Aktualności z tematu - „Komisje tematyczne ZMP”
8 grudnia 2022 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki ZMP. Spotkanie poświęcone było m.in. krótkiemu podsumowaniu pracy komisji.
Plan Równości Płci, raport nt. ofiar przemocy domowej w Polsce oraz sytuacja osób transpłciowych, niebinarnych oraz tęczowych rodzin w kontekście spraw realizowanych przez Urzędy Stanu Cywilnego – to główne tematy grudniowego posiedzenia Komisji.
Bezpieczeństwo na drogach, emisje pyłów zawieszonych oraz zabezpieczenie dużych zgromadzeń publicznych – to m.in. tematy, jakie podjęli na ostatnim posiedzeniu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP.
2 grudnia, odbyło się posiedzenie Komisji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Związku Miast Polskich. Gospodarzem spotkania był Konin.
17 listopada w Pile obradowała Polsko-Niemiecka Grupa Robocza. Polscy i niemieccy samorządowcy rozmawiali o najważniejszych w tej chwili sprawach – kryzysie energetycznym oraz kwestii uchodźców i działań w tym zakresie podejmowanych przez samorządy.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbyła swoje spotkanie stacjonarne – pierwsze w tym roku – 3 listopada w Jarocinie, na zaproszenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu.
O ustawowym umocowaniu Rad Kobiet i Rad Równego Traktowania, uwzględnianiu feminatywów w nazwach stanowisk, miastach praw człowieka oraz ubóstwie menstruacyjnym rozmawiały członkinie i członkowie Komisji podczas październikowego spotkania w Poznaniu.
W dniach 25-26 października 2022 roku we Wrocławiu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Rozmawiano m.in. na temat sytuacji uczniów obcokrajowców, a także o wynagrodzeniach nauczycieli.
O taryfach za wodę i ścieki, problemach energetycznych miast, finansowaniu oświaty oraz o aktywizacji obywatelskiej młodzieży rozmawiali m.in. członkowie Komisji Małych Miast Związku Miast Polskich.
Po ponad półtora roku intensywnych prac sieciujących i wymiany doświadczeń dobiegł końca projekt „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”. Nie zakończyły się jednak z pewnością działania zainicjowane w ramach tego projektu.
W dniach 5-6 października w sali konferencyjnej Orientarium ZOO w Łodzi odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Komisji Sportu Związku Miast Polskich.
3 i 4 października we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Rozmawiano m.in. o problemach związanych z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy o oraz niedawnej sytuacji kryzysowej na Odrze.
Powstanie ogólnopolska sieć pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania. Podczas ich spotkania wypracowano ogólne rekomendacje dla samorządów. Zostaną przekazane do Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP.
Zagadnienia związane z tworzeniem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) były głównym tematem kolejnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich, które odbyło się 16 września br. w Chełmnie.
O wspieraniu młodzieżowych i seniorskich klubów sportowych i etosie olimpijczyka rozmawiali 18-19 sierpnia br. w Toruniu członkowie Komisji Sportu Związku Miast Polskich
Dokument, który publikujemy w załączeniu, został przygotowany dla Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich przy współpracy przedstawicielek sieci Rad Kobiet.
O formach wsparcia udzielanego obywatelom Ukrainy oraz o zakresie realizacji długoterminowej opieki wytchnieniowej rozmawiali m.in. członkowie Komisji Polityki Społecznej ZMP na spotkaniu w Krakowie.
20 i 21 czerwca odbyło się w formule hybrydowej posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP. Dyskutowano m.in. o propozycjach zmian przepisów prawa dotyczących straży miejskich i gminnych.
Negatywna opinia wobec pomysłu MF w zakresie rozszerzenia uprawnień straży gminnych oraz wymiana pomysłów i praktyk na temat organizacji bezpiecznego wypoczynku – to m.in. tematy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP.
10 czerwca br. odbyło się inauguracyjne spotkanie Komisji Klimatu Związku Miast Polskich. Jej członkowie wybrali prezydium Komisji, ustalili plany najbliższych działań oraz listę priorytetowych tematów.
2 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie online Komisji Partnerstwa i Dialogu. Rozmawiano m.in. o działaniu Budżetów Obywatelskich oraz współpracy JST z NGO w kontekście mikrozakupów usug.
10 czerwca w Krakowie odbędzie się pierwsze posiedzenie nowej komisji tematycznej ZMP ds. klimatu. Zarząd Związku zdecydował o jej powołaniu w kwietniu tego roku na spotkaniu w Sopocie. To 21. komisja tematyczna Związku.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP. Rozmawiano m.in. o tym, jak wspierać uchodźczynie; jakie są cele i założenia Rad Kobiet w polskich miastach i jakie korzyści może przynieść Plan Równości Płci.
Podczas posiedzenia w Sopocie Zarząd Związku zdecydował o powołaniu nowej, 21. tematycznej komisji ZMP - Komisji Klimatu. Zapraszamy przedstawicieli miast chętnych do pracy w tej komisji.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!