Aktualności z tematu - „FINANSE”
Thumb 1 3 konf prasowa polski ad 1
Osiem organizacji samorządowych wystosowało apel do rządu w sprawie skutków wprowadzenia rządowego planu „Polski Ład” dla mieszkańców polskich gmin i miast. Ogłoszono go podczas konferencji prasowej.
Thumb 1 3 gowin  21 07 29
Wzrost udziału w podatkach PIT i CIT jako rekompensatę za ubytki dochodów JST w związku z programem „Polski Ład” zaproponował wicepremier Jarosław Gowin podczas spotkania ze stroną samorządową KWRiST.
Thumb 1 3 zmp ad rafal2 33
Aż 145 mld zł w ciągu 10 lat stracą miasta na „Polskim Ładzie” - wynika z projektu ustawy o PIT i CIT, który realizuje założenia rządowego programu w zakresie podatków.
Thumb 1 3 display kpo
W odpowiedzi na list organizacji samorządowych z 27 czerwca br., Komisja Europejska poinformowała m.in., że przedłuża okres oceny KPO z dwóch do trzech miesięcy.
Thumb 1 3 inowroc aw konwent
Tematem ostatniego Konwentu Prezydentów województwa kujawsko-pomorskiego był program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Samorządowcy wypracowali stanowisko.
Thumb 1 3  d zielone obligacje
Dzięki emisji zielonych obligacji samorządowych, Łódź zrealizuje kolejne projekty skupiające się na ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
Thumb 1 3 wladyslawowo
Z początkiem wakacji Gmina Władysławowo rozpoczęła kampanię informacyjną dotyczącą pobierania Opłaty Miejscowej. Akcja ma na celu uświadamianie i przekonywanie właścicieli obiektów noclegowych.
Thumb 1 3 podcast
Polecamy odsłuchanie podcastu na temat wyzwań dla samorządu terytorialnego w czasach po pandemii przygotowanego przez czasopismo PRZETARGowa.pl.
Thumb 1 3 money5
2 lipca br. o godz. 9.00 ruszył nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego.
Thumb 1 3 full hd wyst pienia otwieraj ce
„Samorządy w nowych realiach” to motyw przewodni pierwszej edycji Samorządowego Kongresu Finansowego, który odbywa się w formule hybrydowej 30 czerwca br. i jest nadawany ze studia w Sopocie.
Thumb 1 3 money8
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wraz z Kolegium Zarządzania i Finansów SGH zapraszają na bezpłatne webinarium organizowane 15 czerwca br. w godz. 13.30-16.00.
Thumb 1 3 logo kwrist
Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych działający w ramach KWRiST szuka sposobów rekompensaty ubytku dochodów własnych JST wynikających m.in. z programu „Polski Ład”.
Thumb 1 3 gowin 3 3
1 czerwca br. Zarząd Związku Miast Polskich spotkał się z wicepremierem, aby porozmawiać o skutkach finansowych dla JST wprowadzenia zmian w podatkach zaproponowanych z programie „Polski Ład”.
Thumb 1 3 foto senat micha j zefaciuk kancelaria senatu
Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 27 maja br. senatorowie poparli apel gmin uzdrowiskowych o wsparcie państwa.
Thumb 1 3 money7
Nowy program społeczno-gospodarczy zaprezentowany w sobotę przewiduje m.in. podniesienie kwoty wolnej. To oznacza mniejsze wpływy do samorządów z PIT. Publikujemy komentarz eksperta Aesco Group.
Thumb 1 3 kpo blue
W system realizacji KPO zostaną włączone województwa samorządowe, a dalsze prace określą demarkację zadań (i środków) realizowanych z poziomu rządowego i tych z poziomu samorządowego - ustalił zespół.
Thumb 1 3 logo ue
W latach 2004-2020 samorządy zainwestowały 612 mld złotych. Z tego aż 226 stanowiły dotacje unijne. Realizując programy UE, odrabiamy zapóźnienia i doganiamy kraje „starej Unii”.
Thumb 1 3 kwrist  21 04 30
Powołaniem specjalnego, rządowo-samorządowego zespołu roboczego ds. Krajowego Planu Odbudowy zakończyła się dyskusja nad projektem KPO na KWRiST 30 kwietnia br. Zespół spotka się 5 maja br.
Thumb 1 3 2127
Wyraźnie widoczne są preferencje dla samorządów zarządzanych przez osoby z rządowego obozu politycznego – stwierdzają autorzy przygotowanej przez ZPP analizy dotyczącej dystrybucji środków RFIL.
Thumb 1 3 droga swarzedz
Prezes Rady Ministrów zatwierdził wreszcie listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok.
Thumb 1 3 money7
Z danych wynika jednoznacznie, że miasta na prawach powiatu w dwóch ostatnich latach dołączyły do zdecydowanie dotąd najsłabszych – gmin miejskich. „Bogate duże miasta” to już przeszłość.
Thumb 1 3 ukasz kami ski  foto du e 13.04.21
Senackie komisje przyjęły z poprawkami projekt ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.
Thumb 1 3 maxresdefault
Spotkanie 16.04 dotyczyło projektów zawartych w komponencie „Odporności i konkurencyjności gospodarki" KPO, a samorządowcy zgłosili swoje postulaty dotyczące fazy negocjacji, a także wdrażania KPO
Thumb 1 3 kpo1
Komisja Wspólna nie zaopiniowała Krajowego Planu Odbudowy na specjalnym posiedzeniu 12 kwietnia. Strona samorządowa czeka na ostateczną wersję, którą deklaruje zaopiniować nawet w kilka godzin.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wniosków o zmianę granic miast i o przyznanie praw miejskich w 2021 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie zmian w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dn. 8 lipca o zm. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...)
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Report OECD - Better Governance, Planning and Services in Local Self‑Governments in Poland
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Raport OECD - Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
6
sierpień 2021

13
sierpień 2021

Sierpień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x