Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej apeluje do rządu o otwarcie branży turystycznej od 15 lutego 2021 r. i rewizję kryteriów pomocy dla niej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 28 stycznia br. było poświęcone w całości problemom gmin turystycznych w Polsce spowodowanym pandemią COVID-19.

Uczestniczący w obradach przedstawiciele miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych (kilkudziesięciu samorządowców online), Polskiej Organizacji Turystycznej i regionalnych organizacji turystycznych podkreślali, że z powodu obostrzeń związanych z pandemią branża turystyczna znajduje się obecnie w stanie zapaści, a pomoc udzielana przez rząd jest nieadekwatna do potrzeb i poniesionych strat. We wszystkich wypowiedziach pojawiał się postulat, aby jednakowo traktować gminy turystyczne przy udzielaniu im wsparcia, odejść od schematu myślenia, że latem turyści jeżdżą tylko nad morze, a zimą ‒ wyłącznie w góry. Oczekiwana pomoc nie ma rekompensować strat zysków przedsiębiorców, ale umożliwić przetrwanie i wznowienie działałności po okresie lockdownu. Uczestnicy spotkania poruszyli także kwestie strat w segmencie turystyki biznesowej i spotkań. Brak wpływów z niej odbije się niekorzystnie na budżetach największych miast w Polsce. Od marca do listopada 2020 roku 14 największych miast w Polsce udzieliło w sumie o 16 milionów noclegów mniej w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku - to oznacza ponad 3 mld zł strat. 

Samorządowcy z miast zwracali również uwagę na niesprawiedliwe zapisy w Tarczy 6.0 dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, którzy są do niej kwalifikowani na podstawie wybranych kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Chodzi o to, że nie wszystkie firmy, np. hotele, prowadzące podobną działalność mogą otrzymać takie samo wsparcie, tylko dlatego że zostały zarejestrowane pod innym kodem.


Burmistrz Darłowa, Arkadiusz Klimowicz ‒ w imieniu nieformalnej koalicji 27 gmin nadmorskich ‒ przedstawił apel, w którym domagano się otwarcia branży turystycznej od 1 lutego 2021 r., a także takiego samego wsparcia, jakie otrzymały gminy górskie, zgodnego ze spadkiem dochodów. Poseł Artur Łącki, występując w imieniu gmin: Dziwnów, Rewal i Trzebiatów, przedstawił żądanie natychmiastowego otwarcia branży turystycznej, zwiększenia puli pomocy do 2,5 mld zł i rozłożenia tych środków na wszystkie gminy turystyczne. Jak stwierdziła Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu, pomocy potrzebują wszyscy, którzy nie mogą prowadzić działalności nie z własnej przecież winy.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii, Andrzej Gut-Mostowy podkreślił, że wszystkie decyzje dotyczące obostrzeń są podejmowaniu po analizie przede wszystkim zagrożeń dla zdrowia i życia obywateli (przez GIS, MZ i Radę ds. Zdrowia Publicznego), warto spojrzeć na nie w kontekście innych krajów europejskich. Odnosząc się do pomocy, jaka została skierowana do gmin górskich, wyjaśnił, że wynikało to ze specyfiki turystyki w okresie zimowym, skali wykazanych strat i metodologii doboru gmin, opracowanej przez GUS. Powiedział, że dotychczasowe wsparcie to nie rekompensaty utraty dochodu dla wszystkich branż, a jedynie środki, które pomogą firmom przetrwać i zachować rynek pracy. Jednak - jak podnosili samorządowcy - wsparcie otrzymały niektóre gminy górskie, które nie żyją wcale z działalności turystycznej, a jedynie znajdują się na określonej wysokości geograficznej (500 m n.p.m.). Wyciągi narciarskie znajdują się obecnie nie tylko w górach.

W trakcie dyskusji pojawił się też postulat, aby dotacje dla gmin uzdrowiskowych utrzymać na poziomie z 2019 r., gdyż odnotowują one 50-procentowy spadek wpływów z opłaty uzdrowiskowej.  - Postulat wydaje się słuszny, obiecuję, że po konsultacji z Ministerstwem Finansów rozważymy wprowadzenie takiego rozwiązania. (...) Postaramy się opracować program pomocowy dla gmin turystycznych, uwzględniający straty budżetu danego samorządu w 2020 r. ‒ zadeklarował wicemister.

- Z dyskusji wynika duże poczucie niesprawiedliwości. Kryteria pomocy nie zostały odpowiednio dobrane. Powinny się opierać na zasadzie równego traktowania. Wsparcie ma chronić polską gospodarkę i pomóc jej podnieść się po kryzysie ‒ podsumował przewodniczący komisji, senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich. Zaproponował również apel do rządu o otwarcie branży turystycznej od 15 lutego 2021 r. i rewizję kryteriów pomocy, przyjęty jednogłośnie.

Żródło - www.senat.gov.pl