Konferencja, która odbędzie się 16 czerwca w łódzkim Orientarium, ma być platformą dyskusji nad kondycją i warunkami, w których funkcjonują JST w Polsce. Podczas wydarzenia zostanie wręczona nagroda im. Jerzego Regulskiego.

Uczestnicy zastanowią się nad aktualnym stanem samorządności. Wydarzenie ma być przestrzenią do wymiany opinii na temat przyszłości i pożądanymi kierunkami rozwoju samorządu. Tematy debaty to między innymi kondycja finansowa JST, problemy i wyzwania związane z planowaniem przestrzennym czy płaszczyzna ustrojowa samorządu w Polsce.

Organizatorami konferencji są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Uniwersytet Łódzki,  Miasto Łódź i Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Stan samorządności i postrzeganie samorządu w Polsce

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badania postrzegania samorządu przez obywateli, które przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ważnym elementem wydarzenia będzie także prezentacja raportu na temat stanu samorządności w Polsce. Prace nad nim już trwają i w najbliższym czasie ukażą się w formie publikacji.
Organizatorzy wydarzenia chcą pobudzać dyskusję nad konkretnymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi funkcjonowania samorządu.

Samorząd i ład przestrzenny

Jednym z tematów poruszanych podczas konferencji będzie ład przestrzenny widziany z perspektywy jednostek samorządowych. Jakich zmian potrzeba, by samorządowcy mogli efektywnie kształtować ład przestrzenny? Nad tym zagadnieniem zastanowią się akademicy i członkowie Towarzystwa Urbanistów Polskich, którego członkiem był patron Fundacji, profesor Jerzy Regulski – lider odbudowy samorządów lokalnych w Polsce i autor reformy samorządowej z 1990 roku, a jednocześnie naukowiec zajmujący się urbanistyką.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego

Działanie na rzecz samorządności i dbałość o ład przestrzenny łączy w sobie Nagroda im. Jerzego Regulskiego, która zostanie przyznana podczas konferencji. Obecnie przyznawana jest w dwóch kategoriach – wzmacnianie samorządności terytorialnej oraz kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nominowanych do Nagrody zgłasza Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

W załączeniu PROGRAM i KARTA ZGŁOSZENIA

Biuro Konferencji:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

Kontakt w sprawie udziału w konferencji i zgłoszeń:

Marlena Moliszewska-Gumulak, Dyrektor ds. rozwoju
marlena.gumulak@frdl.org.pl
t. kom 660 70 10 13

Monika Ziółkowska, biuro zarządu
monika.ziolkowska@frdl.org.pl
t. kom: 533 898 10