Aktualności z tematu - „Równość i prawa człowieka”
Thumb 1 3 konferencja polka xxi
Polka XXI w to wydarzenie, w którym udział wezmą czołowe managerki, aktywistki społeczne, ekspertki, przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej. Będą dzielić się swoim doświadczeniem w...
Thumb 1 3 krak w karta2
Urząd Miasta Krakowa został przyjęty do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Jest to zobowiązanie dla miast i organizacji, aby implementować zasady równego traktowania i budować różnorodne środ...
Thumb 1 3 grafika miasta praw cz owieka ok
Stowarzyszenie Arteria i Związek Miast Polskich zapraszają na kolejne webinarium tematyczne w ramach spotkań poświęconych realizacji praw człowieka na poziomie lokalnym. Jego temat to Gender mainst...
Thumb 1 3 dzie matki w ukrainie
W drugą niedzielę maja corocznie w Ukrainie obchodzony jest Dzień Matki. W tym roku, przypada na dzień 8 maja. Za Radą Kobiet zachęcamy do upamiętnienia i celebrowania 8 maja w naszych samorządach.
Thumb 1 3 mpc
Stowarzyszenie Arteria i Związek Miast Polskich zapraszają na webinarium otwierające cykl spotkań na temat realizacji praw człowieka na poziomie lokalnym w ramach projektu „Standard minimum praw cz...
Thumb 1 3 krak w maj r wno ci
Kultura jest prawdziwą przestrzenią wolności, a o wolności nie może być mowy bez równości, bez wzajemnego szacunku i zrozumienia. Miasto Kraków zaprasza mieszkańców i mieszkanki do udziału II już e...
Thumb 1 3 pozna akcja poznanianki
Miasto Poznań docenia inspirujące i aktywne kobiety, dlatego rozpoczyna nową akcję społeczną „POZNANIANKI”. Ma ona przybliżyć ich działania i historie wszystkim mieszkańcom stolicy Wielkopolski.
Thumb 1 3 gliwice jezyk niemiecki
Władze Gliwic reagują na przepisy wprowadzone przez resort edukacji, zmniejszające środki subwencji oświatowej i jednocześnie ograniczające wymiar nauczania języka ojczystego dla jednej mniejszości.
Thumb 1 3  d karta r wno ci
Rada Miejska w Łodzi przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi Państw-Sygnatariuszy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
Thumb 1 3 krak w miesi c krakowianek
Miesiąc Krakowianek to wydarzenie zainicjowane przez Urząd Miasta Krakowa podkreślające wyjątkową rolę kobiet i ukazujące zarówno te historyczne, jak i współczesne doświadczenia Krakowianek.
Thumb 1 3 wroc aw karta r wnosci kobiet i m czyzn
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podpisał Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Podpisanie jej to deklaracja zaangażowania w troskę o równość kobiet i mężczyzn.
Thumb 1 3 foto kom r wno ci 2
Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w powiązaniu z celami zrównoważonego rozwoju była jednym z głównych tematów kolejnego spotkania online Komisji 1 marca br.
Thumb 1 3 elbl g ratusz
Elbląg policzył miejsca, które mógłby udostępnić uchodźcom z Ukrainy. To 420 miejsc w salach gimnastycznych. Prezydent miasta polecił przygotować kolejne, m.in. w placówkach oświatowych.
Thumb 1 3 eu capitals of inclusion and diversity main visual pl
Do wszystkich czempionów różnorodności i inkluzywności! Komisja Europejska ogłosiła konkurs na nagrodę „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”.
Thumb 1 3 sopot wiceprezydentki
W sopockim magistracie pojawią się naczelniczki, inspektorki, główne specjalistki. Od 1 lutego w Urzędzie Miasta wprowadzona zostanie możliwość stosowania żeńskich form nazw stanowisk pracowniczych.
Thumb 1 3 gliwice pe nomocniczka prezyd
Gliwicki ratusz stale poszerza zakres usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami. A kilka dni temu prezydent miasta powołał swoją pełnomocniczkę do spraw osób z niepełnosprawnościami.
Thumb 1 3 adamowicz award
Trzy lata po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Henriette Reker zostaje nagrodzona za doskonałość i odwagę w działaniach na rzecz promowania wolności, solidarności i równości w Kolonii.
Thumb 1 3 foto komisja w 2021 podsuma na www
Rok 2021 był pierwszym rokiem działania Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP. Był to czas intensywnej pracy i podejmowania wielu istotnych działań i inicjatyw.
Thumb 1 3 cz stochowa  r owe skrzyneczki
W częstochowskich szkołach średnich na powrót uczennic czekają skrzyneczki ze środkami higieny. Bo menstruacja to normalka i trzeba ją ogarnąć – a młode kobiety powinny to wiedzieć od samego początku.
Thumb 1 3 pozna kalendarz trzech religii
„W NASZYM FYRTLU. CHRZEŚCIJANIE, ŻYDZI I MUZUŁMANIE RAZEM” - to niezwykła w skali kraju publikacja, której celem jest lepsze wzajemne poznanie się ludzi różnych wyznań oraz kultur.
Thumb 1 3 centrum pkz 026
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka prezydent Dąbrowy Górniczej powołał Zespół ds. Dialogu Międzykulturowego i Przeciwdziałania Radykalizacji. Będzie przeciwdziałał dyskryminacji.
Thumb 1 3 sopot pakiet powitalny dla cudzoziemc w
Serdecznie witamy w Sopocie! – to pierwsze słowa pojawiające się w specjalnej publikacji dla cudzoziemskich dzieci i ich rodziców pt. „Sopocki Pakiet Powitalny”.
Thumb 1 3 bydgoszcz p ka r wno ciowa w bibliotece
10 grudnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Polskie miasta przeżyły go na różne sposoby. Kilka z nich zaproponowało spotkanie w Bibliotece pod hasłem „Zaczytujmy się w równości!”.
Thumb 1 3 krak w zielona stolica
10 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, wybrane ulice Krakowa na jeden dzień zmieniły swoje nazwy, zwracając uwagę na kluczowe dla nas wszystkich wartości: szacunku i solidarności.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Apele ZMP - członkostwo Ukrainy w UE, przyspieszenie prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, wykorzystanie funduszy unijnych na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Problemy, wyzwania, rozwiązania. Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Podsumowanie spotkań tematycznych
Pobierz Download icon@2x
inne
Uzasadnienie do kompleksowej nowelizacji specustawy (projekt z 31 marca br.)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
15
maj 2022

20
maj 2022

Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x