Aby móc lepiej działać na rzecz miast, Biuro Związku Miast Polskich umożliwia miastom składanie uwag do nowo powstających projektów ustaw i rozporządzeń.

Dlatego na naszej stronie utworzyliśmy zakładkę Legislacja – uwagi miast do projektów ustaw/rozporządzeń. Umieszczamy w niej na bieżąco projekty, które będą wymagać szerszych konsultacji z przedstawicielami miast członkowskich ZMP. Uwagi można przesyłać na adres -  legislacja-uwagi@zmp.poznan.pl

Projektowana ustawa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania dają podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Projekt ustawy uwzględnia szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty, na których negatywnie wpłynie wystąpienie COVID-19. Z uwagi na wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności projektowana ustawa wprowadza regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych.