Aktualności z tematu - „Równość i prawa człowieka”
Thumb 1 3 wa brzych karta r wno ci
W Wałbrzychu rozpoczynają się właśnie prace nad opracowaniem Równościowego Planu Działania. To efekt podpisania w ubiegłym tygodniu Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
Thumb 1 3 image00075
Prezydenci i burmistrzowie 16 polskich miast podpisali w Poznaniu Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dołączyli w ten sposób do prawie 2 tysięcy samorządów w całej Europie.
Thumb 1 3 europ karta rkimw l krak w podpisa
Rada Gmin i Regionów Europy oraz Związek Miast Polskich organizują ceremonię podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Zachęcamy do udziału i podpisania Karty.
Thumb 1 3 e ko krytzys uchod czy
Radni Ełku z Stanowisku w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej wystosowali apel do rządu o jak najszybsze wypracowanie wspólnych rozwiązań rządu i samorządu.
Thumb 1 3 forum rad kobiet
Dyskusji o potrzebach i wyzwaniach kobiet w społecznościach lokalnych oraz równouprawnieniu i prawom człowieka poświęcone będzie I Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet. Odbędzie się we Wrocławiu.
Thumb 1 3 sopot r owe skrzyneczki
Pierwsze skrzyneczki zawisły w Sopocie w miejskich bibliotekach, a kolejne we wrześniu pojawiły się w ośmiu sopockich szkołach – podstawowych i średnich. To inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta.
Thumb 1 3 europ karta rkimw l krak w podpisa
Rada Gmin i Regionów Europy oraz Związek Miast Polskich organizują ceremonię podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Zachęcamy do udziału i podpisania Karty.
Thumb 1 3 img 4227
Pierwsze w tym roku stacjonarne wspólne spotkanie członków Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji ZMP odbędzie się 16 września w trakcie Konferencji edukacyjnej w Lublinie.
Thumb 1 3 2021 09 02 104022
Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP zwróciła się z apelem do rządu o jak najszybsze wypracowanie wspólnych rozwiązań dla osób, które zmuszone są do opuszczenia swoich ojczyzn.
Thumb 1 3 gdynia afga czycy
Gdynia deklaruje wsparcie dla osób, które ze względu na kryzys w Afganistanie będą potrzebować schronienia poza granicami swojego kraju.
Thumb 1 3 krak w kampania
W Krakowie rozpoczęła się kampania społeczna na rzecz osób, którym zagraża wykluczenie społeczne, w tym osób w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami czy też osób starszych.
Thumb 1 3 lublin projekt z krak i wroc
Projekt Lublina, Krakowa i Wrocławia otrzymał grant Rady Europy na wspólne działania na rzecz zapobiegania mowie nienawiści i promowania wartości wielokulturowości.
Thumb 1 3  d bia oru
W Łodzi otwarto punkt kontaktowy, którego celem jest niesienie kompleksowej pomocy organizacyjnej dla Białorusinów, zainteresowanych inwestycjami w Polsce, w tym tymczasową relokacją biznesu.
Thumb 1 3 list do a borys
Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni zaprosili Andżelikę Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi do Polski. Zadeklarowali wszelkie wsparcie, w tym zapewnienie mieszkania czy opieki lekarskiej.
Thumb 1 3 zdj cie szko a
Projekt dotyczący zwiększenia kompetencji kuratorów w szkołach to zagrożenia m.in. dla edukacji antydyskryminacyjnej oraz zamach na polską szkołę i sektor pozarządowy – uznali członkowie komisji ZMP.
Thumb 1 3 sopot urz d
W Urzędzie Miasta mieszkający w Sopocie repatrianci i uchodźcy będą mogli skorzystać ze wsparcia asystentki, która pomoże im w załatwieniu spraw urzędowych w sopockim magistracie.
Thumb 1 3 dg ranking szk  bezpoiecznych lgbt
Powodem do dumy dla Dąbrowy Górniczej jest to, że uczennice i uczniowie w dąbrowskich szkołach czują się bezpiecznie. Otrzymują najwyższe nagrody w rankingu szkół przyjaznych LGBT+.
Thumb 1 3 bydgoszcz r owa skrzyneczka
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Teatr Polski włączyły się do prospołecznej akcji pn. „Różowa skrzyneczka”. W całej Polsce zawisło już około 1000 skrzyneczek.
Thumb 1 3 pozna poj ciownik r wno ciowy
„Pojęciownik równościowy" opracowany przez poznański Zespół ds. polityki równości i różnorodności, to rodzaj praktycznego słowniczka. Mogą z niego korzystać m.in. urzędnicy samorządowi i nauczyciele.
Thumb 1 3 foto komisja praw cz owieka konwencja
Konwencja stambulska, podsumowanie działań miast z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii oraz różowe skrzyneczki – to tematy spotkania komisji praw człowieka ZMP.
Thumb 1 3 warszawa rozowa skrzyneczka 2
W 34 szkołach w śródmieściu Warszawy pojawią się różowe skrzyneczki zawierające artykuły higieniczne niezbędne podczas miesiączki. Stolica przyłącza się w ten sposób do ogólnopolskiej inicjatywy
Thumb 1 3  d r owe skrzyneczki
W Łodzi od czerwca w 15 miejscach pojawią się różowe skrzyneczki. W nich kobiety znajdą środki higieny intymnej, do pobrania bezpłatnie. Skrzyneczki zawisną między innymi w poradniach ginekologicznych
Thumb 1 3 foto komisja praw cz owieka widnica
17 maja na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Polskie miasta zwracają uwagę mieszkańców na sytuację osób dyskryminowanych.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „LGBT+ja” oraz przeciwstawianie się miast mowie nienawiści obecnej w przestrzeniach publicznych – to główne tematy, jakimi w kwietniu zajęła się Komisja.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Zarządu ZMP o ustawie z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
4
październik 2021

24
październik 2021

27
październik 2021

28
październik 2021

29
październik 2021

30
październik 2021

Październik 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x