Aktualności z tematu - „FINANSE”
W piśmie do Ministra Zdrowia Prezes ZMP stanowczo protestuje przeciwko dyskryminującym miasta kryteriom oceny wniosków o dofinansowanie dla szpitalnych oddziałów ratunkowych ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji Samorządowego Kongresu Finansowego, który odbędzie się 3-4 kwietnia w Sopocie, brzmi „Samorządy wobec multikryzysów i wyzwań rozwoju”. Miasta członkowskie ZMP mają bezpłatny udział dla 1 przedstawiciela.
O aktualnych działaniach w poszczególnych obszarach metropolitalnych, losach projektów ustaw metropolitalnych, a także propozycjach ustroju i sposobie finansowania dyskutowali przedstawiciele obszarów metropolitalnych 1.02 we Wrocławiu
O dystrybucji węgla, taryfach na wodę i ścieki, a także o likwidacji prawa użytkowania wieczystego i projekcie ustawy o tzw. sygnalistach rozmawiali na Komisji Wspólnej przedstawiciele rządu i samorządu terytorialnego 25 stycznia
Przed posiedzeniem Zarządu ZMP w Sali Sesyjnej Ratusza w Cieszynie w samo południe 20 stycznia br. odbył się briefing prasowy z udziałem m.in. Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego.
Od lutego ma obowiązywać nowa regulacja dotycząca przeciwdziałania wzrostowi cen ciepła dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, np. szkół, szpitali. Strona samorządowa w trybie pilnym opiniuje projekt, czekamy na uwagi z miast.
Od 16 stycznia w godzinach od 24.00 do 4.00 rano będzie wyłączane oświetlenie uliczne na terenie gminy Wasilków. Taką decyzję podjęły władze miasta z powodu gwałtownie wzrastających cen energii elektrycznej.
Samorządowcy z całej Polski prezentują listę tysiąca inwestycji, które mogłyby być zrealizowane ze środków z Unii Europejskiej w gminach. Apelują do prezydenta RP o skuteczne zaangażowanie w proces odblokowania finansów z KPO.
Usprawnienie rozwiązywania problemów związanych z dystrybucją i sprzedażą węgla przez gminy, możliwość korzystania z dostaw różnych importerów, certyfikaty jakości wydawane z fakturą na zakup węgla - to ustalenia ze spotkania 3 stycznia br.
Nowy rok rozpoczął się od cudu. Tym razem nie nad rzeką, ale nad dystrybutorami. Podatek VAT na paliwa silnikowe wzrósł z 8 do 23 %, a ceny ani drgnęły… - pisze w najnowszym felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
Doprecyzowanie zapisów dotyczących ceny maksymalnej energii elektrycznej dla JST, sprzedaży rezerwowej, oświadczeń do zastosowania ceny maksymalnej - udało się wynegocjować w wyniku rozmów ze stroną rządową.
W związku z możliwym zawyżaniem marż przez państwowy koncern paliwowy „Orlen” prezydenci miast zamierzają skierować wnioski do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji o kontrolę. Miasta przez takie praktyki mogły stracić miliony.
Białystok mógł stracić ponad 5 milionów złotych na zawyżonych cenach paliwa. Miejskie spółki komunikacyjne kierują do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia o możliwości nadużywania pozycji dominującej przez Orlen.
Fundacja Batorego przygotowała wraz z uczestnikami swojego projektu – Pracowni Samorządowej, poradnik na czasy kryzysu - „Zaprojektuj rozwiązanie. Inspiracje dla władz lokalnych”. 
Nowe propozycje organizacji i finansowania edukacji domowej, zmiana opinii ws. projektu ustawy o ochronie ludności, problemy z dostawami węgla oraz nowe przepisy dotyczące zakupu energii elektrycznej zdominowały dyskusję na KWRIST 21 grudnia
Będą pieniądze dla gmin, które mają co najmniej 3% dzieci ukraińskich w przedszkolach i 9 lub więcej dzieci w placówce. To wynik negocjacji strony samorządowej z przedstawicielami resortów: edukacji, finansów i spraw wewnętrznych i administracji
W związku z trwającymi, trudnymi pracami nad budżetem przyszłego roku w każdym z miast Związku, Biuro ZMP przekazało miastom wyliczone dla każdego z nich rzeczywiste ubytki w dochodach z udziału we wpływach z PIT.
Podczas briefingu prasowego 14 grudnia w Warszawie samorządowcy ze Związku Miast Polskich zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego m.in. o zastosowanie obniżonej 5% stawki podatku VAT na energię elektryczną od 1 stycznia 2023 r.
Realizacja poleceń wojewodów finansowana z Funduszu Ochrony Ludności, a nie budżetów JST, pełnomocnik wojewody tylko jeśli burmistrz nie wykona zadań - to wynik negocjacji w sprawie zapisów ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej.
Przywrócenie 2-miesięcznego okresu na rozpatrzenie wniosku o dodatek węglowy oraz pozostawienie 10% zamiast 20% aut elektrycznych w 2023 r. we flocie jst- udało się zapisać w ustawie zamrażającej ceny gazu przyjętej przez sejm 2.12
Polska otrzyma z drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy około 1,5 mld zł. Lwia część tych środków zostanie przeznaczona na Program Rozwoju Miast. 5 grudnia umowę w tej sprawie podpisali ministrowie obu państw
W piśmie do Sebastiana Skuzy Zygmunt Frankiewicz odnosząc się do przesłanego materiału pt. „Główne kierunki zmian w systemie finansowania JST”, stwierdza, że niezbędne jest sformułowanie diagnozy i jasne określenie celów planowanych zmian.
Już 2 grudnia odbędzie się zapowiedziane podczas KWRiST spotkanie strony samorządowej z przedstawicielami resortów: klimatu i środowiska oraz aktywów państwowych, dotyczące m.in. udziału w przetargach na sprzedaż energii firm energetycznych.
W opublikowanym 30 listopada artykule Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, pisze podając dane m.in. o ubytkach w dochodach własnych JST, zdewastowanym systemie tych dochodów i dramatycznym wzroście wydatków bieżących.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!