Aktualności z tematu - „Legislacja”
W znalezienie dobrych rozwiązań systemowych i finansowych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, które borykają się z problemem niedofinansowania i odpływu pracowników do lepiej płatnych miejsc pracy, zaangażowali się przedstawiciele ZMP.
Ponad 600 uwag spłynęło po wczorajszym apelu o pilne ich zgłaszanie do rządowej propozycji tez ustawy regulującej zasady sprzedaży węgla. Po ich skonsolidowaniu zostały przesłane stronie rządowej. Publikujemy materiał.
Mimo negatywnych opinii wielu środowisk samorządowych, strona rządowa kontynuuje prace nad rozwiązaniami zlecającymi gminom sprzedaż węgla. Przedstawiciele ZMP podejmują desperacką próbę ratowana samorządów. Prosimy miasta o przesyłanie uwag.
Podczas sejmowej komisji minister Marek Gróbarczyk poinformował, że zobligowany jest realizować politykę premiera, który uważa, że „wszelkie wzrosty cen przede wszystkim mediów są obecnie jak najbardziej niepożądane”
Biuro ZMP otrzymało właśnie obiecane podczas spotkania informacyjnego dla miast 9 września br. materiały z MKiŚ na temat ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Zarząd ZMP po konsultacji z miastami członkowskimi popiera wniosek Komisji Petycji o znaczące skrócenie czasu na wszczęcie postę­powania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej i proponuje, aby było to 18 miesięcy.
Obradujący 23 września br. w Hrubieszowie Zarząd Związku negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zarząd Związku Miast Polskich kategorycznie odrzuca projekt ustawy o ochronie ludności, przedstawiony przez resort spraw wewnętrznych i administracji.
Na wniosek miast członkowskich Prezes ZMP zwrócił się 28 września do Waldemara Budy, ministra rozwoju i technologii o zmianę jednego przepisu ustawy o rewitalizacji. Chodzi o wydłużenie funkcjonowania Specjalnych Stref Rewitalizacji z 10 do 20 lat.
O dodatkowym posiedzeniu Komisji, które będzie dotyczyło wzrostu cen energii, a także ponownie o taryfach za wodę i ścieki rozmawiała Komisja Wspólna 27 września. Wręczono nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie o samorządzie.
Podczas posiedzenia 23 września w Hrubieszowie Zarząd ZMP przyjął stanowiska w sprawie m.in. - projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i projektu ustawy o ochronie ludności. Nowe opinie i uwagi w załączeniu.
ZMP mówi o właściwym kierunku zmian. Jednak nadal pozostają w ustawie zapisy, które wymagają pilnej zmiany, bądź to w formie uzupełnienia, bądź też nowego brzmienia przepisów. Bez nich obecna nowelizacja nie stanie się postulowaną zmianą systemową.
Akademia Curulis zaprasza na największe w Polsce wydarzenie poświęcone projektowi wieloletniej prognozy finansowej. Dla miast należących do Związku Miast Polskich cykl 3 webinarów, które odbędą się 7, 14 i 21 października br. jest bezpłatny
Od wtorku, 20 września, wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywane na nowych zasadach. Wchodzi w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków.
W związku z próbami zastraszania samorządowców, że muszą wypłacać z własnych środków dodatki węglowe, ZMP podtrzymuje - wydatkowanie środków na niezaplanowane w budżecie, nagle nałożone zadania, nie powinno mieć miejsca przed otrzymaniem dotacji.
Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich, w czterech krótkich, rzeczowych punktach wykazuje, dlaczego nie powinno się przekładać wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku na wiosnę 2024 roku.
Przekazanie w trybie nagłym, bez żadnej konsultacji ze środowiskiem samorządowym, zadania zleconego – wypłaty dodatku węglowego na podstawie pośpiesznie, niedbale przygotowanych i doraźnie uchwalonych przepisów – powoduje ogromne problemy.
9 września ZMP zorganizował kolejne spotkanie informacyjne online z przedstawicielami MKiŚ, tym razem dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Mijają właśnie 2 lata od kiedy projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza tkwi w sejmowej zamrażarce. Samorządowcy Pomorza apelują do posłów, aby spełnili obietnice złożone przez ich partie w Senacie.
Podczas zakończonego 8 września 48. posiedzenia Senatu zostały rozpatrzone ważne dla środowiska samorządowego ustawy, do których wprowadzono poprawki. Wniesiono też projekt ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na rok 2022.
Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Budżetu i Finansów Publicznych zaproponują Senatowi wprowadzenie 3 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
Zapraszamy 9 września na godz. 10.00 na kolejne spotkanie informacyjne online z przedstawicielami MKiŚ, tym razem dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Sejm 2 września uchwalił nowelizację ustawy o dochodach JST, która pozwala przekazać samorządom 13,7 mld zł jeszcze w tym roku. Udało się wydłużyć do 2027 r. realizację inwestycji energetycznych i pozostawić w budżetach JST 280 mln „janosikowego”.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 5 września br. były rozpatrywane pierwsze senackie inicjatywy legislacyjne dotyczące finansów JST.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!