Aktualności z tematu - „Finanse”
Thumb 1 3 kw  21 01 27
Kwestie związane z organizacją szczepień, a także wnioski strony samorządowej o zamianę rządowych programów na subwencje to główne tematy KWRST, która odbyła się 27 stycznia br.
Thumb 1 3 fot sejm.gov.pl
Podczas posiedzenia połączonych sejmowych komisji - Finansów Publicznych i Samorządu Terytorialnego i PR przedstawiciel ZMP zaprezentował stanowisko strony samorządowej dotyczące RFIL.
Thumb 1 3 krok po kroku
W ostatnich dniach podczas codziennych intensywnych rozmów zespół samorządowo-rządowy wypracował rozwiązania dotyczące organizacji szczepień. Publikujemy ustalenia i „instrukcję obsługi” dla miast
Thumb 1 3 roboty drogowe 2
Z raportu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - reguły podziału” autorstwa profesorów - P. Swianiewicza i J. Flisa wynika, że jest olbrzymia dysproporcja w podziale środków na korzyść PiS
Thumb 1 3 senat strona
17 grudnia br. podczas 19. posiedzenia, Senat przyjął i zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Thumb 1 3 money3
Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyraził sprzeciw wobec nieprzejrzystego sposobu rozdysponowania środków w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Thumb 1 3 konferencja prasowa
Domagamy się jasnych i uczciwych kryteriów oraz współuczestnictwa w podziale środków publicznych – mówili 16 grudnia br. samorządowcy podczas konferencji prasowej w Senacie w sprawie RFIL.
Thumb 1 3 kw  20 12 16
O powołanie specjalnego komitetu monitorującego podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych apelowali samorządowcy podczas Komisji Wspólnej 16 grudnia.
Thumb 1 3 foto senat 10.12  a
Komisje - Budżetu i Finansów Publicznych, Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i AP przeprowadziły 10 grudnia br. pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST.
Thumb 1 3 andrzej porawski  mniejsze
Rozdział środków unijnych powinien być dokonywany pod nadzorem niezależnej agencji, współkontrolo­wanej przez samorządy, na podstawie wcześniej określonych, jasnych kryteriów - pisze A. Porawski.
Thumb 1 3 korona cyfryzacja
Podczas tegorocznego Forum online 18 grudnia br. zostaną poruszone tematy dotyczące stanu finansów JST w dobie koronawirusa oraz związanymi z nim zawirowaniami w gospodarce.
Thumb 1 3 money6
Rozwój czy stagnacja? – pytają autorzy raportu „Stan finansów JST”. Ostrzegają, że malejące inwestycje samorządowe to mniejsze wpływy z podatków VAT i CIT, a w dalszej perspektywie także PIT.
Thumb 1 3 infrastruktura kolejowa
Związek przeprowadził badanie ankietowe, które pokazuje skalę nadużyć związanych z uchylaniem się od płacenia podatku od nieruchomości przez podmioty gospodarcze. Mamy dane z 88 gmin.
Thumb 1 3 fundacja batorego
Spadek dochodów podatkowych samorządów jest nieunikniony - tak twierdzą autorzy raportu „Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii” prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska.
Thumb 1 3 rynek
Gliwice solidarnie z wieloma polskimi samorządami zwracają uwagę na rosnące problemy finansowe. Prezydent i radni przyjęli Apel, w którym wnoszą o zawarcie porozumienia w sprawie budżetu UE.
Thumb 1 3 zygmunt
Senator Zygmunt Frankiewicz komentuje zwrócenie się samorządowców do Prezydenta RP z wnioskiem w sprawie wystąpienia do TK o zbadanie zgodności „ustawy o podatku zryczałtowanym” z Konstytucją RP.
Thumb 1 3 jelenia g ra prezydent pisze
Prezydent Jeleniej Góry napisał do Parlamentarzystów z Ziemi Jeleniogórskiej o podjęcie działań dla wdrożenia „tarczy” chroniącej firmy prowadzące komunikację zbiorową oraz w sprawie odpadów.
Thumb 1 3 olsztyn bud et
Przygotowanie budżetu stolicy Warmii i Mazur jeszcze nigdy w historii nie było tak skomplikowane. Najważniejszą przyczyną tych problemów są skutki decyzji legislacyjnych z 2019 r. w sferze podatków.
Thumb 1 3 fot marcin bia ek
Sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i ST wysłał dziś wniosek do Prezydenta RP o wystąpienie do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy ws. podatku zryczałtowanego.
Thumb 1 3 fot sejm.gov.pl
Sejm odrzucił senacką rekompensatę dla samorządów w ustawie o podatku zryczałtowanym. Za odrzuceniem tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda już podpisał ustawę.
Thumb 1 3 s widnica  widok na katedre
Prezydent i Rada Miejska w Świdnicy chcą dołączyć do samorządów z całego kraju protestujących przeciwko wetowaniu unijnego budżetu. Przypominają inwestycje zrealizowane w mieście dzięki wsparciu z UE.
Thumb 1 3 ue flaga unsplash
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim podjęła uchwałę, w której m.in. apeluje do członków rządu oraz posłów i senatorów o zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem budżetu UE.
Thumb 1 3 kielce b.wenta archiwum um
O finansowych konsekwencjach koronawirusa oraz decyzji rządu pisze do mieszkańców prezydent Kielc. Uważa, że miasto powinno zabrać zdecydowany głos w sprawie grożącego weta wobec budżetu UE.
Thumb 1 3 sopot
Rada Miasta Sopotu 26 listopada br. przyjęła rezolucję, w której apeluje do Prezesa Rady Ministrów o przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136)
Pobierz Download icon@2x
inne
Apel Prezesa ZMP do miast
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie rozdziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zamiarów podziału województwa mazowieckiego

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x