Aktualności z tematu - „Równość i prawa człowieka”
Plan Równości Płci, raport nt. ofiar przemocy domowej w Polsce oraz sytuacja osób transpłciowych, niebinarnych oraz tęczowych rodzin w kontekście spraw realizowanych przez Urzędy Stanu Cywilnego – to główne tematy grudniowego posiedzenia Komisji.
10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka W Krakowie z tej okazji już po raz drugi wybrane ulice na jeden dzień zmienią swoje nazwy, zwracając uwagę na kluczowe dla nas wszystkich wartości: szacunku i solidarności.
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) wspomoże Katowice w zakresie integracji społeczności polsko-ukraińskiej. Na ten cel miasto otrzyma 46 mln zł. W działania zostaną włączone miejskie jednostki i organizacje samorządowe.
„Świdnica przeciw przemocy” to cykliczna kampania, która jest prowadzona w mieście jesienią. Wernisaż plakatów pod tym samym tytułem zobaczyć można na przystankach autobusowych. Rozwieszono ich 34.
16 listopada rozpoczęły się Poznańskie Dni Tolerancji 2022 to wydarzenie, które służy pokazaniu różnorodności kultur, przekonań, światopoglądów, wyznań i stylów życia mieszkanek oraz mieszkańców Poznania.
22 listopada Fundacja Schumana i m. st. Warszawa zapraszają na konferencję online „Europolis – Migracje i uchodźcy w polskich miastach”. Gośćmi będą prezydenci polskich miast. Zaprezentowany zostanie najnowszy raport na temat migracji do Polski.
Równe prawa i równe szanse we wszystkich dziedzinach życia oraz sferach funkcjonowania, na które wpływ ma samorząd – to najważniejsze założenie przyjętej właśnie przez władze Gdyni Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
Konsorcjum Migracyjne przygotowało „Szkic do lokalnych polityk integracyjnych”, który może stanowić podstawę do przygotowania własnej, dopasowanej do lokalnego kontekstu polityki integracyjnej w każdej gminie w Polsce.
O ustawowym umocowaniu Rad Kobiet i Rad Równego Traktowania, uwzględnianiu feminatywów w nazwach stanowisk, miastach praw człowieka oraz ubóstwie menstruacyjnym rozmawiały członkinie i członkowie Komisji podczas październikowego spotkania w Poznaniu.
Plac przed budynkiem Drukarnii przy ul. Gdańskiej będzie nosił nazwę „Plac Praw Kobiet”. Zdecydowali o tym radni na sesji 26 października br. Przypomnijmy, że w Bydgoszczy 2022 to Rok Praw Człowieka.
Po ponad półtora roku intensywnych prac sieciujących i wymiany doświadczeń dobiegł końca projekt „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”. Nie zakończyły się jednak z pewnością działania zainicjowane w ramach tego projektu.
Sopot jest pierwszym miastem w Polsce, które chce uzyskać status Miasta Praw Człowieka i znaleźć się w gronie najbardziej przyjaznych miast Europy. Prezydent miasta powołał do życia Zespołu Sopot Miasto Praw Człowieka.
Dodatkowe materiały w przystępny sposób przybliżają ideę i metodologię Miast Praw Człowieka
Stowarzyszenie Arteria i Związek Miast Polskich zapraszają 12 października br. na konferencję podsumowującą projekt „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”.
Przedstawiamy publikację, która powstała w ramach projektu. Zawiera ona podstawy prawne i metodologię podejścia koncepcji Miast praw człowieka. Odzwierciedlone są w niej przede wszystkim praca i doświadczenia polskich samorządów w ich „ulokalnianiu”.
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej radni Wałbrzycha przyjęli apel Wałbrzyskiej Rada Kobiet o niestosowaniu mowy nienawiści oraz w sprawie organizacji akcji #Wałbrzychszanuje.
Powstanie ogólnopolska sieć pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania. Podczas ich spotkania wypracowano ogólne rekomendacje dla samorządów. Zostaną przekazane do Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP.
W styczniu poznamy drugiego laureata Nagrody Prezydenta Pawła Adamowicza 2022. Tymczasem partnerzy nagrody zapraszają samorządy lokalne i regionalne oraz organizacje międzynarodowe do zgłaszania nominacji.
Prezydent Warszawy powołał pełnomocniczkę ds. równego traktowania. Będzie ona działać m.in. na rzecz równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym osób mieszkających w Warszawie.
Jako pierwsze miasto w Polsce Kraków dołączył do Femcities Network - międzynarodowej sieci miast, które działają na rzecz równości płci i praw kobiet.
Ruszyły prace nad bydgoskim programem działań na rzecz równego traktowania. W prace nad dokumentem zaangażowani są eksperci, społecznicy oraz urzędnicy.
W ramach projektu Miasta praw człowieka zorganizowano 6 webinariów. Udostępniamy Państwu nagrania z tych spotkań
Podzielając treść Apelu Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP, Zarząd Związku wyraził stanowisko, że podręczniki szkolne powinny być przedstawieniem obiektywnej, rzetelnej wiedzy, a nie subiektywnych poglądów autora.
Burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bartosz Romowicz, zdecydował o zakazie korzystania z podręcznika autorstwa prof. W. Roszkowskiego w miejscowym Liceum. . Powodem są kontrowersyjne treści przekazywane przez autora podręcznika.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!