Aktualności z tematu - „Z Senatu”
Thumb 1 3 polska ukraina
Zespół ekspertów ogólnopolskich organizacji samorządowych we współpracy z senatorami przygotował projekt ustawy, który zawiera propozycje rozwiązań w obszarze edukacji, by efektywniej udzielać ucho...
Thumb 1 3 ukraina kolory
Publikujemy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.
Thumb 1 3 senat www
Konferencja zaplanowana 18 marca br. w Senacie z okazji 30. rocznicy Europejskiej Karty Miejskiej odbędzie się w innym terminie.
Thumb 1 3 pis  15.02.2022
Tematem posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 15 lutego br. były problemy JST dotyczące realizacji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.
Thumb 1 3 fot marcin bia ek
Prezes ZMP zwraca się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o rozważenie argumentów w sprawie nowelizacji prawa oświatowego, zawartych w opiniach i stanowiskach, które były rozpatrywane przez Senat.
Thumb 1 3 senat 4.02.22
4 lutego na 36. posiedzeniu plenarnym Senat rozpatrywał nowelizację Prawa oświatowego i ją odrzucił. Za odrzuceniem głosowało 51 na 97 senatorów. Udostępniamy też materiał z opiniami na temat noweli.
Thumb 1 3 senat  2.02.22
„Aktualne zmiany w systemie edukacji, reforma czy deforma?” to temat posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, które odbyło się 2 lutego br.
Thumb 1 3 senat 1  1.02.22
Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i AP 1 lutego głos w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego zabrali eksperci, konstytucjonaliści, samorządowcy, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Thumb 1 3 senat lex
Już dwie senackie komisje - Nauki, Edukacji i Sportu oraz Obrony Narodowej 20 stycznia br. odrzuciły ustawę Prawo oświatowe tzw. Lex Czarnek, głosami 9 do 8.
Thumb 1 3 senat strona
1 lutego br. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będzie omawiać zmianę ustawy Prawo oświatowe w świetle przepisów Konstytucji RP i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
Thumb 1 3 7.12.21  grzegorz krzy ewski  ks
7 grudnia podczas posiedzenia senackich zespołów ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Samorządowego, zaprezentowano raport „Finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju”.
Thumb 1 3 ukasz kami ski kancelaria senatu
Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będą rekomendowały Senatowi przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych bez poprawek.
Thumb 1 3 6.10  fotgrzegorzkrzyzewski
Zwiększenie dotacji dla samorządów z budżetu państwa zakłada jedna z poprawek przyjętych podczas posiedzenia połączonych senackich komisji do nowelizacji ustawy o dochodach samorządu terytorialnego.
Thumb 1 3 senat kpo
Podczas posiedzenia komisji 8 września br. przedstawiciel Związku Miast Polskich zwrócił uwagę na brak koordynacji środków rozwojowych dla JST z UE oraz upomniał się o projekt ustawy wdrożeniowej KPO.
Thumb 1 3 senat strona
Senackie komisje - Samorządu Terytorialnego i AP oraz Budżetu i Finansów Publicznych proponują wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska.
Thumb 1 3 6 sierpnia 2021
Obradująca 3 sierpnia Komisja Samorządu Terytorialnego i AP zarekomendowała Senatowi odrzucenie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ze względu na negatywny wpływ na dochody JST.
Thumb 1 3 new
Samorządowcy i Senatorowie podpisali porozumienie o współpracy na rzecz ochrony i rozwoju wspólnot lokalnych w Polsce.
Thumb 1 3 senat strona
Senat RP w dniu 27 maja br. bez zapowiadanej preambuły wyraził zgodę na ratyfikację decyzji UE ws. Funduszu Odbudowy, przyjął jednak opinię w sprawie zasad wykorzystania tego Instrumentu w Polsce.
Thumb 1 3 foto senat micha j zefaciuk kancelaria senatu
Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 27 maja br. senatorowie poparli apel gmin uzdrowiskowych o wsparcie państwa.
Thumb 1 3 jerzyki
Senacka Komisja Środowiska zwróciła się do Związku Miast Polskich przekazanie apelu o uratowa­nie jerzyków, ptaków niezmiernie pożytecznych, którym zagraża wyginięcie.
Thumb 1 3 ukasz kami ski  foto du e 13.04.21
Senackie komisje przyjęły z poprawkami projekt ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.
Thumb 1 3 senat 10.03
10 marca br. w Senacie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady „Wspólnoty Przyszłości”, której celem jest wypracowanie propozycji zmian w polskim samorządzie terytorialnym.
Thumb 1 3 10.03.21
Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponuje przyjęcie Izbie bez poprawek projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
Thumb 1 3 senat komisja 10 03
Senatorowie z Komisji Zdrowia oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej skrytykowali przygotowywane przez ministerstwo zdrowia rozwiązania legislacyjne dotyczące reformy szpitali.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Apele ZMP - członkostwo Ukrainy w UE, przyspieszenie prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, wykorzystanie funduszy unijnych na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
Pobierz Download icon@2x
publikacje
Problemy, wyzwania, rozwiązania. Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Podsumowanie spotkań tematycznych
Pobierz Download icon@2x
inne
Uzasadnienie do kompleksowej nowelizacji specustawy (projekt z 31 marca br.)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
15
maj 2022

20
maj 2022

Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x