Aktualności z tematu - „Równość i prawa człowieka”
Thumb 1 3 logo zmp 2
Kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „LGBT+ja” oraz przeciwstawianie się miast mowie nienawiści obecnej w przestrzeniach publicznych – to główne tematy, jakimi w kwietniu zajęła się Komisja.
Thumb 1 3 sopot asystentki mi dzykulturowe
Dwie asystentki międzykulturowe rozpoczęły pracę w Sopocie. Mają doświadczenia związane z integracją międzykulturową, a także w pracy związanej z adaptacją do nowych warunków dzieci i młodzieży.
Thumb 1 3 miasta praw czlowieka
Stowarzyszenie Arteria oraz Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich zapraszają 21 kwietnia br. na konferencję online „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”
Thumb 1 3 wroc aw deklaracja
Radni Wrocławia przyjęli deklarację w sprawie tolerancji i szacunku dla praw człowieka. To reakcja na pojawiające się w Polsce działania dyskryminujące i dehumanizujące środowiska mniejszościowe.
Thumb 1 3 foto komisja 16 03
O założeniach Karty Różnorodności oraz o projekcie „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie” mówiono podczas drugiego spotkania Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP.
Thumb 1 3 warszawa pixa
Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie działań na rzecz równości, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania aktom dyskryminacji i przemocy w Warszawie.
Thumb 1 3 nagroda paw a adamowicza
Europejski Komitet Regionów wraz z Międzynarodową Siecią Miast Uchodźców (ICORN) i miastem Gdańsk ogłosił 19 marca br. utworzenie Nagrody Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza.
Thumb 1 3 widnica 1
Zgodnie z ogłoszoną wcześniej decyzją Prezydent Miasta, w Świdnicy powołana zostaje Rada ds. Równego Traktowania. Do urzędu miejskiego wpłynęło łącznie ponad 30 zgłoszeń.
Thumb 1 3 przemy l rada kobiet
8 marca rozpoczęła swoją działalność przemyska Rada Kobiet. W lutym br. powołał ją do życia prezydent miasta Wojciech Bakun jako swój organ doradczy. Radę tworzy dziewięć mieszkanek Przemyśla.
Thumb 1 3 podr cznik o prawach cz owieka
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy opublikował drugą część Podręcznika Praw Człowieka dla Władz Lokalnych i Regionalnych. Mówi o promowaniu praw społecznych na poziomie lokalnym.
Thumb 1 3 wroclawska mapa dla migrantow
Wychodząc naprzeciw potrzebom migrantów i migrantek Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego otwiera punkty informacji i aktywności WroMigrant. Przygotowano też mapę dla migrantów z ważnymi adresami.
Thumb 1 3 for more women in politics
8 marca Europejski Komitet Regionów organizuje konferencję poświęconą równowadze płci w polityce. Jej tematem będzie zaangażowanie kobiet w politykę na szczeblach: lokalnym, regionalnym i europejskim.
Thumb 1 3 gda sk wyrok s du tvp
Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że Telewizja Polska naruszyła dobra osobiste Miasta Gdańska. Musi za to przeprosić i wpłacić 50 tys. zł na konto Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.
Thumb 1 3 niepe nosprawni pixa
59 gmin skupionych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot, jako pierwsza metropolia w kraju, przyjęło Standard Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.
Thumb 1 3 kom r wno ci 5
Prawa człowieka i problem równego traktowania będą przedmiotem zainteresowania nowej komisji tematycznej Związku Miast Polskich. 4 lutego br. zainaugurowała swoją działalność.
Thumb 1 3 s widnica  rynek
Prezydent Świdnicy chce powołać w mieście Radę ds. Równego Traktowania. Jest to odpowiedź na coraz częstsze działania dyskryminacyjne oparte na wszelkich uprzedzeniach.
Thumb 1 3 r wno  i dyskryminacja
RPO w liście do prezesa ZMP wyraża pełne poparcie dla zaangażowania Związku Miast Polskich w opracowanie, przyjęcie i popularyzację Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Publicznym.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Związek Miast Polskich powołał Komisję Praw Człowieka i Równego Traktowania. RPO w liście do prezesa ZMP zwraca się do miast i prosi o zaangażowanie w czynną realizację zasady równego traktowania.
Thumb 1 3 boles awiec projekt biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy realizuje wyjątkowy projekt społeczno – edukacyjny „A mury runą…”, który ma przełamywać stereotypy wśród młodych ludzi.
Thumb 1 3 widnica  karta
Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, w ślad za samorządowcami z całego kontynentu, podpisała „Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym”.
Thumb 1 3 acces city aword
Gdynia i Poznań to laureaci tegorocznego europejskiego konkursu Access City Award, który nagradza miasta za dostępność dla wszystkich, niezależnie od sprawności, wieku czy mobilności
Thumb 1 3 poznan
16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Specjalny apel w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji wystosowali prezydenci polskich i zagranicznych miast.
Thumb 1 3 samorz dy r wnych szn s
Znane są wyniki X konkursu „Samorząd Równych Szans” na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są przez polskie samorządy.
Thumb 1 3 dost pna szko a
Czy polska szkoła może być miejscem, w którym każde dziecko będzie mogło rozwinąć swój potencjał, niezależnie od ograniczeń niepełnosprawności? 1 października rusza projekt „Dostępna Szkoła”.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wsparcie dla jednostek samorządu lokalnego we wdrażaniu strategii rozwoju
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich dotyczące nowej wersji KPO, zaprezentowanej 28 kwietnia 2021 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie bezpodstawnych zarzutów sztucznego zawyżania stawek opłat za wodę i ścieki
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie pilnej konieczności nowelizacji ustawy o działalności leczniczej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x