Aktualności z tematu - „Zgromadzenia i Zarządy ZMP”
Thumb 1 3 plansza zo www
25 lutego br. odbyło się XLIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Miało charakter nadzwyczajny: odbyło się w formule online.
Thumb 1 3 an 5709
Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem – powiedział prezes Zygmunt Frankiewicz do delegatów z miast członkowskich Związku i do samorządowców goszczących na XLIV Zgromadzeniu Ogólnym ZMP.
Thumb 1 3 an 5756
Zakończyło się XLIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Pierwszy raz w historii odbywało się w formule online, a więc jednocześnie we wszystkich miastach członkowskich Związku.
Thumb 1 3 zmp 335 www
Położony w województwie mazowieckim Glinojeck jest 335. miastem, które znalazło się w gronie członków Związku Miast Polskich. Radni przyjęli stosowną uchwałę na sesji 24 lutego 2021 r.
Thumb 1 3 spr www
Drugi rok ósmej kadencji był pod każdym względem niezwykły, choć w zupełnie innych wymiarach niż zakładał plan. Trzeba było zmierzyć się z pandemią koronawirusa – wyzwaniem, które trwa do dziś.
Thumb 1 3 plansza rejestracja zo www
Nadal jeszcze można zarejestrować się na Zgromadzenie Ogólne ZMP online.
Thumb 1 3 plansza rejestracja zo www
W najbliższy czwartek zapraszamy na Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich online.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd Związku Miast Polskich pozytywnie opiniuje senacki projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju - instytucji gwarantującej obiektywność podejmowanych decyzji przy podziale środków publicznych.
Thumb 1 3 zarz d zmp 6
Centralizacja ochrony zdrowia jest całkowicie bezzasadna i przyniesie jedynie kolejne szkody w systemie – takie stanowisko w sprawie zapowiedzi rządu zajął Zarząd ZMP 10 lutego br.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia 10 lutego br. członkowie Zarządu ZMP m.in. przyjęli sprawozdanie z działalności ZMP w 2020 r. i sprawozdanie finansowe oraz opiniowali szereg projektów ustaw i rozporządzeń.
Thumb 1 3 r wno  i dyskryminacja
RPO w liście do prezesa ZMP wyraża pełne poparcie dla zaangażowania Związku Miast Polskich w opracowanie, przyjęcie i popularyzację Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Publicznym.
Thumb 1 3 plansza zo 2021 www2
25 lutego 2021 roku w trybie on-line odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Będzie ono miało charakter nadzwyczajny, związany obowiązującym stanem epidemii.
Thumb 1 3 zmp 30 lat 2
Mija właśnie 30 lat od restytucji Związku. Kongres Restytucyjny ZMP odbył się 18-20 stycznia 1991 r. w Poznaniu z udziałem 60 delegatów. Od 30 lat funkcję dyrektora Biura ZMP pełni Andrzej Porawski.
Thumb 1 3 foto zarz d www
Podczas posiedzenia 15 stycznia, które po raz 13. odbyło się online, Zarząd ZMP opiniował m.in. projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 legislacja m
Obrona dochodów JST, zmiany w zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ograniczanie skutków pandemii COVID 19 – takie m.in. priorytety przyświecały działaniom legislacyjnym ZMP w 2020 roku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia Zarządu Związku 15 stycznia (piątek), które po raz 13. odbywa się online, zostanie zaopiniowany m.in. projekt MKiŚ o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 foto nowe miasto zajawka
Witamy ponownie Tarnobrzeg! Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 15 grudnia br. przyjęliśmy w poczet miast członkowskich to podkarpackie miasto, które należało już do Związku w latach 1990-2012.
Thumb 1 3 foto zarz d 5
Podczas posiedzenia 15 grudnia członkowie Zarządu ZMP przyjęli m.in. stanowiska w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zamiaru podziału województwa mazowieckiego.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia 15 grudnia członkowie Zarządu ZMP przyjęli stanowiska m.in. w sprawie podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zamiaru podziału województwa mazowieckiego.
Thumb 1 3 szczepienia covid 1
9 grudnia na prośbę szefa Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie konsultacyjne online Zarządu ZMP z przedstawicielami rządu w sprawie projektu „Narodowej Strategii Szczepień” przeciwko COVID-19.
Thumb 1 3 zarz d zmp 19.11.2020
Podczas obrad 19 listopada br. Zarząd ZMP zabrał głos w sprawie zapowiadanego przez rząd weta Polski wobec budżetu UE i podjął decyzję o konieczności przygotowania własnej Tarczy samorządowej.
Thumb 1 3 2020 np
Przedstawiamy informację o najważniejszych przedsięwzięcia realizowanych przez Związek Miast Polskich w okresie od 1 stycznia do 17 listopada 2020 roku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP podczas obrad 19 listopada br. wyraził zdumienie, że rząd polskiego państwa, w którego Konstytucji zapisano, że jest demokratycznym państwem prawnym, nie akceptuje właśnie tego warunku.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się w czwartek, 19 listopada br., w formie elektronicznej, opiniowane były projekty dotyczące m.in. finansów, gospodarki nieruchomościami i odpadów.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
wnioski komisji ZMP
Stanowisko Komisji Edukacji ZMP - „Edukacja dla wszystkich"
Pobierz Download icon@2x
sprawozdania z działalności ZMP
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Pobierz Download icon@2x
sprawozdania z działalności ZMP
Bilans za 2019 rok
Pobierz Download icon@2x
sprawozdania z działalności ZMP
Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
Marzec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x