Aktualności z tematu - „FINANSE”
Do stolicy Polski zjechało dziś około 2000 samorządowców z całego kraju. Pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów protestowali marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni wielu miast, miasteczek i gmin wiejskich.
7 października odbył się protest przeciwko nieuzasadnionym, gigantycznym podwyżkom cen energii i kosztom życia. Samorządowcy przeszli spod Sejmu pod KPRM. Protest zorganizował Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, przy wsparciu ZMP, UMP i ZPP.
W znalezienie dobrych rozwiązań systemowych i finansowych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, które borykają się z problemem niedofinansowania i odpływu pracowników do lepiej płatnych miejsc pracy, zaangażowali się przedstawiciele ZMP.
Ponad 600 uwag spłynęło po wczorajszym apelu o pilne ich zgłaszanie do rządowej propozycji tez ustawy regulującej zasady sprzedaży węgla. Po ich skonsolidowaniu zostały przesłane stronie rządowej. Publikujemy materiał.
Podczas sejmowej komisji minister Marek Gróbarczyk poinformował, że zobligowany jest realizować politykę premiera, który uważa, że „wszelkie wzrosty cen przede wszystkim mediów są obecnie jak najbardziej niepożądane”
Podczas wrześniowej sesji większością głosów Rady Miasta Gdyni została przyjęta rezolucja w sprawie kosztów zakupu energii elektrycznej. Radni oficjalnie wyrazili swoje zaniepokojenie ogromnym wzrostem stawek.
Już 12-13 października w Katowicach odbędzie się jubileuszowe XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, którego organizatorem jest MUNICIPIUM SA, wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.
21–22 września br. w Warszawie odbyło się II Forum Miasteczek Polskich, organizowane przez spółkę ACF Doradcy Samorządu i Unię Miasteczek Polskich, które zgromadziło ponad 260 samorządowców, kilkudziesięciu ekspertów i przedstawicieli rządu.
O dodatkowym posiedzeniu Komisji, które będzie dotyczyło wzrostu cen energii, a także ponownie o taryfach za wodę i ścieki rozmawiała Komisja Wspólna 27 września. Wręczono nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie o samorządzie.
Miasto Gdynia informuje mieszkańców, że jest zmuszone szukać oszczędności, aby sprostać najpotrzebniejszym wydatkom, dlatego w tym roku nie odbędzie się świąteczny jarmark oraz miejska impreza sylwestrowa.
Po raporcie o aktualnym stanie prac w Parlamencie i Komisji Wspólnej członkowie Zarządu omówili sytuację, jaka ma miejsce w coraz większej liczbie miast po ogłoszeniu kolejnych przetargów na zaopatrzenie sektora komunalnego w energię elektryczną.
Akademia Curulis zaprasza na największe w Polsce wydarzenie poświęcone projektowi wieloletniej prognozy finansowej. Dla miast należących do Związku Miast Polskich cykl 3 webinarów, które odbędą się 7, 14 i 21 października br. jest bezpłatny
Podczas konferencji prasowej w Tychach 19 września samorządowcy skarżyli się, że mieszkańcy bombardują ich pytaniami o wypłatę dodatków węglowych, a oni nadal nie otrzymali pieniędzy na ten cel.
Prezes ZMP apeluje o natychmiastowe zaprzestanie bezprawnej ingerencji w ustawowy proces weryfikacji i zatwierdzania taryf dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o finansach JST.
Od wtorku, 20 września, wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywane na nowych zasadach. Wchodzi w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków.
Ponad 3,5 tys. wniosków o dodatek węglowy wpłynęło do OPS w Gliwicach. Jednak w tym mieście – jak we wszystkich innych w Polsce – nie można przekazać pieniędzy mieszkańcom. Dlaczego tak się dzieje i o co apeluje do samorządów rząd?
Biuro ZMP przekazało 19 września br. wszystkim miastom członkowskim Związku wyliczenia dotyczące ubytków w dochodach z PIT za lata 2019-2023 oraz sumę otrzymanych przez miasto rekompensat (dla każdego miasta indywidualnie).
Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego oraz Centrum Badań nad VAT-em Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zapraszają 8 listopada na konferencję w systemie hybrydowym: w formie stacjonarnej – w siedzibie ALK, w formule online – na ZOOM-ie.
A. Porawski pisze, że wbrew ustaleniom KWRiST 19.07: Pan minister Gróbarczyk na poniedziałkowej konferencji prasowej podjął szereg decyzji za or­gany gmin, jak w najgorszych czasach głębokiego PRL-u. Posługiwał się przy tym manipulacją i kłamstwem.
Przekazanie w trybie nagłym, bez żadnej konsultacji ze środowiskiem samorządowym, zadania zleconego – wypłaty dodatku węglowego na podstawie pośpiesznie, niedbale przygotowanych i doraźnie uchwalonych przepisów – powoduje ogromne problemy.
9 września ZMP zorganizował kolejne spotkanie informacyjne online z przedstawicielami MKiŚ, tym razem dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Prezydent Oświęcimia rozpoczął akcję informacyjną dotyczącą braku dofinansowania przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i premiera Morawieckiego budowy żłobka i przedszkola w Oświęcimiu. O dofinansowanie miasto starało się czterokrotnie.
Podczas zakończonego 8 września 48. posiedzenia Senatu zostały rozpatrzone ważne dla środowiska samorządowego ustawy, do których wprowadzono poprawki. Wniesiono też projekt ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na rok 2022.
Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Budżetu i Finansów Publicznych zaproponują Senatowi wprowadzenie 3 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!