Senat RP, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich organizują 27 maja br. w Warszawie wspólne posiedzenie Senackiego Zespołu Samorządowego i przedstawicieli organizacji samorządowych, pozarządowych oraz instytucji wspierających.

Okolicznościowe, wspólne posiedzenie Senackiego Zespołu Samorządowego i przedstawicieli organizacji samorządowych, pozarządowych oraz instytucji wspierających, odbędzie się w Dniu Samorządu Terytorialnego, w sobotę 27 maja br. w godz. 10.00–12.00, w sali 217 Senatu RP.

Głównym celem spotkania w Senacie będzie - po pierwsze - zaprezentowanie raportu na temat stanu samorządu terytorialnego w Polsce, czyli pokazanie, jak zmiany sytuacji prawnej JST w latach 2016–2023, wprowadzane z nieukrywanym zamiarem recentralizacji państwa i osłabienia jego struktur lokalnych i regionalnych, zachodziły zarówno w regulacjach systemowych (finanse, edukacja), jak i doraźnie, w wielu ustawach szczegółowych. Po drugie - zostaną przedstawione konieczne kierunkowe zmiany wypracowane przez różne środowiska (w tym stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego), które odwrócą negatywne zmiany oraz ograniczą niebezpieczne tendencje ograniczenia samodzielności społeczności lokalnych, zmniejszania ich zasobów finansowych czy ubezwłasnowolnienia samorządów. 

Program ramowy:

  1. Ocena sytuacji jednostek samorządu terytorialnego w roku wyborów parlamentarnych
  2. Wspólne postulaty legislacyjne Strony Samorządowej
  3. Postulaty poszczególnych środowisk (różnych kategorii JST i organizacji pozarządowych)
  4. Wystąpienia senatorów i gości
  5. Podsumowanie

Wcześniej, w piątek, 26 maja odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Senacie RP w Warszawie. Od godz.15.00 do 16.00 będzie to robocza część, a od godz.16.00 do 18.00 - wspólne posiedzenie Zarządu ZMP z Senackim Zespołem Samorządowym, w trakcie którego zostaną omówione m.in.: projekt inicjatywy senackiej ws. pilnych zmian w ustawie o dochodach JST (ZMP i UMP), stan prac nad zmianami legislacyjnymi w zakresie taryf wodno-kanalizacyjnych, a także projekty inicjatyw senackich dot. samodzielności energetycznej gmin (ZMP i UMP).

Wszyscy przedstawiciele miast oraz dziennikarze zajmujący się tematyką samorządową, chcący wziąć udział zdalnie lub osobiście w wydarzeniu 27 maja br. (godz. 10.00-12.00) mogą zgłosić się poprzez wypełnienie FORMULARZA do 22 maja (poniedziałek), do godz. 12.00. Listę osób przekażemy do Kancelarii Senatu, która na podany adres mailowy prześle Państwu zaproszenie. 

Spotkanie 27 maja br. (sobota) będzie również transmitowane na Facebooku ZMP, UMP i Senatu.