodarce odpadami.
Thumb 1 3 logo zmp 2
28 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu ZMP online, podczas którego zostały zaopiniowane projekty ustaw dotyczące m.in. przeciwdziałania skutkom suszy i podatku dochodowego od osób prawnych.
Thumb 1 3 logo zmp 2
„Wzywamy rząd do zaniechania polityki doraźnych działań, związanych z interwencjami w nagłaśnianych medialnie fragmentach całego nierozwiązanego problemu reprywatyzacji w Polsce.”
Thumb 1 3 zmp 148 web 2
Zarząd ZMP apeluje do miast członkowskich Związku o rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla należącego do ZMP miasta Jasła, poważnie poszkodowanego w wyniku nawałnic.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136)
Pobierz Download icon@2x
inne
Apel Prezesa ZMP do miast
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zamiarów podziału województwa mazowieckiego

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x