Zarząd Związku Miast Polskich apeluje o możliwie maksymalne wykorzystanie środków unijnych, jakie są w naszej dyspozycji i mogą być przeznaczone na ten cel.

Są to:

  1. niezakontraktowane dotąd środki z mijającej perspektywy finansowej (wg deklaracji pełnomocnika rządu ds. uchodźców jest to 5% alokacji, która wynosiła 77,6 mld euro na realizację Umowy partnerstwa; oznacza to kwotę ok. 3,88 mld euro);
  2. ponad 500 mln euro z otrzymanej zaliczki ze środków instrumentu REACT-EU.

Podkreślamy także, iż obecnie część państw członkowskich UE dokonuje korekt w swoich, zatwierdzonych już krajowych planach odbudowy, uwzględniając obciążenia związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy. Takie korekty są możliwe także w polskim KPO.

Postulat stworzenia nowego funduszu UE na ten cel jest możliwy do realizacji tylko po zgło­szeniu stosownego wniosku przez państwo członkowskie (np. Polskę) i jego zatwierdzeniu przez wszystkie państwa członkowskie, co nie będzie łatwe w obecnej sytuacji gospodarczej.


Starogard Gdański, 13 maja 2022 r. 

(-) Zygmunt Frankiewicz
PREZES ZWIĄZKU