Aktualności z tematu - „Równość i prawa człowieka”
Thumb 1 3 krak w kampania
W Krakowie rozpoczęła się kampania społeczna na rzecz osób, którym zagraża wykluczenie społeczne, w tym osób w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami czy też osób starszych.
Thumb 1 3 lublin projekt z krak i wroc
Projekt Lublina, Krakowa i Wrocławia otrzymał grant Rady Europy na wspólne działania na rzecz zapobiegania mowie nienawiści i promowania wartości wielokulturowości.
Thumb 1 3  d bia oru
W Łodzi otwarto punkt kontaktowy, którego celem jest niesienie kompleksowej pomocy organizacyjnej dla Białorusinów, zainteresowanych inwestycjami w Polsce, w tym tymczasową relokacją biznesu.
Thumb 1 3 list do a borys
Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni zaprosili Andżelikę Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi do Polski. Zadeklarowali wszelkie wsparcie, w tym zapewnienie mieszkania czy opieki lekarskiej.
Thumb 1 3 zdj cie szko a
Projekt dotyczący zwiększenia kompetencji kuratorów w szkołach to zagrożenia m.in. dla edukacji antydyskryminacyjnej oraz zamach na polską szkołę i sektor pozarządowy – uznali członkowie komisji ZMP.
Thumb 1 3 sopot urz d
W Urzędzie Miasta mieszkający w Sopocie repatrianci i uchodźcy będą mogli skorzystać ze wsparcia asystentki, która pomoże im w załatwieniu spraw urzędowych w sopockim magistracie.
Thumb 1 3 dg ranking szk  bezpoiecznych lgbt
Powodem do dumy dla Dąbrowy Górniczej jest to, że uczennice i uczniowie w dąbrowskich szkołach czują się bezpiecznie. Otrzymują najwyższe nagrody w rankingu szkół przyjaznych LGBT+.
Thumb 1 3 bydgoszcz r owa skrzyneczka
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Teatr Polski włączyły się do prospołecznej akcji pn. „Różowa skrzyneczka”. W całej Polsce zawisło już około 1000 skrzyneczek.
Thumb 1 3 pozna poj ciownik r wno ciowy
„Pojęciownik równościowy" opracowany przez poznański Zespół ds. polityki równości i różnorodności, to rodzaj praktycznego słowniczka. Mogą z niego korzystać m.in. urzędnicy samorządowi i nauczyciele.
Thumb 1 3 foto komisja praw cz owieka konwencja
Konwencja stambulska, podsumowanie działań miast z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii oraz różowe skrzyneczki – to tematy spotkania komisji praw człowieka ZMP.
Thumb 1 3 warszawa rozowa skrzyneczka 2
W 34 szkołach w śródmieściu Warszawy pojawią się różowe skrzyneczki zawierające artykuły higieniczne niezbędne podczas miesiączki. Stolica przyłącza się w ten sposób do ogólnopolskiej inicjatywy
Thumb 1 3  d r owe skrzyneczki
W Łodzi od czerwca w 15 miejscach pojawią się różowe skrzyneczki. W nich kobiety znajdą środki higieny intymnej, do pobrania bezpłatnie. Skrzyneczki zawisną między innymi w poradniach ginekologicznych
Thumb 1 3 foto komisja praw cz owieka widnica
17 maja na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Polskie miasta zwracają uwagę mieszkańców na sytuację osób dyskryminowanych.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „LGBT+ja” oraz przeciwstawianie się miast mowie nienawiści obecnej w przestrzeniach publicznych – to główne tematy, jakimi w kwietniu zajęła się Komisja.
Thumb 1 3 sopot asystentki mi dzykulturowe
Dwie asystentki międzykulturowe rozpoczęły pracę w Sopocie. Mają doświadczenia związane z integracją międzykulturową, a także w pracy związanej z adaptacją do nowych warunków dzieci i młodzieży.
Thumb 1 3 grafika do zajawki miasta praw czlowieka
Prawa człowieka i wyzwania jakie ze sobą niosą dla miast były tematem konferencji online „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”, która odbyła się 21 kwietnia br.
Thumb 1 3 miasta praw czlowieka
Stowarzyszenie Arteria oraz Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich zapraszają 21 kwietnia br. na konferencję online „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”
Thumb 1 3 wroc aw deklaracja
Radni Wrocławia przyjęli deklarację w sprawie tolerancji i szacunku dla praw człowieka. To reakcja na pojawiające się w Polsce działania dyskryminujące i dehumanizujące środowiska mniejszościowe.
Thumb 1 3 foto komisja 16 03
O założeniach Karty Różnorodności oraz o projekcie „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie” mówiono podczas drugiego spotkania Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP.
Thumb 1 3 warszawa pixa
Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie działań na rzecz równości, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania aktom dyskryminacji i przemocy w Warszawie.
Thumb 1 3 nagroda paw a adamowicza
Europejski Komitet Regionów wraz z Międzynarodową Siecią Miast Uchodźców (ICORN) i miastem Gdańsk ogłosił 19 marca br. utworzenie Nagrody Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza.
Thumb 1 3 widnica 1
Zgodnie z ogłoszoną wcześniej decyzją Prezydent Miasta, w Świdnicy powołana zostaje Rada ds. Równego Traktowania. Do urzędu miejskiego wpłynęło łącznie ponad 30 zgłoszeń.
Thumb 1 3 przemy l rada kobiet
8 marca rozpoczęła swoją działalność przemyska Rada Kobiet. W lutym br. powołał ją do życia prezydent miasta Wojciech Bakun jako swój organ doradczy. Radę tworzy dziewięć mieszkanek Przemyśla.
Thumb 1 3 podr cznik o prawach cz owieka
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy opublikował drugą część Podręcznika Praw Człowieka dla Władz Lokalnych i Regionalnych. Mówi o promowaniu praw społecznych na poziomie lokalnym.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wniosków o zmianę granic miast i o przyznanie praw miejskich w 2021 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie zmian w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dn. 8 lipca o zm. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...)
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Report OECD - Better Governance, Planning and Services in Local Self‑Governments in Poland
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Raport OECD - Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
6
sierpień 2021

13
sierpień 2021

Sierpień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x