Aktualności z tematu - „Na gorąco - felietony”
Thumb 1 3 man2195 edit
Na kary łączne 7 lat pozbawienia wolności zostali skazani wójt zlikwidowanej gminy Ostrowice i skarbniczka gminy. Wyrok nie obejmuje wszystkich osób odpowiedzialnych za krach finansów gminy – pisze...
Thumb 1 3 andrzej porawski2
Brakuje koordynacji, nie ma systemu dyslokacji uchodźców do innych miejsc w Polsce, ale samorządy robią to, co dziś w ich mocy - zwraca uwagę w felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
Thumb 1 3 man2169 edit
Jako samorządowiec nie zgadzam się na lekceważenie ludzi, którzy jeszcze wierzą w demokrację lokalną – pisze w najnowszym felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 man2185 edit
Przyzwyczajamy się powoli do lekceważenia przez rząd zasad obowiązujących w różnych kwestiach, w tym ważnych dla lokalnych społeczności – pisze w nowym felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
Thumb 1 3 man2169 edit
- Jak się okazuje, habilitacja nie wyklucza ignorancji ani nie chroni przed głupotą… - pisze w swoim nowym felietonie Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 man2185 edit
Andrzej Porawski w felietonie stwierdza, że rząd Polski nie traktuje Polaków w sposób odpowiedzialny i że ograniczenia dla niezaszczepionych powinny być wprowadzone już dawno.
Thumb 1 3 wykres do mniej znaczy wiecej
- Jeśli w budżetach miast jest więcej o 1,2%, a inflacja przekracza 6%, to jednak to „więcej” znaczy MNIEJ - Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP komentuje propagandowe wyjaśnienia resortu finansów.
Thumb 1 3 myslowice zielona pracownia 3
Jacek Warda, doradca miast, w felietonie apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wydłużenie terminu wydawania funduszy i pokazuje, jak należałoby poprawić ten program.
Thumb 1 3 korony norweskie
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej „zainaugurowało ogłaszanie” wyników konkursu w Programie „Rozwój lokalny”, na które wraz z miastami czekamy od pewnego czasu.
Thumb 1 3 man2195 edit
Wynik wyborów prezydenta Rzeszowa potwierdza – nie po raz pierwszy – oczywistą (wciąż nie dla wszystkich) prawdę, że razem jesteśmy silniejsi – pisze w komentarzu Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
Thumb 1 3 uk w
Jeśli ktoś chce nauczyć się czegoś nowego w prowadzeniu polityki rozwoju, powinien sięgać do dobrych przykładów i ciekawych doświadczeń. Łuków jest na pewno jednym z najciekawszych.
Thumb 1 3 kpo1
30 kwietnia rząd przyjął ostateczną wersję projektu KPO, którą następnie przesłał do Brukseli. Co dotąd udało się wywalczyć samorządom? I co jeszcze można w tym projekcie poprawić lub zmienić?
Thumb 1 3 man2195 edit
Samorządy nie mają wpływu na pensje, zakres i wycenę świadczeń z ubezpieczenia zdrowot­nego, dlatego obciąża­nie ich, a nie NFZ, stratami i dłu­gami szpitali urąga zasadom sprawie­dliwości społecznej.
Thumb 1 3 man2135 edit
Sądy administracyjne wydają rozumne wyroki w sprawach dotyczących organizacji sieci szkół i to budzi nadzieję - pisze w felietonie oraz doradza miastom dyrektor Biura ZMP, Andrzej Porawski.
Thumb 1 3 man2185 edit
Druga fala pandemii, której przebieg był spowodowany przez znane przyczyny (zatem można także wskazać, kto ponosi odpowiedzialność), przyniosła tragiczne żniwo - pisze w felietonie Andrzej Porawski.
Thumb 1 3 man2195 edit
Kilka dni temu jeden z samorządowców z powiatu kłodzkiego poinformował nas o zaskakującym proce­derze partyjnego korumpowania włodarzy lokalnych przez rządzących - pisze w felietonie Andrzej Porawski
Thumb 1 3 money7
W najnowszym felietonie Andrzej Porawski proponuje rozpisanie konkursu dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i przyznanie honorowego tytułu „Samorządowiec – Cudotwórca”.
Thumb 1 3 andrzej porawski  mniejsze
Jan Paweł II, honorowy obywatel 300 polskich miast i gmin, nie potrzebuje obrony. Są jednak ludzie, którym przeszkadza Jego wielkość - pisze w felietonie Andrzej Porawski i przypomina fakty.
Thumb 1 3 andrzej porawski  mniejsze
Rozdział środków unijnych powinien być dokonywany pod nadzorem niezależnej agencji, współkontrolo­wanej przez samorządy, na podstawie wcześniej określonych, jasnych kryteriów - pisze A. Porawski.
Thumb 1 3 tory
Felieton Andrzeja Porawskiego, dyrektora Biura ZMP.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Apele ZMP - członkostwo Ukrainy w UE, przyspieszenie prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, wykorzystanie funduszy unijnych na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Problemy, wyzwania, rozwiązania. Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Podsumowanie spotkań tematycznych
Pobierz Download icon@2x
inne
Uzasadnienie do kompleksowej nowelizacji specustawy (projekt z 31 marca br.)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
15
maj 2022

20
maj 2022

Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x