Aktualności z tematu - „Komisje tematyczne ZMP”
3 i 4 października we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Rozmawiano m.in. o problemach związanych z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy o oraz niedawnej sytuacji kryzysowej na Odrze.
Powstanie ogólnopolska sieć pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania. Podczas ich spotkania wypracowano ogólne rekomendacje dla samorządów. Zostaną przekazane do Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP.
Zagadnienia związane z tworzeniem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) były głównym tematem kolejnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich, które odbyło się 16 września br. w Chełmnie.
O wspieraniu młodzieżowych i seniorskich klubów sportowych i etosie olimpijczyka rozmawiali 18-19 sierpnia br. w Toruniu członkowie Komisji Sportu Związku Miast Polskich
Dokument, który publikujemy w załączeniu, został przygotowany dla Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich przy współpracy przedstawicielek sieci Rad Kobiet.
O formach wsparcia udzielanego obywatelom Ukrainy oraz o zakresie realizacji długoterminowej opieki wytchnieniowej rozmawiali m.in. członkowie Komisji Polityki Społecznej ZMP na spotkaniu w Krakowie.
20 i 21 czerwca odbyło się w formule hybrydowej posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Dyskutowano m.in. o propozycjach zmian przepisów prawa dotyczących straży miejskich i gminnych.
Negatywna opinia wobec pomysłu MF w zakresie rozszerzenia uprawnień straży gminnych oraz wymiana pomysłów i praktyk na temat organizacji bezpiecznego wypoczynku – to m.in. tematy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP.
10 czerwca br. odbyło się inauguracyjne spotkanie Komisji Klimatu Związku Miast Polskich. Jej członkowie wybrali prezydium Komisji, ustalili plany najbliższych działań oraz listę priorytetowych tematów.
2 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie online Komisji Partnerstwa i Dialogu. Rozmawiano m.in. o działaniu Budżetów Obywatelskich oraz współpracy JST z NGO w kontekście mikrozakupów usug.
10 czerwca w Krakowie odbędzie się pierwsze posiedzenie nowej komisji tematycznej ZMP ds. klimatu. Zarząd Związku zdecydował o jej powołaniu w kwietniu tego roku na spotkaniu w Sopocie. To 21. komisja tematyczna Związku.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP. Rozmawiano m.in. o tym, jak wspierać uchodźczynie; jakie są cele i założenia Rad Kobiet w polskich miastach i jakie korzyści może przynieść Plan Równości Płci.
Podczas posiedzenia w Sopocie Zarząd Związku zdecydował o powołaniu nowej, 21. tematycznej komisji ZMP - Komisji Klimatu. Zapraszamy przedstawicieli miast chętnych do pracy w tej komisji.
W dniach 11 - 12 kwietnia 2021 r. w Katowicach i Zabrzu spotkali się przedstawiciele Komisji Sportu Związku Miast Polskich.
Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w powiązaniu z celami zrównoważonego rozwoju była jednym z głównych tematów kolejnego spotkania online Komisji 1 marca br.
Tematem spotkania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP 16 lutego br. były kluczowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Rok 2021 był pierwszym rokiem działania Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP. Był to czas intensywnej pracy i podejmowania wielu istotnych działań i inicjatyw.
Komisja Edukacji Związku Miast Polskich przyjęła stanowisko w kwestii propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczących zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli.
30 września i 1 października 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Małych Miast w Bytowie. Mówiono m.in. o finansach miast oraz planowanych zmianach w prawie oświatowym.
28 września odbyło się posiedzenie Komisji Sportu Związku Miast Polskich. Spotkanie tym razem towarzyszyło Kongresowi Sport Biznes, który tego samego dnia odbywał się w Warszawie.
Wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Komisji Edukacji Związku Miast Polskich, odbyło się w dniach 16 i 17 września br. w Lublinie. Rozmawiano o wsparciu miast dla społeczności romskiej.
W dniu 23 września 2021 roku w formule on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich.
Przedstawiciele Helsinek, Koszyc, Barcelony, Wiednia, Antwerpii, regionu Skania oraz Gdyni i Rzeszowa opowiadali na Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast ZMP o działalności Urban Labów.
Czy dzisiejsze miasta potrzebują Urban Labów? – nad tym zagadnieniem będą zastanawiać się członkowie Komisja Rozwoju Miast i Polityki Miejskiej ZMP podczas spotkania online 21 września 2021.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!