Aktualności z tematu - „Zgromadzenia i Zarządy ZMP”
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas zdalnego posiedzenia Zarządu ZMP 18 maja zostaną zaopiniowane m.in. projekty ustaw: o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Prawo ochrony środowiska i o zwalczaniu chorób zakaźnych.
Thumb 1 3 jacek staro ciak 2
Jacek Starościak był także delegatem do Zgromadzenia Ogólnego ZMP w pierwszej kadencji, członkiem pierwszego Zarządu Związku, który został wybrany podczas Kongresu Restytucyjnego w styczniu 1991 roku.
Thumb 1 3 grafika briefing prasowy zmp
30 kwietnia br. odbył się briefing prasowy przedstawicieli Związku Miast Polskich. Zapraszamy do oglądania retransmisji na Facebooku.
Thumb 1 3 foto zarz d
Podczas nadzwyczajnego posiedzenia online Zarząd ZMP przyjął stanowisko dotyczące nowej, zaprezentowanej 28 kwietnia 2021 roku, wersji Krajowego Planu Odbudowy.
Thumb 1 3 338 2
Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich, które odbyło się 29 kwietnia br., przyjęto w poczet miast członkowskich Grójec, miasto leżące w województwie mazowieckim.
Thumb 1 3 4
Podczas posiedzenia 14 kwietnia Zarząd ZMP przyjął stanowiska w sprawie: sytuacji w ciepłownictwie, opłat za odpady komunalne, cen wody i ścieków, podatku od nieruchomości oraz działalności leczniczej
Thumb 1 3 337
Witamy Łęczycę w Związku Miast Polskich. Uchwałę o przystąpieniu miasta do ZMP przyjął Zarząd Związku 14 kwietnia br. To już czwarte miasto dołączające do Związku w tym roku. ZMP liczy już 337 miast.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia online 14 kwietnia zostało podjętych 6 stanowisk, m.in. w sprawach przeciwdziałania wzrostowi cen energii cieplnej i uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
Thumb 1 3 autostrada a1 wikipedia
Związek Miast Polskich otrzymał darowiznę pieniężną od Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej w stanie likwidacji. Pieniądze mają zostać przeznaczone na cele statutowe ZMP.
Thumb 1 3 foto 10 zarz d
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które po raz 15. od początku epidemii odbyło się online 11 marca br., przyjęto stanowisko na temat projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
Thumb 1 3 logo zmp zgwrp
Z. Frankiewicz dementuje pokutujący w opinii publicznej mit o bogatych miastach i zapewnia, że ZMP - niezależnie od wspólnej, solidarnej walki o decentralizację - będzie walczył o interesy miast.
Thumb 1 3 zmp 336
23 lutego br. radni Mikołowa przyjęli uchwałę o przystąpieniu miasta do ZMP. Zarząd przyjął Mikołów do grona miast członkowskich Związku 11 marca br. To już 336. miasto, które należy do Związku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
11 marca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu w trybie zdalnym, podczas którego m.in. rozmawiano na temat Krajowego Planu Odbudowy i umowy partnerskiej dotyczącej polityki spójności na lata 2021-27.
Thumb 1 3 plansza zo www
25 lutego br. odbyło się XLIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Miało charakter nadzwyczajny: odbyło się w formule online.
Thumb 1 3 an 5709
Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem – powiedział prezes Zygmunt Frankiewicz do delegatów z miast członkowskich Związku i do samorządowców goszczących na XLIV Zgromadzeniu Ogólnym ZMP.
Thumb 1 3 an 5756
Zakończyło się XLIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Pierwszy raz w historii odbywało się w formule online, a więc jednocześnie we wszystkich miastach członkowskich Związku.
Thumb 1 3 zmp 335 www
Położony w województwie mazowieckim Glinojeck jest 335. miastem, które znalazło się w gronie członków Związku Miast Polskich. Radni przyjęli stosowną uchwałę na sesji 24 lutego 2021 r.
Thumb 1 3 spr www
Drugi rok ósmej kadencji był pod każdym względem niezwykły, choć w zupełnie innych wymiarach niż zakładał plan. Trzeba było zmierzyć się z pandemią koronawirusa – wyzwaniem, które trwa do dziś.
Thumb 1 3 plansza rejestracja zo www
Nadal jeszcze można zarejestrować się na Zgromadzenie Ogólne ZMP online.
Thumb 1 3 plansza rejestracja zo www
W najbliższy czwartek zapraszamy na Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich online.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd Związku Miast Polskich pozytywnie opiniuje senacki projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju - instytucji gwarantującej obiektywność podejmowanych decyzji przy podziale środków publicznych.
Thumb 1 3 zarz d zmp 6
Centralizacja ochrony zdrowia jest całkowicie bezzasadna i przyniesie jedynie kolejne szkody w systemie – takie stanowisko w sprawie zapowiedzi rządu zajął Zarząd ZMP 10 lutego br.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia 10 lutego br. członkowie Zarządu ZMP m.in. przyjęli sprawozdanie z działalności ZMP w 2020 r. i sprawozdanie finansowe oraz opiniowali szereg projektów ustaw i rozporządzeń.
Thumb 1 3 r wno  i dyskryminacja
RPO w liście do prezesa ZMP wyraża pełne poparcie dla zaangażowania Związku Miast Polskich w opracowanie, przyjęcie i popularyzację Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Publicznym.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wsparcie dla jednostek samorządu lokalnego we wdrażaniu strategii rozwoju
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich dotyczące nowej wersji KPO, zaprezentowanej 28 kwietnia 2021 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie bezpodstawnych zarzutów sztucznego zawyżania stawek opłat za wodę i ścieki
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności nowelizacji ustawy o działalności leczniczej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x