Aktualności z tematu - „KRAJOWY PLAN ODBUDOWY”
Samorządowcy z całej Polski prezentują listę tysiąca inwestycji, które mogłyby być zrealizowane ze środków z Unii Europejskiej w gminach. Apelują do prezydenta RP o skuteczne zaangażowanie w proces odblokowania finansów z KPO.
4 listopada odbyło się bezpłatne webinarium „Co tak naprawdę zawiera polski KPO?” z cyklu „Zarządzanie Miastem”. Retransmisja spotkania jest już dostępna na https://www.youtube.com/c/OlbrychtJan
Webinarium „Krajowy Plan Odbudowy - nowe informacje” odbędzie się 23 czerwca br. (czwartek) w godz. od 9.00 do 11.00 w ramach cyklu „Konkretnie. O Europie.”
Zarząd Związku Miast Polskich apeluje o możliwie maksymalne wykorzystanie środków unijnych, jakie są w naszej dyspozycji i mogą być przeznaczone na ten cel.
Prezesi ZMP i UMP apelują o bezzwłoczne usunięcie przeszkód prawnych i politycznych, które uniemożliwiają lub utrudniają akceptację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez KE.
Podczas posiedzenia komisji 8 września br. przedstawiciel Związku Miast Polskich zwrócił uwagę na brak koordynacji środków rozwojowych dla JST z UE oraz upomniał się o projekt ustawy wdrożeniowej KPO.
Zarządy Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich zwracają się do Komisji Europejskiej o spowodowanie uwzględnienia kluczowych postulatów samorządowych do projektu Krajowego Planu Odbudowy.
Senat RP w dniu 27 maja br. bez zapowiadanej preambuły wyraził zgodę na ratyfikację decyzji UE ws. Funduszu Odbudowy, przyjął jednak opinię w sprawie zasad wykorzystania tego Instrumentu w Polsce.
Jeśli wszystkie państwa członkowskie ratyfikują decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zasobów własnych, za kilka miesięcy zostanie uruchomiony Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności.
Komisja Europejska musi regularnie informować Parlament Europejski o wynikach bieżącej oceny krajowych planów odbudowy - taką rezolucję przyjął PE.
Trwa tzw. dialog techniczny między nową Dyrekcją KE, która zarządza RRF (Funduszem Odbudowy i Odporności), a przedstawicielami MFiPR dotyczący przedłożonego przez Polskę 3 maja projektu KPO.
Już we wstępnym stanowisku w sprawie polskiego projektu KPO przedstawiciele Związku sygnalizowali podczas wysłuchań publicznych brak integracji Planu z innymi programami unijnymi na nową perspektywę.
W system realizacji KPO zostaną włączone województwa samorządowe, a dalsze prace określą demarkację zadań (i środków) realizowanych z poziomu rządowego i tych z poziomu samorządowego - ustalił zespół.
30 kwietnia rząd przyjął ostateczną wersję projektu KPO, którą następnie przesłał do Brukseli. Co dotąd udało się wywalczyć samorządom? I co jeszcze można w tym projekcie poprawić lub zmienić?
5 maja br. odbyło się posiedzenie powołanego przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego zespołu roboczego do spraw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Europoseł Jan Olbrycht zaprasza 7 maja w godz. 9.00-11.00 do dyskusji nad dokumentem Krajowego Planu Odbudowy i do oceny wdrożenia uwag zgłaszanych w procesie konsultacji na webinarium online.
Powołaniem specjalnego, rządowo-samorządowego zespołu roboczego ds. Krajowego Planu Odbudowy zakończyła się dyskusja nad projektem KPO na KWRiST 30 kwietnia br. Zespół spotka się 5 maja br.
30 kwietnia br. odbył się briefing prasowy przedstawicieli Związku Miast Polskich. Zapraszamy do oglądania retransmisji na Facebooku.
Podczas nadzwyczajnego posiedzenia online Zarząd ZMP przyjął stanowisko dotyczące nowej, zaprezentowanej 28 kwietnia 2021 roku, wersji Krajowego Planu Odbudowy.
„KPO to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych w historii Polski (…) trwające konsultacje publiczne nie powinny być traktowane przez rządzących jako nieprzyjemny biurokratyczny obowiązek.”
Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców apelują do Prezesa Rady Ministrów o współpracę przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy.
Spotkanie 16.04 dotyczyło projektów zawartych w komponencie „Odporności i konkurencyjności gospodarki" KPO, a samorządowcy zgłosili swoje postulaty dotyczące fazy negocjacji, a także wdrażania KPO
Europoseł Jan Olbrycht podsumowuje cykl webinarów „Konkretnie. O Europie” na temat KPO i formułuje postulaty. Wskazuje m.in. na brak informacji, wykluczenie dużych samorządów i centralizację.
Podczas posiedzenia 14 kwietnia Zarząd ZMP przyjął stanowiska w sprawie: sytuacji w ciepłownictwie, opłat za odpady komunalne, cen wody i ścieków, podatku od nieruchomości oraz działalności leczniczej

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!