Aktualności z tematu - „Zgromadzenia i Zarządy ZMP”
Thumb 1 3 foto 13.10 h
Zarząd ZMP 13 października br. zdecydował o podjęciu konkretnych działań legislacyjnych i informacyjnych, mających na celu obronę finansów miast, które są w coraz bardziej krytycznym stanie.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Kolejne posiedzenie Zarządu online odbyło się 13 października 2020 r. Rozmawiano o sytuacji epidemicznej oraz o finansach miast.
Thumb 1 3 zmp ump
Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich wystosowały 9 października apel do Ministra Zdrowia o wydanie decyzji o możliwości przejścia szkół na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym.
Thumb 1 3 foto 10a
Podczas posiedzenia 30 września 2020 r. członkowie Zarządu ZMP podjęli stanowiska w sprawach - konieczności pilnego podjęcia rzetelnych rozmów o stanie finansów JST oraz gospodarki odpadami.
Thumb 1 3 333 mikasta w zmp
Zarząd ZMP decyzją z dnia 30 września przyjął do grona miast członkowskich Związku Podkowę Leśną. Jest ona 333. miastem należącym do Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Dziewiąte już posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich - w formie elektronicznej - rozpoczęło się o godz. 12.00 w środę 30 września br. od premiery filmu „1990. Narodziny samorządu”.
Thumb 1 3 7
Podczas posiedzenia online Zarządu ZMP 28 sierpnia 2020 roku podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad systemowymi zmianami w gospodarce odpadami.
Thumb 1 3 logo zmp 2
28 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu ZMP online, podczas którego zostały zaopiniowane projekty ustaw dotyczące m.in. przeciwdziałania skutkom suszy i podatku dochodowego od osób prawnych.
Thumb 1 3 logo zmp 2
„Wzywamy rząd do zaniechania polityki doraźnych działań, związanych z interwencjami w nagłaśnianych medialnie fragmentach całego nierozwiązanego problemu reprywatyzacji w Polsce.”
Thumb 1 3 zmp 148 web 2
Zarząd ZMP apeluje do miast członkowskich Związku o rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla należącego do ZMP miasta Jasła, poważnie poszkodowanego w wyniku nawałnic.
Thumb 1 3 20200703164740 img 0910
Podczas posiedzenia 3 lipca Zarząd ZMP podsumował 3 miesiące epidemii, przyjął stanowisko w sprawie zmiany granic, a miasta zadeklarowały pomoc dla Jasła dotkniętego skutkami nawałnicy.
Thumb 1 3 plansza video 322
Witamy ponownie Kłodzko! Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Śremie 3 lipca przyjęliśmy w poczet miast członkowskich to dolnośląskie miasto, które należało już do Związku w latach 1996-2015.
Thumb 1 3 img 9987 1
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 3 lipca podsumowaliśmy 3 miesiące epidemii, opiniowaliśmy projekty kilku ustaw i rozporządzeń, a miasta zadeklarowały pomoc podkarpackim gminom dotkniętym skutkami burz
Thumb 1 3 mieszkalnictwo
Związek Miast Polskich przygotował uwagi do projektów ustaw o: kooperatywach mieszkaniowych i zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
Thumb 1 3 martin sanchez vhjsgkmefkk unsplash
Korporacje samorządowe tworzące Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zabrały głos w sprawie konieczności podjęcia działań osłonowych JST w związku ze skutkami epidemii.
Thumb 1 3 foto zarz d zmp 14.05
Podczas posiedzenia on-line 14 maja członkowie Zarządu ZMP wystąpili z inicjatywą wspólnego oświadczenia organizacji samorządowych w sprawie konieczności natychmiastowej osłony dla JST.
Thumb 1 3 logo zmp 2
14 maja podczas siódmego już posiedzenia Zarządu ZMP on-line opiniowano m.in. projekty ustaw o: kooperatywach mieszkaniowych, termomodernizacji, a także organizacji wyborów na Prezydenta RP.
Thumb 1 3 zarz dxxx
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 15 kwietnia opiniowano projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Thumb 1 3 331
Zarząd ZMP przyjął w poczet miast członkowskich Związku dwa kolejne miasta. Są to Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie) oraz Nisko (woj. podkarpackie). Związek liczy obecnie 331 miast.
Thumb 1 3 2
ZMP domaga się natychmiastowego wydania jasnych i jednoznacznych przepisów, normujących realizację przez różne podmioty w warunkach epidemii zadań obowiązującego kalendarza wy­borczego.
Thumb 1 3 pisanie
Skut­ki niewprowadzenia stanu klęski żywiołowej stanowią dużo poważ­niejsze zagrożenie dla Państwa niż gdyby został on ogłoszony - członkowie Zarządu ZMP piszą do Mateusza Morawieckiego i argumentują
Thumb 1 3 logo zmp 2
Obradujący 6 kwietnia br. Zarząd ZMP omówił m.in. bieżącą sytuację, w której trwa chaos wokół terminu wyborów prezydenckich, a jednocześnie rząd nie realizuje swoich podstawowych obowiązków.
Thumb 1 3 fina
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 1 kwietnia członkowie Zarządu ZMP rozmawiali o tarczy dla samorządów i wyborach prezydenckich z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz i wicepremierem Jarosławem Gowinem.
Thumb 1 3 2
26 marca odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP. Było poświęcone zebraniu uwag i przygotowaniu stanowiska w związku z pakietem ustaw antykryzysowych uchwalanych przez Parlament.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
List Prezesa ZMP do miast w sprawie systematycznego osłabiania finansów samorządowych (z 7 października br.)
Pobierz Download icon@2x
inne
Ramowy wzór listu do posłów i senatorów w regionach do wykorzystania
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
APEL Zarządu Związku Miast Polskich o odpowiedzialne traktowanie polskiego społeczeństwa podczas epidemii COVID-19
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Raport BGK - Badanie sytuacji finansowej JST w Polsce w świetle COVID-19

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
12
październik 2020

13
październik 2020

24
październik 2020

28
październik 2020

29
październik 2020

Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x