Aktualności z tematu - „Komunikaty ZMP”
Życzenia świąteczne dla burmistrzów, prezydentów, radnych, pracowników samorządowych oraz wszystkich naszych Czytelników.
W kwestii zamrożenia cen energii elektrycznej przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. (można je składać w formie papierowej lub elektronicznej).
W wieku 68 lat zmarł Marek Miros, który przez sześć kolejnych kadencji samorządu w latach 1990-2014 był burmistrzem Gołdapi, nadgranicznego miasta w woj. warmińsko-mazurskim. W latach 2003-2015 działał też aktywnie w Zarządzie Związku Miast Polskich.
W związku z próbami zastraszania samorządowców, że muszą wypłacać z własnych środków dodatki węglowe, ZMP podtrzymuje - wydatkowanie środków na niezaplanowane w budżecie, nagle nałożone zadania, nie powinno mieć miejsca przed otrzymaniem dotacji.
Wyrażamy solidarność z Januszem Szewczukiem, wieloletnim współpracownikiem i partnerem Związku Miast Polskich, z powodu śmierci Matki.
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Ferenca, Prezydenta Rzeszowa w latach 2002-2021, który zmarł 27 sierpnia w Rzeszowie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 2 września br.
14 sierpnia br. zmarł Zenon Bosacki - poznaniak, polonista, dziennikarz i publicysta, a przez wiele lat rzecznik prasowy Związku Miast Polskich. Miał 86 lat.
Wyrażamy solidarność z naszą koleżanką, Joanną Proniewicz, z powodu śmierci Brata.
Biuro Związku Miast Polskich przypomina, że we wtorek, 15 marca, mija termin zgłoszenia do swojego dostawcy gazu wniosku o objęcie od 1 stycznia 2022 r. ochroną taryfową instytucji wrażliwej.
Nikt z organizacji samorządowych oraz całego środowiska samorządowego nie postulował w specustawie dotyczącej pomocy uchodźcom zapisów, które zwalniają urzędników z odpowiedzialności za błędy.
Apelujemy do samorządów o organizowanie SKOORDYNOWANEJ POMOCY W TRANSPORCIE I ROZLOKOWANIU PRZYBYSZÓW Z UKRAINY.
Piąty Komunikat Dyrektora Biura ZMP dotyczy wniosków ze spotkania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i ST w dniu 26 lutego br. oraz innych ważnych spraw dotyczących pomocy Ukrainie.
W związku z eskalacją działań wojennych na Ukrainie pojawiają się konkretne inicjatywy naszych samorządowców, dotyczące reagowania samorządów miast wobec agresji.
Według Krajowej Rady RIO można finansować liczne działania, jakie miasta zamierzają podejmować w ramach pomocy uchodźcom, rozumianej „grupowo” (punkty zamieszkania, wyżywienia, pomocy prawnej itp.).
W miastach, w których nie powołano jeszcze struktur odpowiedzialnych za wsparcie społeczności ukraińskiej, rekomendujemy powołanie koordynatora/pełnomocnika/zespołu ds. uchodźców.
W związku z napiętą i dynamiczną sytuacją w Ukrainie pojawiają się pytania o rolę ZMP w tej sytuacji. Publikujemy Komunikat Dyrektora Biura Związku w tej sprawie.
13 października 2021 roku po ciężkiej chorobie zmarł Jerzy Słowiński, wieloletni Prezydent Miasta Radomska, radny miejski i powiatowy, były członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich.
Wypłacenie wynagrodzenia gminnemu komisarzowi wyborczemu a zagrożenie odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - publikujemy kolejny komunikat w tej sprawie.
Brak jakichkolwiek podstaw prawnych dla pism wysyłanych ostatnio do gmin przez agendy GUS w sprawie rozliczenia i częściowego zablokowania ex post dotacji celowych na przeprowadzenie spisu rolnego.
20 listopada 2020 r. zmarł Marian Cycoń, wieloletni burmistrz Starego Sącza, wybitny samorządowiec, poseł na Sejm RP dwóch kadencji. Miał 80 lat.
Komunikat dotyczy ograniczeń nakładanych podczas II fazy pandemii. Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie RM w sprawie pracy zdalnej urzę­dów - pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową KW.
Współprzewodniczący i sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze Strony Samorządowej reagują na insynuacje ministra Pawła Szefernakera.
W pierwszym dniu ankiety po trzech kwartałach otrzymaliśmy dane z 91 miast (PIT) oraz 83 miast (CIT). Wynika z nich, że spadek dochodów z PIT wynosi blisko 7% rok do roku, a dochodów z CIT – prawie 8%
Zarząd ZMP apeluje do rządzących o wycofanie się z kontrowersyjnych ustaw, zaprzestanie jałowych sporów i podjęcie działań, które pozwolą na skuteczne zmierzenie się z rosnącą dynamiką zachorowań

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!