W związku z zaplanowaną dostawą 7 mln szczepionek przeciw COVID-19 w samym tylko kwietniu rząd proponuje, by JST organizowały samorządowe uproszczone punkty szczepień masowych.

Kolejne spotkanie w tej sprawie z ministrem Michałem Dworczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 odbyło się 29 marca br. Dotyczyło ono szczegółów współpracy przy organizacji dobrowolnych, samorządowych punktów szczepień masowych (PSM). Mają one powstać po zapowiedziach producentów szczepionek o znaczącym zwiększeniu dostaw, jako że docelowo w maju wydolność systemu powinna wynieść przynajmniej 10 mln dawek miesięcznie, co oznacza wzrost o około 100%.

PSM mogą być zlokalizowane w budynkach należących dla JST np. remizach, szkołach czy domach kultury, ale również w namiotach usytuowanych w dobrze dostępnych miejscach z wieloma miejscami parkingowymi (np. przy supermarketach)  lub punktach drive thru, gdzie szczepienia odbywać się będą w samochodach i/lub wyznaczonych miejscach w budynkach punktów szczepień. Gminy mogą też wskazać inne punkty spełniające warunki dostępności, w tym dostęp do internetu.

Rząd zakłada, że w każdym powiecie powinny zostać utworzone co najmniej 2 punkty - jeden w oparciu o szpital węzłowy (lub inny podmiot leczniczy, na który wpływ ma rząd) i drugi organizowany „od podstaw” przez chętny samorząd.

Ryczałt 5 tysięcy na punkt

Punkty Szczepień Masowych powinny być organizowane przez samorządy przy zaangażowaniu podmiotu leczniczego (Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą). Wszystkie środki i zasoby powinny być udostępnione przez samorząd. Ewentualne koszty powinny być ponoszone we własnym zakresie w porozumieniu z wojewodą, jednak rząd wstępnie przewiduje dla samorządu ryczałt na utworzenie jednego PSM w wysokości 5 tysięcy złotych. Z kolei ryczałt NFZ za podanie 1 dawki szczepionki wynosi 61 zł.

Propozycja rządowa zakłada, że do 18 kwietnia trwałaby organizacja tych punktów i zapisy, a od 19 kwietnia zespoły rozpoczęłyby szczepienia ludności. Według założeń w ciągu tygodnia miałoby zostać podanych 2-3 mln dawek szczepionek. Jeśli uda się utworzyć PSM w każdym powiecie, a każdy punkt miałby 2-3 zespoły szczepiące, to udałoby się utworzyć około 1,5 tysięcy nowych zespołów.

Według założeń rządowych jeden zespół powinien być w stanie wykonać co najmniej 100 szczepień dziennie. Na pytania samorządowców minister Dworczyk odpowiedział, że limit ten można osiągnąć w średniej tygodniowej, jako że personel medyczny może się mocniej zaangażować w szczepienia np. po godzinach pracy i w weekendy. Rozwiązania mają być mocno elastyczne, a akces JST dobrowolny.

Dodatkowo w każdym punkcie masowych szczepień pracę ułatwiać mogą osoby odpowiedzialne za sterowanie ruchem pacjentów i pilnowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Samorządy i podmioty lecznicze będą mogły w tym celu korzystać np. ze straży pożarnej, straży miejskiej, WOT czy innych służb.

Załączamy aktualny materiał dotyczący organizacji PSM

(hh)