Aktualności z tematu - „Zgromadzenia i Zarządy ZMP”
Thumb 1 3 bia ogard 2
W formule hybrydowej 22 października w Białogardzie odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu ZMP, podczas którego zostaną zaopiniowane m.in. zasady realizacji zadań finansowanych ze środków UE.
Thumb 1 3 dsc00122
Podczas posiedzenia 24 września br. w Krakowie członkowie Zarządu ZMP podjęli stanowiska m.in. w sprawie dochodów JST w kontekście „Polskiego Ładu”, ustawy wdrożeniowej m.in. KPO i kryzysu uchodźstwa.
Thumb 1 3 migracja 2
Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz Zarząd ZMP apelują o wypracowanie odpowiedniej, dalekosiężnej polityki migracyjnej przez państwo polskie.
Thumb 1 3 thumbnail image
Powitaniem 4 nowych miast członkowskich ZMP rozpoczęło się czwarte spotkanie miast członkowskich ZMP połączone wyjątkowo z posiedzeniem Zarządu.
Thumb 1 3 spotkanie miast online 24 09 www
Zapraszamy na kolejne spotkanie miast, które odbędzie się online 24 września za pośrednictwem platformy Teams. Będziemy rozmawiali m.in. o finansach miast w kontekście programu „Polski Ład”.
Thumb 1 3 jg 170730 krpl 0124
Podczas posiedzenia 24 września Zarząd podjął stanowisko projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
Thumb 1 3 o wiata lex czarnek skr t
Zarząd ZMP kategorycznie protestuje przeciwko resortowemu projektowi zmian w Prawie oświatowym, które ignorują fakt, że – zgodnie z ustawami ustrojowymi – edukacja jest zadaniem własnym JST.
Thumb 1 3 img 0030
Podczas posiedzenia w trybie hybrydowym w Tarnowie 27 sierpnie br. Zarząd Związku przyjął m.in. stanowiska w sprawie - skutków finansowych „Polskiego Ładu” dla miast i zmian w Prawie oświatowym.
Thumb 1 3 logo zmp 2
W przyjętym w Tarnowie stanowisku Zarząd ZMP postuluje m.in. uzupełnienie ubytków w bieżących dochodów własnych JST i wykazuje, jak rząd manipuluje danymi na temat skutków finansowych programu.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd Związku Miast Polskich na posiedzeniu w Tarnowie negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawarty w druku senackim 215.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd Związku 27 sierpnia br. w Tarnowie podjął wstępną opinię o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.
Thumb 1 3 nowe miasto 353 ok
Kamieńsk – to kolejne miasto, którego władze zdecydowały o przystąpieniu do Związku Miast Polskich. Zarząd Związku przyjął je do grona miast członkowskich na posiedzeniu w Tarnowie 27 sierpnia br.
Thumb 1 3 tarno w  kamienice przy rynku 03
27 sierpnia odbyło się w formie hybrydowej posiedzenie Zarządu ZMP, podczas którego zostały zaopiniowane projekty m.in.: tzw. ustawy podatkowej Polskiego Ładu, o elektromobilności i Prawo budowlane.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP obradujący w Mielcu – na wniosek miast biorących udział w II etapie Programu MFiPR „Rozwój Lokalny” – ocenił sposób i prze­bieg procedury rozstrzygnięcia naboru i ogłoszenia jego wyników.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP popiera większość wniosków w sprawie nadania miejscowościom będącym siedzibami gmin statusu miasta oraz wnioski Rzeszowa i Sanoka o zmianę granic, ale dostrzega potrzebę zmian systemowych.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP podjął to stanowisko w związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym podtrzymuje, że niezbędne jest wprowadzenia ROP i rozpoczęcie prac nad nową ustawą
Thumb 1 3 215732302 3757267297713268 7019347096578049849 n
Podczas posiedzenia 9 lipca w formule hybrydowej Zarząd ZMP przyjął stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Thumb 1 3 352
Związek miast Polskich liczy już 352 miasta! To najwięcej w jego powojennej historii. Zarząd Związku na swoim posiedzeniu 9 lipca br. przyjął do grona ZMP Sulejów, Opoczno i Nowy Dwór Mazowiecki.
Thumb 1 3 mielec z lotu ptaka 027
Podczas posiedzenia 9 lipca br. w Mielcu w formule hybrydowej Zarząd ZMP opiniował m.in. projekty ustaw o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych, Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska.
Thumb 1 3 iii szmp www
2 lipca ze studia w Biurze ZMP w Poznaniu odbyło się online już III spotkanie miast członkowskich Związku. Tematem był uruchomiony właśnie tego dnia Program Inwestycji Strategicznych.
Thumb 1 3 petycja
Przedstawiciele samorządów, uczniowie, rodzice sprzeciwiają się rządowym planom zmian w oświacie, które grożą centralizacją systemu edukacji. Zebrano już ponad 4 tys. podpisów pod petycją w tej sprawi
Thumb 1 3 nowe miasta 349 www
Żarów, Otmuchów, Tuszyn, Pyrzyce, Muszyna, Koszyce, Kańczuga i Góra – to miasta, których radni w ostatnich dniach zdecydowali o przystąpieniu do Związku Miast Polskich. Obecnie Związek liczy 349 miast
Thumb 1 3 3 spotkanie miast online www
Zapraszamy 2 lipca do udziału w kolejnym, trzecim spotkaniu z miastami ZMP. To nowa przestrzeń komunikacyjna online dla miast członkowskich Związku. Temat główny - Program Inwestycji Strategicznych.
Thumb 1 3 ii spotkanie z miastami
18 czerwca br. odbyło się drugie spotkanie, w którym wzięło udział online 130 przedstawicieli miast członkowskich ZMP. Nowa inicjatywa Związku ma ułatwić przekazywanie informacji wewnątrz organizacji.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Zarządu ZMP o ustawie z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
4
październik 2021

24
październik 2021

27
październik 2021

28
październik 2021

29
październik 2021

30
październik 2021

Październik 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x