Aktualności z tematu - „Komisje tematyczne ZMP”
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia w Sopocie Zarząd Związku zdecydował o powołaniu nowej, 21. tematycznej komisji ZMP - Komisji Klimatu. Zapraszamy przedstawicieli miast chętnych do pracy w tej komisji.
Thumb 1 3 www
W dniach 11 - 12 kwietnia 2021 r. w Katowicach i Zabrzu spotkali się przedstawiciele Komisji Sportu Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 foto kom r wno ci 2
Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w powiązaniu z celami zrównoważonego rozwoju była jednym z głównych tematów kolejnego spotkania online Komisji 1 marca br.
Thumb 1 3 odpady pixa 2
Tematem spotkania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP 16 lutego br. były kluczowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Thumb 1 3 foto komisja w 2021 podsuma na www
Rok 2021 był pierwszym rokiem działania Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP. Był to czas intensywnej pracy i podejmowania wielu istotnych działań i inicjatyw.
Thumb 1 3 ug goluchow tursko 2
Komisja Edukacji Związku Miast Polskich przyjęła stanowisko w kwestii propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczących zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli.
Thumb 1 3 20210930 195238
30 września i 1 października 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Małych Miast w Bytowie. Mówiono m.in. o finansach miast oraz planowanych zmianach w prawie oświatowym.
Thumb 1 3 komisja sportu 28 wrze nia
28 września odbyło się posiedzenie Komisji Sportu Związku Miast Polskich. Spotkanie tym razem towarzyszyło Kongresowi Sport Biznes, który tego samego dnia odbywał się w Warszawie.
Thumb 1 3 foto kom edukacji i polityki spo 2
Wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Komisji Edukacji Związku Miast Polskich, odbyło się w dniach 16 i 17 września br. w Lublinie. Rozmawiano o wsparciu miast dla społeczności romskiej.
Thumb 1 3 blok mieszkalny  ul. sportowa inwetsor  pec sp. z o.o. w brzezinach
W dniu 23 września 2021 roku w formule on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 foto z komisji rozwoju mkiast
Przedstawiciele Helsinek, Koszyc, Barcelony, Wiednia, Antwerpii, regionu Skania oraz Gdyni i Rzeszowa opowiadali na Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast ZMP o działalności Urban Labów.
Thumb 1 3 gdynia urban lab
Czy dzisiejsze miasta potrzebują Urban Labów? – nad tym zagadnieniem będą zastanawiać się członkowie Komisja Rozwoju Miast i Polityki Miejskiej ZMP podczas spotkania online 21 września 2021.
Thumb 1 3 widok na zamek d. paciorek
Skutki „Polskiego Ładu” dla finansów JST i konieczne zmiany w polityce finansowej miast będą m.in. tematem najbliższego spotkania Komisji Małych Miast ZMP - 30 września i 1 października br.
Thumb 1 3 img 4227
Pierwsze w tym roku stacjonarne wspólne spotkanie członków Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji ZMP odbędzie się 16 września w trakcie Konferencji edukacyjnej w Lublinie.
Thumb 1 3 kongres sport i biznes 2
Związek Miast Polskich objął patronat nad jesienną edycją Kongresu Sport Biznes Polska. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom samorządów odpowiedzialnym za rozwój i promocję sportu w Polsce.
Thumb 1 3 2021 09 02 104022
Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP zwróciła się z apelem do rządu o jak najszybsze wypracowanie wspólnych rozwiązań dla osób, które zmuszone są do opuszczenia swoich ojczyzn.
Thumb 1 3 fmp
16-17 września Unia Miasteczek Polskich, nasza siostrzana organizacja, zaprasza na Forum Miasteczek Polskich, wydarzenie poświęcone problematyce wspólnoty samorządowej małych i średnich miast.
Thumb 1 3 kom transportu 3
Ponieważ trwa procedura opiniowania kolejnej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, swoje stanowisko wypracowała Komisja Transportu ZMP.
Thumb 1 3 foto komisja edukacji
1 lipca odbyło się spotkanie online członków Komisji Edukacji ZMP. Na spotkaniu zostały przedstawione informacje na temat prac przedstawicieli Związku w trzech grupach roboczych działających w MEiN.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Omówienie poprawek do projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to główny temat dyskusji.
Thumb 1 3 zdj cie szko a
Projekt dotyczący zwiększenia kompetencji kuratorów w szkołach to zagrożenia m.in. dla edukacji antydyskryminacyjnej oraz zamach na polską szkołę i sektor pozarządowy – uznali członkowie komisji ZMP.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Prace trzech grup roboczych w Ministerstwie Edukacji i Nauki będą tematem najbliższego spotkania online Komisji Edukacji ZMP. W pracach grup uczestniczą przedstawiciele Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 komisja administracji 16 06
16 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Administracji w trybie online. Głównym tematem posiedzenia były mające wejść w życie od nowego roku przepisy o ochronie sygnalistów.
Thumb 1 3 komisja gospod komunalnej zaopatrzenie w wod pixa
Stanowisko w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków było głównym tematem spotkania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Apele ZMP - członkostwo Ukrainy w UE, przyspieszenie prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, wykorzystanie funduszy unijnych na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Problemy, wyzwania, rozwiązania. Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Podsumowanie spotkań tematycznych
Pobierz Download icon@2x
inne
Uzasadnienie do kompleksowej nowelizacji specustawy (projekt z 31 marca br.)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
15
maj 2022

20
maj 2022

Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x