Aktualności z tematu - „Z Senatu”
Podczas zakończonego 8 września 48. posiedzenia Senatu zostały rozpatrzone ważne dla środowiska samorządowego ustawy, do których wprowadzono poprawki. Wniesiono też projekt ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na rok 2022.
Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Budżetu i Finansów Publicznych zaproponują Senatowi wprowadzenie 3 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 5 września br. były rozpatrywane pierwsze senackie inicjatywy legislacyjne dotyczące finansów JST.
W piątek 26 sierpnia br. o godz. 10.00 w Senacie odbyła się konferencja prasowa pn. „Odkłamujemy przekaz o dodatkowych pieniądzach dla samorządów” na temat rządowego projektu ustawy o dochodach JST.
Samorządowa propozycja uzdrowienia finansów Polski – nazwana Sanacją Finansów Państwa Polskiego – jest już procedowana w Senacie. Na razie zajęto się częścią ustaw. Przedstawiciele ZMP i UMP złożyli pakiet ustaw ratunkowych 21 lipca br.
Skończył się czas apeli, konieczne są pilne zmiany w finansach samorządowych. Dziś, 21 lipca, reprezentanci organizacji samorządowych przekazali do Senatu pakiet ustaw ratunkowych, zmniejszających obciążenia domowych budżetów.
Zespół ekspertów ogólnopolskich organizacji samorządowych we współpracy z senatorami przygotował projekt ustawy, który zawiera propozycje rozwiązań w obszarze edukacji, by efektywniej udzielać uchodźcom pomocy
Publikujemy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.
Konferencja zaplanowana 18 marca br. w Senacie z okazji 30. rocznicy Europejskiej Karty Miejskiej odbędzie się w innym terminie.
Tematem posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 15 lutego br. były problemy JST dotyczące realizacji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.
Prezes ZMP zwraca się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o rozważenie argumentów w sprawie nowelizacji prawa oświatowego, zawartych w opiniach i stanowiskach, które były rozpatrywane przez Senat.
4 lutego na 36. posiedzeniu plenarnym Senat rozpatrywał nowelizację Prawa oświatowego i ją odrzucił. Za odrzuceniem głosowało 51 na 97 senatorów. Udostępniamy też materiał z opiniami na temat noweli.
„Aktualne zmiany w systemie edukacji, reforma czy deforma?” to temat posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, które odbyło się 2 lutego br.
Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i AP 1 lutego głos w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego zabrali eksperci, konstytucjonaliści, samorządowcy, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Już dwie senackie komisje - Nauki, Edukacji i Sportu oraz Obrony Narodowej 20 stycznia br. odrzuciły ustawę Prawo oświatowe tzw. Lex Czarnek, głosami 9 do 8.
1 lutego br. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będzie omawiać zmianę ustawy Prawo oświatowe w świetle przepisów Konstytucji RP i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
7 grudnia podczas posiedzenia senackich zespołów ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Samorządowego, zaprezentowano raport „Finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju”.
Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będą rekomendowały Senatowi przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych bez poprawek.
Zwiększenie dotacji dla samorządów z budżetu państwa zakłada jedna z poprawek przyjętych podczas posiedzenia połączonych senackich komisji do nowelizacji ustawy o dochodach samorządu terytorialnego.
Podczas posiedzenia komisji 8 września br. przedstawiciel Związku Miast Polskich zwrócił uwagę na brak koordynacji środków rozwojowych dla JST z UE oraz upomniał się o projekt ustawy wdrożeniowej KPO.
Senackie komisje - Samorządu Terytorialnego i AP oraz Budżetu i Finansów Publicznych proponują wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska.
Obradująca 3 sierpnia Komisja Samorządu Terytorialnego i AP zarekomendowała Senatowi odrzucenie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ze względu na negatywny wpływ na dochody JST.
Samorządowcy i Senatorowie podpisali porozumienie o współpracy na rzecz ochrony i rozwoju wspólnot lokalnych w Polsce.
Senat RP w dniu 27 maja br. bez zapowiadanej preambuły wyraził zgodę na ratyfikację decyzji UE ws. Funduszu Odbudowy, przyjął jednak opinię w sprawie zasad wykorzystania tego Instrumentu w Polsce.

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Związku Miast Polskich o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130)
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Załącznik do Stanowiska ZMP w sprawie pilnych działań w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbioru ścieków na tle ogólnej sytuacji w gospodarce komunalnej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
20
październik 2022

21
październik 2022

22
październik 2022

23
październik 2022

24
październik 2022

25
październik 2022

27
październik 2022

28
październik 2022

Październik 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas!