Aktualności z tematu - „Legislacja”
Thumb 1 3 polska ukraina
Trwają konsultacje projektu nowelizacji tzw. ustawy pomocowej. Projekt zawiera rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, a także zagospodarowania przez samorządy pus...
Thumb 1 3 infrastruktura 22 05 19pzp
Zmianę przepisów prawa zamówień publicznych, ułatwiających spółkom komunalnym prowadzenie działalności gospodarczej omawiano na Zespole ds. Infrastruktury 19 maja
Thumb 1 3 zdrowie  22 05 16
Negatywna opinia ws. projektu o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych i dyskusja o projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa to najważniejsze tematy Zespo...
Thumb 1 3 zmp ukr2
Głosy samorządów udzielających wsparcia uchodźcom, zebrane w raporcie przygotowanym przez ZMP, powinny stanowić punkt wyjścia do dalszych prac nad niezbędnymi długofalowymi rozwiązaniami systemowymi.
Thumb 1 3 komisja edukacji foto 1140x500
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 11 maja br. negatywnie zaopiniowała większość poprawek Senatu do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w tym wykreślającą możliwość tworzenia p...
Thumb 1 3 zdj cie2
O problemach z finansowaniem zadań oświatowych, w tym z prowadzeniem przedszkoli czy koniecznością dofinansowania niedoszacowanych podwyżek dla nauczycieli z wiceministrami: finansów oraz edukacji ...
Thumb 1 3 logo zmp 2
W związku z opublikowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektu rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentow...
Thumb 1 3 przedstawiciele samorz d w po spotkaniu zespo u ds. uchod c w z ukrainy
O rozwiązaniach dotyczących edukacji, ochrony zdrowia, rynku pracy i polityki społecznej dyskutowali członkowie Zespołu 4 maja. Zdecydowali, że kolejne spotkania w mniejszym gronie będą dotyczyć po...
Thumb 1 3 ukraina kolory
Parlament przyjął nowelizację tzw. specustawy pomocowej dla uchodźców z Ukrainy. Udało się do niej wprowadzić dwie samorządowe poprawki - dotyczącą dostępu do bazy informatycznej oraz okresu przejś...
Thumb 1 3 kwrist  22 04 27
Promesy na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z pierwszego naboru wniosków będą obowiązywały 3 miesiące dłużej, czyli do 18 sierpnia br., poinformowała prezes BGK, Beata Daszyńska-Mu...
Thumb 1 3 display logo kwrist
Zespół ds. Uchodźców Wojennych z Ukrainy powołała Komisja Wspólna na posiedzeniu 27 kwietnia. Będzie to zespół doraźny, który zajmie się wypracowaniem i doskonaleniem rozwiązań w obszarach edukacji...
Thumb 1 3 zn nr 1 ukraina 6 1
O aktualnych problemach włączania uczniów ukraińskich do polskiego systemu oświaty i propozycjach ich rozwiązania z ministrami: Przemysławem Czarnkiem oraz Pawłem Szefernakerem rozmawiali przedsta...
Thumb 1 3 display post2
Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza i Związek Miast Polskich przyjęły wspólne stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w P...
Thumb 1 3 flaga ukrainy
Senat 12 kwietnia br. przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
Thumb 1 3 polska ukraina
Zespół ekspertów ogólnopolskich organizacji samorządowych we współpracy z senatorami przygotował projekt ustawy, który zawiera propozycje rozwiązań w obszarze edukacji, by efektywniej udzielać ucho...
Thumb 1 3 ukraina kolory
Publikujemy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.
Thumb 1 3 logo kwrist
Mimo że w tym tygodniu nie było spotkania KWRiST w sprawie udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy, wiele się jednak dzieje w procesie uzgodnień przepisów ze stroną rządową - informuje Marek Wójcik, ...
Thumb 1 3 ukraina kolory
Minister edukacji i prezydenci miast jednym głosem mówili o konieczności pilnego i wspólnego wypracowania strategii włączania dzieci i młodzieży ukraińskiej do polskiego systemu oświaty, podczas sp...
Thumb 1 3 kwrist  22 04 07
O pomocy uchodźcom z Ukrainy i współpracy samorządowo-rządowej rozmawiali przedstawiciele ponad 100 największych polskich miast, a także przedstawiciele KWRiST z premierem Mateuszem Morawieckim 7 k...
Thumb 1 3 polska ukraina
Materiał dotyczący świadczeń osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom przygotowała kancelaria Deloitte. Omawia w nim również sytuacje, gdy podmiot ubiega się o więcej niż 40 zł lu...
Thumb 1 3 kwrist  22 03 30
Komisja Wspólna pozytywnie zaopiniowała projekt Krajowej Polityki Miejskiej, domagała się spotkania ws. gospodarki odpadami, w tym ROP, a także podniesienia środków dla gmin na obsługę dodatków osł...
Thumb 1 3 zn nr 1 ukraina 6 1
Publikujemy Przewodnik dla samorządów dotyczący stosowania w praktyce ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Thumb 1 3 kwrist  22 03 28
Aktualne informacje dotyczące pomocy uchodźcom w obszarze: edukacji, ochrony zdrowia, administracji, a także propozycje zmian prawnych, w tym obniżenia podatku PIT to główne tematy rozmów KWRiST
Thumb 1 3 warsztaty  4  3 3
Informacje dotyczące m.in. finansowych, organizacyjnych i programowych aspektów włączania dzieci ukraińskich do polskiego systemu edukacji przekazali eksperci podczas IV części warsztatów

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Apele ZMP - członkostwo Ukrainy w UE, przyspieszenie prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, wykorzystanie funduszy unijnych na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Problemy, wyzwania, rozwiązania. Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Podsumowanie spotkań tematycznych
Pobierz Download icon@2x
inne
Uzasadnienie do kompleksowej nowelizacji specustawy (projekt z 31 marca br.)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
15
maj 2022

20
maj 2022

Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x