Aktualności z tematu - „Komisje tematyczne ZMP”
Razem możemy więcej! Dzień Samorządu Terytorialnego, przypadający 27. maja to dobra okazja, by przypomnieć, że samorząd jest jedną z największych wartości polskiego życia publicznego. Wyniki badania opinii publicznej CBOS od lat niezmiennie wskaz...
W dniu 18 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów działającej przy Związku Miast Polskich. Członkowie komisji, którzy spotkali się w formule online, rozmawiali m.in. na temat finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych.
Problemy psychiczne dzieci i młodzieży będą tematem najbliższego spotkania Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich, 23 i 24 maja w Głownie.
O pomysłach i planach na zmiany w prawie, które są konieczne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dyskutowało ponad 40 samorządowców i działaczy organizacji pozarządowych.
Sprawy związane z podziałami nieruchomości oraz bezpieczeństwem przesyłania danych były głównymi tematami posiedzenia Komisji, które odbyło się 18 kwietnia 2023 roku.
Pierwsze w tym roku stacjonarne spotkanie Komisji Polityki Społecznej ZMP odbyło się na zaproszenie Donaty Majchrzak-Popławskiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 28 lutego i 1 marca w Lesznie.
23 lutego br. w Tarnowie spotkała się Komisja Partnerstwa i Dialogu ZMP. Rozmawiano o możliwościach współpracy samorządowców z działaczami pozarządowymi na podstawie założeń do zmian w prawie oraz o metodach głosowania w ramach Budżetów Obywatelskich
Marzec to już tradycyjnie w polskich miastach miesiąc dedykowany kobietom. Działania podejmowane przez jedno nawet miasto wielokrotnie inspirują inne samorządy.
O nowelizacji kodeksu karnego, wydarzeniach organizowanych w miastach z okazji marca – miesiąca kobiet i o ciągu dalszym sprawy stosowania języka równościowego rozmawiali m.in. członkowie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania 22 lutego br.
Członkowie Komisji Finansów wyrazili swoją zdecydowaną dezaprobatę wobec zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pt. „Główne kierunki zmian w systemie finansowania JST”.
8 grudnia 2022 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki ZMP. Spotkanie poświęcone było m.in. krótkiemu podsumowaniu pracy komisji.
Plan Równości Płci, raport nt. ofiar przemocy domowej w Polsce oraz sytuacja osób transpłciowych, niebinarnych oraz tęczowych rodzin w kontekście spraw realizowanych przez Urzędy Stanu Cywilnego – to główne tematy grudniowego posiedzenia Komisji.
Bezpieczeństwo na drogach, emisje pyłów zawieszonych oraz zabezpieczenie dużych zgromadzeń publicznych – to m.in. tematy, jakie podjęli na ostatnim posiedzeniu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP.
2 grudnia, odbyło się posiedzenie Komisji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Związku Miast Polskich. Gospodarzem spotkania był Konin.
17 listopada w Pile obradowała Polsko-Niemiecka Grupa Robocza. Polscy i niemieccy samorządowcy rozmawiali o najważniejszych w tej chwili sprawach – kryzysie energetycznym oraz kwestii uchodźców i działań w tym zakresie podejmowanych przez samorządy.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbyła swoje spotkanie stacjonarne – pierwsze w tym roku – 3 listopada w Jarocinie, na zaproszenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu.
O ustawowym umocowaniu Rad Kobiet i Rad Równego Traktowania, uwzględnianiu feminatywów w nazwach stanowisk, miastach praw człowieka oraz ubóstwie menstruacyjnym rozmawiały członkinie i członkowie Komisji podczas październikowego spotkania w Poznaniu.
W dniach 25-26 października 2022 roku we Wrocławiu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Rozmawiano m.in. na temat sytuacji uczniów obcokrajowców, a także o wynagrodzeniach nauczycieli.
O taryfach za wodę i ścieki, problemach energetycznych miast, finansowaniu oświaty oraz o aktywizacji obywatelskiej młodzieży rozmawiali m.in. członkowie Komisji Małych Miast Związku Miast Polskich.
Po ponad półtora roku intensywnych prac sieciujących i wymiany doświadczeń dobiegł końca projekt „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”. Nie zakończyły się jednak z pewnością działania zainicjowane w ramach tego projektu.
W dniach 5-6 października w sali konferencyjnej Orientarium ZOO w Łodzi odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komisji Sportu Związku Miast Polskich.
3 i 4 października we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Rozmawiano m.in. o problemach związanych z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy o oraz niedawnej sytuacji kryzysowej na Odrze.
Na kolejnym posiedzeniu Komisji Finansów ZMP, które odbyło się 30 września 2022 r. w formule online, rozmawiano o problemach i decyzjach, jakie samorządy podejmują w związku z tworzeniem projektu budżetu na 2023 rok.
Powstanie ogólnopolska sieć pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania. Podczas ich spotkania wypracowano ogólne rekomendacje dla samorządów. Zostaną przekazane do Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP.

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!