Aktualności z tematu - „Z Senatu”
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej podczas obrad 22 listopada zarekomendowała Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. W obradach zabierali głos m.in. przedstawiciele ZMP.
Na finiszu prac legislacyjnych, w Senacie, udało się wynegocjować z Ministerstwem Aktywów Państwowych wykreślenie przepisów dotyczących udziału rady gminy w ustalaniu zasad sprzedaży węgla.
24 października senackie Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Środowiska oraz do spraw Klimatu przyjęły wspólne stanowisko w sprawie sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków.
24 października br. w Senacie odbyła się konferencja prasowa pt. „Konieczność pilnych działań dla zapewnienia mieszkańcom ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków”. Poniżej retransmisja.
Senackie Komisje: Ustawodawcza, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowały, że zarekomendują Senatowi odrzucenie ustawy o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.
O sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków będą debatować w poniedziałek, 24 października br. o 12.00, senackie komisje: Komisja Samorządu Terytorialnego i AP, Komisja Środowiska oraz Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu.
Prezes ZMP w piśmie skierowanym do Marszałka Senatu przytacza negatywną opinię Zarządu Związku nt. projektu ustawy o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wraz z uzasadnieniem i wnosi o jej odrzucenie przez Senat.
Podczas zakończonego 8 września 48. posiedzenia Senatu zostały rozpatrzone ważne dla środowiska samorządowego ustawy, do których wprowadzono poprawki. Wniesiono też projekt ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na rok 2022.
Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Budżetu i Finansów Publicznych zaproponują Senatowi wprowadzenie 3 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 5 września br. były rozpatrywane pierwsze senackie inicjatywy legislacyjne dotyczące finansów JST.
W piątek 26 sierpnia br. o godz. 10.00 w Senacie odbyła się konferencja prasowa pn. „Odkłamujemy przekaz o dodatkowych pieniądzach dla samorządów” na temat rządowego projektu ustawy o dochodach JST.
Samorządowa propozycja uzdrowienia finansów Polski – nazwana Sanacją Finansów Państwa Polskiego – jest już procedowana w Senacie. Na razie zajęto się częścią ustaw. Przedstawiciele ZMP i UMP złożyli pakiet ustaw ratunkowych 21 lipca br.
Skończył się czas apeli, konieczne są pilne zmiany w finansach samorządowych. Dziś, 21 lipca, reprezentanci organizacji samorządowych przekazali do Senatu pakiet ustaw ratunkowych, zmniejszających obciążenia domowych budżetów.
Zespół ekspertów ogólnopolskich organizacji samorządowych we współpracy z senatorami przygotował projekt ustawy, który zawiera propozycje rozwiązań w obszarze edukacji, by efektywniej udzielać uchodźcom pomocy
Publikujemy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.
Konferencja zaplanowana 18 marca br. w Senacie z okazji 30. rocznicy Europejskiej Karty Miejskiej odbędzie się w innym terminie.
Tematem posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 15 lutego br. były problemy JST dotyczące realizacji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.
Prezes ZMP zwraca się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o rozważenie argumentów w sprawie nowelizacji prawa oświatowego, zawartych w opiniach i stanowiskach, które były rozpatrywane przez Senat.
4 lutego na 36. posiedzeniu plenarnym Senat rozpatrywał nowelizację Prawa oświatowego i ją odrzucił. Za odrzuceniem głosowało 51 na 97 senatorów. Udostępniamy też materiał z opiniami na temat noweli.
„Aktualne zmiany w systemie edukacji, reforma czy deforma?” to temat posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, które odbyło się 2 lutego br.
Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i AP 1 lutego głos w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego zabrali eksperci, konstytucjonaliści, samorządowcy, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Już dwie senackie komisje - Nauki, Edukacji i Sportu oraz Obrony Narodowej 20 stycznia br. odrzuciły ustawę Prawo oświatowe tzw. Lex Czarnek, głosami 9 do 8.
1 lutego br. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będzie omawiać zmianę ustawy Prawo oświatowe w świetle przepisów Konstytucji RP i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
7 grudnia podczas posiedzenia senackich zespołów ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Samorządowego, zaprezentowano raport „Finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju”.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy
Pobierz
inne
Zaproszeni na spotkanie informacyjne 25 stycznia 2023 r.
Pobierz
inne
Program-FRL-32
Pobierz
inne
Zaproszenie - miasto NIE ZMP-2

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!