Aktualności z tematu - „EPIDEMIA KORONAWIRUSA - LEGISLACJA”
Thumb 1 3 zmp ump
W Oświadczeniu z 13 października Prezesi ZMP i UMP zgłaszają postulaty dotyczące walki z pandemią oraz deklarują wolę daleko idącej współpracy z rządem zmierzającej do rozwiązania sytuacji kryzysowej.
Thumb 1 3 zmp ump
Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich wystosowały 9 października apel do Ministra Zdrowia o wydanie decyzji o możliwości przejścia szkół na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym.
Thumb 1 3 forsa
Samorządy i spółki komunalne będą potrzebować dalszego wsparcia by utrzymać aktywność inwestycyjną wynika z badania, które przeprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.
Thumb 1 3 szko a  klasa
Organizacje samorządowe, w tym ZMP, wystosowały do MEN list, w którym wskazują na problemy oraz niezbędne do precyzyjnego uregulowania zagadnienia związane z organizacją roku szkolnego.
Thumb 1 3 piel gniarka dps
Podczas obrad senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i Komisji Zdrowia, wiceminister W. Kraska poinformował o dodatkowych środkach na wynagrodzenia dla pielęgniarek w DPS-ach.
Thumb 1 3 covid unsplash
Pismo, jakie 26 czerwca Ministerstwo Finansów przekazało do prezydentów, burmistrzów i wójtów potwierdza wyjaśnienia Związku z początku czerwca na temat stanu prac legislacyjnych nad Tarczą 4.0.
Thumb 1 3 logo zmp 2
ZMP popiera ideę tego Funduszu, czyli chęć wsparcia zaplanowanych na 2020 r. przez JST wydatków inwestycyjnych, i wnosi swoje uwagi do założeń projektu. Publikujemy link do listy kwot dla JST.
Thumb 1 3 covid 19 4960254 1920 1
W związku z pytaniami miast o stan prac legislacyjnych nad Tarczą 4.0 w zakresie finansów JST informujemy, że w Sejmie nie są uwzględnianie poprawki, które wykraczają poza projekt rządowy (druk 382).
Thumb 1 3 fot sejm.gov.pl
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych ugięła się pod krytyką Związku Miast Polskich i przyjęła autopoprawkę, która wycofuje złe rozwiązanie, ingerujące w autonomię samorządów dotyczącą zatrudnienia.
Thumb 1 3 pracownicy
W projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych (druk nr 382) wprowadza się możliwość, aby Rada Ministrów mogła ingerować w zatrudnienie w JST - wynagrodzenia i zwalnianie.
Thumb 1 3 martin sanchez vhjsgkmefkk unsplash
Korporacje samorządowe tworzące Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zabrały głos w sprawie konieczności podjęcia działań osłonowych JST w związku ze skutkami epidemii.
Thumb 1 3 raport1
Wydłużony został terminu składania raportu o stanie gminy o 60 dni - taką poprawkę przygotowaną przez ZMP przyjął wczoraj Sejm RP do ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.
Thumb 1 3 senat
Senat RP przyjął do projektu tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 trzy poprawki, które złożył Związek Miast Polskich, a także projekt zgłoszony przez ZMP dotyczący tzw. tarczy samorządowej.
Thumb 1 3 frankiewicz prezes
Wychodząc z naszych propozycji, zgłaszanych wcześniej podczas prac nad kolejnymi częściami tarczy CoViD-19, Prezes ZMP zgłosił na podstawie art. 69 regulaminu Senatu projekt tarczy samorządowej.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Związek Miast Polskich wzywa rząd do natychmiastowej weryfikacji rozwiązań prawnych, regulujących działanie przedszkoli i żłobków w stanie epidemii, tak aby zagwaran­tować bezpieczeństwo Polaków.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Nasze propozycje zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 to absolutne minimum, które pozwoli uniknąć głębokiej recesji w JST.
Thumb 1 3 logo zmp 2
Zarząd ZMP wyraża swoje rozczarowanie zawartością projektu, który nie zawiera przepisów, zgłaszanych w postulatach środowisk samorządowych, w tym Związku, przedstawianych w stanowiskach.
Thumb 1 3 pieni dze 5
Zebrane przez ZMP dane ze 127 miast pokazują, że spadek dochodów z podatku PIT wynosi – w porównaniu z I kwartałem 2019 r. – 1,2%. Teraz dochodzą jeszcze obawy o wpływ epidemii na finanse JST.
Thumb 1 3 zarz dxxx
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 15 kwietnia opiniowano projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Thumb 1 3 pisanie
Skut­ki niewprowadzenia stanu klęski żywiołowej stanowią dużo poważ­niejsze zagrożenie dla Państwa niż gdyby został on ogłoszony - członkowie Zarządu ZMP piszą do Mateusza Morawieckiego i argumentują
Thumb 1 3 logo zmp 2
Obradujący 6 kwietnia br. Zarząd ZMP omówił m.in. bieżącą sytuację, w której trwa chaos wokół terminu wyborów prezydenckich, a jednocześnie rząd nie realizuje swoich podstawowych obowiązków.
Thumb 1 3 logo ue
31 marca wpłynął do Sejmu projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Thumb 1 3 fina
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 1 kwietnia członkowie Zarządu ZMP rozmawiali o tarczy dla samorządów i wyborach prezydenckich z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz i wicepremierem Jarosławem Gowinem.
Thumb 1 3 szko a
Podczas trzeciego nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu ZMP 1 kwietnia, przyjęto stanowisko w sprawie pilnej potrzeby uregulowania zasad funkcjonowania systemu oświaty i wychowania w okresie epidemii.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
List Prezesa ZMP do miast w sprawie systematycznego osłabiania finansów samorządowych (z 7 października br.)
Pobierz Download icon@2x
inne
Ramowy wzór listu do posłów i senatorów w regionach do wykorzystania
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
APEL Zarządu Związku Miast Polskich o odpowiedzialne traktowanie polskiego społeczeństwa podczas epidemii COVID-19
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Raport BGK - Badanie sytuacji finansowej JST w Polsce w świetle COVID-19

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
12
październik 2020

13
październik 2020

24
październik 2020

28
październik 2020

29
październik 2020

Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x