Aktualności z tematu - „Na gorąco - felietony”
Nowy rok rozpoczął się od cudu. Tym razem nie nad rzeką, ale nad dystrybutorami. Podatek VAT na paliwa silnikowe wzrósł z 8 do 23 %, a ceny ani drgnęły… - pisze w najnowszym felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
W felietonie Andrzej Porawski komentując podpisanie przez Prezydenta RP ustawy o przedłużeniu kadencji, podkreśla m.in., że ustawa jest odbieraniem obywatelom przekonania do pewności prawa, na podstawie którego funkcjonuje ich demokratyczne państwo.
Wójt gminy Wapno w Wielkopolsce został prawomocnie skazany za bezprawne przekazanie ponad dwa lata temu Poczcie Polskiej spisu wyborców. A nie mówiliśmy !?... - napisał w felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
A. Porawski pisze, że wbrew ustaleniom KWRiST 19.07: Pan minister Gróbarczyk na poniedziałkowej konferencji prasowej podjął szereg decyzji za or­gany gmin, jak w najgorszych czasach głębokiego PRL-u. Posługiwał się przy tym manipulacją i kłamstwem.
Liczba zgonów w 2021 roku przekroczyła o blisko 154 tys. średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat (519,5 tys. do 366 tys.). To efekt tego, że Polska „strategia” walki z COVID-19 była i jest fatalna - pisze Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
Utarło się, że woda jest z jednej strony życiodajna, ale – w powiązaniu z fizyką – bywa groźnym, niszczącym żywiołem. Wiemy, że bez niej nie przeżyjemy i że może „rwać brzegi”, „drążyć skałę” oraz wcisnąć się w każdą szczelinę.
Na kary łączne 7 lat pozbawienia wolności zostali skazani wójt zlikwidowanej gminy Ostrowice i skarbniczka gminy. Wyrok nie obejmuje wszystkich osób odpowiedzialnych za krach finansów gminy – pisze w felietonie Andrzej Porawski.
Brakuje koordynacji, nie ma systemu dyslokacji uchodźców do innych miejsc w Polsce, ale samorządy robią to, co dziś w ich mocy - zwraca uwagę w felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
Jako samorządowiec nie zgadzam się na lekceważenie ludzi, którzy jeszcze wierzą w demokrację lokalną – pisze w najnowszym felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.
Przyzwyczajamy się powoli do lekceważenia przez rząd zasad obowiązujących w różnych kwestiach, w tym ważnych dla lokalnych społeczności – pisze w nowym felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
- Jak się okazuje, habilitacja nie wyklucza ignorancji ani nie chroni przed głupotą… - pisze w swoim nowym felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.
Andrzej Porawski w felietonie stwierdza, że rząd Polski nie traktuje Polaków w sposób odpowiedzialny i że ograniczenia dla niezaszczepionych powinny być wprowadzone już dawno.
- Jeśli w budżetach miast jest więcej o 1,2%, a inflacja przekracza 6%, to jednak to „więcej” znaczy MNIEJ - Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP komentuje propagandowe wyjaśnienia resortu finansów.
Jacek Warda, doradca miast, w felietonie apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wydłużenie terminu wydawania funduszy i pokazuje, jak należałoby poprawić ten program.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej „zainaugurowało ogłaszanie” wyników konkursu w Programie „Rozwój lokalny”, na które wraz z miastami czekamy od pewnego czasu.
Wynik wyborów prezydenta Rzeszowa potwierdza – nie po raz pierwszy – oczywistą (wciąż nie dla wszystkich) prawdę, że razem jesteśmy silniejsi – pisze w komentarzu Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
Jeśli ktoś chce nauczyć się czegoś nowego w prowadzeniu polityki rozwoju, powinien sięgać do dobrych przykładów i ciekawych doświadczeń. Łuków jest na pewno jednym z najciekawszych.
30 kwietnia rząd przyjął ostateczną wersję projektu KPO, którą następnie przesłał do Brukseli. Co dotąd udało się wywalczyć samorządom? I co jeszcze można w tym projekcie poprawić lub zmienić?
Samorządy nie mają wpływu na pensje, zakres i wycenę świadczeń z ubezpieczenia zdrowot­nego, dlatego obciąża­nie ich, a nie NFZ, stratami i dłu­gami szpitali urąga zasadom sprawie­dliwości społecznej.
Sądy administracyjne wydają rozumne wyroki w sprawach dotyczących organizacji sieci szkół i to budzi nadzieję - pisze w felietonie oraz doradza miastom dyrektor Biura ZMP, Andrzej Porawski.
Druga fala pandemii, której przebieg był spowodowany przez znane przyczyny (zatem można także wskazać, kto ponosi odpowiedzialność), przyniosła tragiczne żniwo - pisze w felietonie Andrzej Porawski.
Kilka dni temu jeden z samorządowców z powiatu kłodzkiego poinformował nas o zaskakującym proce­derze partyjnego korumpowania włodarzy lokalnych przez rządzących - pisze w felietonie Andrzej Porawski
W najnowszym felietonie Andrzej Porawski proponuje rozpisanie konkursu dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i przyznanie honorowego tytułu „Samorządowiec – Cudotwórca”.
Jan Paweł II, honorowy obywatel 300 polskich miast i gmin, nie potrzebuje obrony. Są jednak ludzie, którym przeszkadza Jego wielkość - pisze w felietonie Andrzej Porawski i przypomina fakty.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!