Aktualności z tematu - „FINANSE”
O środkach mających częściowo zrekompensować JST ubytek dochodów z podatku PIT, a także o pilnych, doraźnych rozwiązaniach dotyczących zmiany taryf za wodę i ścieki dyskutowali przedstawiciele samorządu i rządu 30 maja.
Podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego 27 maja w Senacie RP przedstawiliśmy analizę oraz rozwiązania legislacyjne wypracowane przez środowisko samorządowe. Organizatorami spotkania byli: Senat RP, ZMP, UMP i inne organizacje.
Transformacja energetyczna to ogromne wyzwania i dla strony rządowej i dla samorządowej. To również temat premierowego odcinka podcastu ZMP i UMP. Posłuchajcie!
Razem możemy więcej! Dzień Samorządu Terytorialnego, przypadający 27. maja to dobra okazja, by przypomnieć, że samorząd jest jedną z największych wartości polskiego życia publicznego. Wyniki badania opinii publicznej CBOS od lat niezmiennie wskaz...
Prezentujemy dane o dochodach JST z udziałów w podatku PIT od 2018 roku, które pokazują faktyczną skalę ubytków. Kwota łączna wpływów zaplanowanych przez MF na rok 2023 jest o 24% niższa niż wpływy w roku ubiegłym.
5 ogólnopolskich organizacji zaproponowało kompromisowe rozwiązanie dotyczące podziału 10 mld zł, które mają być przekazane jako częściowa rekompensata ubytku dochodów z PIT w wyniku wprowadzenia „Polskiego Ładu”. Wnioskują o zwiększenie kwoty.
„Pstryczek od rządu, czyli nasz drogi prąd” oraz „Pstryczek od rządu i po kasie” to nowe spoty przygotowane przez Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich w ramach wspólnej kampanii informacyjnej na temat problemów miast i ich mieszkańców.
W związku z podjętymi przez Zespół działaniami doraźnymi, ratującymi grożące załamaniem w zakresie dochodów i wydatków bieżących finanse JST, Związek Miast Polskich przedstawia postulaty, które wymagają pilnego uwzględnienia.
W otwartym spotkaniu Rady Unii Metropolii Polskich z Fransem Timmermans’em, Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, który jest gościem honorowym II Samorządowego Kongresu Klimatycznego, spotkali się przedstawiciele organizacji samorządowych.
Senat RP, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich organizują 27 maja br. w Warszawie wspólne posiedzenie Senackiego Zespołu Samorządowego i przedstawicieli organizacji samorządowych, pozarządowych oraz instytucji wspierających.
Około 9 mld zł otrzymają w tym roku JST na zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących. Trwają negocjacje w sprawie podziału tych środków.
29 maja miasto Gliwice wraz z ZMP organizują konferencję „Nie ma przyszłości bez samorządności. Perspektywy, wyzwania i rola samorządu terytorialnego”, na którą zapraszają - Adam Neumann, prezydent Gliwic i Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.
KWRiST pozytywnie zaopiniowała podział 336 mln zł tzw. rezerwy drogowej przeznaczonej na zadania mostowe, drogi oraz promy. Organizacje samorządowe chcą przywrócenia dofinansowania do wysokości 50% kosztów zadania
23-24 maja 2023 r. w Warszawie (w hotelu Sofitel Warszawa Victoria) odbędzie się XVI edycja Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST, której tematem przewodnim jest „Nowe rozwiązania dla finansów samorządów”.
Skrócenia czasu obowiązywania taryf za wodę i ścieki z 3 lat do 12 miesięcy i wprowadzenia mechanizmu korekty taryfy w uzasadnionych przypadkach domaga się strona samorządowa KWRiST. Trwają rozmowy ze stroną rządową
W dniu 18 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów działającej przy Związku Miast Polskich. Członkowie komisji, którzy spotkali się w formule online, rozmawiali m.in. na temat finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych.
Ponad 8,7 mld zł z budżetu państwa trafi do wszystkich samorządów na uzupełnienie wymaganego wkładu własnego w unijnych projektach – ogłosił w środę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.
Wraz za Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępniamy nagranie Konferencji „Finansowanie ochrony środowiska z Programów UE”, która odbyła się w dniu 9 marca br.
Ostatnie zmiany prawne w systemie dochodów własnych spowodowały znaczne ubytki we wpły­wach z udziału w części podatku PIT, które łącznie w latach 2019-23 wyniosły ponad 60 mld zł, w największym stopniu dotknęły finansów miast.
30 marca zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w sprawie dotyczącej Ciechanowa oraz gmin partnerskich, który orzekł, że samorządy nie muszą odprowadzać VAT-u od dofinansowania pozyskanego na instalacje OZE na posesjach mieszkańców.
3-4 kwietnia w Sopocie spotkają się przedstawiciele rządu, samorządów, biznesu oraz nauki. W programie III Samorządowego Kongresu Finansowego znalazło się aż trzydzieści sesji, warsztaty oraz prezentacje w ramach Sceny Dobrych Praktyk.
To już 11. edycja rankingu Perły Samorządu. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na odbywającym się po raz siódmy Kongresie Perły Samorządu, organizowanym wspólnie przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej i Urząd Miasta Gdyni.
Apel o zaprzestanie dyskryminacji mieszkańców miast oraz projekt stanowiska w sprawie kryzysu w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, spowodowanego przez PGW Wody Polskie – to m.in. efekty dyskusji, jaką odbyli delegaci do ZMP w Łodzi.
Od 3 do 4 kwietnia w Sopocie odbędzie się III edycja kongresu, podczas którego poruszane są tematy kluczowe dla przyszłości finansowej samorządów. Zaplanowanych jest aż trzydzieści debat z udziałem przedstawicieli rządu, samorządów, biznesu i nauki.

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!