Aktualności z tematu - „Równość i prawa człowieka”
Stowarzyszenie Arteria i Związek Miast Polskich zapraszają 12 października br. na konferencję podsumowującą projekt „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”.
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej radni Wałbrzycha przyjęli apel Wałbrzyskiej Rada Kobiet o niestosowaniu mowy nienawiści oraz w sprawie organizacji akcji #Wałbrzychszanuje.
Powstanie ogólnopolska sieć pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania. Podczas ich spotkania wypracowano ogólne rekomendacje dla samorządów. Zostaną przekazane do Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP.
W styczniu poznamy drugiego laureata Nagrody Prezydenta Pawła Adamowicza 2022. Tymczasem partnerzy nagrody zapraszają samorządy lokalne i regionalne oraz organizacje międzynarodowe do zgłaszania nominacji.
Prezydent Warszawy powołał pełnomocniczkę ds. równego traktowania. Będzie ona działać m.in. na rzecz równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym osób mieszkających w Warszawie.
Jako pierwsze miasto w Polsce Kraków dołączył do Femcities Network - międzynarodowej sieci miast, które działają na rzecz równości płci i praw kobiet.
Ruszyły prace nad bydgoskim programem działań na rzecz równego traktowania. W prace nad dokumentem zaangażowani są eksperci, społecznicy oraz urzędnicy.
Podzielając treść Apelu Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP, Zarząd Związku wyraził stanowisko, że podręczniki szkolne powinny być przedstawieniem obiektywnej, rzetelnej wiedzy, a nie subiektywnych poglądów autora.
Burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bartosz Romowicz, zdecydował o zakazie korzystania z podręcznika autorstwa prof. W. Roszkowskiego w miejscowym Liceum. . Powodem są kontrowersyjne treści przekazywane przez autora podręcznika.
Francuskie miasto Rennes we współpracy z partnerskim Poznaniem poszukuje współorganizatorów do uruchomienia nowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej promującej obywatelstwo europejskie i walczącej o godność migrantów.
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Kultura włącza”, dzięki któremu poprawi się dostępność bibliotek i domów kultury dla każdego – osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy imigrantów.
Starachowice zyskały Asystenta międzykulturowego do wsparcia cudzoziemców. Pani Inna Mekheda, w wyniku przeprowadzonego konkursu, objęła stanowisko podinspektora w Biurze Prezydenta Miasta Starachowice.
Trwa XXIII Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”. W jego ramach organizacje pozarządowe przygotowały blisko 90 wydarzeń, w których mogą brać udział mieszkańcy Krakowa. Finał odbędzie się w w piątek, 1 lipca na Rynku Głównym.
Stowarzyszenie Arteria i ZMP zapraszają na kolejne webinarium tematyczne w ramach spotkań poświęconych realizacji praw człowieka na poziomie lokalnym. Jego temat to: „Jak przygotować Plan Równości Płci (Gender Equality Plan)?”.
Wystartowała II edycja Nagrody im. Pawła Adamowicza. Kandydaci powinni reprezentować umiłowanie do takich wartości jak wolność, równość i solidarność. Od tej edycja nagroda i jej sekretariat mieścić się będzie w Gdańsku.
UNICEF Polska i Sopot podpisały porozumienie, na mocy którego miasto przystępuje do międzynarodowego programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom i będzie się ubiegać o nadanie tego tytułu.
Stowarzyszenie Arteria i ZMP zapraszają na kolejne webinarium tematyczne w ramach spotkań poświęconych realizacji praw człowieka na poziomie lokalnym. Jego tematem będzie wpływ mądrze zaprojektowanej zieleni na zdrowie psychiczne mieszkańców miast.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP. Rozmawiano m.in. o tym, jak wspierać uchodźczynie; jakie są cele i założenia Rad Kobiet w polskich miastach i jakie korzyści może przynieść Plan Równości Płci.
Polka XXI w to wydarzenie, w którym udział wezmą czołowe managerki, aktywistki społeczne, ekspertki, przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej. Będą dzielić się swoim doświadczeniem w najważniejszych dla kobiet kwestiach.
Urząd Miasta Krakowa został przyjęty do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Jest to zobowiązanie dla miast i organizacji, aby implementować zasady równego traktowania i budować różnorodne środowisko pracy, otwarte i inkluzywne.
Stowarzyszenie Arteria i Związek Miast Polskich zapraszają na kolejne webinarium tematyczne w ramach spotkań poświęconych realizacji praw człowieka na poziomie lokalnym. Jego temat to Gender mainstreaming i budżetowanie z uwzględnieniem aspektu płci.
W drugą niedzielę maja corocznie w Ukrainie obchodzony jest Dzień Matki. W tym roku, przypada na dzień 8 maja. Za Radą Kobiet zachęcamy do upamiętnienia i celebrowania 8 maja w naszych samorządach.
Stowarzyszenie Arteria i Związek Miast Polskich zapraszają na webinarium otwierające cykl spotkań na temat realizacji praw człowieka na poziomie lokalnym w ramach projektu „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”.
Kultura jest prawdziwą przestrzenią wolności, a o wolności nie może być mowy bez równości, bez wzajemnego szacunku i zrozumienia. Miasto Kraków zaprasza mieszkańców i mieszkanki do udziału II już edycji „Maja Równości”.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!