Aktualności z tematu - „Zgromadzenia i Zarządy ZMP”
Związek Miast Polskich przesłał 31 stycznia br. do Senatu stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie procedowanych obecnie zmian w Kodeksie Wyborczym, z prośbą o ich rozpatrzenie i w miarę możliwości uwzględnienie.
9 i 10 marca br. w Łodzi odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Właśnie rusza rejestracja na to doroczne spotkanie delegatów z naszych miast, poświęcone podsumowaniu działalności ZMP w minionym roku i planom na obecny.
Podczas posiedzenia 20 stycznia Zarząd ZMP opiniował projekty ustaw m.in.: Kodeks wyborczy, o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa i o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Przed posiedzeniem Zarządu ZMP w Sali Sesyjnej Ratusza w Cieszynie w samo południe 20 stycznia br. odbył się briefing prasowy z udziałem m.in. Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego.
Podczas posiedzenia 20 stycznia w Cieszynie członkowie Zarządu ZMP opiniowali m.in. projekty ustaw o zmianie ustaw: Kodeks wyborczy. Gościnnie wystąpił też poseł do PE, Jan Olbrycht, który mówił o wymiarze miejskim w pracach instytucji UE.
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego 2022 roku dla wszystkich Prezydentów, Burmistrzów miast, Radnych oraz Pracowników Samorządowych od Zarządu Związku Miast Polskich.
Podczas posiedzenia w Uniejowie 9 grudnia Zarząd ZMP wyraził negatywną opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada likwidację użytkowania wieczystego.
Głębokie zaniepokojenie Zarządu Związku Miast Polskich dotyczy aktualnego brzmienia resortowego projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Prezes ZMP pisze w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 9 grudnia br. w Uniejowie zostały zaopiniowane m.in. projekty ustaw: Kodeks wyborczy, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku.
18 listopada Zarząd Związku Miast Polskich spotkał się w Tarnowskich Górach i po raz kolejny wyraził zdecydowany sprzeciw wobec projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. W załączeniu opinie do innych projektów.
Podczas posiedzenia Zarządu 18 listopada br. omawiane były tezy w sprawie zmian w systemie finansów JST i zostały zaopiniowane m.in. projekty ustawy o Funduszu Transformacji Śląska SA i o Systemie Informacji Finansowej.
Prezes ZMP zwrócił się do Prezydenta RP z wnioskiem o niepodpisywanie ustawy z dnia 29 września 2022 roku o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy.
Zarząd Związku, negatywnie opiniując poselski projekt ustawy pseudo-abolicyjnej w sprawie „wyborów kopertowych”, solidaryzuje się z włodarzami miast, którzy w kwietniu 2020 r. ulegli nielegalnym naciskom ze strony rządowej.
Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski otrzymał Medal Honorowy Związku Miast Polskich przyznany z okazji jubileuszu 20-lecia prezydentury. Wyróżnienie zostało wręczone w piątek, 21 października w Krakowie podczas posiedzenia Zarządu ZMP.
Podczas posiedzenia w Krakowie 21 października Zarząd Związku przyjął Apel w sprawie realizacji przez rząd RP uzgodnionych ram nowej perspektywy finansowej UE, zawartych w decyzji wykonawczej Rady Europejskiej ws. KPO oraz w umowie partnerstwa.
Na posiedzeniu w Krakowie 21 października br. Zarząd Związku, obradujący w niemal pełnym składzie, debatował nad uwagami miast do ustawy „węglowej”.
Podczas posiedzenia w Krakowie Zarząd ZMP przyjął Apel w sprawie realizacji przez rząd RP uzgodnionych ram nowej perspektywy finansowej UE, zawartych w decyzji wykonawczej Rady Europejskiej ws. KPO oraz w umowie partnerstwa.
Podczas posiedzenia 21 października w Krakowie, członkowie Zarządu Związku omawiali ustawy „energetyczne” – o preferencyjnej sprzedaży węgla i o ograniczeniu wysokości ceny energii elektrycznej.
W wieku 68 lat zmarł Marek Miros, który przez sześć kolejnych kadencji samorządu w latach 1990-2014 był burmistrzem Gołdapi, nadgranicznego miasta w woj. warmińsko-mazurskim. W latach 2003-2015 działał też aktywnie w Zarządzie Związku Miast Polskich.
Zarząd ZMP po konsultacji z miastami członkowskimi popiera wniosek Komisji Petycji o znaczące skrócenie czasu na wszczęcie postę­powania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej i proponuje, aby było to 18 miesięcy.
Obradujący 23 września br. w Hrubieszowie Zarząd Związku negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zarząd Związku Miast Polskich kategorycznie odrzuca projekt ustawy o ochronie ludności, przedstawiony przez resort spraw wewnętrznych i administracji.
Podczas posiedzenia 23 września w Hrubieszowie Zarząd ZMP przyjął stanowiska w sprawie m.in. - projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i projektu ustawy o ochronie ludności. Nowe opinie i uwagi w załączeniu.
ZMP mówi o właściwym kierunku zmian. Jednak nadal pozostają w ustawie zapisy, które wymagają pilnej zmiany, bądź to w formie uzupełnienia, bądź też nowego brzmienia przepisów. Bez nich obecna nowelizacja nie stanie się postulowaną zmianą systemową.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!